eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Advokat Kjetil Krokeide 15/429/Kvæfjord kommune: Mottatt varsel om oppløsning av sameie 18.06.2018 6125/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. 18/46/foreløpig svar - klage på tildelte adressenavn 18.06.2018 6124/2018
Utgående brev Arne Dahle m.fl. Kvæfjord kommunestyre 21.6.2018: presiseringer og tillegg til innkallingsdokumentet 18.06.2018 6123/2018
Utgående brev Linda Karlsen m.fl. feil innkalling til møte i Kvæfjord kommunestyre 18.06.2018 6122/2018
Utgående brev Nils Koppang Fochsen Gnr 56 Bnr 2 - Deling med formål boligtomt til Gnr 56 Bnr 2 Fnr 16 (festetomt skal utgå) 15.06.2018 6058/2018
Utgående brev Nils Koppang Fochsen Gnr 56 Bnr 2 - Tillatelse til deling med formål boligtomt til Gnr 56 Bnr 2 Fnr 21 (festetomt skal utgå) 15.06.2018 6057/2018
Utgående brev Lars-Jonny Pedersen Ang. returpunktene på Kveøya 14.06.2018 6069/2018
Inngående brev Sortland kommune, naturforvaltning Interkommunalt samarbeid på landbruk og viltforvaltning- 1. faktura for 2018 14.06.2018 6065/2018
Utgående brev Nils Fochsen Vår ref. 2017/244 KRN - Blanketter i forbindelse med deling av Gnr 56 Bnr 2 (festetomt 16 skal utgå) 14.06.2018 6056/2018
Utgående brev Nils Fochsen Vår ref. 2018/612 KRN - Blanketter i forbindelse med deling av Gnr 56 Bnr 2 (festetomt 21 skal utgå) 14.06.2018 6055/2018
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Vedtak fra felles eldreråd- råd for funksjonshemmede om svømmebassenget på Trastad 14.06.2018 6054/2018
Utgående brev Morten Sørgård Kontaktdata politikere i Kvæfjord kommune 14.06.2018 6051/2018
Utgående brev Tine Kristiansen m.fl. 16/801 oppfølging av TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre 14.06.2018 6049/2018
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref. 2017/1095 KRN - Vedr. søknad om utslippstillatelse ny bolig - mulig trase for infiltrasjonsanlegg bes vurderes når kulturetaten skal vurdere saken - Uttalelse kulturminner 14.06.2018 6046/2018
Utgående brev Martin Nylund Vår ref. 2016/540 KRN - Oversender byggetillatelse Gnr 47 Bnr 151, samt dispensasjonsvedtak tu-sak PS 18/18 14.06.2018 6044/2018
Utgående brev Martin Nylund Vår ref. 2016/540 KRN - Vedr. søknad om tilbygg/garasje til bolig Gnr 47 Bnr 151 - Hågveien 15 - Oversender dispensasjonsvedtak 14.06.2018 6042/2018
Utgående brev Lise Kokkim Skjenkebevilling enkeltanledning - Kveøy Grendehus 14.06.2018 6041/2018
Utgående brev UL Vårglimt v/ Hilde Larsen Skjenkebevilling enkeltanledning - Austerfjordtreffet 2018 14.06.2018 6037/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Om tilrettelegging for nytt branngarasjeanlegg 14.06.2018 6036/2018
Utgående brev Geir Hagen m.fl. Gnr 54 Bnr 11 - Protokoll oppmålingsforretning - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 54 bnr 92 (fradeling av tomt rundt eksisterende garasje) 14.06.2018 6012/2018
Utgående brev Martin Nylund og Berit Ditlefsen Gnr 47 Bnr 151 - Byggetillatelse for tilbygg til bolig / garasje på eiendommen 14.06.2018 5993/2018
Utgående brev Ole Ivar Norman m.fl. Gnr 40 bnr 10 - Protokoll oppmålingsforretning - Søknad om deling. Formål: Tomt rundt eldre våningshus på eiendommen 14.06.2018 5973/2018
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 17/221181-11 Tillatelse til plassering av ID- mast rettet mot vegtrafikken på fv. 103 - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 13.06.2018 5996/2018
Inngående brev Harmas - Nils Kristian Johansen Sak 2018/ 368 KRN. Søknad om tankanlegg Gullesfjordbotn. Målsatt situasjonkart 13.06.2018 5995/2018
Inngående brev Klp - Post KKSalgsstøtte 180611 Kvæfjord kommune lån 8317.50.26390 Aksept- og gjeldsbrev ifm 3 års fastrente 13.06.2018 5966/2018
Inngående brev June Helene Meum-Larsen Vår ref. 2018/608 KRN - Vedr. planer om påbygg på eksisterende garasjedel til bolig på Gnr 30 Bnr 60 (isolert vinterhage) - Vedr utfylling av søknad 13.06.2018 5964/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Kvæfjord Eiendom - tilbakekjøp Kveldrovn 2B-F ut fra helsehusprosjektet 13.06.2018 6026/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i Servicebygget på Borkenes 13.06.2018 6025/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Felles vannområdeutvalg i Sør- og Midt-Troms 13.06.2018 6024/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Lokale forskrift - justerte priser for gravemeldinger 13.06.2018 6022/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmeldinger for 2017 13.06.2018 6018/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding 2017: Råd for funksjonhemmede 13.06.2018 6017/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017 13.06.2018 6015/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding 2017 ungdomsrådet 13.06.2018 6014/2018
Utgående brev ***** Refusjonskrav grunnskoleopplæring for gjesteelever ved statlig institusjon - våren 2018 13.06.2018 6005/2018
Utgående brev Ella Stenkjær Vår ref. 2018/493 KRN - Orientering byggeregler bruksendring deler av underetasje Gnr 57 Bnr 54 13.06.2018 6004/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 17/18 Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 24.04.2018 13.06.2018 6002/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 18/18 Orienteringssak: Om sammenheng mellom riktig legemiddelbruk, søvn og ernæring 13.06.2018 6001/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 19/18 Svømmebassenget på Trastad 13.06.2018 6000/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 20/ 18 Hørsels- og synshemning 13.06.2018 5999/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 21/18 Planlegging av eldredagen 2018 13.06.2018 5998/2018
Utgående brev Marit Tønder Rødland Vår ref. 2018/618 KRN - Vedr mulig deling av Gnr 57 Bnr 65 med formål tilleggsareal og ny avkjørsel til eiendommen Gnr 57 Bnr 56 (Karl Johan Evensen) - Presisering fra hjemmelshaver 13.06.2018 5997/2018
Utgående brev Jonny Schanche Eivik m.fl. Vår ref. 2018/627 KRN - Vedr. mottatt begjæring om seksjonering av Gnr 58 nr 29 - Liaveien 6 - Seksjonering godkjent og oversendt Kartverket Tinglysing 13.06.2018 5994/2018
Inngående brev Formannskapet PS 49/18 Intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i Servicebygget på Borkenes 13.06.2018 5992/2018
Inngående brev Formannskapet PS 50/ 18 Kvæfjord Eiendom - tilbakekjøp Kveldrovn ZB-F ut fra helsehusprosjektet 13.06.2018 5991/2018
Inngående brev Formannskapet PS 35/18 Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 23.04.2018 og 28.05.2018 13.06.2018 5990/2018
Inngående brev Formannskapet P5 34/ 18 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS 13.06.2018 5989/2018
Inngående brev Formannskapet PS 36/ 18 Årsmeldinger for 2017 13.06.2018 5988/2018
Inngående brev Formannskapet PS 37/18 Regnskap 2017 og finansiell rapportering pr 31.12.2017 13.06.2018 5987/2018
Inngående brev Formannskapet PS 38/18 NND's legat -årsregnskap og årsberetning 2017 13.06.2018 5986/2018
Inngående brev Formannskapet PS 39/18 Tertialrapport 1/2018 13.06.2018 5985/2018
Inngående brev Formannskapet PS 40/ 18 Rammedebatt 13.06.2018 5984/2018
Inngående brev Formannskapet PS 41/ 18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 -fastsetting av valgdag 13.06.2018 5983/2018
Inngående brev Formannskapet PS 42/ 18 Kveøyforbindelsen — forslag om awiklingsordning for medfinansieringsandel fra Kveøysamfunnet 13.06.2018 5982/2018
Inngående brev Formannskapet PS 43/18 Norsk Landbruksrådgivning - søknad om tilskudd fra næringsfond til forsøksprosjekt innenfor jordbærdyrking 13.06.2018 5981/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 58 Bnr 29 - Begjæring om seksjonering - Oversendelse 13.06.2018 5980/2018
Inngående brev Formannskapet PS 44/ 18 Oppløsning av Elda Grendehus BA - innskutt kommunal andel 13.06.2018 5979/2018
Inngående brev Formannskapet PS 45/18 Helsehus i Kvæfjord - realiseringsfase 13.06.2018 5978/2018
Inngående brev Formannskapet PS 46/18 Samisk uke - kommunekomite 13.06.2018 5977/2018
Inngående brev Formannskapet PS 47/ 18 TV-aksjonen NRK 2018 - kommunekomite og bidrag fra Kvæfjord kommune 13.06.2018 5976/2018
Inngående brev Samferdsels- og miljøetaten Ny utlysning av trafikksikkerhetsmidler for krattrydding i 2018 - Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg - TFTU 13.06.2018 5972/2018
Utgående brev Per Gunnar Bastiansen Vår ref. 2018/624 KRN - Planer om garasje på eiendommen Gnr 13 Bnr 44 - Oversender søknadsblanketter og veiledning til byggereglene 13.06.2018 5971/2018
Utgående brev kjell.hanssen Parkering campingvogn. 13.06.2018 5970/2018
Utgående brev Erik Meistad Industriveien 31 13.06.2018 5969/2018
Utgående brev Børre Nilsen Vår ref. 2018/627 KRN - Vedr. mottatt begjæring om seksjonering av Gnr 58 nr 29 - Liaveien 6. 13.06.2018 5968/2018
Utgående brev Geir Ragnar Høve hytte/spikertelt 13.06.2018 5967/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Årsregnskap 2017 13.06.2018 5965/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg: Kontrolluvalgets årsrapport ENDELIG VERSJON 13.06.2018 5963/2018
Inngående brev K-Sek - Martin S Krane Kontrollutvalget - særutskrift av sak 5/18 - Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 13.06.2018 5962/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Utgår, ny versjon Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 13.06.2018 5961/2018
Utgående brev Svenn Arne Lie Du er ønsket til Kvæfjord ! 13.06.2018 5952/2018
Utgående brev Morten Klo Vår ref. 2018/623 KRN - Planer om tilbygg (vindfang og carport) Gnr 50 Bnr 5 - Oversender søknadsblanketter 13.06.2018 5942/2018
Utgående brev Jon Christer Johansen Gnr 30 Bnr 18 Svar på: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven 13.06.2018 5939/2018
Utgående brev Statens Vegvesen Søknad om opphenging av banner i lyktestolper 13.06.2018 5931/2018
Utgående brev Katja Ewald Planinitiativ, detaljregulering Bygdeveien 16,18 og 20, Borkenes 13.06.2018 5929/2018
Utgående brev Monica og Einar Brandskognes Mindre reguleringsendring - Nedre Eldaskogen boligfelt - Gnr 60 bnr 95 - Gebyr for mindre reguleringsendring 13.06.2018 5909/2018
Utgående brev Brødrene Killi as Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Del av Lamhagan I", gnr 47 bnr 176 og 178 - Utfylling i sjø - Gebyr for dispensasjoner 13.06.2018 5894/2018
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Nye personvernregler 13.06.2018 5624/2018
Utgående brev A3 Arkitektkontor AS Mindre reguleringsendring av reguleringsplaner for gnr 56 bnr 105 og gnr 56 bnr 155 - Bygdevegene 39/41 og Bygdevegen 43 - Borkenes 13.06.2018 170/2018
Utgående brev Iht adresseliste Nabovarsel - Mindre reguleringsendring av reguleringsplaner som omfatter gnr 56 bnr 105 og gnr 56 bnr 19 - Borkenes 13.06.2018 10667/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/131635-8 Midlertidig tillatelse til opphenging av banner i lyktestolper på fv. 849 i forbindelse med Kvæfjorduka 2018 sendt fra Statens vegvesen 12.06.2018 5951/2018
Inngående brev Yx - (YX-ID:160910) nye YX-firmakort (drivstoff) 12.06.2018 5945/2018
Inngående brev Vegvesen - Firmapost-nord Takk for din e-post / Thank you for your inquiry 12.06.2018 5932/2018
Inngående brev Linda Emaus parkering i Eldeskogveien 12.06.2018 5928/2018
Inngående brev Live - Magne Andreassen bobil hensatt i Leikvika 12.06.2018 5927/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Foreløpig melding i forvaltningssak 12.06.2018 5936/2018
Inngående brev Kjell Rune Nymoen Søknad om justering av planløsning fritidsbygg (mindre tilbygg for ved/utstyrlbiologisk toalett) 12.06.2018 5935/2018
Utgående brev Arnstein Westnes Reguleringsplan for Elda hyttefelt, gnr 61 bnr 91 - Gebyr for reguleringsplaner 12.06.2018 5890/2018
Utgående brev Wenche Grønbech Skjenkebevilling 12.06.2018 5855/2018
Inngående brev Moller - Stein Johnsen 2018/32/leasingavtaler - feilprising serviceavtaler 11.06.2018 5921/2018
Inngående brev Nordmegling Post TRAFIKKFORSIKRINGSAVGIFT - viktig informasjon 11.06.2018 5919/2018
Inngående brev Janniken Høybakk Melding fra Fylkesmannen vedr. bruk av friluftsområde - Austerfjorddagan 11.06.2018 5906/2018
Inngående brev Gard Leirvik DSV Road, GGM Gastro Kvittering 11.06.2018 5900/2018
Inngående brev Gard Leirvik Cheesemaking: Thank you! | We received your order 11.06.2018 5899/2018
Inngående brev Gard Leirvik Ordrebekræftelse fra Dansk Hjemmeproduktion 11.06.2018 5897/2018
Inngående brev Gard Leirvik WhiteAway.no: Bestillingsbekreftelse - 3669463 11.06.2018 5896/2018
Inngående brev Klo - Morten Vår ref. 2018/623 KRN - Planer om tilbygg (vindfang og carport) Gnr 50 Bnr 5 - Avstandserklæring 11.06.2018 5871/2018
Inngående brev Tromsfylke - Bente Nordhagen Reiseregning KIK-møtet 11.06.2018 5870/2018
Inngående brev Harmas - Nils Kristian Johansen Sak 2018/ 368 KRN Søknad tankanlegg Gullesfjordbotn - situasjonskart/flyfoto 11.06.2018 5865/2018
Inngående brev Harmas - Nils Kristian Johansen Sak 2018/368 KRN Søknad tankanlegg Gullesfjordbotn - Korrigert situasjonsplan 11.06.2018 5864/2018
Inngående brev Wenche Grønbech Skjenkebevilling 11.06.2018 5862/2018
Inngående brev Jan Meyer 2018/11/gruppemøter k-styret 21.juni ...? 11.06.2018 5861/2018
Inngående brev Hotmail - Bendiks Arnesen 2018/11/gruppemøter k-styret 21.juni ...? 11.06.2018 5860/2018
Inngående brev Gran Kommune - Torill Kristoffersen Budsjett 2019 - vertskommunetilskudd 11.06.2018 5857/2018
Inngående brev Linda Emaus 2018/48: Siste to bilder ang parkering i Eldeskogveien 11.06.2018 5851/2018
Inngående brev Linda Emaus Siste to bilder ang parkering i Eldeskogveien 11.06.2018 5850/2018
Inngående brev Linda Emaus Siste to bilder ang parkering i Eldeskogveien 11.06.2018 5848/2018
Inngående brev Linda Emaus Ulovlig parkering 11.06.2018 5847/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Krumtapp AS RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2018-0015 11.06.2018 5922/2018
Utgående brev Stein Johnsen leasingavtaler - feilprising serviceavtaler 11.06.2018 5920/2018
Inngående brev Eurojuris Nord Begjæring om seksjonering Gnr 58/29- Liaveien 6- i Kvæfjord kommune 11.06.2018 5917/2018
Internt notat uten oppfølging Alf-Børre Knudsen bobil hensatt i Leikvika (2) 11.06.2018 5916/2018
Utgående brev Magne Andreassen bobil hensatt i Leikvika 11.06.2018 5915/2018
Utgående brev Linda Emaus parkering i Eldeskogveien 11.06.2018 5914/2018
Inngående brev Marit Blekastad Søknad om kompetanse- og innovasjonsmidler 2018 fra Kvæfjord 11.06.2018 5913/2018
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. opparbeidelse Lamhagan II 11.06.2018 5910/2018
Utgående brev Gard Leirvik utbetaling på tilsagn fra kommunalt næringsfond 11.06.2018 5908/2018
Utgående brev Magne Værholm m.fl. protokoll årsmøte lvsh 2018 11.06.2018 5907/2018
Inngående brev Santander ZA18775 - Leasingavtale 21146202 11.06.2018 5904/2018
Inngående brev Santander ZA19034 - Leasingavtale 21322014 11.06.2018 5903/2018
Inngående brev Santander ZA19228 - Leasingavtale 21322079 11.06.2018 5902/2018
Inngående brev Santander ZA19229 - Leasingavtale 21318807 11.06.2018 5901/2018
Inngående brev Santander ZA19230 - Leasingavtale 21322094 11.06.2018 5898/2018
Inngående brev Santander EX85528 - Leasingavtale 21447135 11.06.2018 5895/2018
Utgående brev Merete Hessen Bekreftelse på aksept av vilkår for utsagn 11.06.2018 5893/2018
Inngående brev Kjerst Evjenth Norman Utbedring Toppenveien 11.06.2018 5891/2018
Utgående brev Lisbeth Haugland m.fl. flytting av AutoPassbrikker 11.06.2018 5889/2018
Utgående brev YX nye YX-firmakort (drivstoff) 11.06.2018 5888/2018
Utgående brev Stein Johnsen leasingavtaler - feilprising serviceavtaler (?) 11.06.2018 5886/2018
Inngående brev Jon Christer Johansen Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven 11.06.2018 5869/2018
Utgående brev Harald Bjørn Gideonsen leie av kjøkken til bærkurs 11.06.2018 5868/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Klage på tildelte adressenavn i Kvæfjord kommune- saken returneres til kommunen 11.06.2018 5867/2018
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Varsel om oppløsning av sameie 11.06.2018 5866/2018
Utgående brev Flesnes i Fest v/Wenche Grønbech Skjenkebevilling enkeltanledning - Flesnes i Fest 11.06.2018 5863/2018
Utgående brev SV Linda Wikeland 2018/11/gruppemøter k-styret 21.juni ...? 11.06.2018 5859/2018
Utgående brev H Johan Helge Elde 2018/11/gruppemøter k-styret 21.juni ...? 11.06.2018 5858/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad Angående innredning oppmålingsbilen 11.06.2018 5856/2018
Inngående brev Flesnes i Fest v/Wenche Grønbech Skjenkebevilling Flesnes i Fest 11.06.2018 5854/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad ulovlig parkering (?) 11.06.2018 5849/2018
Utgående brev Stig Aksel Johansen Vår ref. 2018/368 KRN - Oversender byggetillatelse til drivstoffanlegg Gnr 20 Bnr 26 11.06.2018 5846/2018
Utgående brev Komrevnord - Liv Aamnes Oppsummeringsbrev etter årsoppgjør 2017 11.06.2018 5845/2018
Utgående brev Katja Ewald Planinitiativ, detaljregulering Bygdeveien 16,18 og 20, Borkenes 11.06.2018 5840/2018
Utgående brev Bygdeveien 24 AS m.fl. Gnr 56 Bnr 174 - Varsel om oppmålingsforretning - Deling med formål tilleggsareal til Gnr 56 Bnr 38 11.06.2018 5838/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Forslag til intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i Servicebygget på Borkenes 11.06.2018 5727/2018
Utgående brev Bærum kommune m.fl. Bærum kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 11.06.2018 5708/2018
Utgående brev Komrevnord - Liv Aamnes Oppsummeringsbrev etter årsoppgjør 2017 11.06.2018 5698/2018
Utgående brev K-Eiendom - Jonny Schanche Eivik Intensjonsavtale om leie av Servicebygget 11.06.2018 5684/2018
Utgående brev Kristin Aronsen Jordmortjenesten i din kommune- spørreundersøkelse 11.06.2018 5507/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 25.04.2018 11.06.2018 5419/2018
Saksframlegg/innstilling Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017 11.06.2018 1067/2018
Inngående brev Vegvesen - Fox Kenneth Prinsippskisse plassering (i riktig målestokk) 08.06.2018 5842/2018
Inngående brev Komrevnord - Liv Aamnes Revisjonsberetning 2. termin 08.06.2018 5837/2018
Inngående brev Abacus-Arkitekter - Katja Ewald Planinitiativ, detaljregulering Bygdeveien 16,18 og 20, Borkenes 08.06.2018 5829/2018
Inngående brev Abacus-Arkitekter - Katja Ewald Fwd: Planinitiativ, detaljregulering Bygdeveien 16,18 og 20, Borkenes 08.06.2018 5828/2018
Inngående brev Bunkeroil - Stig Aksel Johansen Gullesfjordbotn 08.06.2018 5818/2018
Inngående brev Bunkeroil - Stig Aksel Johansen Prinsippskisse plassering (i riktig målestokk) 08.06.2018 5817/2018
Utgående brev Nils Kristian Johansen m.fl. Vår ref. 2018/368 KRN - Oversender byggetillatelse til drivstoffanlegg Gnr 20 Bnr 26 08.06.2018 5844/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Anmodning om oversendelse ... 08.06.2018 5843/2018
Inngående brev Judith Jacobsen Ettersending revisjonsberetning 08.06.2018 5839/2018
Utgående brev Klp - Roar Weisert Bakken Endring av lånevilkår 08.06.2018 5834/2018
Inngående brev Ella Mariann Stenkjær Planer om deling og ny avkjørsel 08.06.2018 5833/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Berg -Engen -Klarlegging av vestlige grenser for Gnr 57 Bnr 50. 08.06.2018 5832/2018
Utgående brev Morten Klo Vår eref. 2018/623 KRN - Planer opm tilbygg (vindfang og carport) Gnr 50 Bnr 5 - Oversender avstandserklæring 08.06.2018 5831/2018
Utgående brev Katja Ewald Kvæfjord kommune - Detaljregulering Bygdevei 16,18,20, startpakke 08.06.2018 5827/2018
Utgående brev Katja Ewald Kvæfjord kommune - Detaljregulering Bygdevei 16,18,20, startpakke 08.06.2018 5826/2018
Utgående brev Katja Ewald Planinitiativ, detaljregulering Bygdeveien 16,18 og 20, Borkenes 08.06.2018 5825/2018
Utgående brev Ragnhild Myrstad m.fl. Vår ref 2018/622 KRN - Vedr. utskifting av torvtak på eldre naust Gnr 60 Bnr 6 (eier ønsker stålplater) - Ber om tilbakemelding 08.06.2018 5823/2018
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vannledning Dale 08.06.2018 5822/2018
Utgående brev Stig Aksel Johansen Gullesfjordbotn - feil format kart 08.06.2018 5821/2018
Utgående brev Nils Prinsippskisse plassering (i riktig målestokk) 08.06.2018 5820/2018
Utgående brev Nils Kart over området i Gullesfjordbotn 08.06.2018 5819/2018
Utgående brev Alf Kjellevoll Vår ref. 2018/622 KRN - Fritak fra søknadsplikt for drivhus Gnr 60 Bnr 6 08.06.2018 5816/2018
Utgående brev Alf Kjellevoll Gnr 60 Bnr 6 - Planlagt drivhus på eiendommen - Fritak fra søknadsplikt 08.06.2018 5815/2018
Utgående brev Hastad Maskin AS Gnr 20 Bnr 26 - Tillatelse til etablering av drivstoffanlegg 08.06.2018 5814/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 61 Bnr 56 og Bnr 1 - Erklæring om veirett m.m. 08.06.2018 5813/2018
Utgående brev Hålogaland Plankontor A/S Kvæfjord kommune - Gnr 61 Bnr 91 - Elda hyttefelt - Kunngjøring av vedtak - Uløp av klagefrist 06.06.18 08.06.2018 5812/2018
Utgående brev Ronald Karlsen m.fl. Vår ref. 2018/96 KRN - Søknad om ny avkjørsel fra Industriveien i forbindelse med deling av eiendommen Gnr 54 Bnr 9 08.06.2018 5810/2018
Inngående brev Ungdomsråd PS 9/ 18 Godkjenning av møtebok for ungdomsrådet 24.04.2018 08.06.2018 5809/2018
Inngående brev Ungdomsråd PS 10/18 Årsmelding 2017 Ungdomsrådet 08.06.2018 5808/2018
Inngående brev Johan Helge Elde Erklæring om rettigheter i fast eiendom 08.06.2018 5800/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Høringsbrev - Nasjonale retningslinger for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner 08.06.2018 5793/2018
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. 18/967-12 Orientering om endringer i valgloven 08.06.2018 5789/2018
Utgående brev Bygdeveien 24 AS m.fl. Gnr 56 Bnr 38 - Varsel om oppmålingsforretning - Deling med formål tilleggsareal til Gnr 56 bnr 174 08.06.2018 5771/2018
Utgående brev Askøy kommune m.fl. Askøy kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 08.06.2018 5720/2018
Utgående brev Kvam herad m.fl. Kvam herad - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 08.06.2018 5719/2018
Utgående brev Hå kommune m.fl. Hå kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 08.06.2018 5718/2018
Utgående brev Eigersund kommune m.fl. Eigersund kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 08.06.2018 5717/2018
Utgående brev Nord-Aurdal kommune m.fl. Nord-Aurdal kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 08.06.2018 5716/2018
Utgående brev Søndre Land kommune m.fl. Søndre Land kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 08.06.2018 5715/2018
Utgående brev Gran kommune m.fl. Gran kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 08.06.2018 5713/2018
Utgående brev Østre Toten kommune m.fl. 2018/20: Rapportering vertskommunebrukere 08.06.2018 5711/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen m.fl. Utkast saksfremlegg intensjonsavtale ny leieavtale Servicebygget 08.06.2018 5710/2018
Utgående brev Ringsaker kommune m.fl. Ringsaker kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 08.06.2018 5709/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen m.fl. Servicebygget 1. etg - Mylderhuset - skisse dagens planløsning 08.06.2018 5706/2018
Utgående brev Marit Tønder Rødland m.fl. Vår ref. 2018/618 KRN - Vedr mulig deling av Gnr 57 Bnr 65 med formål tilleggsareal og ny avkjørsel til eiendommen Gnr 57 Bnr 56 (Karl Johan Evensen) 08.06.2018 5699/2018
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord Eiendom - tilbakekjøp Kveldrovn 2B-F ut fra helsehusprosjektet 08.06.2018 5686/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Epost-korrespondanse mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom AS ad leieavtale Servicebygget, i perioden 10.10.2017-23.05.2018 08.06.2018 5685/2018
Saksframlegg/innstilling Intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i Servicebygget på Borkenes 08.06.2018 5682/2018
Saksframlegg/innstilling Felles vannområdeutvalg i Sør- og Midt-Troms 08.06.2018 5663/2018
Utgående brev Frank Jensen Landbrukskonferanse 08.06.2018 5643/2018
Versjon:5.0.7