eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Gratanglaks - Roy-Helge Andreassen Bekreftelse på dialog ang fremtidig samarbeid og løsning i småbåthavna Borkenes 25.09.2020 7916/2020
Inngående brev Smiso - Ann Kirsti Gamst Avtale mellom kommune og Smiso1. 25.09.2020 7914/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Vedlegg 25.09.2020 7912/2020
Inngående brev Arkiv Troms Kurstilbudet i 2020 24.09.2020 7885/2020
Inngående brev Human-Etisk Forbund Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn 24.09.2020 7883/2020
Inngående brev ***** Annonsetekst 24.09.2020 7877/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Vernerunder 2020 - 2021 - Handlingsplan - ettter gj.ført vernerunde,Omsorgsgruppe Berg aug. 20 24.09.2020 7860/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 47 Bnr 139 - Protokoll 24.09.2020 7858/2020
Inngående brev Merete Hessen Hålogalandsrådet - Innspill til utfordringsnotat 24.09.2020 7857/2020
Inngående brev Merete Hessen m.fl. Kommuneplan samfunnsdel 24.09.2020 7855/2020
Inngående brev Bufdir, Ellen Gjeruldsen Foreldrestøttende tiltak 2018- 2021 - utbetaling av tilskudd 24.09.2020 7854/2020
Utgående brev Olav Halvard Vestrheim Vår ref. 2020/826 KRN - Om planlagt restaurering av fjøs Gnr 51 Bnr 2 24.09.2020 7853/2020
Inngående brev Statens Kartverk Tinglysing Gnr 58 Bnr 23 - Deling av eiendommen, retur av tinglyst dokument 24.09.2020 7852/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 14 Bnr 2 - Protokoll - søknad om deling 24.09.2020 7848/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune, teknisk avd. Gnr 47 Bnr 104 - Protokoll - oppretting av gnr. 47 bnr. 195 24.09.2020 7844/2020
Utgående brev Kvæfjord Perc & Blås v/Arne Håkonseth Vedtak på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Kvæfjord Perc & Blås 24.09.2020 7843/2020
Utgående brev Olav Halvard Vesterheim Gnr 51 Bnr 2 - Om planlagt restaurering fjøs (fasadeendring) og riving av mindre tilbygg 24.09.2020 7841/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 58 Bnr 77 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 24.09.2020 7837/2020
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Gnr 51 Bnr 2 - Høring pga UKL/KULA 24.09.2020 7836/2020
Inngående brev Pensjonistforbundet, Tone Bye Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 24.09.2020 7834/2020
Utgående brev Brith Renee Stafne Vår ref. 2020/889 - Mulig deling av Gnr 22 Bnr 5 med formål tilleggsareal til Gnr 22 Bnr 21 - Kart 24.09.2020 7830/2020
Utgående brev Brith Renee Stafne Vår ref. 2020/889 - Mulig deling av Gnr 22 Bnr 5 med formål tilleggsareal til Gnr 22 Bnr 21 - Veiledning til søknadsprosessen 24.09.2020 7825/2020
Utgående brev Trond Nilsen Vår ref. 2020/430 KRN - Oversender ferdigattest for rehabilitering av skorstein Gnr 54 Bnr 34 24.09.2020 7819/2020
Utgående brev Altibygg - Trond Nilsen Gnr 54 Bnr 34 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein 24.09.2020 7818/2020
Utgående brev Astrid Markussen Vår ref. 2019/454 KRN - Om behandling av klage på avslag riving deler av fjøs Gnr 52 Bnr 1 24.09.2020 7815/2020
Utgående brev Kristian Jakobsen m.fl. Vår ref. 2020/702 KRN - Om behandling av søknad om dispensasjon for bruksendring av "Fossestua" 24.09.2020 7814/2020
Utgående brev Karl Børre Karlsen m.fl. Gnr 14 Bnr 2 - Protokoll - Søknad om deling. Formål: Inntil 200 m2 tilleggsareal til Gnr 14 Bnr 46 24.09.2020 7811/2020
Utgående brev Tor Anders Markussen leieavtale Telenor 24.09.2020 7805/2020
Utgående brev Marianne Nicolaisen Oppsamling 1b 24 oktober i Nordavindshagen i Brøstadbotn 24.09.2020 7802/2020
Utgående brev Bjørn Mathisen Vår ref. 2020/672 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og delingstillatelse Gnr 40 Bnr 32 (selvstendig boligtomt rundt eksisterende våningshus, fjøs, stabbur og garasje) 24.09.2020 7790/2020
Utgående brev Hans-Arne Haugland Busstopp Borkenes - Bestilling av abonnement og strøm for sanntid 24.09.2020 7782/2020
Internt notat uten oppfølging Eli-Annie Marthinussen Øvelseskisse 24.09.2020 7779/2020
Utgående brev Geir-Are Berg Berg/Engen boligområde 24.09.2020 7778/2020
Utgående brev John Werner Solgren Vår ref. 2019/174 KRN - Oversender ferdigattest for tilbygg til bolig/våningshus Gnr 48 Bnr 9 24.09.2020 7777/2020
Utgående brev Eli-Annie Marthinussen Sak 2020/868 - Sammenslåing Flesnes - sammenslåing komplett 24.09.2020 7775/2020
Utgående brev John Werner Solgren og Kjersti Eidissen Gnr 48 Bnr 9 - Ferdigattest for tilbygg til våningshus 24.09.2020 7774/2020
Utgående brev Anita Solvang Jenssen m.fl. Skjøte - overdragelse av 47/196 til Kvæfjord kommune 24.09.2020 7771/2020
Utgående brev Reidun Haukland Skjøte - overdragelse av 47/196 til Kvæfjord kommune 24.09.2020 7770/2020
Utgående brev Alesia Andreassen Påmelding til digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark - 2020 24.09.2020 7760/2020
Utgående brev Harald Marensius Hansen Vår ref. 2020/878 KRN - Om plassering garasje på Gnr 47 Bnr 112 - Byggeregler og veiledning 24.09.2020 7757/2020
Utgående brev Lene Zahl Johnsen Søknad om utsatt rapporteringsfrist Kvæfjord Miljøkompost 24.09.2020 7750/2020
Utgående brev Knut Frantzen Svar på henvendelse om kjøp av areal Rødhammaren 24.09.2020 7748/2020
Utgående brev Stine Mari Bjugn rørleggertjenester 24.09.2020 7740/2020
Utgående brev Eli-Annie Marthinussen Kvæfjord sokn - Flesnes 24.09.2020 7739/2020
Utgående brev Marit Blekastad m.fl. Nye bevilgninger til kommuner og fylkeskommuner som følge av covid-19 - Prop. 142 S (2019 - 2020) 24.09.2020 7736/2020
Utgående brev Bjoern Lotternes Mulig salg av tomteareal i Eldaskogen 24.09.2020 7731/2020
Utgående brev Inger-Ann Bendiksen Mulig salg av mindre tomteareal i Eldaskogen 24.09.2020 7728/2020
Utgående brev Tom Haukland m.fl. Gnr 47 Bnr 139 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 104 for plassering av ny trafo 24.09.2020 7715/2020
Utgående brev Arne Aronsen m.fl. Gnr 47 Bnr 104 - Protokoll - oppretting av Gnr 47 Bnr 195 24.09.2020 7699/2020
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes 17/4753-42 Alminnelig høring - utkast til forskrift om innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag 24.09.2020 7687/2020
Utgående brev Bjørn Erik Mathisen Gnr 40 Bnr 32 - Tillatelse til deling av eiendommen (selvstendig boligtomt rundt eksisterende våningshus, fjøs og stabbur) 24.09.2020 7684/2020
Utgående brev Lene Zahl Johnsen Søknad om utsatt rapporteringsfrist Kvæfjord Miljøkompost 24.09.2020 7683/2020
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune 2017/1187: Gbnr 67/56 Omklassifisering veigrunn - egenerklæring om eierskap til offentlig vei 24.09.2020 7678/2020
Utgående brev Birger Bjørnstad SV: 2017/1187: Gbnr 67/56 Omklassifisering veigrunn - egenerklæring om eierskap til offentlig vei 24.09.2020 7677/2020
Utgående brev Børre Nilsen m.fl. Vår ref. 2020/509 KRN - Om dispensasjon og byggetillatelse fylling og parkeringsplass Gnr 58 Bnr 32 Liaveien 4. Om VA-ledninger 24.09.2020 7675/2020
Utgående brev Børre Nilsen m.fl. Vår ref. 2020/783 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og byggetillatelse fylling og parkeringsplass Gnr 58 Bnr 31 (og delvis Bnr 23 og 81) Åsveien 6 24.09.2020 7672/2020
Utgående brev Else Marie Husby Gnr 57 bnr 38 - Skjema for signering 24.09.2020 7670/2020
Utgående brev Else-Marie Husby og Tormod Johansen Helsehuset, - byggearbeid og avklaring uteområdet. Tilbakemelding etter møte 08.09.20 24.09.2020 7669/2020
Utgående brev Else-Marie Husby Kvæfjord helsehus - Fremdrift utomhus mot nabo i vest 24.09.2020 7663/2020
Utgående brev Else-Marie Husby Uteområdet mellom Helsehuset og Husby 24.09.2020 7662/2020
Utgående brev Else-Marie Husby Ang befaring 24.09.2020 7661/2020
Utgående brev Else-Marie Husby Helsehuset - befaring uteområdet 24.09.2020 7660/2020
Utgående brev Rolf Ingar Eggum Vår ref. 2020/856 KRN - Mottatt søknad om deling av Gnr 57 Bnr 13 med formål salg av utmarksteig til Gnr 59 Bnr 11 - Ber om behandling etter jordloven 24.09.2020 7640/2020
Internt notat uten oppfølging Marit Blekastad Fysak Kvæfjord- senoirtrim i Kvæfjordhallen 24.09.2020 7638/2020
Utgående brev Ruth Ursin Vår ref. 2018/633 KRN - Oversender ferdigattest i forbindelse med riving av fjøs Gnr 23 Bnr 8 24.09.2020 7611/2020
Utgående brev Ruth Ursin Gnr 23 Bnr 8 - Ferdigattest i forbindelse med riving av fjøs 24.09.2020 7609/2020
Utgående brev Gobygg AS Vår ref. 2020/191 KRN - Oversender vedtak om byggetillatelse for ny enebolig Gnr 47 Bnr 189, Åsryggen 7. 24.09.2020 7600/2020
Utgående brev Ken Andreassen Vår ref. 2019/174 KRN - Oversender ferdigattest i forbindelse med anneks Gnr 61 Bnr 61 24.09.2020 7599/2020
Utgående brev Bjørn Erik Mathisen Gnr 40 Bnr 32 Jordlovsbehandling vedrørende deling av grunneiendom . Formål: Selvstendig tomt rundt eksisterende enebolig, drifsbygning, garasje og skjul. 24.09.2020 7575/2020
Utgående brev Ken Andreassen Gnr 61 Bnr 61 - Ferdigattest for anneks 24.09.2020 7491/2020
Utgående brev Inge Stenhaug Olsen 20/790 KRN - Om plassering av frittliggende carport på Gnr 60 Bnr 67 - Oversender nabovarsel på vegne av tiltakshaver 24.09.2020 7351/2020
Utgående brev Kvæfjord Eiendom AS Gnr 58 Bnr 31 - Dispensasjon og byggetillatelse for etablering av oppfylling av terreng / parkeringsplasser 24.09.2020 7333/2020
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord helsehus: Innhold og bemanningsplan 24.09.2020 7235/2020
Saksframlegg/innstilling Fra Revsnes til Refsnes til Revsnes og andre navnesaker - justering av adressenavn 24.09.2020 7156/2020
Utgående brev Gobygg Harstad AS Gnr 47 Bnr 189 - Tillatelse til oppføring av bolig 24.09.2020 7153/2020
Saksframlegg/innstilling Per Kristian Markussen - Søknad om riving av deler av fjøs, Gnr 52 Bnr 1 24.09.2020 4489/2020
Saksframlegg/innstilling Kato Steinhaug og Ellen Haakonsen - klage på vedtak om dispensasjon for terrasse, Gnr 60 Bnr 111 - Skjellvikveien 1. 24.09.2020 4058/2020
Inngående brev Vegvesen - Moen Tord Eirik Sogge 20/175455-1 - Oppsett av stedsnavnskilt langs fylkesveier i Kvæfjord kommune 23.09.2020 7808/2020
Inngående brev John Werner Solgren Ferdigstilling av tilbygg Straumsbotn 23.09.2020 7772/2020
Inngående brev John Werner Solgren Ferdigstilling av tilbygg Straumsbotn - Søknad om ferdigattest 23.09.2020 7769/2020
Inngående brev Fylkesmannen Epost beredskap 23.09.2020 7793/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Covid 19- kommunalt planscenario - rapportering på beredsjapsplaner 23.09.2020 7791/2020
Inngående brev Helse Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin 23.09.2020 7776/2020
Inngående brev Ks - Liv Elin Vermundsberget KSE-posten nr. 7/2020 22.09.2020 7745/2020
Inngående brev Haagensenbakkelund - Anna-Maria Feodoroff Prisregulering 22.09.2020 7741/2020
Inngående brev Geir-Are Berg oppfølging grunnkjøpsavtale Berg/Engen 22.09.2020 7758/2020
Inngående brev Harstad kommune Anbudskonkurranse Berg Engen 22.09.2020 7752/2020
Inngående brev KMD 20/4846-1 Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag 22.09.2020 7751/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Kommunebarometeret 2020 (for 2019) - Endelig versjon 22.09.2020 7746/2020
Inngående brev KomRev NORD Uavhengig revisors beretning vedrørende skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon 3 termin 2020 22.09.2020 7744/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 13 bnr 14 -Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 21.09.2020 7714/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune, Vernerunder 2020 - 2021 - Kartlegging og risikovurdering - Kvæfjord bibliotek 21.09.2020 7708/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Vernerunder 2020 - 2021 - rapport fra vernerunde, Kvæfjord bibliotek 21.09.2020 7706/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Tertialrapport 2/20 Skjema RO0-RO6 21.09.2020 7695/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-8/20 21.09.2020 7694/2020
Inngående brev Cecilie Norskott Melåa aktivitetsområde: Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for planlagt nærmiljøanlegg på Gnr 30 Bnr 42 i Kvæfjord kommune - Supplerende opplysninger 21.09.2020 7693/2020
Inngående brev Statens Vegvesen Gnr 51 Bnr 75 - dispensasjon fra byggegrense for oppføring av garasje/uthus gbnr 51/75 17.09.2020 7636/2020
Inngående brev Reidun Haukland Gnr 47 Bnr 139 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 17.09.2020 7635/2020
Inngående brev Sàmediggi - Sametinget Grn 61 Bnr 5 - Uttalelse vedr. søknad om deling av gbnr. 61/5, Elda 17.09.2020 7634/2020
Inngående brev Arnulf Meyer Gnr 57 Bnr 13 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 17.09.2020 7633/2020
Utgående brev Reidulf Hokland Vår ref. 2020/814 KRN - Oversender vedtak om byggetillatelse til tilbygg bolig Gnr 40 Bnr 21 17.09.2020 7586/2020
Utgående brev Endre Skodje Vår ref. 2020/784 KRN - Oversender ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein Gnr 12 Bnr 41 17.09.2020 7577/2020
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 66 Bnr 23 - Melding til tinglysing - Tinglysing av eiendommen Gnr 66 Bnr 70. (Deling av landbrukseiendom med formål tilleggsarealer til Gnr 65 Bnr 1) 17.09.2020 7570/2020
Utgående brev Bjørn Modell 2017/848 KRN - Om fyllingen og tilbakemelding fra tiltakshaver (aksept) 17.09.2020 7555/2020
Internt notat uten oppfølging Chris Tandy Personalmøte i Kvæfjordbarnehagen 17.09.2020 7554/2020
Utgående brev Kartverket - Matrikkelhjelp - Kartverket Feil i grunnboken - SAK-983223-X7W7B7 - CRM:0001247788 17.09.2020 7552/2020
Utgående brev Murmester Endre Skodje Bornø Gnr 12 Bnr 41 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein bolig 17.09.2020 7478/2020
Utgående brev Reidulf Hokland Gnr 40 Bnr 21 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig (garasje) 17.09.2020 7459/2020
Saksframlegg/innstilling Høring- Nasjonal veileder- Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 17.09.2020 7372/2020
Utgående brev Edgar Johansen m.fl. Gnr 66 Bnr 23 - Tillegg til protokoll - Deling av landbrukseiendom med formål tilleggsarealer til Gnr 65 Bnr 1 17.09.2020 7283/2020
Saksframlegg/innstilling Plan for habilitering og rehabilitering i Kvæfjord kommune 17.09.2020 7258/2020
Saksframlegg/innstilling Innsatsprisen 2020 17.09.2020 7240/2020
Saksframlegg/innstilling Eldredagen i Kvæfjord 2020 17.09.2020 7227/2020
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra møte i fellesrådet 9.6.2020 17.09.2020 7220/2020
Utgående brev Waling og Hendrikje Wilma de Jong Paulusma Gnr 60 Bnr 4 Svar på: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i Kvæfjord kommune 17.09.2020 6960/2020
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark Ber om opplysninger 17.09.2020 6950/2020
Utgående brev Per Harald Olsen m.fl. Gnr 57 Bnr 19 - Protokoll oppmåling - Søknad om deling. Formål: Inntil 1800 m2 fritidstomt rundt eksisterende fritidsbolig 17.09.2020 6944/2020
Utgående brev Jordskifteretten Ofoten og Sør-Troms jordskiftemeddommere 2021-2024 17.09.2020 6935/2020
Utgående brev Børre Skoglund valg til tingretten 2021-2024 17.09.2020 6934/2020
Utgående brev Lene Merethe Sandbakk Saue Kjøp av vaskeritjenester 17.09.2020 6835/2020
Utgående brev Birger Bjørnstad Kloakkutslipp i Leikvika 17.09.2020 3543/2020
Inngående brev Stein G. Moksness budsjett 2021 16.09.2020 7585/2020
Inngående brev Mail Survey-Xact - Arkivverket Kvittering på levert undersøkelse (Arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2020) 16.09.2020 7561/2020
Inngående brev Mail Survey-Xact - Arkivverket Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2020 16.09.2020 7560/2020
Inngående brev Ruth Ursin Gnr 23 Bnr 8 Riving av fjøs 16.09.2020 7583/2020
Inngående brev Kjell -Rune Nymoen Gnr 51 Bnr 5 Søknad om ferdigattest 16.09.2020 7569/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Svar på Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2020 16.09.2020 7568/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 55 bnr 8 Mindre reguleringsendring for del av Borkenes skoleområdet 16.09.2020 7567/2020
Inngående brev Sture Edvin Andreassen Gnr 14 bnr 27 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 16.09.2020 7564/2020
Utgående brev Matrikkelhjelp Feil i grunnboken 16.09.2020 7548/2020
Utgående brev Ottar Markussen 2017/848 KRN - Om fyllingen og tilbakemelding 16.09.2020 7547/2020
Utgående brev Kvæfjord Sanitetsforening Søknad om arrangement 16.09.2020 7542/2020
Internt notat uten oppfølging Ågot Hammari Orientering: planlagt strømbrudd på Kvæfjordheimen 16.09.2020 7541/2020
Internt notat uten oppfølging Tor Anders Markussen Råd i forbindelse med unges deltakelse i ungdomskonferanse- svar 16.09.2020 7531/2020
Utgående brev Ottar Markussen m.fl. 2017/848 KRN - Om fyllingen 16.09.2020 7529/2020
Internt notat uten oppfølging Marit Blekastad saksliste til smittevernmøte 16.09.2020 7523/2020
Utgående brev Frode Vik Søknad Lån av parkeringsplasser 16.09.2020 7471/2020
Utgående brev Ken Andreassen Vår ref. 2020/848 KRN - Om planer om flytting skorstein Gnr 61 Bnr 61. Om søknadsplikt 16.09.2020 7425/2020
Internt notat uten oppfølging Ruth-Lise H. Olsen BEST HJEMME - film fra pensjonistforbundet 16.09.2020 7405/2020
Internt notat uten oppfølging Ruth-Lise H. Olsen Felles nyhetsbrev for reformarbeidet med Leve hele livet og det nasjonale programmet for et aldersvennlig Norge 16.09.2020 7403/2020
Saksframlegg/innstilling Oppfølging av aktuelle saker fra tidligere eldreråd 16.09.2020 7379/2020
Saksframlegg/innstilling Orientering om helsehus 16.09.2020 7377/2020
Utgående brev Inge Steinhaug Olsen Gnr 60 Bnr 67 - Dispensasjon for plassering av carport i strid med regulert byggegrense 16.09.2020 7364/2020
Utgående brev Fjellheim, Lisbeth Vår ref. 2020/847 KRN - Vedr. mulig deling av Gnr 47 Bnr 8 med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 128 UL Varden - Oversender skjemaer og veiledning 15.09.2020 7503/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Klage på vedtak Mindre reguleringsendring Borkenes skoleområdet 15.09.2020 7502/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn 15.09.2020 7497/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Tilsagn om tilskudd over midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket til prosjektet jordkonferanse i Kvæfjord 15.09.2020 7496/2020
Utgående brev Ken Andreassen Vår ref. 2019/174 KRN - Om søknad om ferdigattest anneks Gnr 61 Bnr 61 15.09.2020 7485/2020
Utgående brev Bjørn Modell m.fl. Vår ref. 2017/848 KRN - Om ny behandling av forstøtningsmur og fylling Gnr 66 Bnr 36 - Mottatte profiler 15.09.2020 7481/2020
Utgående brev Cecilia Sundberg m.fl. Vår ref. 2020/826 KRN - Om planlagt restaurering av fjøs Gnr 51 Bnr 2 - Høring pga. UKL/KULA 15.09.2020 7480/2020
Utgående brev Harstad kommune m.fl. 2020/784 - Mangler i forbindelse med søknad om ferdigattest 15.09.2020 7477/2020
Utgående brev Elizabeth Parra Festspillene i Nord Norge_Rullestein_spørsmål 15.09.2020 7475/2020
Utgående brev Birger Bjørnstad Vår ref 2020/191 KRN - Om plassering av fylling på eiendommen Gnr 47 Bnr 189 15.09.2020 7474/2020
Utgående brev Øyvind Eilertsen 2020/191 KRN - Om mottatt dokumentasjon 15.09.2020 7473/2020
Internt notat uten oppfølging Lill Eva Lindal Gnr 59 Bnr 2 Søknad om Pt-Vår 2020 15.09.2020 7469/2020
Inngående brev Harstad Tidende Brev fra postliste 15.09.2020 7468/2020
Utgående brev Frode Vik Svar på søknad om lån av parkeringsplasser - Bondens marked 15.09.2020 7463/2020
Utgående brev TFFK - Postmottak m.fl. Vår ref. 2020/816 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for uthus/vedskjul Gnr 52 Bnr 26 15.09.2020 7455/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 52 Bnr 26 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon for vedskjul / uthus 15.09.2020 7443/2020
Utgående brev Inge Steinhaug Olsen Vår ref. 2020/790 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon for plassering av frittliggende carport Gnr 60 Bnr 67, Eldeskogveien 20 15.09.2020 7438/2020
Inngående brev Håvard Haraldsønn Salen stedsnavnskilt FV850 i Kvæfjord 14.09.2020 7420/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 40 Bnr 21 - Tilbygg til bolig - uttalelse om kulturminner 14.09.2020 7458/2020
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Gnr 61 Bnr 8 - Uttalelse om kulturminner 61/8 - Høringsbrev 14.09.2020 7456/2020
Inngående brev Per Martin Grenlund Gnr 52 Bnr 26 - Vedskjul / uthus, søknad om dispensasjon 14.09.2020 7452/2020
Inngående brev Kvæfjord eiendom 2020/844 - Gnr 57 Bnr 265 - Utvidelse bredde eksisterende avkjørsel til Idrettsveien 29 14.09.2020 7451/2020
Inngående brev Lisbeth Anfeltmo Gnr. 13 bnr. 40 - egenerklæring om konsesjonsfrihet 14.09.2020 7450/2020
Inngående brev Svein Kristoffersen Gnr. 13 bnr. 40 - egenerklæring om konsesjonsfrihet 14.09.2020 7449/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Om vernestatus "tyskerbrakken/snekkerfabrikken" gbnr.51/72 14.09.2020 7448/2020
Utgående brev Øyvind Eilertsen Om plassering av fylling og avstand til nabogrenser 14.09.2020 7423/2020
Utgående brev Anne Guro Dahle-Fischer Gnr. 59 bnr. 11 Svar på: Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel i Kvæfjord kommune. 14.09.2020 7419/2020
Utgående brev Fjellheim, Lisbeth Om planlagt deling av Gnr 47 Bnr 8 - Midlertidig svar 14.09.2020 7418/2020
Utgående brev Hans-Arne Haugland Strømtilførsel Busskur Borkenes 14.09.2020 7411/2020
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. Vår ref. 2020/844 KRN - Gnr 57 Bnr 265 - Om mottatt søknad om utvidelse av eksisterende avkjørsel - Ber om uttalelser 14.09.2020 7402/2020
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vår ref. 2020/509 KRN - Om parkeringsplass/fylling Gnr 58 Bnr 31 0g 81 (Åsveien 6) 14.09.2020 7398/2020
Internt notat uten oppfølging Marit Blekastad Søknad om godkjenning av sopptur fra Kvæfjord bygdekvinnelag 14.09.2020 7395/2020
Utgående brev Statens vegvesen stedsnavnskilt langs riks- og fylkesveier 14.09.2020 7390/2020
Utgående brev Arvid Norskott Gnr 30 Bnr 21 - Protokoll oppmåling - Deling av eiendommen. Tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 22. NB endret 02.06.2020 til selvstendig tomt. Formål: Byggetomt ysteri 14.09.2020 7387/2020
Utgående brev Håvard Haraldsønn Salen foreløpig svar: stedsnavnskilt FV850 i Kvæfjord 14.09.2020 7384/2020
Utgående brev Epost Korona-info Invitasjon til samling 3 i Mpower 14.09.2020 7378/2020
Utgående brev Kjell-Sverre Myrvoll Informasjon og påmelding. 14.09.2020 7375/2020
Utgående brev Børre Nilsen m.fl. Vår ref. 2020/509 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og byggetillatelse fylling og parkeringsplass Gnr 58 Bnr 32 Liaveien 4 14.09.2020 7373/2020
Utgående brev Epost enhetsledere Helse-omsorg m.fl. Info tillitsvalge_str ledergr - ref oppstart ou prosess helsehus 1.7.2020 14.09.2020 7349/2020
Utgående brev Marit Blekastad m.fl. oppstartsmøte ou m enhetsledere - presentasjon sthms og hosjef 14.09.2020 7344/2020
Utgående brev Cecilie Norskott KDP: Henvendelse vedr. Austerfjord leikeplass/Melåa aktivitetsanlegg 14.09.2020 7343/2020
Utgående brev Kvæfjord Eiendom AS Gnr 58 Bnr 32 - Dispensasjon og byggetillatelse til oppfylling av terreng og etablering av parkeringsplasser 14.09.2020 7334/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Nasjonal veileder- Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (Høringsutkast) 11.09.2020 7416/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Nasjonal veileder- Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 11.09.2020 7415/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Invitasjon til Leve hele livet-konferanse 18.11.20 11.09.2020 7414/2020
Inngående brev Pensjonistforbundet Opplæringshefte Velferdsteknologi 11.09.2020 7413/2020
Inngående brev Pensjonistforbundet BEST HJEMME 11.09.2020 7412/2020
Inngående brev Harstad Kommune - Fred Erik Fredly 19/826 Strømtilførsel Busskur Borkenes 11.09.2020 7410/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Plan for habilitering og rehabilitering i Kvæfjord kommune 11.09.2020 7407/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr. 45 bnr. 5 Uttalelse til høring i forbindelse med søknad om bygging nytt sauefjøs 11.09.2020 7393/2020
Inngående brev Anne Guro Dahle Gnr. 59 bnr. 11 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel 11.09.2020 7391/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 30 Bnr 21 Protokoll oppmåling 11.09.2020 7389/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Helsehus - oppstart OU-prosess 11.09.2020 7382/2020
Utgående brev Oslo tingrett Kvittering for mottak av forkynning 10.09.2020 7365/2020
Utgående brev Bjørnar Lyså avtale branngarasje 10.09.2020 7363/2020
Inngående brev Oslo Tingrett Prosessvarsel 10.09.2020 7362/2020
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Påminnelse: Godtgjøringsundersøkelsen 2020 - invitasjon til å delta 10.09.2020 7361/2020
Versjon:5.0.7