eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Helsedir - Trykk-Tjenester Ekstern høring av nasjonal veileder Sammen om barn og unges psykiske helse 25.11.2022 8760/2022
Inngående brev Sametinget Uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 30 Bnr 18 med formål boligtomt rundt eksisterende våningshus/bebyggelse, Kvæfjord kommune 25.11.2022 8748/2022
Inngående brev John Kristian Stoltz Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – avslutning av prosjektet "Tak på gjødselkum" 25.11.2022 8747/2022
Inngående brev Harstad kommune RAPPORT ETTER BRANNTILSYN 2022 - BORKENES SKOLE 25.11.2022 8746/2022
Inngående brev Arne Gjermund Berg Gnr 57 Bnr 373 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 25.11.2022 8745/2022
Inngående brev Silje Remøi Gnr 56 Bnr 7 og 10 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 25.11.2022 8744/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 69/22 Kvæfjord kommunes miljøpris 2022 25.11.2022 8743/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 68/22 Kvæfjord kommunes kulturpris 2022 25.11.2022 8741/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 67/22 Kommunedelplan for oppvekst 2023-2026 25.11.2022 8740/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 66/22 Status barneverntjensten - oppfølgingssak 25.11.2022 8739/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 65/22 Rapportering på tiltaksdelen til Plan for habilitering og rehabilitering pr. 01.11.22 25.11.2022 8738/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 64/22 Status for antall sykehjemsplasser i Kvæfjord kommune 25.11.2022 8737/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 63/22 Rapport om forebygging av mobbing skole og barnehage høsten 2022 25.11.2022 8735/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 62/22 Alternativer for videre drift ved Flesnes oppvekstsenter 25.11.2022 8734/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 61/22 Levekårsutvalget Høring: Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 25.11.2022 8733/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 60/22 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 19.10.22 25.11.2022 8732/2022
Inngående brev Rolf Ingar Eggum Vår ref. 2022/712 KRN - Landbruksfaglig uttalelse 25.11.2022 8730/2022
Inngående brev Statsforvalteren - Riise, Marianne Winther Kartlegging korona 1. halvår 2022 24.11.2022 8703/2022
Inngående brev Børre Skoglund Ferdigmelding 24.11.2022 8729/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/728 KRN - Oversender vedtak om byggetillatelse tilbygg og bruksendring i underetasje bolig, Gnr 51 Bnr 43 24.11.2022 8727/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 51 Bnr 43 - Tillatelse til tilbygg til bolig (garasje) tilbygg (veranda) og bruksendring av rom i boligens underetasje 24.11.2022 8724/2022
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding etter tilsyn ved Kveldro Bosenter. 24.11.2022 8721/2022
Inngående brev Sigurd Johnsen Utbetalingsanmodning – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – 167860 24.11.2022 8719/2022
Inngående brev John Kristian Stoltz Utbetalingsanmodning – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – 167860 24.11.2022 8718/2022
Inngående brev Vidar Trudvang Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2022 24.11.2022 8717/2022
Inngående brev Arvid Norskott Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2022 24.11.2022 8712/2022
Inngående brev Evenes kommune Høring Forslag om ny forskrift om gebyr 24.11.2022 8711/2022
Inngående brev Statens vegvesen Fartsgrensekriterier 2022 24.11.2022 8710/2022
Inngående brev Hålogalandsrådet FORSLAG TIL BUDSJETT FOR HÅLOGALANDSRÅDET 2023 24.11.2022 8707/2022
Inngående brev Edgar Johansen Nytt vedtak – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 24.11.2022 8706/2022
Inngående brev Øyvind Larsen Vår ref. 2021/728 KRN - Supplerende opplysninger og justert plantegning 24.11.2022 8699/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2020/370 KRN - Oversender vedtak om ferdigattest for bod, anneks og tilbygg til fritidsbolig Gnr 40 Bnr 27 24.11.2022 8697/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/728 KRN - Om byggesøknad og behov for supplerende opplysninger 24.11.2022 8696/2022
Inngående brev Lillian Svartsund 2020/370 KRN - Søknad om ferdigattest Gnr 40 Bnr 27 24.11.2022 8693/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om tilbygg til bolig/våningshus - gbnr. 60/26 - Kvæfjord kommune 24.11.2022 8691/2022
Inngående brev NVE NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon for deling av gnr. 30, bnr. 18 - Kvæfjord kommune 24.11.2022 8690/2022
Inngående brev Helsedir - Trykk-Tjenester Høring: revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om fysisk aktivitet ved diabetes type 1 23.11.2022 8655/2022
Inngående brev Santander ZA20127 - Nå nærmer leasingperioden seg slutten 23.11.2022 8684/2022
Inngående brev Santander Renteendring på leasingengasjement 23.11.2022 8683/2022
Inngående brev Santander ZA20128 - Nå nærmer leasingperioden seg slutten 23.11.2022 8682/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 24/22 FEF Høring: Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 23.11.2022 8681/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 23/22 Evaluering av eldredagen 2022 i Kvæfjord 23.11.2022 8680/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 22/22 Orientering om arbeid med ferdselsåreplan for Kvæfjord kommune 23.11.2022 8679/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 21/22 Omvisning Borkenes skole nybygg 23.11.2022 8678/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 20/22 Godkjenning av møtebok fra møte i felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 13.09.22 23.11.2022 8677/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 37/22 Omvisning Borkenes skole nybygg 23.11.2022 8674/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 36/22 Kulturmiljøplan - anmodning om justering av planperiode 23.11.2022 8673/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 35/22 Teknisk Høring: Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 23.11.2022 8672/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 34/22 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 04.10.22 23.11.2022 8671/2022
Inngående brev Linda Jensen Tillatelse - Søknad om flytting av avkjørsel - fylkesveg 7740 - gbnr 60/26 - Kvæfjord kommune 23.11.2022 8670/2022
Inngående brev Linda Jensen Tillatelse - Søknad om dispensasjon - tilbygg / påbygg - fylkesveg 7740 - gbnr 60/26 - Kvæfjord kommune 23.11.2022 8669/2022
Inngående brev Britt Anny Wiik Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring 23.11.2022 8666/2022
Inngående brev Sør-Troms Museum Årsmelding fra Stiftelsen Sør-Troms Museum for 2021 23.11.2022 8665/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Innspill til fylkeskommunen vedr. innspill til regjeringens arbeid med strategi for kulturfrivillighet. FRIST 20.12.2022 23.11.2022 8662/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/545 KRN - Om gjennomført nabovarsling og om videre saksbehandling deling av Gnr 64 Bnr 2. 23.11.2022 8659/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/545 KRN - Om nabovarsel (på vegne av søker Einar Johansen) i forbindelse med søknad om deling av Gnr 64 Bnr 2 med formål tilleggsareal til Gnr 64 Bnr 7 23.11.2022 8658/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/190 KRN - Om søknad om fradeling av våningshus med tilhørende bygninger på Gnr 66 Bnr 13 - Om videre saksbehandling 23.11.2022 8657/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/792 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 30 Bnr 18 med formål boligtomt rundt eksisterende våningshus/bebyggelse 23.11.2022 8656/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 04.10.22 23.11.2022 8382/2022
Utgående brev Knut Arne Fiske Pedersen Innsyn 22.11.2022 8648/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 22/22 Ungdommens fylkesting i november 2022 - orientering 22.11.2022 8647/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 21/22 Ungdomsråd i Nord 14.-16. oktober 2022 - orientering 22.11.2022 8646/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 20/22 Avvikling av 17. mai 2022 på Borkenes 22.11.2022 8645/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 19/22 Kommunedelplan for oppvekst 2023-2026 22.11.2022 8644/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 18/22 Alternativer for videre drift ved Flesnes oppvekstsenter 22.11.2022 8642/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 17/22 Rapport om forebygging av mobbing høst 2022 til ungdomsrådet 22.11.2022 8641/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 16/22 Ungdomsråd Høring: Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 22.11.2022 8640/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 15/22 Godkjenning av møtebok fra ungdomsrådets møte 26.09.2022 22.11.2022 8639/2022
Inngående brev Atle Trondsen Forslag tildeling miljøpris 2022 22.11.2022 8627/2022
Inngående brev Jon-Christer Johansen Søknad om deling av Gnr 30 Bnr 11 22.11.2022 8625/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/712 KRN - Supplerende opplysninger til kommunens høringsbrev 22.11.2022 8623/2022
Inngående brev Gaute Hermansen Bremnesveien 281 og 277 ang grunnforhold 22.11.2022 8622/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Tillatelse - Søknad om utvidet avkjørsel - fylkesveg 849 - gbnr. 51/43 - Kvæfjord kommune 22.11.2022 8620/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Tillatelse - Søknad om dispensasjon - tilbygg/påbygg - fylkesveg 849 - gbnr 51/43 - Kvæfjord kommune 22.11.2022 8619/2022
Utgående brev Elisabeth Munch-Ellingsen Grenser eiendom Gnr. 17 Bnr.8 22.11.2022 8606/2022
Internt notat uten oppfølging Møte i team kompetansebygging 20.10.22 22.11.2022 8581/2022
Internt notat uten oppfølging Møte i team kompetansebygging 23.06.22 22.11.2022 8580/2022
Utgående brev Eldrid Hennie Karlsen m.fl. Gnr 56 Bnr 61 - Protokoll - Klarlegging av grenser 22.11.2022 8564/2022
Utgående brev Asia m.fl. Protokoll over oppmålingsforretning for 42/7 i Kvæfjord kommune. Sak 2022/287 22.11.2022 8561/2022
Utgående brev Karl-Tore Anfinsen m.fl. Gnr 47 bnr 76 - Ang. klage på klarlegging av grenser 22.11.2022 8559/2022
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2022 8558/2022
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2022 8556/2022
Utgående brev Harstad kommune - Brann- og redningstjeneste Kveldro bosenter - Branntilsyn 2022 - Tilbakemelding 22.11.2022 8552/2022
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2022 8544/2022
Utgående brev ***** Elevmappe: ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2022 8448/2022
Saksframlegg/innstilling Avvikling av 17.mai 2022 på Borkenes 22.11.2022 8317/2022
Saksframlegg/innstilling Ungdomsråd i Nord 14.-16.oktober 2022 - orientering 22.11.2022 8129/2022
Saksframlegg/innstilling Ungdommens fylkesting november 2022 - orientering 22.11.2022 8128/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra ungdomsrådets møte 26.09.2022 22.11.2022 8122/2022
Inngående brev Håloglandsrådet ENDRING AV SAMARBEIDSAVTALE HÅLOGALANDSRÅDET 21.11.2022 8602/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/809 KRN - Vedr. ønske om oppretting av punktfester i forbindelse med bygning/anlegg i tilknytning til Lysåelva Kraftverk, Gnr 25 Bnr 1 21.11.2022 8601/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Protokoll - Kartlegging av grenser 21.11.2022 8595/2022
Inngående brev Jusshjelpa Søknad om økonomisk støtte 21.11.2022 8594/2022
Inngående brev Einar Johansen Opplysninger gitt i nabovarsel 21.11.2022 8593/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/545 KRN - Oversender nabovarsel (på vegne av søker Einar Johansen) i forbindelse med søknad om deling av Gnr 64 Bnr 2 med formål tilleggsareal til Gnr 64 Bnr 7 21.11.2022 8590/2022
Inngående brev Edgar Johansen Nabovarsel. 21.11.2022 8586/2022
Inngående brev Wold Samdrift Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Tak over gjødselkum 21.11.2022 8575/2022
Inngående brev Ytterbygda Beitelag ilskudd til tiltak i beiteområder – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Sperregjerde Matvollen -Tømmerbakken Elde 21.11.2022 8574/2022
Inngående brev Edgar Johansen Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Gammelfjøs 21.11.2022 8572/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune nnspill til fylkeskommunen, vedr. innspill til regjeringens arbeid med strategi for kulturfrivillighet. FRIST 20.12.2022 21.11.2022 8570/2022
Inngående brev Statens vegvesen Innspill til trafikksikkerhetsplan 2022 - 2025 21.11.2022 8567/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/545 KRN - Oversender nabovarsel (på vegne av søker Einar Johansen) i forbindelse med søknad om deling av Gnr 64 Bnr 2 med formål tilleggsareal til Gnr 64 Bnr 7 21.11.2022 8566/2022
Inngående brev Postmottak BFD 22/3743 Høring av forskrifter til ny barnevernslov 21.11.2022 8565/2022
Inngående brev Tryggtrafikk - Helga Anette Melhus Høring trafikksikkerhetsplan for Kvæfjord 18.11.2022 8562/2022
Inngående brev Utdanningsforbundet Kvæfjord Høringsinnspill oppvekstplan for Kvæfjord 18.11.2022 8479/2022
Inngående brev Børre Skoglund Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8529/2022
Inngående brev Pontini AS Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8528/2022
Inngående brev Niklas Enoksen Dødsbo Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8527/2022
Inngående brev Otto Lanes Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8526/2022
Inngående brev Odd Arne Øynes Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8525/2022
Inngående brev Kristine Pedersen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8524/2022
Inngående brev Terje Johnsen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8523/2022
Inngående brev Mikalsen Drift Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8522/2022
Inngående brev Kjell Ivar Lynghaug Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8521/2022
Inngående brev Andrè Hugo Johansen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8520/2022
Inngående brev Vik Gård v/Frode Vik Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8519/2022
Inngående brev Harevls småbruk Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8518/2022
Inngående brev Vidar Gangsås Trudvang Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8517/2022
Inngående brev Johan Pettere Pedersen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8516/2022
Inngående brev Anne Vogter Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8515/2022
Inngående brev Randi Hokland Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8514/2022
Inngående brev Kai Robin Johansen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8513/2022
Inngående brev Hans Petter Dahle Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8512/2022
Inngående brev Sigurd Johnsen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8508/2022
Inngående brev Vidar Andersen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8507/2022
Inngående brev Birger Holand Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8506/2022
Inngående brev Bjarne Nicolaisen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8505/2022
Inngående brev Anne Guro Dahle Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8503/2022
Inngående brev Kjetils Villsau og ved Kjtil Birger Arnesen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8502/2022
Inngående brev Maj-Rita Bendiksen Paulusma Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8501/2022
Inngående brev Birgit Olsen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8499/2022
Inngående brev Tobiassen Sau og Planteskole Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8498/2022
Inngående brev Trond Inge Vebostad Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8497/2022
Inngående brev Arvid Norskott Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8496/2022
Inngående brev Jakob Johnsen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8495/2022
Inngående brev Anton Pettersen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8494/2022
Inngående brev Wold Samdrift Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8493/2022
Inngående brev Fjorduell Rusell Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8492/2022
Inngående brev Fjorduell Russel Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8491/2022
Inngående brev Skarpsno Gård ANS Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8490/2022
Inngående brev Paulusma Gardsdrift Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8489/2022
Inngående brev Bernt Otto Berg Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8488/2022
Inngående brev hans Anton Salen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8487/2022
Inngående brev Edvard Johansen Søknad om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket 18.11.2022 8486/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Søknadsnr. 146199 - Borkenes skoles kultursal - Sluttutbetaling spillemidler 2022 - Kvæfjord kommune 18.11.2022 8485/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Svar på høring – Kommunedelplan for oppvekst 2023-2026 – Kvæfjord kommune 18.11.2022 8484/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/491 KRN - Om behov for endring av kabeltrase - Oversender kart for inntegning ny trase 18.11.2022 8480/2022
Inngående brev Eidesrederi - Bernt Halvard Bernt Halvard Eide Høring tafikksikkerhetsplan Kvæfjord 17.11.2022 8446/2022
Inngående brev Ida-Kristine Horsevik Høring trafikksikkerhetsplan Kvæfjord 17.11.2022 8421/2022
Inngående brev Dalsnes Drift Georg Winsjansen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 17.11.2022 8475/2022
Inngående brev Olaåsen Gård Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 17.11.2022 8474/2022
Inngående brev Jan Erik Ottestad Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 17.11.2022 8473/2022
Inngående brev odd Jørn Wogtor Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 17.11.2022 8472/2022
Inngående brev Tormod Stafne Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 17.11.2022 8470/2022
Inngående brev Inger Ann Bendiksen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 17.11.2022 8469/2022
Inngående brev Palsa Axel Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 17.11.2022 8468/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune FV 1 og 104, E10, rv 83 og 849 Kvæfjord kommune - "Registreringsbrev" 17.11.2022 8466/2022
Inngående brev Statens vegvesen FV 1 og 104 i Kvæfjord kommune - Oversendelse av registreringsbrev 17.11.2022 8465/2022
Inngående brev Statens vegvesen Protokoller for kartforretning 17.11.2022 8464/2022
Inngående brev Statens vegvesen Diverse egenerklæringer og kart 17.11.2022 8463/2022
Inngående brev Statens vegvesen Egenerklæring for Gnr 67 Bnr 37 17.11.2022 8462/2022
Inngående brev Statens vegvesen Diverse egenerklæringer og registreringsbrev 17.11.2022 8461/2022
Inngående brev Statens vegvesen Diverse egenerklæringer 17.11.2022 8460/2022
Inngående brev Statens Vegvesen v/ Jan-Hugo FV 1og 104 Kvæfjord kommune - "Registreringsbrev" 17.11.2022 8459/2022
Inngående brev Sandvik Gård Liss Katrin Sandvik Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 17.11.2022 8458/2022
Inngående brev Statens Kartverk Tinglysning av registreringsbrev Gnr 67 Bnr 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45 17.11.2022 8457/2022
Inngående brev Statens vegvesen Region nord Oversendelse av registreringsbrev FV 1og 104 Kvæfjord kommune 17.11.2022 8456/2022
Inngående brev Marte Dalen Johansen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 17.11.2022 8455/2022
Inngående brev Troms og Finnmark ylkeskommune Innspill til tema som bør inngå i Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til Jordbruksforhandlingene 2023 17.11.2022 8454/2022
Inngående brev Johan Helge Elde Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 17.11.2022 8439/2022
Inngående brev John Kristian Stoltz Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 17.11.2022 8438/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Nytt vedtak – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 17.11.2022 8437/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Nytt vedtak – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 17.11.2022 8435/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Høringsuttalelse - Kommunedelplan for oppvekst 2023-2026, Kvæfjord kommune 17.11.2022 8434/2022
Inngående brev UDI Vertskommunetilskudd til Kvæfjord 17.11.2022 8433/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel 17.11.2022 8432/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Kartlegging av merutgifter knyttet til covid-19 for 1. halvår 2022 17.11.2022 8430/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Høringsinnspill oppvekstplan for Kvæfjord 17.11.2022 8427/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/799 KRN - Om mulige planer om deling av Gnr 43 Bnr 22 med formål tomt rundt eksisternede hytte 17.11.2022 8422/2022
Utgående brev Terje Johnsen Oppmåling Salen 17.11.2022 8344/2022
Utgående brev Lise Salen Helland Klarlegging av grenser 42/7 17.11.2022 8343/2022
Utgående brev Lise Salen Helland Klarlegging av grenser 42/7 17.11.2022 8342/2022
Utgående brev Lise Salen Helland Klarlegging av grenser 42/7 17.11.2022 8337/2022
Utgående brev Lise Salen Helland Klarlegging av grenser 42/7 17.11.2022 8336/2022
Utgående brev Lise Salen Helland Klarlegging av grenser 42/7 17.11.2022 8334/2022
Utgående brev Lise Salen Helland Klarlegging av grenser 42/7 17.11.2022 8330/2022
Utgående brev Lise Salen Helland Klarlegging av grenser 42/7 17.11.2022 8328/2022
Utgående brev Einar Johansen Gnr 64 Bnr 2 - Jordlovsbehandling - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Formål: Tilleggsareal til Gnr 54 Bnr 7 til landbruksrelatert næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune. 17.11.2022 8326/2022
Internt notat uten oppfølging 28.09.22: Samtykkekompetanse - Faglig forum invitasjon 17.11.2022 8289/2022
Internt notat uten oppfølging 09.11.22: Ernæring - faglig forum invitasjon og deltakerliste 17.11.2022 8287/2022
Inngående brev Postmottak BFD 22/3679 Høring - forskrift om overgangsregler til ny barnevernslov 16.11.2022 8404/2022
Inngående brev Tffk - Berit Sandvik Protokoll - Deling Miniboas mht Heimenjorda 16.11.2022 8403/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Jordlovsbehandling - Søknad om deling av eiendommen. Formål: hyttetomt 16.11.2022 8408/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/416 KRN - Om ny plassering bod Gnr 17 Bnr 6 16.11.2022 8407/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/270 KRN - Om planer om 150 m2 garasje på Gnr 47 Bnr 83 - Om søknadsplikt og krav til innhold byggesøknad 16.11.2022 8406/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/416 KRN - Om ny plassering bod Gnr 17 Bnr 6 16.11.2022 8405/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/795 KRN - Oversender vedtak om tillatelse til nytt VA-anlegg langs Kirkeveien (Gnr 57 Bnr 225) 16.11.2022 8402/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2017/496 KRN - Om igangsetting av tiltak og frister etter plan- og bygningsloven 16.11.2022 8401/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/793 KRN - Mulig deling av Gnr 66 Bnr 70 (selvstendig boligtomt) - Veiledning til søknadsprosessen 16.11.2022 8400/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/792 KRN - Mulig deling av Gnr 30 Bnr 18 (selvstendig boligtomt rundt eksisterende våningshus, garasje og driftsbygning på eiendommen, samt nausttomt) - Veiledning til søknadsprosessen 16.11.2022 8399/2022
Versjon:5.0.7