eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/684 KRN - Om søknad om midlertidig dispensasjon for ilandføring av steinmasser på Gnr 18 Bnr 2, Bømark i Kvæfjord kommune. Om uttalelser fra Statens Vegvesen og NVE 21.01.2022 567/2022
Inngående brev Vegvesen - Dokument 21/204915-2 Tilbakemelding på høring - midlertidig dispensasjon fra plan og bygningslovens § 1-8 og kommuneplanens arealdel for etablering av deponi for mottak av steinmasser ved rv. 85 på eiendommen gnr. 18 bnr. 2 21.01.2022 565/2022
Inngående brev Nve - Anita Andreassen NVEs tilbakemelding - Søknad om dispensasjon for midlertidig etablering av deponi for mottak av steinmasser på gnr. 18 bnr. 2 på Bømark - Kvæfjord kommune 21.01.2022 564/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Foreløpig svar 21.01.2022 563/2022
Inngående brev NVE NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for rv. 85, Viltkroa i Langvassbukt - Kvæfjord kommune 21.01.2022 558/2022
Inngående brev Sametinget Uttalelse til tre dispensasjonssøknader til akvakulturanlegg for torskeoppdrett i Kvæfjord kommune 21.01.2022 557/2022
Inngående brev Kommunestyret PS 45/21 Kvæfjord kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 21.01.2022 553/2022
Inngående brev Marco Haverl nnspill til ny trafikksikkerhetsplan 2022 – 25 20.01.2022 536/2022
Inngående brev Yx - (YX-ID:420447) YX-firmakort til ZA22247 VW Caddy 20.01.2022 526/2022
Inngående brev Viking Char AS Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen i Kvæfjord kommune i henhold til plan- og bygningsloven § 19 - Forøy sør 20.01.2022 530/2022
Inngående brev Viking Char AS Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen i Kvæfjord kommune i henhold til plan- og bygningsloven § 19 - Forøy nord 20.01.2022 529/2022
Inngående brev iHarstad.no Søker innsyn i flere saker 20.01.2022 524/2022
Utgående brev Oddvar Antonsen Vår ref. 2021/683 KRN - Oversender vedtak i tu-sak PS 4/22 vedr. søknad om å få beholde gammelnaustet 20.01.2022 511/2022
Utgående brev Roger Svendsen m.fl. Vår ref. 2018/1035 KRN - Oversender vedtak i tu-sak PS 3/22 om dispensasjon for tilbygg til bolig 20.01.2022 510/2022
Utgående brev Erik Kjærvik m.fl. Vår ref. 2022/129 KRN - Om reparasjon av skifertak og mulig fasadeendring på bolig Gnr 66 Bnr 50 20.01.2022 504/2022
Utgående brev Erik Kjærvik m.fl. Vår ref. 2022/128 KRN - Om rehabilitering/reparasjon skorsteiner i bolig Gnr 66 Bnr 50 - Veiledning søknadsprosess 20.01.2022 496/2022
Utgående brev Maiken Nicolaisen og Roger Svendsen Gnr 47 Bnr 57 - Oversender vedtak i tu-sak PS 3/22 om dispensasjon for tilbygg til bolig 20.01.2022 494/2022
Utgående brev Oddvar Laurits Antonsen Gnr 16 Bnr 3 - Oversender vedtak i tu-sak PS 4/22 vedr. søknad om å få beholde gammelnaustet 20.01.2022 491/2022
Utgående brev Melvin Lund Gnr 57 Bnr 73 - Tillatelse til ny avkjørsel fra kommunal vei 20.01.2022 447/2022
Inngående brev Vegvesen - Dokument 21/262005-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av akvakulturanlegg, torskeoppdrettsanlegg, ved Forøya i Gullesfjord i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 19.01.2022 503/2022
Inngående brev Yahoo - Bjørnar A. Trondsen trafikkplan innspill 19.01.2022 501/2022
Inngående brev Rblaw - Jostein Sundvor Møtefullmektiger forliksråd - kontaktinfo 19.01.2022 474/2022
Inngående brev Teknisk utvalg PS 3/22 Maiken Nicolaisen og Roger Svendsen - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, gnr 47 bnr 57 - Storjordveien 318 19.01.2022 509/2022
Inngående brev Teknisk utvalg PS 2/22 Gnr 19 bnr 32 - Reguleringsforslag for Gullesfjord camping, Gullesfjordbotn 19.01.2022 508/2022
Inngående brev Teknisk utvalg PS 1/22 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg - 15.12.21 19.01.2022 507/2022
Inngående brev Teknisk utvalg PS 4/22 Oddvar Antonsen - Søknad om dispensasjon for å beholde eldre naust på eiendommen, gnr 16 bnr 3, Forøysæter 19.01.2022 505/2022
Utgående brev Christian Nordeng Leasing av biler - ny rammeavtale 19.01.2022 490/2022
Utgående brev YX (YX-ID:420447) YX-firmakort til ZA22247 VW Caddy 19.01.2022 489/2022
Inngående brev NVE NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for Kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved Ålneset - Kvæfjord kommune 19.01.2022 486/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Nordland Orientering om saksbehandlingstid - settesak - klage på dispensasjon fra kommuneplanen - deling - 23/1 - Kvæfjord 19.01.2022 484/2022
Inngående brev Kveøyforbindelsen AS Kveøyforbindelsen AS er avviklet 19.01.2022 483/2022
Utgående brev Jostein Sundvor Møtefullmektiger forliksråd - kontaktinfo 19.01.2022 473/2022
Utgående brev Melvin Lund Gnr 57 Bnr 73 - Tillatelse til ny avkjørsel fra kommunal vei 19.01.2022 464/2022
Utgående brev Eilif Markussen Gnr 61 Bnr 100 - Om planer om bygging av frittliggende garasje < 50 m2 - Orientering om søknadsplikt / tiltaket er dispensasjonsbetinget 19.01.2022 399/2022
Utgående brev Stein Gunnar Moksness Gnr 53 Bnr 15 - Om planer om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje inntil 70 m2. Orientering om søknadsplikt / veiledning 19.01.2022 397/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg - 15.12.21 19.01.2022 327/2022
Saksframlegg/innstilling Oddvar Antonsen - Søknad om dispensasjon for å beholde eldre naust på eiendommen (i strid med vilkår om dispensasjon for nytt naust behandlet i f-sak PS 36/10), Gnr 16 Bnr 3, Forøysæter 19.01.2022 269/2022
Saksframlegg/innstilling Maiken Nicolaisen og Roger Svendsen - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, Gnr 47 Bnr 57 - Storjordveien 318 19.01.2022 268/2022
Inngående brev Icloud - Annie Mary Johnsen Trafikk sikkerhets plan 18.01.2022 449/2022
Inngående brev Live - Lise Alexandra Innspill til ny trafikksikkerhetsplan 2022 – 25. 18.01.2022 434/2022
Inngående brev Veronika Sofie Sommerbakk Innspill til ny sikkerhetsplan Kvæfjord 18.01.2022 433/2022
Inngående brev Britt Hellesvik Trafikksikkerhetsplan. 18.01.2022 432/2022
Inngående brev Live - Cecilie Edvardsen Innspill til ny trafikksikkerhetsplan 2022 – 25. 18.01.2022 431/2022
Inngående brev Live - Roar Røkenes Innspill til trafikksikkerhetsplanen 2022-2025 18.01.2022 430/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Servicekontoret Innspill til ny trafikksikkerhetsplan for Kvæfjord for perioden 2022 -2025 18.01.2022 417/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Tor Anders Markussen Innspill til ny trafikksikkerhetsplan 2022 – 25. 18.01.2022 416/2022
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 21/261991-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av akvakulturlokalitet, Torskeoppdrettsanlegg ved Ålneset i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 18.01.2022 460/2022
Utgående brev Victor Nicolaisen m.fl. Gnr 13 Bnr 70 - Ferdigattest i forbindelse med veranda / vinterhage 18.01.2022 405/2022
Utgående brev Hanne Lene Bergersen Vår ref. 2022/123 KRN - Fritak fra søknadsplikt for bytting av vindu / større vindu 18.01.2022 359/2022
Utgående brev Statskog SF Gnr 68 Bnr 2 - Tillatelse til deling med formål festetomt/punktfeste rundt eldre hytte på Melåa 18.01.2022 336/2022
Utgående brev Johan Herman Hansen Gnr 61 Bnr 6 - Tilbakemelding fra NVE i forbindelse med planer om deling av eiendommen med formål fritidstomt. 18.01.2022 333/2022
Utgående brev Harstad Tidende Møtebok Kvæfjord kommunestyre budsjettsak 45 18.01.2022 326/2022
Utgående brev AP Joar Mortensen m.fl. framsatte forslag i budsjettsaken 18.01.2022 325/2022
Utgående brev Johan Helge Elde m.fl. Lokal parti-/gruppestøtte for 2022 18.01.2022 322/2022
Utgående brev Waco endring biler på flåteforsikring 18.01.2022 319/2022
Utgående brev YX YX-firmakort til ZA22247 VW Caddy 18.01.2022 318/2022
Utgående brev Hanne Romarheim m.fl. budsjettregulering nr ADM-4/21 18.01.2022 317/2022
Utgående brev Birger Bjørnstad feil i gebyrregulativ SFO som bør rettes opp 18.01.2022 315/2022
Utgående brev Christian Nordeng Leasing av biler 18.01.2022 306/2022
Utgående brev Lise Salen Helland Vedr. sletting av rettigheter tinglyst i grunnboken for 5411-42/2 i Kvæfjord kommune 18.01.2022 297/2022
Utgående brev Victor Nicolaisen Gnr 13 Bnr 70 - Ferdigattest i forbindelse med veranda / vinterhage 18.01.2022 122/2022
Saksframlegg/innstilling Valg til felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2022-2023 18.01.2022 9531/2021
Saksframlegg/innstilling Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 18.01.2022 9282/2021
Inngående brev Wold samdrift DA Tilskudd til drenering av jordbruksjord - avslutning av prosjektet "Drenering på eiendom 5411-32/1" 17.01.2022 391/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om deling av eiendommen - gbnr. 66/14, Bremnes - Kvæfjord kommune 17.01.2022 389/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Utlysning av kriseskjønnsmidler for 2022 17.01.2022 388/2022
Inngående brev Arvid Norskott Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Arvid Norskott 17.01.2022 387/2022
Inngående brev Johan Petter Pedersen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Johan Petter Pedersen 17.01.2022 386/2022
Inngående brev Sandvik Gård Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Sandvik Gård 17.01.2022 385/2022
Inngående brev Randi Hokland Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Randi Hokland 17.01.2022 384/2022
Inngående brev Terje Johnsen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Terje Johnsen 17.01.2022 383/2022
Inngående brev Sigurd Johnsen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Sigurd Johnsen 17.01.2022 382/2022
Inngående brev Tormod Stafne Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Tormod Stafne 17.01.2022 381/2022
Inngående brev Widar Andersen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Widar Andersen 17.01.2022 380/2022
Inngående brev Pontini AS Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Pontini AS 17.01.2022 379/2022
Inngående brev Kai-Robin Johansen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Kai-Robin Johansen 17.01.2022 378/2022
Inngående brev Bjarne Nicolaisen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Bjarne Nicolaisen 17.01.2022 377/2022
Inngående brev Inger-Ann Bendiksen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Inger-Ann Bendiksen 17.01.2022 376/2022
Inngående brev Palsa Axel Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Palsa Axel 17.01.2022 375/2022
Inngående brev Andre-Hugo Johansen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Andre-Hugo Johansen 17.01.2022 374/2022
Inngående brev Børre Skoglund Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Børre Skoglund 17.01.2022 373/2022
Inngående brev Anne Vogter Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Anne Vogter 17.01.2022 372/2022
Inngående brev Tobiassen sau og planteskole Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Tobiassen Sau og planteskole 17.01.2022 371/2022
Inngående brev Kjetils Villsau og ved Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Kjetils Villsau og ved 17.01.2022 370/2022
Inngående brev Odd Arne Øynes Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Odd Arne Øynes 17.01.2022 369/2022
Inngående brev Sametinget Uttalelse i forbindelse med planlagt utvidelse/ tilbygg til fritidsbolig på Gbnr 42/7, Vebostadsætran i Kvæfjord kommune 17.01.2022 367/2022
Inngående brev Samatinget Uttalelse i forbindelse med søknad om deling av eiendommen Gbnr 66/14, Bremnes i Kvæfjord kommune 17.01.2022 366/2022
Inngående brev Ytterbygda beitelag SA Tilskudd til tiltak i beiteområder - avslutning av prosjektet "Molvik ca 2200 m sperregjerde 2020" 17.01.2022 364/2022
Inngående brev NVE NVEs generelle tilbakemelding - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - deling av landbrukseiendommen Gnr 66 Bnr 14 - Kvæfjord kommune, Troms og Finnmark 17.01.2022 363/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/110 KRN - Gnr 68 Bnr 2 - Tillatelse til deling med formål festetomt/punktfeste rundt eldre hytte på Melåa 14.01.2022 353/2022
Inngående brev Nve - Anita Andreassen NVEs tilbakemelding - Vurdering av aktsomhetsområde jord- og flomskred - Deling av eiendom i regulert område - gnr. 61 bnr. 6 - Kvæfjord kommune 14.01.2022 331/2022
Inngående brev Statsskog 5411/68/2/9003 opprettelse av matrikkel - Hyttetomt - Arne Jakbosen - Melåveien 400 14.01.2022 332/2022
Inngående brev Waco - Eline Bukkholm Wiig endring biler på flåteforsikring 13.01.2022 324/2022
Inngående brev Waco - Eline Bukkholm Wiig endring biler på flåteforsikring 13.01.2022 321/2022
Inngående brev Frisurf - Alkontroll Rammeavtale på alkoholsalgskontroll, skjenkekontroll og tobakkssalgskontroll 12.01.2022 305/2022
Inngående brev Yx - (YX-ID:418690) YX-firmakort til ZA22373 VW Golf 12.01.2022 287/2022
Inngående brev Hotmail - Bendiks Arnesen Ad fritak som meddommer til lagmannsretten 12.01.2022 277/2022
Utgående brev Sulland Leasing av biler 12.01.2022 303/2022
Utgående brev Autoplan AS Rammeavtale på leasing av biler 12.01.2022 300/2022
Utgående brev Merete Hessen Oppfølging politiske saker 12.01.2022 291/2022
Utgående brev Alkontroll AS Rammeavtale på alkoholsalgskontroll, skjenkekontroll og tobakkssalgskontroll 12.01.2022 285/2022
Inngående brev Snekker Pedersen Vår ref. 2022/106 KRN - Om mottatt søknad tilbygg Gnr 39 Bnr 9 og beregning BRA 12.01.2022 281/2022
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS 20_446 22_42 Opphør av tilsynskontrakter alkohol og tobakk 12.01.2022 280/2022
Inngående brev Snekker Pedersen Vår ref. 2022/106 KRN - Dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til bolig Gnr 39 Bnr 9 12.01.2022 279/2022
Utgående brev Nordfjeldske Kontroll AS 20_446 22_42 Opphør av tilsynskontrakter alkohol og tobakk 12.01.2022 278/2022
Utgående brev Kartverket Tinglysing m.fl. Gnr 42 Bnr 2 - Sletting av tinglyste heftelse 12.01.2022 257/2022
Utgående brev Oddvar Laurits Antonsen Gnr 16 Bnr 3 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Tilbygg / endringer på fjøs, samt mindre utfylling i sjø anses som tiltak som er unntatt søknadsplikt 12.01.2022 142/2022
Utgående brev YX Norge AS YX-firmakort til ZA22373 VW Golf 12.01.2022 134/2022
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 39 Bnr 9 - Dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til bolig 12.01.2022 65/2022
Saksframlegg/innstilling Ekstraordinær tildeling næringsfond- kompensasjonsordning pandemien- del 3 12.01.2022 10144/2021
Inngående brev Vesteralenhavbruk - Brynjar Kværnstuen Planlagt torsk oppdrett V/ Forøyen Nordre side. 11.01.2022 267/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/106 KRN - Om mottatt søknad tilbygg Gnr 39 Bnr 9 - Justert ansvarsrett og gjennomføringsplan 11.01.2022 258/2022
Inngående brev Oddvar Antonsen Planlagt torsk oppdrett V/ Forøyen Nordre side. 11.01.2022 244/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Tilbakemelding på høring – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 1-8 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 42 bnr. 7 på Vebostadsætran i Kvæfjord kommune 11.01.2022 240/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/683 KRN - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Tilbygg / endringer på fjøs, samt mindre utfylling i sjø anses som tiltak som er unntatt søknadsplikt 11.01.2022 239/2022
Inngående brev Martin Vik Mikalsen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 48 bnr 7/43/48 og 48 11.01.2022 272/2022
Inngående brev Lise Salen Helland Vedr. sletting av rettigheter tinglyst i grunnboken for 5411-42/2 i Kvæfjord kommune 11.01.2022 256/2022
Inngående brev Øyvind Larsen Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 39 bnr 9 11.01.2022 255/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Henvendelse om status i forbindelse med reguleringsendring med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 163 - Midlertidig svar fra kommunen 10.01.2022 233/2022
Inngående brev Vegvesen - Tilbakemelding på høring – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 1-8 for fradeling av tomt rundt eksisterende våningshus på eiendommen gnr. 66 bnr. 14 på Bremnes i Kvæfjord kommune 10.01.2022 229/2022
Inngående brev NVE NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse/tilbygg til fritidsbolig på gnr. 42 bnr. 7 - Kvæfjord kommune 10.01.2022 231/2022
Inngående brev Kystverlet Uttalelse fra Kystverket - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av akvakulturlokaliteter - Ålneset - Hundstad - Forøya - Kvæfjord kommune - Troms og Finnmark fylke 10.01.2022 230/2022
Utgående brev ***** Personalmapper: Arbeidsbevis 10.01.2022 228/2022
Inngående brev Maiken Nicolaisen Opplysninger gitt i nabovarsel 10.01.2022 224/2022
Inngående brev Kjetil Wold Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 33 bnr 3 10.01.2022 222/2022
Utgående brev Ole Anton Løvik 18/731 Ang. innkjøp av tørkeskap Flesnes oppvekstsenter avd. barnehage. 10.01.2022 182/2022
Internt notat uten oppfølging Anders Bølgen Forsikringsdokumenter årsforsnyelse 2022 10.01.2022 180/2022
Utgående brev Geir Jostein Jensen Gnr 45 Bnr 37 og 61 - Om planer om anneks på eiendommen - Orientering om søknadsplikt og veiledning til søknadsprosessen 10.01.2022 10416/2021
Saksframlegg/innstilling Budsjettregulering - tidsforskyvning av investeringer 10.01.2022 10058/2021
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Kvæfjord kommune - Klage på planvedtak - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54 bnr 2 m/flere 10.01.2022 9595/2021
Utgående brev Kvæfjord idrettslag Søknad om statlige spillemidler - finansieringsplan 10.01.2022 9110/2021
Utgående brev Joker Borkenes m.fl. Tolkningsuttalelse fra Helsedirektoratet vedrørende ubetjent salg av alkoholholdig drikk og opptak av regelverkswebinar 10.01.2022 9085/2021
Utgående brev Elvedalen Lavvo Flesnes m.fl. Orientering om fremtidig arbeid med ferdselsåreplan for Kvæfjord kommune 10.01.2022 9070/2021
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Kommunebarometeret 2021 Endelig utgave Oppdatert 18.august 2021 10.01.2022 7738/2021
Saksframlegg/innstilling Rammedebatt 10.01.2022 6952/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/110 KRN - Om mottatt søknad om deling av gnr 68 Bnr 2 (festegrunn, punktfeste rundt eldre hytte) og behov for supplerende opplysninger 07.01.2022 212/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/855 KRN - Gnr 66 Bnr 14 - Utsatt høringsfrist i forbindelse med søknad om deling av eiendommen. Formål: Boligtomt rundt eksisterende våningshus 07.01.2022 210/2022
Inngående brev Statskog Krav om matrikulering 07.01.2022 207/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2021/36/Kvæfjord kommune: Doknr 1972/5416-1/79 ERKLÆRING/AVTALE - anmodning om sletting fra grunnboken 07.01.2022 198/2022
Inngående brev Kvæfjord Frivilligsentral Referat fra styremøte Frivilligsentralen 25.11.21 07.01.2022 194/2022
Inngående brev Harstad Kommune - Stine Mari Bjugn 18/731 22/42 Ang. innkjøp av tørkeskap Flesnes oppvekstsenter avd. barnehage. 06.01.2022 189/2022
Inngående brev Harstad Kommune - Ole Anton Løvik 18/731 22/42 Ang. innkjøp av tørkeskap Flesnes oppvekstsenter avd. barnehage. 06.01.2022 188/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm 18_731 22_42 Ang innkjøp av tørkeskap Flesnes oppvekstsenter 06.01.2022 187/2022
Inngående brev Arkivtroms - Hilde Elvine Bjørnå Informasjon om årsmøte i Arkiv Troms 06.01.2022 174/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/855 KRN - Om mottatt høringsuttalelse i forbindelse med søknad om deling av eiendommen Gnr 66 Bnr 14, Bremnes i Kvæfjord kommune 06.01.2022 173/2022
Inngående brev Sigurd Johnsen Nytt vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 06.01.2022 170/2022
Utgående brev Lars Oscar Hellum Gnr 19 Bnr 13 - Dispensasjon for oppføring av frittliggende utedo og frittliggende garasje i tilknytning til fritidsbolig på eiendommen 06.01.2022 10612/2021
Utgående brev Ole Øystein Lindebø tilgjengelige boligtomter i Lamhagan. Refusjonsplikt (?) 06.01.2022 10547/2021
Utgående brev Frantz Aronsen Om refusjonsplikt ved tilrettelegging for boligbygging i Lamhaganområdet 06.01.2022 10546/2021
Utgående brev Stine Sannes leiebiler og kjørelengde 06.01.2022 10517/2021
Utgående brev Jim Odin Wik m.fl. Gnr 41 Bnr 3 og 5 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til veigrunn (se også sak 2020/638) 06.01.2022 9840/2021
Utgående brev Jim Odin Wik m.fl. Gnr 41 Bnr 7 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til veigrunn (se også sak 2020/372) 06.01.2022 9838/2021
Saksframlegg/innstilling Surenåsen allbruksbygg - kommunal medfinansiering 06.01.2022 9602/2021
Saksframlegg/innstilling Klage på planvedtak - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54 bnr m/flere 06.01.2022 9596/2021
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 06.01.2022 9553/2021
Utgående brev Hugo Thode Hansen Klagesak: Dalheim Gårdsysteri - UTGÅR/klage trukket se Dnr 61 06.01.2022 9503/2021
Saksframlegg/innstilling Rapport om forebygging av mobbing høst 2021 06.01.2022 9462/2021
Utgående brev akvaplan niva Kvæfjord kommune - Torskeoppdrettsanlegg - Dispensasjonssøknad 06.01.2022 9386/2021
Internt notat uten oppfølging Thomas Bakkeid m.fl. Informasjonsbrev nr. 35 om Koronavaksinasjonsprogrammet 06.01.2022 9371/2021
Utgående brev UL Gullhornet skannet vedlegg 06.01.2022 9359/2021
Utgående brev Dag Sandvik Sandvikveien boligfelt - Svar på søknad om brøyting av veg 06.01.2022 9354/2021
Utgående brev Inger Karin Olsen SV: eldreombudet 06.01.2022 9346/2021
Internt notat uten oppfølging Thomas Bakkeid m.fl. Informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell 06.01.2022 9338/2021
Saksframlegg/innstilling Ny organisering av Midtre Hålogaland friluftsråd - ny samarbeidsavtale med kommunene 06.01.2022 9310/2021
Saksframlegg/innstilling Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 06.01.2022 9306/2021
Utgående brev Kommuneforlaget K-koder - kommunenes arkivnøkkel elektronisk versjon 06.01.2022 9260/2021
Utgående brev Sylvi Berg m.fl. Samarbeidsmøte prosjekt "Grønn fremtid i Kvæfjord" 06.01.2022 9238/2021
Utgående brev Viggo Elde Ønske om et buss-skur på Bremnes 06.01.2022 9220/2021
Internt notat uten oppfølging Linda Robertsen E post adresser til ansatte Revisjon 06.01.2022 9213/2021
Internt notat uten oppfølging Linda Robertsen Oversikt over ansatte i 25 % stilling eller høyere 06.01.2022 9212/2021
Internt notat uten oppfølging Linda Robertsen vernerunder aktuelle tj.steder 06.01.2022 9211/2021
Internt notat uten oppfølging Linda Robertsen Årsmelding over innmeldte skademeldinger og oversikt over sektorer i perioden 2007 2020 06.01.2022 9210/2021
Internt notat uten oppfølging Linda Robertsen Årsmelding over innmeldte skademeldinger og oversikt over sektorer i perioden 2007 2020 06.01.2022 9209/2021
Internt notat uten oppfølging Linda Robertsen Vedr; antall ansatte i helse og omsorgsavdelingen i Kvæfjord kommune 06.01.2022 9207/2021
Utgående brev Lisbeth Haugland ZA18410 bruksforbud pga manglende kjøretøykontroll 06.01.2022 9122/2021
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Rapport etter branntilsyn 2021 - Flesnes skole 06.01.2022 8936/2021
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Rapport etter branntilsyn 2021 - Kvæfjord kulturhus 06.01.2022 8935/2021
Utgående brev Harstad kommune Brannt- og redningstjenesten Rapport eter branntilsyn 2021 - Kvæfjordhallen 06.01.2022 8932/2021
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Rapport etter branntilsyn 2021 - Husby barehage avd. orange 06.01.2022 8929/2021
Utgående brev Arnulf Meyer jr foreløpig svar nr. 3: Eiendomsskatt gnr 57 bnr 336 Bergsveien 35 06.01.2022 8603/2021
Utgående brev Olaåsen Gård delutbetaling av tilskudd fra næringsfond 06.01.2022 8064/2021
Utgående brev Marianne Veland m.fl. O B S : betalingskrav fra useriøse aktører 06.01.2022 6837/2021
Saksframlegg/innstilling UTGÅR Klagesak: Dalheim Gårdsysteri - klage på manglende utbetaling av tilskudd fra korona-kompensasjonsordning 06.01.2022 6461/2021
Utgående brev Iht adresseliste Gnr 55 Bnr 8 - Søknad om mindre reguleringsendring for del av Borkenes skoleområde - PlanID 20200004 06.01.2022 5427/2021
Utgående brev Hilde Elvine Bjørnå Ny depot- og databehandleravtale 06.01.2022 5279/2021
Utgående brev Kommuneforlaget K-koder - kommunenes arkivnøkkel elektronisk versjon 06.01.2022 5274/2021
Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54/2, m/flere 06.01.2022 4952/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/108 KRN - Om planer om ny driftsbygning med tilhørende gjødselkum Gnr 41 Bnr 5 05.01.2022 137/2022
Inngående brev Yx - (YX-ID: 418690) YX-firmakort til ZA22373 VW Golf 05.01.2022 135/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Lill Eva Lindal Eiendomsskatt 2022, del 2 05.01.2022 130/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Lill Eva Lindal Eiendomsskattelister 2022 05.01.2022 129/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Gnr 32 Bnr 27 - Statsforvalteren har stadfestet kommunens vedtak om pålegg om retting av garasje oppført i strid med tillatelse (av tidligere eier). Ny frist for gjennomføring av pålegg om retting 05.01.2022 113/2022
Inngående brev Postmottak NVEs tilbakemelding - Dispensasjon fra LNF-område for oppføring av utedo i tilknytning til fritidsbolig, samt frittliggende garasje - Gnr. 19 bnr. 13 - Kvæfjord kommune 05.01.2022 106/2022
Utgående brev AE valle Kvæfjord kommune - Heimenjorda leilighetskompleks - Møtebok og Saksprotokoll - Kommunestyremøte - 16.12.21 05.01.2022 145/2022
Utgående brev Ove Martin Frantzen Forbud mot fyrverkeri 05.01.2022 144/2022
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding etter tilsyn ved Kvæfjord kulturhus 05.01.2022 141/2022
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding etter tilsyn ved Flesnes skole 05.01.2022 140/2022
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding etter tilsyn ved Kvæfjordhallen 05.01.2022 139/2022
Utgående brev Ove Martin Frantzen Forbud mot fyrverkeri 05.01.2022 138/2022
Inngående brev Birger Bjørnstad KUNNGJØRING eiendomsskatt og gebyrer 2022 05.01.2022 128/2022
Versjon:5.0.7