eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Lars Bremnes Gnr 66 Bnr 14 - Vedr. gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjonssøknad (Deling av eiendommen med formål tomt rundt eldre driftsbygning) 24.03.2017 2875/2017
Internt notat Merete Hessen m.fl. Ref byggesak 2016/1370 KRN - Mottatt nabovarsel til Kvæfjord kommune i forbindelse med liten enebolig på Gnr 58 Bnr 50, Speiderbakken 2. 24.03.2017 2863/2017
Utgående brev Sortland vgs- Kleiva Svar på: Søknad om disp. fra Lov om bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag 24.03.2017 2877/2017
Inngående brev Sortland vgs - Kleiva Ny søknad om disp. for bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag 24.03.2017 2885/2017
Utgående brev Leiv Svenning Gnr 60 Bnr 12 -Vedr. gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjonssøknad (deling av eiendommen med formål tomt rundt eksisterende våningshus og eldre driftsbygning) 24.03.2017 2873/2017
Utgående brev Rolv Kristiansen Gnr 30 Bnr 24 - Vedr. gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjonssøknad (deling av eiendommen med formål tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 63) 24.03.2017 2872/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Rapport fra vernerunde 24.03.2017 2866/2017
Utgående brev Arne Fossli Gnr 29 Bnr 10 - Vedr gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjon for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen 24.03.2017 2881/2017
Utgående brev Jan Olaf Hansen Vår ref 2017/355 KRN - Vedr planer om veranda/fasadeendring/takoverbygg på Gnr 56 Bnr 79 - Bygdevegen 38 - Orientering byggeregler 24.03.2017 2860/2017
Utgående brev Petter Istad Schjeldrup Gnr 60 Bnr 3 - Vedr mottatt søknad om deling av grunneiendom (fradeling av utmarksteig) - Ber om supplerende opplysninger 24.03.2017 2876/2017
Inngående brev Petter Istad Schjeldrup Søknad om deling av grunneiendom 24.03.2017 2865/2017
Utgående brev Roar Kristian Hanssen Byggesøknad på gårds- og bruksnr. 12/47 24.03.2017 2861/2017
Utgående brev Frode Wulff Iversen Gnr 55 Bnr 67 - Vedr gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjonssøknad planlagt tomannsbolig med pulttak 24.03.2017 2884/2017
Inngående brev Kartverket Grunnboken er rettet 24.03.2017 2864/2017
Utgående brev Kai Lillegård Gnr 55 Bnr 68 Snr 1 - Vedr. gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjon for tilbygg til bolig (carport) 24.03.2017 2882/2017
Utgående brev Kvæfjord Eiendom AS ved Jonny Eivik m.fl. Gnr 56 bnr 19 - Protokoll av oppmålingsforretning 24.03.2017 2878/2017
Utgående brev Karl Erik Kristiansen Vår ref 2017/352 - Vedr planlagt tilbygg til hytte, samt fasadeendring - Gnr 44 Bnr 4 24.03.2017 2857/2017
Utgående brev Knut Norvald Haugstad Gnr 22 Bnr 6 - Vedr gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjonssøknad (deling av eiendommen med formål selvstendig hyttetomt) 24.03.2017 2869/2017
Utgående brev Karl Børre Karlsen Gnr 14 Bnr 2 - Vedr gebyrer for kommunens dispensasjonsbehandling i forbindelse med endringer på naust 24.03.2017 2880/2017
Utgående brev Trond Dischington m.fl. Sak 2016/1370: Spørsmål til V/A søknad 24.03.2017 2862/2017
Utgående brev Susanne Maughan Vår ref 2017/356 KRN - Orientering byggeregler i forbindelse med mulig planlagte tiltak på våningshus Gnr 60 Bnr 9 24.03.2017 2859/2017
Inngående brev Sscgroup - Kenneth Johansen Kvæfjord kommune - Branndør - Ettermontasje 23.03.2017 2841/2017
Inngående brev Se-Gruppen - Geir Eidnes Tilbud - Tilbudsnr. - 415150 - XL-BYGG KVÆFJORD AS 23.03.2017 2840/2017
Inngående brev Smith - Ulf Eikhovd Tilbud 23.03.2017 2839/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Frank Eilertsen Sammenføyning av eiendommen 47/71 og 47/181 23.03.2017 2834/2017
Inngående brev Eurojuris - Stein Nilsen 2016/58/påtegning skjøte 23.03.2017 2831/2017
Inngående brev Paulusma Gardsdrift Manuell utbetaling PT-sommer 2016 23.03.2017 2829/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Leieavtale kopimaskin 23.03.2017 2827/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Svein Arne Johansen Notat om utbygging av boligfeltet Berg-Engen. 23.03.2017 2811/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad rapport Berg Engen 23.03.2017 2809/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Årsmelding for Kvæfjord 2016 23.03.2017 2805/2017
Utgående brev Evensens Bussreiser m.fl. Vår ref 2017/291 KRN - Vedr etablering av drivstoffanlegg - Oversender tidligere tillatelse til oljeutskiller 23.03.2017 2823/2017
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg 2015/1191/Høringsuttalelse - planforslag 23.03.2017 1882/2017
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsplan for Bygdeveien 39-41 på Borkenes - GBnr 56/19 og 105 - Kvæfjord kommune. NVEs referanse: 201506697-4 23.03.2017 679/2017
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Tidligere planforslag med tegninger og illustrasjoner- Februar 2017 Leilighetsbygg Borkenes - Senere revidert 09.03.17 og 17.03.17 23.03.2017 2662/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Kvæfjord kommune - Borkenes - Reguleringsplanforslag - Bygdevegen 39-41 - Offentlig høring - Høringsuttalelser 23.03.2017 1067/2017
Utgående brev Erling A Johansen Kvæfjord kommune - Borkenes - Reguleringsplanforslag - Bygdevegen 39-41 - Offentlig høring - Høringsuttalelser 23.03.2017 1018/2017
Utgående brev Høgda, Lone Alien Kvæfjord kommune - Reguleringsplan - Bygdevegen 39/41 - Borkenes - Innsigelse - Barn og unge 23.03.2017 2663/2017
Utgående brev Lennard Andreassen Suspicious URL: Revidert plankart 23.03.2017 2594/2017
Utgående brev Ågot Hammari Rødgårde 7c - Ettermontasje Kikkhull i dør - Ekstra systemnøkkel 23.03.2017 2325/2017
Utgående brev Geir Hagen Gnr 54 Bnr 11 - planlagt deling med formål boligtomt til Gnr 54 Bnr 11 Fnr 1 (festetomt skal utgå) - Orientering 23.03.2017 2792/2017
Utgående brev Geir Hagen Vår ref 2017/309 - Planer om søknad om deling av Gnr 54 Bnr 11 med formål boligtomt (festetomt Gnr 54 Bnr 11 Fnr 1 utgår) - Orienteringsbrev 23.03.2017 2793/2017
Utgående brev Evensen bussreiser AS Indeksregulering av avtale mellom Evensen bussreiser AS og VAF Kvæfjord 23.03.2017 2804/2017
Utgående brev Peter Herman Slump Vår ref 2017/223 - Vedr plassering av carport på eiendommen 23.03.2017 2791/2017
Inngående brev Yvonne Slump Situasjonskart 23.03.2017 2821/2017
Utgående brev Trond Inge Vebostad Gnr 39 Bnr 2 - Vesentlig terrenginngrep/ lagring av overskuddsmasser 23.03.2017 2763/2017
Utgående brev Trond Inge Vebostad Vår ref 2017/374 KRN - Vedr mulige planer om lagring av steinmasser på Gnr 39 Bnr 2 23.03.2017 2789/2017
Utgående brev Harstad Kommune - Frank Eilertsen Sammenføyning av eiendommen 47/71 og 47/181 23.03.2017 2836/2017
Utgående brev Frank Eilertsen Sammenføyning av eiendommen 47/71 og 47/181 23.03.2017 2847/2017
Inngående brev Altinn Rapporteringsskjema- særlig ressurskrevende 23.03.2017 2851/2017
Utgående brev Merete Hessen m.fl. teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 21/17 Tilleggsdokumenter Berg-Engen 23.03.2017 2824/2017
Utgående brev Adresseliste Gnr 39 Bnr 3 - Høringsbrev i forbindelse med planer om ny driftsbygning for sau på eiendommen 23.03.2017 2794/2017
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref 2017/375 KRN - Høringsbrev i forbindelse med planlagt driftsbygning i konflikt med automatisk freda kulturmine, Gnr 39 Bnr 3 - Vebostad 23.03.2017 2797/2017
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. Geovekst-prosjekt LACHTR71 FKB-B Troms 2017 23.03.2017 2788/2017
Utgående brev Merete Hessen m.fl. teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 22/17 tillegggsak 23.03.2017 2845/2017
Utgående brev Camilla Sørgård Vår ref 2017/353 - Orientering regler veranda/terrasse 23.03.2017 2850/2017
Utgående brev Camilla Sørgård Gnr 57 Bnr 255 - Allerede oppført veranda Klungbakkan 4 B - Orientering byggeregler 23.03.2017 2843/2017
Utgående brev Kalstad Berit Kristine Hyttetomtt O. Henriksen. Kvæfjord kommune gnr 68 bnr 2 23.03.2017 2664/2017
Utgående brev Kalstad Berit Kristine 17/1177-3 - 1911/68/2/1 - Retur av undertegnet festekontrakt gjeterhytte 23.03.2017 2626/2017
Utgående brev Roger Østvik Vår ref 2017/293 KRN - Vedr planlagt tilbygg til fjøs Gnr 32 Bnr 8 - Vurdering nabovarsling 23.03.2017 2478/2017
Utgående brev Roger Østvik Vår ref 2017/293 KRN - Vedr planlagt tilbygg til fjøs Gnr 32 Bnr 8 - Forventet saksbehandlingstid 23.03.2017 2108/2017
Utgående brev Sameiet Bygdevegen 65 v/ Camilla Sørgård m.fl. Ref 2017/201 KRN - Fritak fra søknadplikt for lokal drenering og mindre terrengjustering Bergsvegen 65 23.03.2017 2013/2017
Utgående brev DNB Eiendom AS Oversendelse meglerpakke gnr 43 bnr 19. 23.03.2017 2808/2017
Utgående brev Stein Nilsen påtegning skjøte 23.03.2017 2825/2017
Utgående brev Merete Hessen m.fl. teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 21/17 tilleggsdokumenter 23.03.2017 2806/2017
Saksframlegg/innstilling Flytting fra Bodø 110-sentral til Tromsø 110-sentral 23.03.2017 2269/2017
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett Oversendingsbrev med frist, Refsnes gnr 30 m.fl. 23.03.2017 2835/2017
Utgående brev Brith Renee Stafne Vår ref 2016/880 - Tomt rundt skogsbu på Gnr 18 Bnr 2 (formål hyttetomt) - Etterlyser manglende dokumentasjon veirett 23.03.2017 1413/2017
Utgående brev Dag Johan Evensen m.fl. Vår ref 2017/291 KRN - Gnr 56 Bnr 97 og 98 - Etablering av tankanlegg/drivstoffpumper - Orientering søknadsprosess 23.03.2017 2093/2017
Utgående brev Domstol - Prestbakmo, Arnulf Oleif Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring 23.03.2017 2204/2017
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring 23.03.2017 2199/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring 23.03.2017 2371/2017
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 16/17 tilleggsdokumenter 23.03.2017 2798/2017
Utgående brev Maciej Strózynski Ref 2017/380 - Vedr mottatt henvendelse ang. byggeplaner på Gnr 60 Bnr 118 23.03.2017 2796/2017
Utgående brev Eivind Aronsen vår ref 2017/373 KRN - Ny delingssak Gnr 48 Bnr 4 - Tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 64 23.03.2017 2760/2017
Utgående brev Otto Lanes Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - UL Samhold 23.03.2017 2755/2017
Utgående brev Bygdevegen 18/20 ved Ole Stig Eidisen m.fl. Gnr 56 Bnr 109- Protokoll oppmålingsforretning. 23.03.2017 2832/2017
Utgående brev Prestbakmo, Arnulf Oleif m.fl. Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring 23.03.2017 2200/2017
Utgående brev Prestbakmo, Arnulf Oleif m.fl. Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring 23.03.2017 2198/2017
Inngående brev Wp - Maciej Strózynski bilde pa gammel tilbygg Maciej Strozynski Utstrand 22.03.2017 2795/2017
Utgående brev Svein Torgersen 17/33: Kvæfjordløyper - søknad om tilskudd 2017 22.03.2017 2783/2017
Utgående brev Skjalg Steiro Svar vedrørende fritak renovasjon Gnr 18/1. 22.03.2017 2724/2017
Inngående brev Konfliktrådet Vedrørende samarbeidsavtale med konfliktrådet 22.03.2017 2731/2017
Utgående brev Stein Gunnar Moksness Leikvika småbåthavn - forlengelse av molo 22.03.2017 2742/2017
Utgående brev Geoskog AS v/ Arnfinn Hansen Gnr 51 Bnr 88 - Vedr mulig vesentlig terrenginngrep: Fylling/Lagring av overskuddsmasser på eiendommen 22.03.2017 2718/2017
Utgående brev Arnfinn Hansen / Geoskog AS vår ref 2017/360 KRN - Orienteringsbrev søknadsplikt etter pbl (vesentlig terrenginngrep) Gnr 51 Bnr 88 22.03.2017 2730/2017
Utgående brev Arnfinn Hansen mottak av steinmasser - Harstadpakken. 22.03.2017 2741/2017
Utgående brev Til mottaker Barnehagerute 2017/18 22.03.2017 2752/2017
Inngående brev Hans Herman Hansen Søknad om fritak for renovasjon 22.03.2017 2759/2017
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen m.fl. Vidar Gangsaas Trudvang - tilskudd fra kommunalt næringsfond 22.03.2017 2743/2017
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. To interpellasjoner til Kvæfjord kommunestyre 9.3.2017 22.03.2017 2744/2017
Inngående brev Sør-Troms regionråd Rullering av kystplan 2017- 2019 22.03.2017 2733/2017
Inngående brev Sør-Troms regionråd Referat regionrådsmøte Harstad 17. Februar 2017 22.03.2017 2732/2017
Utgående brev Svein Torgersen 17/272: Kvæfjordløyper - søknad om tilskudd 2017 22.03.2017 2781/2017
Utgående brev Gåra Næringspark AS Skjøte - overdragelse av 51/69 fra Kvæfjord kommune til Gåra Næringspark 22.03.2017 2748/2017
Utgående brev Kjell Rune Nymoen Gbnr 48/4/Eivind Aronsen - søknad om deling 22.03.2017 2740/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Avtale om eiendomsoverdragelse 4.6.2010 22.03.2017 2739/2017
Utgående brev Eivind Aronsen Gnr 48 Bnr 4 - Vedr mottatt søknad om deling av eiendommen med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 64 (Vik oppvekstsenter) 22.03.2017 2751/2017
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument SKJØTE 22.03.2017 2746/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg: Statens vegvesen: Alternativ studie for bompengefinansiering Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt 21.03.2017 2682/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Bekreftelse - Betaling til E. Aronsen 21.03.2017 2715/2017
Utgående brev Troms fylkeskommune- Kulturetaten Gnr 66 Bnr 14 - Mottatt høringsuttalelse i forbindelse med søknad om deling 21.03.2017 2699/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Lars Bremnes - søknad om dispensasjon for deling av gnr 66 bnr 14 med formål tomt til kombinert fritids-/næringsformål, Bremnes 21.03.2017 2708/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Høring i forbindelse med søknad om deling av landbrukseiendom - uttalelse 21.03.2017 2696/2017
Utgående brev Advokathuset Harstad AS Klage på avvisningsvedtak av 19.02.17-Klage den 08.09.16 på vedtak 07.07.16 21.03.2017 2701/2017
Utgående brev Karl Erik Kristiansen vår ref 2017/347 KRN - Fritak fra søkandsplikt mindre fasadeendring bolig Gnr 43 Bnr 46 21.03.2017 2712/2017
Utgående brev Karl Erik Kristiansen Gnr 43 Bnr 46 - Fasadeendring bolig - Fritak fra søknadsplikt 21.03.2017 2706/2017
Inngående brev Sortland vgs- Kleiva Søknad om disp. for bruk av snøscooter u utmark og på islagte vassdrag 21.03.2017 2707/2017
Inngående brev Edward Wulff Iversen Edward Wulff Iversen og Tobias B. Hellesvik - søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan for felt C av gnr 55, del av bnr 2 og 4 i Kvæfjord i forbindelse med planlagt oppføring av tomannsbolig med pulttak, gnr 55 bnr 67 - Rødhammarn 10, Borkenes 21.03.2017 2690/2017
Inngående brev KomRev Nord Revisjonsuttalelse- særlig ressurskrevende 21.03.2017 2722/2017
Inngående brev Altinn Kvittering- ressurskrevende 21.03.2017 2720/2017
Utgående brev Jarle Pedersen Vår ref 2016/1286 - Vedr nabovarsling brenning av hytter 21.03.2017 2685/2017
Utgående brev Jarle Pedersen Varsel om brenning av hytter. Sak 2016/1286 21.03.2017 2698/2017
Utgående brev Karl Erik Kristiansen Gnr 43 Bnr 46 - Vedr byggeregler garasje/carport inntil 50 m² på eiendommen 21.03.2017 2687/2017
Utgående brev Karl Erik Kristiansen Vår ref 2017/351 KRN - Vedr byggegrense vei 21.03.2017 2692/2017
Utgående brev Karl Erik Kristiansen Gnr 43 Bnr 46 - Garasje/carport - Vedr byggegrense vei 21.03.2017 2689/2017
Utgående brev Karl Erik Kristiansen Vår ref 2017 /351 KRN - Byggeregler garasje inntil 50 m² 21.03.2017 2688/2017
Inngående brev Helsetilsynet Tilsynsmelding 2016 21.03.2017 2683/2017
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen Årsmelding for 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Troms 21.03.2017 2717/2017
Utgående brev Lars Bremnes Vår ref 2016/1378 - Deling av Gnr 66 Bnr 14 - Vedr mottatt uttalelse fra Troms Fylkeskommune kulturetaten 21.03.2017 2705/2017
Inngående brev A3a - Rita Moholt Suspicious URL:SV: Kvæfjord kommune - Borkenes - Reguleringsplanforslag - Bygdevegen 39-41 - Offentlig høring - Høringsuttalelser 20.03.2017 2661/2017
Inngående brev A3a - Rita Moholt Suspicious URL: Revidert plankart 20.03.2017 2660/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ang parkering utenfor Kvæfjord Eiendoms administrasjonsbygg 20.03.2017 2651/2017
Inngående brev Linda K. Knutsen Årsmelding 2016, Vik oppvekstsenter 20.03.2017 2650/2017
Inngående brev Bodil Røkenes Årsmelding 2016, Borkenes skole 20.03.2017 2649/2017
Inngående brev Ann - Lissbeth Vinje Årsmelding 2016, Husby barnehage 20.03.2017 2648/2017
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Varsel om oppmålingsforretning 20.03.2017 2522/2017
Utgående brev Helge Stoltenberg m.fl. Vedr. UTARBEIDELSE AV DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GNR. 61, BNR. 91, ELDA I KVÆFJORD KOMMUNE 20.03.2017 2667/2017
Inngående brev Kvæfjord Eiendom AS Nabovarsel 20.03.2017 2676/2017
Utgående brev Raymond Lauritsen Vår ref 2017/130 KRN - Vedr planlagt naust - Midlertidig svar/orientering 20.03.2017 553/2017
Utgående brev Peter Herman Slump Gnr 55 Bnr 70 - Oppføring av 40 m² carport på eiendommen - Fritak fra søknadsplikt på vilkår 20.03.2017 2665/2017
Utgående brev Peter Slump Vår ref 2017/223 KRN - Orienteringsbrev byggeregler garasje 20.03.2017 1388/2017
Utgående brev Peter Herman Slump Vår ref 2017/223 - Fritak fra søknadsplikt for oppføring av carport på eiendommen 20.03.2017 2674/2017
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref 2017/343 KRN - Vedr planlagt tørkesjå på Gnr 30 Bnr 21 20.03.2017 2618/2017
Internt notat uten oppfølging Kjell Rune Nymoen Hyttetomtt O. Henriksen. Kvæfjord kommune gnr 68 bnr 2 20.03.2017 2621/2017
Utgående brev Kjell Rune Nymoen m.fl. Hyttetomtt O. Henriksen. Kvæfjord kommune gnr 68 bnr 2 20.03.2017 2624/2017
Utgående brev Kalstad Berit Kristine Hyttetomtt O. Henriksen. Kvæfjord kommune gnr 68 bnr 2 20.03.2017 2622/2017
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref 2016/1370 - Vedr kulturminne i nærhetn av planlagt nybygg 20.03.2017 2619/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Fordeling - tilskott til drenering 2017 20.03.2017 2680/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Klage - nydyrking 20.03.2017 2670/2017
Utgående brev KIL Fotball v/ Jim Roger Olsen Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - KIL Fotball Senior 20.03.2017 2659/2017
Utgående brev Reppen Silje Vår ref 2016/1261 KRN - Søknad om utvidet bruk av avkjørsel Gnr 60 Bnr 119 20.03.2017 2675/2017
Inngående brev Statskog - Kalstad Berit Kristine 17/1177-3 - 1911/68/2/1 - Retur av undertegnet festekontrakt gjeterhytte 17.03.2017 2625/2017
Inngående brev Statskog - Kalstad Berit Kristine Hyttetomtt O. Henriksen. Kvæfjord kommune gnr 68 bnr 2 17.03.2017 2623/2017
Inngående brev A3a - Lennard Andreassen Suspicious URL: Revidert plankart 17.03.2017 2608/2017
Inngående brev Ingvald Stensen Ildsted, spørsmål - presisering type pipe 17.03.2017 2595/2017
Inngående brev A3a - Rita Moholt Suspicious URL: SV: Kvæfjord kommune - Borkenes - Reguleringsplanforslag - Bygdevegen 39-41 - Offentlig høring - Endrede tegninger 17.03.2017 2588/2017
Inngående brev Ingvald Stensen Ildsted, spørsmål 17.03.2017 2577/2017
Utgående brev steinar westerås Veranda Klungbakkan 4B - Bekreftelse fra styreleder at de godkjenner veranda 17.03.2017 2560/2017
Utgående brev Jan Olaf Hanssen Vår ref 2017/355 KRN - Vedr planer om veranda/fasadeendring/takoverbygg på Gnr 56 Bnr 79 - Bygdevegen 38 17.03.2017 2558/2017
Utgående brev Jarle Pedersen Sak 2016/1286 Søknad om Riving/brenning av hytte - Midlertidig svar 17.03.2017 2605/2017
Inngående brev Svein Magne Hagen Rekvisisjon av oppmålingsforretning 17.03.2017 2583/2017
Utgående brev Ingvald Stensen Ildsted, spørsmål - svar på henvendelse 17.03.2017 2596/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 17.03.2017 1649/2017
Utgående brev Ingvald Stensen Gnr 50 Bnr 6 - Svar på spørsmål vedr ildsted/pipe 17.03.2017 2578/2017
Utgående brev Øyvind Andre Markussen Vår ref 2017/267 - Vedr planer om carport plassert 9 meter fra senterlinje kommunal vei 17.03.2017 2590/2017
Utgående brev Øyvind Andre Markussen Vår ref 2017/267 KRN - Vedr mottatt uttalelse plassering carport 9 meter fra senterlinje kommunal vei (byggegrense 12 meter) 17.03.2017 2475/2017
Inngående brev Kai Lillegård Tilleggsopplysninger vedr. tidligere leverte ønske om å bygge carport som omsøkt i Langlia 2. 17.03.2017 2603/2017
Utgående brev Vegvesen - Aarbø Jens Gunnar Fv 102 Flesnes bru. Søknad om arealoverføring av veggrunn, med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 17.03.2017 2585/2017
Utgående brev Camilla Sørgård Vår ref 2017/353 KRN - Vedr allerede oppført veranda i tilknytning til bolig Klungbakkan 4 B, Gnr 57 Bnr 255 17.03.2017 2559/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad m.fl. Presentasjoner Referansegruppe 10.03.17 og alternativs studie bompenger Hålogalandsvegen 17.03.2017 2613/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad m.fl. Alternativsstudie bompenger E10/Rv85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt - sak 16/7903 17.03.2017 2612/2017
Utgående brev Leikvika Næringseiendom avtale - eiendomsoverdragelse i Leikvika 17.03.2017 2607/2017
Utgående brev Louis S. Edvardsen Invitasjon deltakelse i interkommunal rullering av Kystplan Midt- og Sør-Troms 17.03.2017 2592/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Invitasjon 16.12.2016 fra Midt-Troms regionråd til deltakelse i interkommunal rullering av Kystplan Midt- og Sør-Troms 17.03.2017 2593/2017
Utgående brev Kartverket Tinglysling Gnr 51 bnr 10 - Melding til tinglysing og oppdatert erklæring 17.03.2017 2602/2017
Utgående brev Karl Erik Kristiansen Vår ref 2017/347 KRN - Vedr planlagt fasadeendring bolig 17.03.2017 2557/2017
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen Kvæfjord - Opplysninger om personstemmer ved valget i 2007 17.03.2017 2609/2017
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen Kvæfjord - Opplysninger om personstemmer ved valget i 2007 17.03.2017 2601/2017
Utgående brev Ingvald Stensen Ildsted, spørsmål 17.03.2017 2598/2017
Inngående brev Fylkesmannen - fmtrpostmottak Orientering om landsomfattende tilsyn i 2017 og 2018 16.03.2017 2524/2017
Utgående brev Frode Karlsen m.fl. Høring i idrettsråd og idrettslag 16.03.2017 8422/2016
Inngående brev Kirsti Jensen Årsmelding Helsestasjonen 2016 16.03.2017 2547/2017
Inngående brev Svein Dragvold Årsmelding for 2016 Kvæfjordhallen 16.03.2017 2527/2017
Inngående brev Nina J. Johansen Årsmelding 2016 Flyktningsbosetting 16.03.2017 2548/2017
Inngående brev VAF Årsmelding VAF- enheten 2016 16.03.2017 2528/2017
Inngående brev Flesnes oppvekstsenter Melding skoleåret 2016, vår og høst 16.03.2017 2526/2017
Inngående brev Barnevernet Årsmelding 2016 Barnevernet 16.03.2017 2525/2017
Inngående brev Borkenes Skolekorps og Kvæfjord speidergruppe Søknad om å få arrangere kafe 17. mai 2016 16.03.2017 2552/2017
Utgående brev Hilde Bakke Eiendomsmegler1 Oversendelse meglerpakke , Gnr 57 Bnr 255 16.03.2017 2530/2017
Utgående brev Karl Kristian Elde m.fl. Gnr 61 bnr 91 - Protokoll for oppmålingsforretning 16.03.2017 2523/2017
Inngående brev Berit Glad Remen Refusjon kostnader til barn med barnehageplass i Sortland kommune 16.03.2017 2551/2017
Utgående brev Javier Romero Vår ref 2016/1234 - Vedr mottatt uttalelse høring tomannsbolig Gnr 55 Bnr 67 - Rødhammarn 10, samt overtakelse del av kommunal vei 16.03.2017 2518/2017
Internt notat uten oppfølging Tor Anders Markussen Søknad om tilskudd til vår virksomhet 16.03.2017 2554/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 16.03.2017 2492/2017
Utgående brev Anne-Margrethe Roll Kvæfjord kommune Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 16.03.2017 8445/2016
Utgående brev Toril Skoglund Behov for tiltak og tiltaksmidler i statlig sikrede friluftslivsområder 16.03.2017 8472/2016
Utgående brev FNF Troms Høring kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 16.03.2017 8449/2016
Utgående brev "Flesnes i Fest 2017" Skjenkebevilling enkeltanledning for to arrangement under "Flesnes i Fest 2017" 16.03.2017 2532/2017
Utgående brev Kvæfjord Perc & Blås Skjenkebevilling enkeltanledning - Kvæfjord Perc & Blås 16.03.2017 2539/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Javier Romero Vår ref 2016/1234 - Uttalelse i forbindelse med høring tomannsbolig Gnr 55 Bnr 67 - Rødhammarn 10, samt overtakelse del av kommunal vei 15.03.2017 2517/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Skjøte og revidert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 15.03.2017 2515/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hovedverneombudet 2017/4/Borkenes skole - befaring 28.3.2017 15.03.2017 2493/2017
Inngående brev Landbruknord - Roger Østvik Vår ref 2017/293 KRN - Vedr planlagt tilbygg til fjøs Gnr 32 Bnr 8 - Vurdering nabovarsling 15.03.2017 2487/2017
Inngående brev Landbruknord - Roger Østvik Vår ref 2017/293 KRN - Vedr planlagt tilbygg til fjøs Gnr 32 Bnr 8 - Vurdering nabovarsling 15.03.2017 2477/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Øyvind Andre Markussen Ref 2017/267 KRN - Plassering av carport 9 meter fra senterlinje kommunal vei (byggegrense 12 meter) - Uttalelse 15.03.2017 2474/2017
Utgående brev Helge Vasseng Avslutning av leieforhold 15.03.2017 2376/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 7/17 Interpellasjon fra Anja L. Kristiansen (AP): Lokaler til rådighet for frivillige lag og organisasjoner i Kvæfjord kommune 15.03.2017 2501/2017
Utgående brev Vegvesen - Wilhelmsen Kristine Eiendommen 67/28 Moelv 15.03.2017 2347/2017
Utgående brev Alf Kvassheim Kvæfjord kommune - Gravetillatelse - Gnr 19 Bnr 1 - Løbergsbukta - Grunnboringer i sjø 15.03.2017 2415/2017
Versjon:5.0.7