eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/168 KRN - Om nabovarsling 24.09.2021 8164/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/640 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon for plassering av ny nettstasjon Gnr 13 Bnr 44 24.09.2021 8161/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/628 KRN - Vedr. dokumentasjon vedr. fjerning av campingvogn, bod, spikertelt og utedo Gnr 23 Bnr 23 - Kommunen avslutter saken 24.09.2021 8160/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår 2021/640 KRN - Mottatt søknad om dispensasjon plassering nettstasjon Gnr 13 Bnr 44 - Om plassering 24.09.2021 8159/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2021/640 KRN - Om dispensasjon plassering nettstasjon Gnr 13 Bnr 44 - Justert plassering 24.09.2021 8158/2021
Inngående brev post kveiendom overdragelse av 58/81 fra Kvæfjord kommune til Kvæfjord Eiendom 23.09.2021 8143/2021
Inngående brev post kveiendom overdragelse av 58/81 fra Kvæfjord kommune til Kvæfjord Eiendom 23.09.2021 8142/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår 2021/640 KRN - Mottatt søknad om dispensasjon plassering nettstasjon Gnr 13 Bnr 44 - Om plassering 23.09.2021 8136/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Gnr 41 Bnr 22 - Dispensasjon for bod/uthus 23.09.2021 8123/2021
Inngående brev Frantz Aronsen Makebytte Lamhagan 23.09.2021 8140/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 20/21 Godkjenning av møtebok fra møte i fellesrådet 01.06.21 23.09.2021 8134/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 21/21 Eldredagen 2021 23.09.2021 8133/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 22/21 Innsatsprisen 2021 23.09.2021 8132/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 23/21 Invitasjon til digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark 23.09.2021 8131/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 24/21 Aktuelle saker til felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 23.09.2021 8130/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 26/21 Eldredagen 2022 23.09.2021 8129/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 27/21 Tilgjengelighet ved anlegggsarbeid i Bergsveien og Bygdeveien 23.09.2021 8128/2021
Inngående brev Kvæfjrod kommune Gnr 30 Bnr 21 Protokoll- Deling av eiendommen. Formål: Tomt for ysteri (se også sak 2021/182) 23.09.2021 8127/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 30 Bnr 22 Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tomt for ysteri 23.09.2021 8126/2021
Inngående brev Klp - KLP Banken Offentlig Kvæfjord kommune lån 8317.50.26390 og 8317.53.94845 Bekreftelse på avdragsutsettelse 22.09.2021 8120/2021
Inngående brev Klp - Ellen Winge Ler spørsmål i forbindelse med minimumsavdrag 22.09.2021 8119/2021
Inngående brev Klp - KLP Banken Offentlig Kvæfjord kommune lån 8317.58.63756 Avregningsbrev 22.09.2021 8118/2021
Inngående brev Klp - KLP Banken Offentlig Kvæfjord kommune lån 8317.58.63756 NOK 48.500.000 Aksept og gjeldsbrev 22.09.2021 8116/2021
Inngående brev Klp - Ellen Winge Ler Lånetilbud Kvæfjord kommune 22.09.2021 8114/2021
Inngående brev Klp - KLP Banken Offentlig Kvæfjord kommune lån 8317.50.26390 Bekreftelse på renteendring 22.09.2021 8112/2021
Inngående brev Klp - Ellen Winge Ler Fastrenteutløp 22.09.2021 8110/2021
Inngående brev Kommunalbanken - Laneadministrasjon Kvæfjord - Avdragsutsettelse på 5 lån 22.09.2021 8109/2021
Inngående brev Kommunalbanken - Åse Kristensen Oversendelse av varsel om marginregulering - NIBOR for lånnr. 20160496 i Kommunalbanken. 22.09.2021 8107/2021
Inngående brev Kommunalbanken - Marit Urmo Harstad Tilbud 48.500.000 22.09.2021 8104/2021
Inngående brev Kommunalbanken - Låneforespørsel for Kvæfjord kommune 22.09.2021 8103/2021
Inngående brev Kommunalbanken - Marit Urmo Harstad Tilbud på fastrente 22.09.2021 8102/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/633 KRN - Om ny avkjørsel og ny intern vei for eiendommene Gnr 23 Bnr 8 og 17 22.09.2021 8079/2021
Inngående brev Harstad Kommune - Ole Anton Løvik 21/42: Innkjøpsarbeider - Malingsarbeider 22.09.2021 8101/2021
Inngående brev Harstad Kommune - Ole Anton Løvik 21/42 Innkjøpsarbeider - Malingsarbeider 22.09.2021 8100/2021
Inngående brev Jing Liu Uttalelse plassering trafo 22.09.2021 8094/2021
Inngående brev Garanti - Tone Trøite Kopperveien 4B (52-0096/21) 21.09.2021 8066/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/610 KRN - Oversender byggetillatelse for tilbygg til våningshus Gnr 31 bnr 5 21.09.2021 8063/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2010/701 KRN - Om endring av bod til soverom 21.09.2021 8040/2021
Inngående brev Odd E Jensen Vedlegg 21.09.2021 8070/2021
Inngående brev Snekker Pedersen AS Søknad om utslipps- og byggetillatelse div tiltak 21.09.2021 8068/2021
Inngående brev Landbruksdirektoratet Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - kommentarer til regelerk 21.09.2021 8067/2021
Inngående brev Olaasen - Britt Marthinussen SAK 2021-0011 Tilskudd fra kommunalt næringsfond 21.09.2021 8062/2021
Inngående brev Postmottak Brev fra postlista 21.09.2021 8061/2021
Inngående brev Nord-Norges Diakonistiftelse Vedr. etableringen av Nye Trastad Utviklingsfond 21.09.2021 8059/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Tilsagn om tilskudd over Bredbåndtilskudd til prosjektet "Kvæfjord kommune-søknad om støtte til bredbåndsutbygging tildeling 2021" 21.09.2021 8046/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag Statsforvalterens vedtak - dispensasjon for etablering av oppdrettsanlegg ved Gapøya og Kinnholmen i Sortland kommune-Nordland fylke 21.09.2021 8045/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Gnr 52 Bnr Klage over riving deler av fjøs - saken avsluttes 21.09.2021 8044/2021
Inngående brev Unn Bårdsvik Vedlegg nr 2 Søkers kommentar til nabomerknader 21.09.2021 8043/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Utfylt budsjettreguleringsskjema nr. F-1/2021 21.09.2021 8039/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår 2021/640 KRN - Mottatt søknad om dispensasjon plassering nettstasjon Gnr 13 Bnr 44 - MIdlertidig svar/forventet saksbehandlingstid 20.09.2021 8018/2021
Inngående brev Askoy Kommune - Roger Granheim Vertskommune anslag Askøy 2022 20.09.2021 8016/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/640 KRN - Mottatt søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense ny nettstasjon / trafo Gnr 13 Bnr 44. Ber om uttalelser fra Drift og Utbygging / Veg og trafikk 20.09.2021 8010/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/610 KRN - Om mottatt søknad om tilbygg til bolig/våningshus Gnr 31 Bnr 5. Ber om supplerende dokumentasjon 20.09.2021 8009/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2021/640 KRN - Søknad om dispensasjon fra byggegrense og nabovarsel - Vesterålskraft Nett 20.09.2021 8008/2021
Inngående brev Postmottak KMD Høring - forslag til endringer i byggesaksforskriften - Tidsavgrensede krav om tilsyn 20.09.2021 8024/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Tillatelse - Søknad om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense 20.09.2021 8022/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 57 Bnr 13 - Protokoll - Deling av eiendommer Formål: Salg av utmarksteig til gnr59 bnr 11 (landbruk) 20.09.2021 8021/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 56 Bnr 28 - Protokoll - Klarlegging av eksisterende grenser 20.09.2021 8020/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Tilskudd for naprapater, osteopater og paramedisinere 17.09.2021 7986/2021
Inngående brev Odd Jensen Gnr 31 Bnr 5 Søknad om tilbygg til våningshus 17.09.2021 7980/2021
Utgående brev Marit Nicolaisen Eiendomsskatt 5411/45/7/Gammelheimveien 24 17.09.2021 7974/2021
Utgående brev Arnulf Meyer jr Klage - eiendomsskatt 5411/57/336/Bergsveien 35 17.09.2021 7969/2021
Utgående brev Arnulf Meyer sr Klage - eiendomsskatt 5411/57/336/Bergsveien 35 17.09.2021 7955/2021
Utgående brev Arnulf Meyer 21/622 Brev 18.8.2021 angående diverse eiendommer 17.09.2021 7865/2021
Inngående brev Ks - Liv Elin Vermundsberget eiendomsskatteloven §5 bokstav h 16.09.2021 7970/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Gnr 61 Bnr 57 . Allerede oppført terrasse. Søknaden opprettholdes / søkers kommentarer til nabomerknader 16.09.2021 7950/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/197 KRN - Om videre behandling av søknad om allerede oppført terrasse Gnr 61 Bnr 57. Orientering til søker 16.09.2021 7949/2021
Inngående brev Skatteetaten - Standal, Kari Eiendomsskatt Trastadlia Borettslag 16.09.2021 7943/2021
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter) 16.09.2021 7971/2021
Inngående brev Marit Nicolaisen Gnr 45, bnr 7 - ny vurdering av eiendomsskatt 16.09.2021 7965/2021
Inngående brev Kartverket Gnr 53 bnr 50 Retur av tinglyst dokument 16.09.2021 7962/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 52 Bnr Vedrørende søknad om dispensasjon fra bestemmelser i veglova- dispensasjon fra byggegrense-fylkesveg 849 16.09.2021 7961/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 41 Bnr 22 Vedrørende søknad om dispensasjon fra byggegrense- Fylkesveg 850 16.09.2021 7958/2021
Inngående brev Easymeeting.Net Oppdatert tilbud Natugla 16.09.2021 7956/2021
Utgående brev Mona Rinaldo Smiso Troms 16.09.2021 7951/2021
Inngående brev SMISO Smiso Troms 16.09.2021 7947/2021
Utgående brev Helga Annie Pedersen m.fl. Biler som kjører ut over avtalt kjørelengde 16.09.2021 7946/2021
Utgående brev Standal, Kari Eiendomsskatt Trastadlia Borettslag 16.09.2021 7944/2021
Utgående brev Gyrd Harstad m.fl. Forespørsel om møte i prosjekt "Grønn fremtid i Kvæfjord" 16.09.2021 7942/2021
Utgående brev Agnethe Nordgård van Dam m.fl. Program til workshop 9. september 16.09.2021 7941/2021
Utgående brev Kvæfjord Eiendom AS Gnr 58 Bnr 30 - Om mottatt søknad om seksjonering av eiendommen og kommunens vurdering av antall godkjente boenheter i forbindelse med oppdeling/ombygging 1994 16.09.2021 7930/2021
Utgående brev Servicekontoret m.fl. 2021/637/Kvæfjord kommune: forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 16.09.2021 7924/2021
Utgående brev Fred Erik Fredly Busskur ved FV850 på Vikeland 16.09.2021 7893/2021
Utgående brev Sulland Harstad Leiebiler over avtalt kjørelengde 16.09.2021 7851/2021
Utgående brev Ivar Råstad Eiendomsskatt Trastadlia Borettslag 16.09.2021 7837/2021
Utgående brev Breeze Tekstil AS 16/343 Manglende utskifting av dørmatte 16.09.2021 7833/2021
Utgående brev Gnist Arkitekter AS Gnr 55 Bnr 3,40 og 45 - Ferdigattest for nye Kvæfjord helsehus 16.09.2021 7805/2021
Utgående brev Petter Eriksen Vår ref. 2021/621 KRN - Om planer om tilbygg til bolig Gnr 57 Bnr 244 - Kart og tegninger 16.09.2021 7744/2021
Internt notat uten oppfølging Hanne Romarheim Framdriftsplan budsjett_ØP 2022-2025.xlsx 16.09.2021 7730/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/636 KRN - Om antall boenheter Åsveien 10 15.09.2021 7935/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Referat møte samisk komite 01.06.21 15.09.2021 7940/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Referat møte samisk komite 12.08.21 15.09.2021 7939/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 15.09.2021 7934/2021
Inngående brev Jorunn Torbergsen Gnr 41 Bnr 22 Søknad om dispensasjon for bod/uthus 15.09.2021 7933/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Vår ref. 2018/154 KRN - Oversender ferdigattest for nye Kvæfjord helsehus 15.09.2021 7932/2021
Inngående brev Berit Naustvoll Gnr 55 Bnr 3, 40 og 45 Kvitteringer for avfallsdeponering 15.09.2021 7931/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkesting Invitasjon til ungdommens fylkesting 05.11.21 15.09.2021 7928/2021
Inngående brev Kvæfjordd kommune Rundskriv 2/2021 - Politisk reglement 15.09.2021 7925/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Invitasjon til bibliotekpolitisk seminar 13.10.21 15.09.2021 7915/2021
Utgående brev Kai Robin Johansen Gnr 17 Bnr 1 - Byggetillatelse for verksted / redskapshus (driftsbygning) 15.09.2021 7881/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/396 KRN - Oversender byggetillatelse verksted/redskapshus Gnr 17 Bnr 1 14.09.2021 7908/2021
Inngående brev Postmottak Dokument 21/148705-6 Om avkjørsel til planlagt redskapshus gnr. 17 Bnr. 1 i Kvæfjord kommune - vilkår ved byggetillatelse sendt fra Statens vegvesen 14.09.2021 7895/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Aronsen 16/343 Manglende utskifting av dørmatte 14.09.2021 7892/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/197 KRN - Om merknader fra Statsforvalteren i Troms, Finnmark og Troms og Finnmark Fylkeskommune og nabo i forbindese med høring allerede oppført terrasse på eiendommen Gnr 61 Bnr 57 - Om videre oppfølging fra kommunens side 14.09.2021 7882/2021
Inngående brev Postmottak Innsyn 14.09.2021 7907/2021
Inngående brev Statens vegvesen Svar på midlertidig dispensasjon og tillatelse for lagerhall og oppstillingsplass/parkering 14.09.2021 7897/2021
Inngående brev Fd Dep - Saksdokument fra Forsvarsdepartementet - kopi 13.09.2021 7863/2021
Inngående brev Moller - Bjørn Borgersen nye leiebiler til Kvæfjord kommune 13.09.2021 7840/2021
Inngående brev Kupa - Ivar Råstad Eiendomsskatt Trastadlia Borettslag 13.09.2021 7835/2021
Inngående brev Per Mikal Eriksen 2021/636 KRN - Søknad om seksjonering av Gnr 58 Bnr 30, Åsveien 10 - Om antall boenheter 13.09.2021 7816/2021
Inngående brev Baard Brekke Haugen 2019/147 KRN - Gnr 57 Bnr 239 - Søknad om ferdigattest 13.09.2021 7814/2021
Inngående brev Per Tore Olsen anmodning om innsyn 13.09.2021 7813/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Referat drøftingsmøte 2021 13.09.2021 7849/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning m/ fullmakt 13.09.2021 7838/2021
Utgående brev 'likrje@live.no' Vår ref. 2016/1321 KRN - Om flytting av grillhytte Gnr 57 Bnr 62 - Midlertidig svar 13.09.2021 7831/2021
Utgående brev 'Baard Brekke Haugen' Vår ref. 2019/147 KRN - Oversender vedtak om ferdigattest endringer på bolig Gnr 57 Bnr 239 13.09.2021 7830/2021
Inngående brev KMD 21/1215-31 Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 13.09.2021 7819/2021
Utgående brev Baard Brekke Haugen Gnr 57 Bnr 239 - Ferdigattest i forbindelse med endring på bolig (innkledning av veranda/uisolert vinterhage med bod under) 13.09.2021 7812/2021
Utgående brev Kine Marlen Lie Vår ref. 2021/517 KRN - Oversender byggetillatelse tilbygg/veranda Gnr 47 Bnr 173 13.09.2021 7794/2021
Utgående brev Per Yngve Pedersen Gnr 45 Bnr 15 - Om planer om grusing av vei / vedlikehold. Unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven 13.09.2021 7792/2021
Utgående brev Frida Strandskog White og Eirik Nisja Strandskog Gnr 12 Bnr 14 bnr 13 Svar på: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven 13.09.2021 7790/2021
Utgående brev raymond haugland Om planer om terrasse / platting i tilknytning til våningshus Gnr 32 Bnr 4 13.09.2021 7785/2021
Utgående brev Odd Roar Olsen Vedrørende gbnr 51/72/Kvæfjordeideveien 25 13.09.2021 7779/2021
Utgående brev Frank Jensen Vår ref. 2019/919 KRN - Om gapahuk Gnr 16 Bnr 1 ved Langvannet 13.09.2021 7778/2021
Utgående brev Per Mikal Eriksen Vår ref. 2021/636 KRN - Om søknad om seksjonering av Gnr 58 Bnr 30, Åsveien 10 13.09.2021 7750/2021
Utgående brev Per Mikal Eriksen Vår ref. 2021/636 KRN - Søknad om seksjonering av Gnr 58 Bnr 30, Åsveien 10 - Om antall boenheter 13.09.2021 7748/2021
Utgående brev Karoline Gabrielsen m.fl. 21/259/Stortings- og sametingsvalget 2021: møter i valgstyret/samevalgstyret 13.09.2021 7735/2021
Utgående brev Kjell-Rune Nymoen Dokument 21/148705-3 Avkjørsel fra rv. 85 til nytt redskapshus på eiendommen gnr. 17 bnr. 1 i Langvassdalen i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 13.09.2021 7724/2021
Utgående brev Kopperveien borettslag Kopperveien borettslag - parkeringsutfordringer 13.09.2021 6986/2021
Utgående brev Lene Merethe Sandbakk Saue Innkjøpssamarbeid 13.09.2021 6831/2021
Utgående brev Kine Marlen Lie Gnr 47 Bnr 173 - Byggetillatelse tilbygg til bolig (veranda med bod under deler) 13.09.2021 6480/2021
Utgående brev Elisabeth Cecilie Bergland Bartholsen ServiceNord? 13.09.2021 5657/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen NVEs uttalelse tilbygg bolig Gnr 47 Bnr 57 10.09.2021 7810/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/1035 KRN - NVEs vurderinger av planlagt tilbygg Gnr 47 Bnr 57 og rapport fra geolog 10.09.2021 7809/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven - Isolering, karantene og koronasertifikat mv. 10.09.2021 7807/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2018/154 Gnr 55/3- Søknad om ferdigattest Kvæfjord helsehus - Mangler 10.09.2021 7804/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 55 Bnr 2 Om overvannsledning mellom det nye helsehuset 10.09.2021 7806/2021
Inngående brev Postmottak Forespørsel om innsyn 10.09.2021 7802/2021
Inngående brev Postmottak Forespørsel om insyn 10.09.2021 7800/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger m.m.) 10.09.2021 7799/2021
Inngående brev Kine-Marlen Lie Gnr 47 Bnr 173 Søknad om tilbygg/veranda med bod under deler 10.09.2021 7797/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/619 KRN - Om forlengelse vannledning / påkobling privat vannforsyning og utvidelse vannreservoar. Orientering om søknadsplikt 08.09.2021 7774/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2016/610 KRN - Om endring volum slamavskiller Gnr 23 Bnr 17 08.09.2021 7764/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/640 KRN - Om planlagt nettstasjon/trafo på eiendommen Gnr 13 Bnr 44. Søknadsplikt pga. plassering i strid med veglovens byggegrense, samt på regulert boligformål 08.09.2021 7754/2021
Inngående brev Postmottak Søknad om dispensasjon for etablering av torskeoppdrett i Kvæfjord og Gullesfjord 08.09.2021 7753/2021
Inngående brev Anton Berg Gnr 57/bnr 51/170/227 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 08.09.2021 7770/2021
Inngående brev Kjersti Waran Berg Gnr 57/bnr 51/170/227 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 08.09.2021 7769/2021
Inngående brev Anton Berg Gnr 47 bnr 6/12/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 08.09.2021 7767/2021
Inngående brev Anton Berg Gnr 47 bnr 6/12/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 08.09.2021 7766/2021
Inngående brev Kjersti Waran Berg Gnr 47 bnr 6/12/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 08.09.2021 7762/2021
Inngående brev Kjersti Waran Berg Gnr 47 bnr 6/12/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 08.09.2021 7761/2021
Inngående brev Anton Berg Gnr 57 bnr 227 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 08.09.2021 7760/2021
Inngående brev Alf Otto Roalkvam Gnr 47 bnr 6/12/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 08.09.2021 7755/2021
Inngående brev Postmottak Bestilling innsyn: Sak:2021/396 - Journalnr: 7670/2021 - Dokument tittel: Vår ref. 2021/396 KRN - 08.09.2021 7745/2021
Utgående brev Bladet Vesterålen Gjelder innsyn 08.09.2021 7604/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/545 KRN - Om planer om flytting av bod/uthus på eiendommen Gnr 45 Bnr 92 - Skjemaer og veiledning 07.09.2021 7743/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2010/1058 KRN - Om ny slamavskiller Gnr 14 Bnr 29 og behov for dispensasjon vegloven 07.09.2021 7741/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/593 KRN - Om slamavskiller. Veiledning søknadsprosess / orientering søknadsplikt 07.09.2021 7740/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/621 KRN - Om planer om tilbygg til bolig Gnr 57 Bnr 244 Orientering søknadsplikt/veiledning 07.09.2021 7737/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/564 KRN - Om slamavskiller. Veiledning søknadsprosess / orientering søknadsplikt 07.09.2021 7732/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/610 KRN - Om planer om tilbygg til bolig/våningshus Gnr 31 Bnr 5. Orientering søknadsplikt/veiledning 07.09.2021 7725/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Informasjon om koronatiltak i barnehage og skole og tilbakemelding til Statsforvalter ved smitteutbrudd som rammer skoler 07.09.2021 7726/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Påminnelse- Utlysning av midler til kriseskjønn for 2021 07.09.2021 7719/2021
Utgående brev BS Undervisning AS Rammeavtale læremidler 07.09.2021 7687/2021
Utgående brev Michael Pettersen Gnr 60 Bnr 39 - Dispensasjon og byggetillatelse frittliggende garasje 07.09.2021 7683/2021
Utgående brev Kjell Andrew Skoglund Vår ref. 2021/630 KRN - Fritak fra søknadsplikt for 6 m2 redskapsbod Gnr 45 Bnr 18 07.09.2021 7677/2021
Utgående brev Kjell Andrew Skoglund Gnr 45 Bnr 18 - Fritak fra søknadsplikt for 6 m2 redskapsbod 07.09.2021 7676/2021
Utgående brev Kai Robin Johansen Vår ref. 2021/396 KRN - Dokument 21/148705-3 Avkjørsel fra rv. 85 til nytt redskapshus på eiendommen gnr. 17 bnr. 1 i Langvassdalen i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 07.09.2021 7670/2021
Utgående brev Sulland Harstad m.fl. nye leiebiler til Kvæfjord kommune 07.09.2021 7643/2021
Utgående brev Per Tore Olsen Mulig kjøp av gbnr 51/72 Gåra 07.09.2021 7621/2021
Utgående brev Lillian Hessen 20/656 SAK: Reguleringsplan Heimenjorda leilighetskompleks - kommunens videre behandling 07.09.2021 7584/2021
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. SAK: Reguleringsplan Heimenjorda leilighetskompleks - kommunens videre behandling 07.09.2021 7583/2021
Utgående brev Edgar Johansen 21/576 tilskudd til nydyrking 07.09.2021 7564/2021
Utgående brev Janniken Høybakk SAK 2021-0004 Anmodning om delutbetaling 07.09.2021 7546/2021
Utgående brev Erik Pontini tilskudd fra næringsfond - delutbetaling 2 07.09.2021 7537/2021
Utgående brev Anne Marie Bakken Gnr 59 Bnr 16 - Dispensasjon/tillatelse for tilbygg til bolig/våningshus (veranda) 07.09.2021 7523/2021
Utgående brev Rolf Ingar Eggum Vår ref. 2021/611 KRN - Ber om uttalelse landbruk i forbindelse med planering av område / plassering av lagerhall Gnr 20 Bnr 11 07.09.2021 7492/2021
Utgående brev UL Fram v/Anne Birgit Nilsen Kommunalt vedtak om skjenkebevilling enkeltanledning 2 arrangement - UL Fram 07.09.2021 7491/2021
Utgående brev Bente Hoseth, PEAB m.fl. Om dispensasjon for bygging på 2 boligtomter 07.09.2021 7490/2021
Utgående brev Knut Georg Hartviksen Vår ref. 2021/581 KRN - Om planer om riving av fritidsbolig Gnr 16 Bnr 19 og plassering/oppføring av fritidsbolig (i dag plassert på Gnr 17 Bnr 23). Oversender blanketter 07.09.2021 7488/2021
Utgående brev Ruth Ursin Vår ref. 2018/633 KRN - Om plassering av fjøs, samt ny avkjørsel 07.09.2021 7479/2021
Utgående brev Kim Håkenstad Om rettigheter til vei/fylling delvis innpå på Gnr 57 Bnr 244 07.09.2021 7478/2021
Utgående brev Stemmestyrenes medlemmer og varamedlemmer Stortings- og Sametingsvalget 2021 07.09.2021 7474/2021
Utgående brev Skogli Takst og Byggeledelse AS Gnr 20 Bnr 11 - Midlertidig dispensasjon og tillatelse for lagerhall og oppstillingsplass/parkering 07.09.2021 7465/2021
Utgående brev Astrid Markussen Vår ref. 2021/620 KRN - Om oppføring av nytt drivhus Gnr 52 Bnr 1 - Veiledning byggeregler 07.09.2021 7462/2021
Utgående brev Bjørn-Tore Ramm Om montering av ildsted - unntatt søknadsplikt 07.09.2021 7442/2021
Utgående brev TFFK - Postmottak Disp. byggegrense offentlig vei 07.09.2021 7427/2021
Utgående brev TFFK - Postmottak Vår ref. 2021/610 KRN - Oversender søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense Gnr 31 Bnr 5 - på vegne av tiltakshaver 07.09.2021 7387/2021
Utgående brev Pål Viggo Mortensen Prognose vertskommunetilskudd for 2022 07.09.2021 7255/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/634 KRN - Om planer om 15 m2 frittliggende bod/uthus på eiendommen Gnr 41 Bnr 22 - Skjemaer og veiledning 06.09.2021 7703/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/636 KRN - Bekrefter mottak av søknad om seksjonering av Gnr 58 Bnr 30, Åsveien 10 06.09.2021 7702/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Gnr 58 Bnr 30 - Søknad om seksjonering Åsveien 10 06.09.2021 7700/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/396 KRN - Om avkjørsel til planlagt redskapshus Gnr 17 Bnr 1 og behov for avklaringer eierforhold vei 06.09.2021 7699/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/185 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og byggetillatelse for garasje Gnr 60 Bnr 39 06.09.2021 7691/2021
Inngående brev Statsforvalteren - Molvig, Helge Fristen nærmer seg - høring bioenergistrategi for Nord-Norge 06.09.2021 7697/2021
Inngående brev Frida Strandskog White og Eirik Nisja Strandskog Gnr 12 Bnr 14 bnr 13 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven 06.09.2021 7693/2021
Inngående brev Postmottak Anmodning om innsyn i sak nr 2021/549 06.09.2021 7689/2021
Inngående brev Pasient- og brukerombudet Informasjonsplikt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten .- Oppfølging av kommuneundersøkelse 2018 06.09.2021 7684/2021
Inngående brev Kjell Andrew Skoglund Gnr 45 Bnr 18 - Søknad om redskapsbod 03.09.2021 7667/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 59 Bnr 16 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense Fylkesveg 7740 03.09.2021 7664/2021
Versjon:5.0.7