eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Wieiwa67 Vår ref. 2017/850 KRN - Oversender midlertidig brukstillatelse for tilbygg til bolig Gnr 12 Bnr 21 03.04.2020 2719/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 30 Bnr 21 Uttalelse til søknad om fradeling av areal fra gnr 30 bnr 21 til ysteri 03.04.2020 2717/2020
Inngående brev KS Regjeringens 3. krisepakke.og anslag fra KS på de økonomiske konsekvensene av Korona-pandemien for kommunesektoren 03.04.2020 2716/2020
Inngående brev Kommunalbanken AS Tilbud 53.260.000 03.04.2020 2715/2020
Inngående brev Kommunalbanken AS Kommunalbanken reduserer p.t. renten 03.04.2020 2714/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilbudsforespørsel lån 2020 til investeringer 03.04.2020 2713/2020
Inngående brev Fylkesmannen Informasjon om økonomiske virkemidler i kommunene ifm korona 03.04.2020 2712/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilbudsforespørsel lån til investeringer 2020 03.04.2020 2711/2020
Inngående brev Jan Kåre Ludvigsen møte i Kvæfjord kommunestyre 16.april går ut 03.04.2020 2710/2020
Utgående brev Brynjulf Johnsen opsjonsavtale tomtekjøp Berg/Engen 03.04.2020 2708/2020
Inngående brev KLP Bank Lånetilbud Kvæfjord kommune 03.04.2020 2707/2020
Utgående brev Wivi Eide Walberg Gnr 12 Bnr 21 - Midlertidig brukstillatelse for tilbygg til bolig 03.04.2020 2706/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 63 Bnr 6 Uttalelse - Etablering av privat avløpsanlegg, slamaskiller med infiltrasjon og innlegging av vann 03.04.2020 2704/2020
Inngående brev KomRev NORD IKS Revisjonsberetning ALIS-tilskudd 2019 03.04.2020 2703/2020
Utgående brev Michael Pettersen Vår ref. 2018/914 KRN - Om dokumentasjon i forbindelse med søknad om ferdigsttest ny bolig Gnr 60 Bnr 39 03.04.2020 2701/2020
Utgående brev Geir-Are Berg m.fl. oppfølging grunnkjøpsavtale Berg/Engen 03.04.2020 2698/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Bekreftelse på søknad 03.04.2020 2689/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Svar på søknad om overføring av ubrukte midler til 2020 - tilskudd til psykologer i den kommunale helse og omsorgstjenestene 03.04.2020 2688/2020
Utgående brev SP MAskin AS - Mona Hol m.fl. Vår ref. 2020/433 - Om nabovarsling og orientering om slamavskiller 03.04.2020 2687/2020
Utgående brev Ann Torill Stenhaug Vår ref. 2019/640 KRN - Oversender vedtak om ferdigattest avløpsanlegg Gnr 23 Bnr 7 03.04.2020 2666/2020
Utgående brev SP Maskin AS - Mona Hol Vår ref. 2020/433 KRN - Oversender vedtrak om rivingstillatelse brannskadet bolig på Gnr 30 Bnr 39 03.04.2020 2661/2020
Utgående brev SP Maskin AS Gnr 30 Bnr 39 - Tillatelse til riving av brannskadet bolig 03.04.2020 2651/2020
Utgående brev SP MAskin AS -Mona Hol Vår ref. 2020/433 KRN - Justerte skjemaer ok 03.04.2020 2646/2020
Utgående brev SP Maskin AS - Mona Hol 2020/433 KRN - Om gravemelding og mulig slamavskiller som må lokaliseres 03.04.2020 2643/2020
Utgående brev SP Maskin AS - Mona Hol Vår ref. 2020/433 KRN - Ber om at noen feil rettes opp 03.04.2020 2642/2020
Utgående brev SP Maskin AS - Mona Hol 2020/433 KRN - Søknad om rivning Austerfjordveien 18 - Midlertidig svar 03.04.2020 2639/2020
Utgående brev Hartviksen Knut Georg Vår ref. 2019/761 KRN - Om usikre grenser i kartene og uregistrert bygning i kartet 03.04.2020 2626/2020
Utgående brev Jan-Erik Barvik-Hansen Miljøsanering ref 2017/1308 KRN 03.04.2020 2625/2020
Utgående brev Mona Hol / SP Maskin AS Vår ref. 2020/433 KRN - Om planlagt søknad om riving av brannskadet bolig Gnr 30 Bnr 39 03.04.2020 2621/2020
Utgående brev Solveig Løkse Iversen m.fl. Vår ref. 2019/1019 KRN - Om spørsmål om regelverk frittliggende terrasse og tiltaksbegrepet etter § 20-1 i plan- og bygningsloven 03.04.2020 2609/2020
Saksframlegg/innstilling Spørsmål om forlenget karantene for reisende fra sør i landet 03.04.2020 2608/2020
Utgående brev Inger Vik Johansen Vår ref. 2019/1051 KRN - Om mottatt presisering fra Troms og Finnmark fylkeskommune 03.04.2020 2603/2020
Utgående brev Kato Steinhaug Vår ref. 2019/1019 KRN - Bekrefter mottak av supplernede dokumentasjon til mottatt klage 03.04.2020 2602/2020
Utgående brev Harmas - Nils Kristian Johansen Vår ref. 2019/640 KRN - Oversender vedtak om ferdigattest avløpsanlegg Gnr 23 Bnr 7 03.04.2020 2600/2020
Utgående brev Harstad Maskin AS Gnr 23 Bnr 7 - Ferdigattest i forbindelse med ny slamavskiller og avløp til sjø (oppgradering av eksisterende avløpsanlegg) 03.04.2020 2598/2020
Utgående brev Per Harald Olsen Vår ref. 2017/1049 KRN - Om tilbygg til fritidsbolig og frittliggende badstue Gnr 57 Bnr 19 - fakturagrunnlag 03.04.2020 2597/2020
Utgående brev Solveig Løkse Iversen Vår ref. 2019/1019 KRN - VVURDERING / KOMMENTAR FRA NABO 03.04.2020 2594/2020
Utgående brev Arvid Nilsen Vår ref. 2020/430 KRN - Om planer om rehabilitering skorstein Gnr 54 Bnr 34. Veiledning og blanketter 03.04.2020 2589/2020
Utgående brev Per Harald Olsen m.fl. Vår ref. 2017/1049 KRN - Oversender tillatelse til tilbygg til fritidsbolig og frittliggende badstue Gnr 57 Bnr 19 03.04.2020 2585/2020
Utgående brev Anne-Karine Sandmo 2019/1051 KRN - Om byggetillatelse i forbindelse med søknad om allerede utførte / igangsatte tiltak Gnr 50 Bnr 4 og mottatt brev fra Troms og Finnmark Fylkeskommune - Presisering at de ikke påklager vedtaket 03.04.2020 2579/2020
Utgående brev Anna Helena Karlsson og Karl Ivar Eriksen Gnr 17 Bnr 15 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Dispensasjon og byggetillatelse (på vilkår) for ny veranda, skorstein og fasadeendringer på hytte 03.04.2020 2543/2020
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 57 Bnr 19 - Dispensasjon og byggetillatelse til tilbygg til fritidsbolig (tak over eksisterende platting) og frittliggende badstue 03.04.2020 2529/2020
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 17.2.2020 og 27.2.2020 03.04.2020 2316/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Fwd: Koronaviruset - la oss ikke knekke... 02.04.2020 2679/2020
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. møte i Kvæfjord kommunestyre 16.april går ut 02.04.2020 2681/2020
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Valg av meddommere til Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett 02.04.2020 2664/2020
Inngående brev Statens vegvesen Forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretning på kommunens vegne i samsvar med matrikkelloven 02.04.2020 2663/2020
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen m.fl. Høring karantene 02.04.2020 2662/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kompetanse- og innovasjonsmidler - søknad om tilskudd 2020 02.04.2020 2659/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd foreldrestøttende tiltak - søknadsansvarlig 02.04.2020 2658/2020
Inngående brev Frisklivssentralen Resultat- og regnskapsrapportering av frisklivstilskudd 2019 02.04.2020 2657/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Innvilger tilskudd til ALIS stillinger i Kvæfjord kommune 02.04.2020 2656/2020
Inngående brev KomRevNord Revisjon Dokument 18/35075-7 Innvilger tilskudd til ALIS stillinger i Kvæfjord kommune 02.04.2020 2652/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 17 Bnr 15 Dispensasjon og byggetillatelse Karl Ivar Eriksen orientering klage 02.04.2020 2650/2020
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. 20/381/budsjettregulering nr K-3/20 - Husbanken - startlån 2020 02.04.2020 2648/2020
Utgående brev Andreassen, Jan-Peder m.fl. Kvæfjord kommune har vedtatt karantene for reisende fra sør i landet 02.04.2020 2647/2020
Utgående brev Karoline Gabrielsen m.fl. F-SAK 32/20 Høringsuttalelser 02.04.2020 2644/2020
Inngående brev Nydals - Jan-Erik Barvik-Hansen Miljøsanering ref 2017/1308 KRN 01.04.2020 2622/2020
Inngående brev Kåre Bakken Møtebok fra formannskapets møte 30.03.2020 01.04.2020 2615/2020
Inngående brev Ole-Ivar Norman Fritak for eiendomsskatt. 01.04.2020 2612/2020
Utgående brev Viktor Johnsen m.fl. eiendomsskatt og litt til 01.04.2020 2617/2020
Inngående brev Live - Roar Røkenes 20/200/Kvæfjord kommune: Kvæfjordløyper 01.04.2020 2616/2020
Utgående brev Nord-Hålogaland biskop 20/200: anmodning om tiltak for forebygging og begrensning av Koronasmitte ved kirkelige handlinger i Kvæfjord kommune 01.04.2020 2607/2020
Utgående brev Kvæfjord baptistmenighet m.fl. 20/79: anmodning om tiltak for forebygging og begrensning av Koronasmitte ved kirkelige handlinger i Kvæfjord kommune 01.04.2020 2606/2020
Utgående brev Karoline Gabrielsen m.fl. innkalling til møte i Kvæfjord formannskap 2.4.2020 kl 08:30 01.04.2020 2605/2020
Inngående brev Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle LVSH - årsregnskap 2019 31.03.2020 2601/2020
Inngående brev Ks - Tom Mikalsen 20/200/Kvæfjord kommune: Spørsmål om lokale vedtak for å begrense koronasmitten 31.03.2020 2573/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Trond Hansen Outlook-ephorte problemer 31.03.2020 2569/2020
Inngående brev Hålogaland lagmannsrett Kommunale karantenevedtak: Unntak for personell for å opprettholde drift i Hålogaland lagmannsrett 31.03.2020 2599/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 23 Bnr 7 Etterlyser ferdigattest for ny slamavskiller 31.03.2020 2593/2020
Utgående brev Roar Røkenes Kvæfjordløyper 31.03.2020 2592/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 57 Bnr 19 Uttalelse-søknad om tilbygg fritidsbolig og frittliggende badstue 31.03.2020 2591/2020
Inngående brev Sortland kommune Bekreftelse på mottak av e-post 31.03.2020 2588/2020
Utgående brev Sortland kommune 2020/99/melding om vedtak: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Sortland kommune. Etablering av to akvakulturanlegg i Godfjord 31.03.2020 2587/2020
Utgående brev Sortland kommune melding om vedtak: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Sortland kommune. Etablering av to akvakulturanlegg i Godfjord 31.03.2020 2586/2020
Inngående brev Harstad kommune Forskrift om tiltak for forebygging og begrensning av koronasmitte i Harstad kommune- Kirkelige handlinger 31.03.2020 2582/2020
Inngående brev NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark Informasjon vedr forskningsprosjektet HelseArbeid og coid-19situasjonen 31.03.2020 2577/2020
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Meddommer 31.03.2020 2564/2020
Utgående brev Troms fylkeskommune melding om vedtak: Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak for eiendomsskatt 31.03.2020 2561/2020
Utgående brev Arvid Norskott Vår ref. 2018/313 KRN - Deling av Gnr 30 Bnr 21 med formål ysteritomt arkiveres som uaktuell på nåværende tidspunkt. 31.03.2020 2560/2020
Utgående brev Merete Hessen m.fl. Om midlertidig forbud mot å overnatte på hytte utenfor egen kommune 31.03.2020 2557/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Akvakulturtillatelse for matfisk av laks ørret og regnbueørret på lokalitet 17176 Holandselv i Kvæfjord komune 31.03.2020 2556/2020
Utgående brev Ivar Thorly Olufsen Om midlertidig restriksjoner på bruk av hytte 31.03.2020 2555/2020
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. budreg nr K-2/20 - endring godtgjøring folkevalgte og lokale lønnsjusteringer 31.03.2020 2553/2020
Inngående brev Mattilsynet Uttalelse til søknad om arealendring - Holandselva 31.03.2020 2552/2020
Utgående brev Solveig Løkse Iversen Vår ref. 2019/1019 KRN - Om eventuelle endringer og tidligere merkander plassering, lyd og innsyn 31.03.2020 2550/2020
Utgående brev Solveig Løkse Iversen Vår ref 2019/1019 KRN - Om mulig justering av eiendomsgrenser / innspill - Priser oppmåling mm 31.03.2020 2549/2020
Utgående brev Solveig Løkse Iversen Vår ref 2019/1019 KRN - Om mulig justering av eiendomsgrenser / innspill 31.03.2020 2548/2020
Utgående brev Line Kristensen Jenssen Vår ref. 2020/429 KRN - Om planer om rehabilitering skorstein Gnr 57 Bnr 62. Veiledning og blanketter 31.03.2020 2546/2020
Utgående brev Hartviksen Knut Georg Vår ref. 2019/761 KRN - Om mottatt byggesøknad og samtykke til plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter 31.03.2020 2542/2020
Inngående brev Viktor Johnsen Fwd: Sender e-post: Eiendomsskatt 2019 - KVÆFJORD KOMMUNE 30.03.2020 2536/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding 2019 - Sykepleietjenesten - 37163 30.03.2020 2540/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding 2019 Rehabilitering/korttidsavdeling på BOAS -37127 30.03.2020 2539/2020
Utgående brev Per-Ole Robertsen Vår ref. 2019/1128 KRN - Om utvidet høringsfrist 30.03.2020 2535/2020
Utgående brev Kato Steinhaug m.fl. Vår ref. 2019/1019 KRN - Om mange e-poster mottatt i etterkant av vedtak 20.03.2020 30.03.2020 2533/2020
Utgående brev Margareth Wegner Sundfør Vår ref. 2019/1128 KRN - Om utvidet høringsfrist spikertelt Gnr 45 Bnr 20 og 109 30.03.2020 2532/2020
Utgående brev Kato Steinhaug m.fl. TILBAKEMELDING PÅ BREV IFRA KATO ETTER VEDTAK 20.03.2020 " Byggearbeider 69/45 30.03.2020 2531/2020
Inngående brev NVE NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for midlertidig/tidsbegrenset plassering av 29 spikertelt - GBnr 45/109 og 20 på Storfjord camping - Kvæfjord kommune 27.03.2020 2534/2020
Inngående brev Me - Gunn Elin Stenhaug Fwd: 20/200/Kvæfjord kommune: Våtvollveien 432 27.03.2020 2530/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Begrensninger på intern epost 27.03.2020 2520/2020
Utgående brev MAttilsynet, Lena Marita Knutsen Moe Ref. 2018/313 KRN -Tilbakemelding fra Mattilsynet på høring om deling Gnr 30 Bnr 21 (ingen merknader) 27.03.2020 2527/2020
Utgående brev Ellen Haakonsen m.fl. Vår ref. 2019/1019 KRN - Bekrefter mottak av e-post/brev om historikk Skjellvikvegen 11 27.03.2020 2524/2020
Inngående brev IMDI Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona 27.03.2020 2523/2020
Utgående brev Gunn Elin Stenhaug Våtvollveien 432 27.03.2020 2522/2020
Inngående brev Me - Gunn Elin Stenhaug Våtvollveien 432 gnr 19/ bnr 76 27.03.2020 2521/2020
Utgående brev Ellen Haakonsen m.fl. Vår ref. 2019/1019 KRN - Om byggetillatelse Gnr 60 Bnr 111 og tilbygg/utvidelse anneks - Om mottatt redegjørelse 27.03.2020 2519/2020
Utgående brev Kirsti Jensen m.fl. forbud mot å bruke hytte 27.03.2020 2517/2020
Utgående brev Marit Blekastad 20/200: smittevernstyr og anskaffelsesreglene 27.03.2020 2516/2020
Inngående brev Me - Gunn Elin Stenhaug Våtvollveien 432 gnr 19/ bnr 76 27.03.2020 2515/2020
Utgående brev Gunn Elin Stenhaug Våtvollveien 432 gnr 19/ bnr 76 27.03.2020 2514/2020
Utgående brev Chris Tandy m.fl. svindelforsøk 27.03.2020 2513/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Tilbakemelding på kommunens erklæring om retting av lovbrudd etter tilsyn - pålegg om retting 27.03.2020 2512/2020
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen eiendomsskatt næring 27.03.2020 2511/2020
Utgående brev Solveig Løkse Iversen Vår ref. 2019/1019 KRN - Om eiendommen Gnr 60 Bnr 45 27.03.2020 2510/2020
Utgående brev Kato Steinhaug Vår ref. 2019/1019 KRN - Bekrefter mottak av tilleggsopplysninger i forbindelse med tidligere innsendt klage 27.03.2020 2509/2020
Utgående brev Ellen Haakonsen m.fl. Vår ref. 2019/1019 KRN - Om byggetillatelse Gnr 60 Bnr 111 og tilbygg/utvidelse anneks 27.03.2020 2507/2020
Utgående brev Laila Andreassen Vår ref. 2020/398 KRN - Om planer om rehabilitering skorstein Gnr 54 Bnr 35. Veiledning og blanketter 27.03.2020 2503/2020
Inngående brev Arkiv Troms Kontaktkonferansen utsettes! 26.03.2020 2491/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Om IK-legevakt og økonomi 26.03.2020 2485/2020
Utgående brev Grøtavær Brygge AS 20/200 Grøtavær Brygge - hjelp pga Corona-situasjonen 26.03.2020 2504/2020
Utgående brev Dagfinn Ribe Vår ref. 2019/314 KRN - Om deling av Gnr 19 Bnr 10 og formål med delingen 26.03.2020 2502/2020
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Skattelister 2020 26.03.2020 2501/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 50 Bnr 4 Oppfølging av innrapporterte avvik 26.03.2020 2500/2020
Utgående brev Andreassen, Jan-Peder m.fl. Kvæfjord kommune forlenger vedtak om karantene for reisende fra sør i landet 26.03.2020 2499/2020
Utgående brev Børre Kristiansen m.fl. Vår ref. 2019/372 KRN - Oversender vedtak Gnr 57 Bnr 237 Snr 2 (fasadeending, bruksendring rom, endringer tilbygg/carport) 26.03.2020 2498/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 50 Bnr 4 Svar, byggetillatelse 26.03.2020 2497/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 45 Bnr 109 Uttalelse - Oversender høringsbrev spikertelt 26.03.2020 2496/2020
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum Svar på deres epost av 14.02.2020 vedr. våre innsigelser til Kvæfjord Miljøjord. Vår referanse 2019/5348 26.03.2020 2494/2020
Utgående brev Bjørn Bloch Kvæfjord kommune forlenger vedtak om karantene for reisende fra sør i landet 26.03.2020 2492/2020
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen festeavgift utvidelse hovedkirkegård 26.03.2020 2489/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Vår ref. 2020/144 KRN - Om tilbygg til bolig i strid med veglvoens byggegrense (Gnr 51 Bnr 62, Kvæfjord kommune) 26.03.2020 2484/2020
Utgående brev Birger Holand NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for flytebrygge på GBnr 24/7 - Vassvika - Kvæfjord kommune 26.03.2020 2482/2020
Utgående brev Cecilie Norskott Vår ref. 2020/156 KRN - Om søknad om dispensasjon / byggetillatelse Gnr 30 Bnr 42 26.03.2020 2481/2020
Utgående brev Kato Steinhaug Vår ref. 2019/1019 KRN - Om mottatt klage på deler av vedtak Gnr 60 Bnr 111. Noen presiseringer vedr. søknadsplikt 26.03.2020 2479/2020
Utgående brev Kato Steinhaug Vår ref. 2019/1019 KRN - Bekrefter mottak av klage på vedtak 26.03.2020 2470/2020
Utgående brev Hartviksen Knut Georg Vår ref. 2019/761 KRN - Om mottatt byggesøknad og plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter 26.03.2020 2467/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Kvæfjord Miljøkompost - Søknad om utsatt rapporteringsfrist - grunnet arbeidspress som følge av korona situasjon. 26.03.2020 2449/2020
Utgående brev Børre Kristiansen Gnr 57 Bnr 237 Snr 2 - Tillatelse til bruksendring rom i underetasje, fasadeendring og endring av tak eksisterende tilbygg 26.03.2020 1660/2020
Utgående brev Kjetil Wold faktura fra Wold Samdrift for andel i veihold, Hemmestad vannverk 25.03.2020 2458/2020
Utgående brev TFFK - Postmottak m.fl. Vår ref. 2017/1308 KRN - Om søknad om riving av eldre våningshus Gnr 55 Bnr 1 og innsending av supplerende dokumentasjon 25.03.2020 2457/2020
Utgående brev Svein Kristoffersen Vår ref. 2020/428 KRN - Om planer om oppføring av frittliggende garasje på Gnr 13 Bnr 40 - Reguleringsbestemmelser 25.03.2020 2452/2020
Utgående brev Irene Lysvik Vår ref. 2020/337 KRN - Om etablert trapp til loft garasje 25.03.2020 2451/2020
Utgående brev Dagfinn Ribe Vår ref. 2019/314 KRN - Om deling av Gnr 19 Bnr 10 25.03.2020 2448/2020
Utgående brev Svein Kristoffersen Vår ref. 2020/428 KRN - Om planer om oppføring av frittliggende garasje på Gnr 13 Bnr 40 25.03.2020 2447/2020
Utgående brev Ellinore Haverl Vår ref. 2020/427 KRN - Om planer om tilbygg til våningshus på eiendpommen Gnr 51 Bnr 14 25.03.2020 2446/2020
Utgående brev Heidi Mørk m.fl. plakatvarsel; Kommunale tiltak for å hindre spredning av Koronavirus 25.03.2020 2445/2020
Utgående brev Bjørn Bloch INFO OM KORONA: Kommunale tiltak for å hindre spredning av Koronavirus 25.03.2020 2444/2020
Inngående brev Ordfører i Storfjord v/Geir Varvik Hytter og campingvogner 25.03.2020 2443/2020
Inngående brev Grøtavær Bryggwe AS v/Noralf Leitring Hjelp pga av Corona-situasjonen 25.03.2020 2441/2020
Inngående brev Harstad kommune Branntilsyn ved BOAS - Kvæfjord kommune 2019 25.03.2020 2440/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Informasjon om kommunale vedtak i medhold av smittevernloven 25.03.2020 2439/2020
Utgående brev Statens vegvesen Søknad om opphenging av banner i lyktestolper 25.03.2020 2437/2020
Utgående brev Line Kristensen Vår ref. 2016/1321 KRN - Om flytting av grillhytte / ny plassering, Gnr 57 Bnr 62. Manglende tilbakemelding 25.03.2020 2434/2020
Utgående brev Anna Karlsson m.fl. Vår ref. 2019/761 KRN - Om mottatt byggesøknad, klarlegging av eksisterende grenser og eventuelt justering av grenser/tilleggsareal 25.03.2020 2433/2020
Utgående brev Tjitske Annet De Haan m.fl. Vår ref. 2020/144 KRN - Om planer om etablering av næringsdel i bolig Gnr 51 Bnr 62 og innsending søknad 25.03.2020 2431/2020
Utgående brev Roald Skoglund Vår ref. 2017/1446 KRN - Om uisolert vinterhage, tilbygg garasje (terrasse) og grillhytte Gnr 56 Bnr 136 25.03.2020 2428/2020
Utgående brev Dagfinn Ribe Vår ref. 2019/314 KRN - Blanketter deling av eiendom / veiledning 25.03.2020 2425/2020
Utgående brev Dagfinn Ribe Vår ref. 2019/314 KRN - Om deling av Gnr 19 Bnr 10 og forventet saksbehandlijngstid 25.03.2020 2424/2020
Utgående brev Dagfinn Ribe Vår ref. 2019/314 KRN - Om planlagt deling av Gnr 19 Bnr 10 og videre saksbehandling 25.03.2020 2417/2020
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum Vår ref. 2018/313 KRN - Om jordlovsbehandling deling Gnr 30 Bnr 21 25.03.2020 2413/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2017/1049 KRN - Om høringsfrist tilbygg til fritidsbolig og frittliggende badstue Gnr 57 Bnr 19 25.03.2020 2410/2020
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2019/1128 KRN - Om høringsfrist spikertelt Gnr 45 Bnr 20 og 109 25.03.2020 2409/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2018/313 KRN - Om høringsfrist deling Gnr 30 Bnr 21 25.03.2020 2408/2020
Utgående brev Harald Larsen Vår ref. 2013/927 KRN - Om plassering av deler av avløpsanlegg på Gnr 27 Bnr 1 25.03.2020 2407/2020
Utgående brev Astrid Markussen m.fl. Vår ref. 2019/454 KRN - Dokument 20/13164-5 Om riving deler av fjøs Gnr 52 Bnr 1 - befaring sendt fra Troms og finnmark fylkeskommune 25.03.2020 2384/2020
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 20/53200-3 Tilbakemelding på høringsbrev - søknad om fradeling av tomt til ysteri m.m. - eiendommen gnr. 30 bnr. 21 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 24.03.2020 2416/2020
Inngående brev Kvæfjord Kommune Gnr 32 Bnr 27 Om mottatt brev fra Troms- og Finnmark fylkeskommune om ulovlig oppføring av garasje 24.03.2020 2421/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 24 Bnr 7 Høringsbrev i forbindelse med søknad om flytebrygge i Vassvika - Supplerende opplysninger 24.03.2020 2419/2020
Utgående brev Troms fylkeskommune Pilotprosjektet Mylderhuset - søknad spillemidler 24.03.2020 2412/2020
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Sak til formannskap 30.03.20 - Mylderhus 24.03.2020 2411/2020
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Situasjonsrapport 3 vedr Corona-sit 24.03.2020 2406/2020
Inngående brev Eli-Annie Marthinussen Situasjonsrapport nr 2 Corona-sit 24.03.2020 2405/2020
Inngående brev Nav - Halvorsen, Merete Lisbet arbeidsledighetstall? 24.03.2020 2403/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding for 2019 24.03.2020 2400/2020
Inngående brev Boliggruppa Flesens v/Birger Holand Bolig gruppe Flesnes -Referat fra møte 24.03.2020 2399/2020
Utgående brev Andreassen, Jan-Peder Informasjon om kommunale vedtak i medhold av smittevernloven 24.03.2020 2395/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kunnskapsgrunnlag Kvæfjord kommune 2020 24.03.2020 2394/2020
Utgående brev Andreassen, Jan-Peder Informasjon om kommunale vedtak i medhold av smittevernloven 24.03.2020 2393/2020
Utgående brev Fylkesmannen Informasjon om kommunale vedtak i medhold av smittevernloven 24.03.2020 2392/2020
Utgående brev Arnt Edvardsen Vår ref. 2020/378 KRN - Om mottatt klage fra nabo 24.03.2020 2383/2020
Inngående brev Postmottak Hjelp VG med å informere kommunens innbyggere 23.03.2020 2386/2020
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Dokument 20/13002-4 Tilsvar - Vedrørende ulovlig oppføring av garasje - Gnr 32 bnr 27 i Kvæfjord kommune 23.03.2020 2369/2020
Inngående brev Arkivtroms - Hilde Elvine Bjørnå Årsmøtet er utsatt! 23.03.2020 2348/2020
Utgående brev Birger Holand Vår ref. 2019/760 KRN - Midlertidig svar i forbindelse med mottatt søknad om flytebrygge Gnr 24 Bnr 7 23.03.2020 2380/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 27 Bnr 23 Bygge- og utslippstillatelse for avløpsanlegg fritidsbolig 23.03.2020 2379/2020
Inngående brev Frode Johan Vogter Gnr 30 bnr 89 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 23.03.2020 2378/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2019/760 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om flytebrygge på Gnr 24 Bnr 7 i Vassvika, Kvæfjord kommune 23.03.2020 2375/2020
Utgående brev Knut Erik Hansen Vår ref. 2019/231 KRN - Om mottatt brev fra Troms- og Finnmark fylkeskommune om ulovlig oppføring av garasje Gnr 32 Bnr 27 23.03.2020 2374/2020
Utgående brev Bjørn Gunnar Holand Vår ref. 2020/423 KRN - Om mulig etablering av næringsvirksomhet Gnr 14 Bnr 12 23.03.2020 2373/2020
Utgående brev Karoline Gabrielsen m.fl. Forhåndsvarsel 2 - møte i Kvæfjord formannskap mandag 30.mars kl 08:30 23.03.2020 2356/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-4/20 23.03.2020 2355/2020
Inngående brev Birger Bjørnstad Beredskap 23.03.2020 2346/2020
Utgående brev Leif Svendsen Vår ref. 2020/307 KRN - Om eventuell deling av Gnr 26 Bnr 7 23.03.2020 2345/2020
Utgående brev Trond Vegard Jensen Vår ref. 2018/110 KRN - Om innsendring av søknad om deling av Gnr 45 Bnr 1 (tilleggsareal til Gnr 45 Bnr 48) 23.03.2020 2344/2020
Utgående brev Birger Holand Vår ref. 2019/760 KRN - Om innsending av søknad om flytebrygge Gnr 24 Bnr 7 23.03.2020 2342/2020
Utgående brev Kenneth Dybvik Vår ref. 2017/850 KRN - Søknad ferdigattest Gnr 12 Bnr 21 - Ber om supplerende opplysninger 23.03.2020 2340/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 24 Bnr 7 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om flytebrygge 23.03.2020 2338/2020
Utgående brev Solveig Løkse Iversen Vår ref. 2019/1019 KRN - Bekrefter mottak av brev/notat 23.03.2020 2337/2020
Utgående brev Ken Andreassen Vår ref. 2020/422 KRN - Om planer om søknad om bygge- og utslippstillatelse avløpsanlegg Gnr 61 Bnr 61 23.03.2020 2333/2020
Utgående brev Kato Steinhaug Vår ref. 2019/1019 KRN - Om vedtak om dispenensasjon og byggetillatelse Bnr 60 Bnr 111 - Fakturagrunnlag 23.03.2020 2332/2020
Versjon:5.0.7