eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Fjordkraft - Tom A.G. Wilhelmsen KORRIGERT Avtale på strøm 03.12.2020 10164/2020
Inngående brev Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle oppsigelse Ridderne 03.12.2020 10158/2020
Inngående brev Postmottak Miljødirektoratet Høring av forslag om forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning 03.12.2020 10153/2020
Inngående brev Wold Samdrift DA Tilskudd til drenering av jordbruksjord – avslutning av prosjektet "Drenering på eiendom 5411-33/3" 03.12.2020 10190/2020
Inngående brev Wold Samdrift DA Tilskudd til drenering av jordbruksjord – avslutning av prosjektet "Drenering på eiendom 5411-43/8" 03.12.2020 10189/2020
Utgående brev Kristian Jakobsen Vår ref. 2019/1052 KRN - Om mottatt søknad om ferdigattest 03.12.2020 10186/2020
Utgående brev Anita Mikalsen Vår ref. 2019/414 KRN - Oversender ferdigattest for veranda til bolig på Gnr 47 Bnr 86, Nesseveien 1 B 03.12.2020 10184/2020
Inngående brev Anita Mikalsen Søknad om ferdigattest 03.12.2020 10183/2020
Utgående brev Anita P. Mikalsen Gnr 47 Bnr 86 - Ferdigattest for veranda 03.12.2020 10181/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - nettstasjon/anlegg 22KV - gbnr 19/6 - LØBERGSBUKTA - Kvæfjord kommune 03.12.2020 10180/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - nettstasjon/anlegg 22KV - gbnr 20/7 - Kvalbukta - Kvæfjord kommune 03.12.2020 10179/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - nettstasjon/anlegg 22kV - gbnr 20/10 - Gullesfjordbotn - Hålogaland kraft 03.12.2020 10178/2020
Inngående brev Barne- og familiedepartementet 20/4776 Orientering om forholdet mellom Den norske kirke lokalt og kommunen etter ny trossamfunnslov 03.12.2020 10177/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 03.12.2020 10174/2020
Utgående brev Charles Eriksen Vår ref. 2020/697 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og rammetillatelse Gnr 31 Bnr 7 (frittliggende carport) 03.12.2020 10167/2020
Utgående brev Tore Lauvold Halvorsen m.fl. Sigvor Riksheims kulturfond 03.12.2020 10160/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Oppdatering av anleggsregisteret 2021 03.12.2020 10151/2020
Utgående brev Frantz Aronsen makebytte i Lamhagan - 47/21/Frantz Aronsen vs 47/104/Kvæfjord kommune. Erklæringer om konsesjonsfrihet 03.12.2020 10149/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2020/1104 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for planlagt utfylling/terrengjustering på Gnr 39 Bnr 2 03.12.2020 10130/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 39 Bnr 2 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon for planlagt utfylling i sjø / terrengjustering. Formål: Areal for lagring av grus og steinmasser 03.12.2020 10121/2020
Utgående brev Sametinget Vår ref. 2020/906 KRN - Om tidligere høring vedr. grusing av vei på Storjorda 03.12.2020 10110/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2020/1102 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for planlagt deling av Gnr 61 Bnr 6 (tilleggsareal til Gnr 61 Bnr 48) 03.12.2020 10109/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 61 Bnr 6 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon for planlagt deling av eiendommen. Formål tilleggsareal til Gnr 61 Bnr 48 03.12.2020 10107/2020
Utgående brev Kveøy Marina AL melding om vedtak: Gbnr 900/13 Kveøy Marina AL - fritak for eiendomsskatt 03.12.2020 10104/2020
Utgående brev Anne Semb Om mottatt søknad om igangsettingstillatelse arbeider vei/vann/avløp Berg-Engen 03.12.2020 10094/2020
Utgående brev Knut Norvald Haugstad Vår ref. 2019/950 KRN - Oversender vedtak om bygge- og utslippstillatelse ny fritidsbolig Gnr 22 Bnr 20 - Om gebyrer 03.12.2020 10087/2020
Utgående brev Knut Norvald Haugstad m.fl. Vår ref. 2019/950 KRN - Oversender vedtak om bygge- og utslippstillatelse ny fritidsbolig Gnr 22 Bnr 20 03.12.2020 10077/2020
Utgående brev SAC Fritidseiendom AS / Charles Eriksen Gnr 31 Bnr 17 - Dispensasjon og rammetillatelse for frittliggende carport 28 m2 03.12.2020 9905/2020
Utgående brev Hålogaland Kraft Purring på leveringsplikt 03.12.2020 8136/2020
Inngående brev Postmottak KMD 20/6106-1 Ny boligsosial lov - høring 02.12.2020 10132/2020
Inngående brev Ks - Sigmund Engdal Oppdatert prognosemodell - avtaler mellom regjeringspartiene og FrP 02.12.2020 10122/2020
Inngående brev Ks - Sigmund Engdal Nysaldering av statsbudsjettet 2020 - endringer i bevilgninger i 2020 for kommunesektoren 02.12.2020 10120/2020
Inngående brev Ks - Sigmund Engdal Oppdatert prognosemodell og litt mer info om regjeringens første krisepakke for 2021 02.12.2020 10119/2020
Inngående brev Ks - Sigmund Engdal Oppdatert prognosemodell 02.12.2020 10118/2020
Inngående brev Lisbeth Haugland Søknad om ferdigattest 02.12.2020 10141/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Søknad om erstatning etter avlingssvikt og søknad om dispensasjon for søknadsfrist 02.12.2020 10140/2020
Inngående brev Landbruksdirektoratet Søknad attestert 02.12.2020 10139/2020
Inngående brev Otto Lanes skifteplanrapport_2020 02.12.2020 10138/2020
Inngående brev Fiska Mølla Kvittering for kjøpt kunstgjødsel 02.12.2020 10137/2020
Utgående brev Lisbeth Haugland Vår ref. 2020/713 KRN - Oversender ferdigattest i forbindelse med utført rehabilitering av skorstein i bolig Gnr 56 Bnr 156 02.12.2020 10136/2020
Inngående brev Otto Lanes Innmeldt mulig avlingssvikt Lanes 02.12.2020 10135/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Informasjon om den regionale ordningen for kompetanseutvikling til barnehagene i tidligere Troms fylke – ReKomp. Frist for å melde behov for kompetanseutvikling 2021. 02.12.2020 10133/2020
Utgående brev Lisbeth Haugland Gnr 56 Bnr 156 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering av skorstein i bolig 02.12.2020 10131/2020
Inngående brev Hålogalandsrådet REFERAT FRA MØTE I HÅLOGALANDSRÅDET 16. OKTOBER 02.12.2020 10127/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Svar på søknad om erstatning for avlingssvikt grovfôr med husdyr, søknadsnummer 50607 02.12.2020 10126/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Svar på søknad om erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr med husdyr, søknadsnummer 50049 02.12.2020 10125/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Svar på søknad om erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr med husdyr, søknadsnummer 50179 02.12.2020 10124/2020
Inngående brev Kvæfjord Eiendom AS Husleiekontrakt 02.12.2020 10116/2020
Inngående brev ULOBA, Independent Living Norge SA Timepris BPA- regulering i 2021 02.12.2020 10114/2020
Inngående brev Trond Inge Vebostad Søknad om dispensasjon for planlagt terrengjustering og utfylling i sjø. Formål: Areal for lagring av grus og stenmasser 02.12.2020 10113/2020
Inngående brev KomRev Nord IKS Brev revisjonshonorar 2020 02.12.2020 10108/2020
Utgående brev Audun Haugan Tilbakemelding til kontrollutvalgssak 27/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - kvalitet i grunnskolen - tilpasset opplæring og spesialundervisning 02.12.2020 9034/2019
Utgående brev K-sekretariatet Tilbakemelding til kontrollutvalget i sak: Forvaltningsrevisjonsrapporten kvalitet i grunnskolen - tilpasset opplæring og spesialundervisning 02.12.2020 9021/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Oversikt over kostnader 02.12.2020 8788/2019
Utgående brev Audun Haugan m.fl. Endelige versjoner av årsberetning og årsmeldinger med vedlegg 02.12.2020 6399/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023 02.12.2020 6191/2019
Inngående brev Knut Norvald Haugstad Oppdatert kart 01.12.2020 10057/2020
Inngående brev Bente Berg 2020/1089 - Om plassering av gapahuken 01.12.2020 10029/2020
Inngående brev Per-Ole Robertsen Fullmakt - Plass 28 01.12.2020 10026/2020
Inngående brev Ottar Markussen Gnr 66 Bnr 36 — Klage på tillatelse til forstøtningsmur og fylling, samt tillatelse til riving av tilbygg til garasje forstøtningsmur og fylling, samt tillatelse til riving av tilbygg til garasje 01.12.2020 10086/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 51 Bnr 54 - Protokoll oppmåling etter klagesak - Klarlegging av eksisterende grenser 01.12.2020 10085/2020
Inngående brev Håvard Olsen Eide Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 01.12.2020 10084/2020
Utgående brev Norvald E Bendiksen Vår ref. 2020/1102 KRN - Vedr. mulig deling av Gnr 61 Bnr 6 med formål tilleggsareal til Gnr 61 Bnr 48 - Oversender skjemaer og veiledning 01.12.2020 10074/2020
Utgående brev Berger Johan Bergersen Vår ref. 2020/1078 KRN - Om planer om naust på eiendommen Gnr 51 Bnr 4 og innsending av søknad - Søknad ikke aktuelt på nåværende tidspunkt 01.12.2020 10066/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2019/1229KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 21 Bnr 1 01.12.2020 10059/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - frittliggende carport - gbnr 31/17 - Kvæfjord kommune 01.12.2020 10055/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Drens 01.12.2020 10054/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Drens 01.12.2020 10053/2020
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Utbetalingsbrev høsten 2020 - Lærerspesialistutdanning 2019-kullet, 3. semester 01.12.2020 10052/2020
Inngående brev Harstad kommune TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ RAPPORT ETTER BRANNTILSYN 2020 - XL-BYGG AVD. KVÆFJORD 01.12.2020 10051/2020
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding etter branntilsyn 2020 - Inko avd. Borkenes 01.12.2020 10050/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Forslag til reglement for ungdomsrådet 01.12.2020 10048/2020
Inngående brev Johan Petter Pedersen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 01.12.2020 10045/2020
Inngående brev Nils Mikal Pedersen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 01.12.2020 10044/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Linda Wikeland kommunestyre 10122020 - gruppemøter 01.12.2020 10043/2020
Inngående brev Nils Mikal Pedersen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 01.12.2020 10042/2020
Inngående brev ***** Personalmappe ***** ***** 01.12.2020 10035/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2020/1089 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for gapahuk Gnr 36 Bnr 4 01.12.2020 10032/2020
Utgående brev Berger Johan Bergersen Vår ref. 2020/1078 KRN - Om planer om naust på eiendommen Gnr 51 Bnr 4 og innsending av søknad 01.12.2020 10030/2020
Utgående brev Dag Andersen Vår ref. 2020/1073 - Bekrefter mottatt fullmakt 01.12.2020 10027/2020
Inngående brev Kristine Guldhaugen Budsjettuttalelse, FAU og SU Flesnes Oppvekstsenter 01.12.2020 10025/2020
Inngående brev Utdanningsforbundet Kvæfjord Innspill til kommunebudsjettet 2021 01.12.2020 10024/2020
Inngående brev Arne Haakonseth Kommunens budsjettforslag 01.12.2020 10023/2020
Inngående brev Arne Haakonseth Kommunens budsjettforslag 01.12.2020 10022/2020
Inngående brev Utdanningsforbundet Kvafjord Innspill til kommunebudsjettet 2021 01.12.2020 10021/2020
Utgående brev Bente Berg m.fl. Vår ref. 2020/1089 KRN - Om planlagt gapahuk på Gnr 36 Bnr 4 og om innsending av søknad 01.12.2020 10020/2020
Utgående brev Berger Johan Bergersen Vår ref. 2020/1078 KRN - Om planer om naust på eiendommen Gnr 51 Bnr 4 og innsending av søknad 01.12.2020 10019/2020
Utgående brev Christian Gødeke Vår ref. 2020/1063 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 18 01.12.2020 10017/2020
Utgående brev Stein Nyrud Vår ref. 2020/1062 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 17 01.12.2020 10016/2020
Utgående brev Asle Prestbakkmo Vår ref. 2020/1061 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 16 01.12.2020 10015/2020
Utgående brev Erik Paulsen Vår ref. 2020/1060 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 15 01.12.2020 10014/2020
Utgående brev John-Ragnar Robertsen Vår ref. 2020/1059 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 14 01.12.2020 10013/2020
Utgående brev Håvard Olsen Vår ref. 2020/1055 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 10 01.12.2020 10012/2020
Utgående brev John-Ole Robertsen Vår ref. 2020/1056 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 11 01.12.2020 10011/2020
Utgående brev Steve Robertsen Vår ref. 2020/1058 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 13 01.12.2020 10010/2020
Utgående brev Aleksander Strømmesen Vår ref. 2020/1057 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 12 01.12.2020 10009/2020
Utgående brev Ole Morten Galschiødt Vår ref. 2020/1054KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 9 01.12.2020 10008/2020
Utgående brev Odd Sverre Holte Vår ref. 2020/1064 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 19 01.12.2020 10007/2020
Utgående brev Vidar Kristiansen Vår ref. 2020/1065 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 20 01.12.2020 10006/2020
Utgående brev Espen Bjerrang Vår ref. 2020/1066 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 21 01.12.2020 10005/2020
Utgående brev Tina A Hansen Vår ref. 2020/1067 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 22 01.12.2020 10004/2020
Utgående brev Magnus Andreasen Vår ref. 2020/1069 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 23 01.12.2020 10003/2020
Utgående brev Eivind Romie Vår ref. 2020/1070 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 24 01.12.2020 10000/2020
Utgående brev Ole Aksberg Vår ref. 2020/1071 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 25 01.12.2020 9999/2020
Utgående brev Ronny Karlsen Vår ref. 2020/1072 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 26 01.12.2020 9998/2020
Utgående brev Dag Andersen Vår ref. 2020/1073 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 28 01.12.2020 9997/2020
Utgående brev Gudmund Nymoen Vår ref. 2020/1074 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 29 01.12.2020 9996/2020
Utgående brev Ronny Enger Vår ref. 2020/1046 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 1 01.12.2020 9995/2020
Utgående brev Ronny Enger Vår ref. 2020/1047 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 2 01.12.2020 9994/2020
Utgående brev Tor Arne Torbergsen Vår ref. 2020/1048 KRN - Bekrefter mottak av bilder plass nr. 3 01.12.2020 9993/2020
Utgående brev Per Inge Andersen Vår ref. 2020/1049 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 4 01.12.2020 9992/2020
Utgående brev Kjell Otto Bergly Vår ref. 2020/1050 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 5 01.12.2020 9991/2020
Utgående brev Rune Berg Vår ref. 2020/1051 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 6 01.12.2020 9990/2020
Utgående brev Steve Robertsen Vår ref. 2020/1052 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 7 01.12.2020 9987/2020
Utgående brev Ørjan Jørgensen Vår ref. 2020/1053 KRN - Bekrefter mottak av bilder spikertelt plass nr. 8 01.12.2020 9986/2020
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 01.12.2020 9981/2020
Utgående brev Tor Arne Torbergsen Vår ref. 2020/1048- Bekrefter mottatt fullmakt 01.12.2020 9970/2020
Utgående brev Ørjan Jørgensen Vår ref. 2020/1053 - Bekrefter mottatt fullmakt 01.12.2020 9969/2020
Utgående brev Per Inge Andersen Vår ref. 2020/1049 - Bekrefter mottatt fullmakt 01.12.2020 9968/2020
Utgående brev Ronny Enger Vår ref. 2020/1046 og 2020/1047 - Bekrefter mottatt fullmakt 01.12.2020 9966/2020
Utgående brev Ronny Enger Vår ref. 2020/1046 og 2020/1047 - Bekrefter mottatt fullmakt 01.12.2020 9964/2020
Utgående brev Rolf Ingar Eggum m.fl. Vår ref. 2020/697 KRN - Om høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for frittliggende på eiendommen Gnr 31 Bnr 17 i Kvæfjord kommune 01.12.2020 9961/2020
Utgående brev Tor Arne Torbergsen m.fl. Om søknadsplikt for 28 spikertelt Gnr 45 Bnr 109 Storjorda Camping - Oversender veiledning og blanketter 01.12.2020 9956/2020
Utgående brev Ørjan Jørgensen Vår ref. 2020/1053 KRN - Om søknad om spikertelt 01.12.2020 9948/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2020/922 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål hyttetomt, Gullholm i Kvæfjord kommune 01.12.2020 9944/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 23 Bnr 1 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om deling av eiendommen. Formål: hyttetomt 01.12.2020 9940/2020
Utgående brev Heidi Nymoen m.fl. Innbyggerforslag trafikksikkerhet 01.12.2020 9938/2020
Utgående brev Øyvind Andre Markussen Trafikksikkerhet Borkenes sentrum 01.12.2020 9925/2020
Utgående brev Kartverket Tinglysing m.fl. Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte 01.12.2020 9918/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 36 Bnr 4 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om gapahuk 01.12.2020 9907/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 21 Bnr 1 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling av eiendommen. Formål: Inntil 500 m2 tilleggsareal til Gnr 21 Bnr 9 01.12.2020 9906/2020
Utgående brev Ottar Markussen Vår ref. 2017/848 KRN - Om mottatt klage på byggetillatelse for fylling/forstøtningsmur Gnr 66 Bnr 36 01.12.2020 9904/2020
Utgående brev Kontrollutvalgssekretariatet retningslinjer næringsfond 2018 01.12.2020 9871/2020
Utgående brev Nor Ingeniør AS Gnr 22 Bnr 20 - Bygge- og utslippstillatelse i forbindelse med oppføring av fritidsbolig 01.12.2020 9845/2020
Utgående brev Kvæfjord Frivilligsentral søknad om ¨pen julaften for ensome 01.12.2020 9824/2020
Utgående brev Julia Holand Nissemarsj 01.12.2020 9812/2020
Utgående brev Jeanette Larsen Waage samlingsstund 01.12.2020 9772/2020
Utgående brev Inger Holand Juleavslutning Flesnes Oppvekstsenter. 01.12.2020 9770/2020
Utgående brev Lisbeth Haugland Diverse spørsmål 01.12.2020 9767/2020
Internt notat uten oppfølging ***** Forlengelse av permisjon 01.12.2020 9763/2020
Utgående brev Roy-Helge Andreassen Bekreftelse på dialog ang fremtidig samarbeid og løsning i småbåthavna Borkenes 01.12.2020 9745/2020
Utgående brev Uit - Hanne Holte Midler - praksis 01.12.2020 9705/2020
Utgående brev Uit - Hanne Holte Midler - praksis 01.12.2020 9703/2020
Internt notat uten oppfølging ***** Bruk av it bistand i forhold til helsehuset/prosjektnr 120301 01.12.2020 9700/2020
Utgående brev JEHOVAS VITNER Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 01.12.2020 9662/2020
Utgående brev PINSEMENIGHETEN ELIM Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 01.12.2020 9661/2020
Utgående brev AL-HUDA ISLAMISK SENTER Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 01.12.2020 9659/2020
Utgående brev Jan-Tore Ovesen Akseptskjema 01.12.2020 9428/2020
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Forslag næringslivspris 01.12.2020 9413/2020
Utgående brev Elin Westvik m.fl. Underretning om valg av styrerepresentant fra Kvæfjord kommune til HLK Holding AS 01.12.2020 9409/2020
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Saksprotokoll F-sak 83/20 Valg av styrerepresentant til Hålogaland Kraft Holding AS 01.12.2020 9408/2020
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Tolkningsuttalelse 11.09.2020 fra KMD 01.12.2020 9407/2020
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Saksprotokoll F-sak 80/20 Valg til arbeidsmiljøutvalget 01.12.2020 9406/2020
Internt notat uten oppfølging ***** Inngått avtale prosjektledelse Kvæfjord Matkultur 01.12.2020 9405/2020
Utgående brev Bjørn Eirik Mathisen m.fl. Gnr 40 Bnr 32 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Selvstendig boligtomt rundt eksisterende våningshus, fjøs og stabbur 01.12.2020 8949/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Bilder av alle spikerteltene Gnr 45 Bnr 109 30.11.2020 10018/2020
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 30.11.2020 9989/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Christopher Robert Tandy Høringsuttalelse ti budsjett 2021 fra SU ved Flesnes oppvekstsenter 30.11.2020 9975/2020
Inngående brev Dss Dep - Distribusjonsoppdrag Høring fra Kunnskapsdepartementet 30.11.2020 9958/2020
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 20/56256-4 Vedrørende eksisterende garasje og eventuell deling av eiendom - gnr. 32 bnr. 27 - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 30.11.2020 9951/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Tildeling av ekstra skjønnsmidler til smittevern 30.11.2020 9984/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Extra Skjønnsmidler til smittevern- svar 30.11.2020 9983/2020
Inngående brev Wold Samdrift DA Gbnr. 33/3- Utbetalingsanmodning – Tilskudd til drenering av jordbruksjord – 140351 30.11.2020 9978/2020
Inngående brev Wold Samdrift DA Gbnr. 43/8- Utbetalingsanmodning – Tilskudd til drenering av jordbruksjord – 140358 30.11.2020 9977/2020
Inngående brev Harstad kommune 1-Innkalling til møte i Hålogalandsrådet 4. desember 2020 30.11.2020 9972/2020
Inngående brev Mattilsynet avdeling Midtre Hålogaland Oppnevning av dyrevernnemnd for Midtre Hålogaland for perioden 2021-2024 30.11.2020 9967/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Svar på søknad om tilskudd til samisk opplæring skoleåret 2020 - 2021 - kommuner utenfor forvaltningsområdet 30.11.2020 9963/2020
Inngående brev Troms og Finnmarks fylkeskommune Svar - Kvæfjord kommune - Om utvidelse veranda fritidsbolig Gnr 32 Bnr 27 30.11.2020 9962/2020
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Utbetalingsbrev høsten 2020- Videreutdanning for lærere- vikarordning og studieavgift 30.11.2020 9960/2020
Inngående brev Posten Gnr 23 Bnr 1 Kvittering for nabovarsel 27.11.2020 9922/2020
Inngående brev Helga Lilleng og Nils Eric Johann Eisemann Gnr 23 Bnr 1 Søknad om deling av gnr 23 bnr 1 med formål hyttetomt 27.11.2020 9921/2020
Inngående brev Gard og Anette Dalheim Gårdsysteri AS Dalheim Gårdysteri. - Støtteordning for lokale bedrifter i Kvæfjord, i forbindelse med covid 19 27.11.2020 9920/2020
Inngående brev Torbjørg Marie Akselsen Gnr 31 bnr 18 Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsfrihet 27.11.2020 9917/2020
Inngående brev UlL Varden V7Lisbeth Fjellheim Gnr 47 bnr 122 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 27.11.2020 9916/2020
Inngående brev Postmottak KD 20/1150 Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning 26.11.2020 9888/2020
Inngående brev Postmottak KD 20/1148 Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning 26.11.2020 9885/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Kvæfjord kommune - Skjema Byggherreansvarsforsikring NYBYGG Borkenes skole 26.11.2020 9880/2020
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 20/208578-3 Svar på høring i forbindelse med søknad om dispensasjon for frittliggende carport - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 26.11.2020 9851/2020
Inngående brev Harmas - Nils Kristian Johansen Søknad om utslippstillatelse Gullholmveien 621. 26.11.2020 9841/2020
Inngående brev Hlk - Remi Brenne Signert grunneieravtale i forbindelse med plassering av nettstasjon/anlegg på eiendommen Gnr 20 Bnr 10 GULLESFJORDBOTN i Kvæfjord kommune 26.11.2020 9840/2020
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Tilskuddsgrunnlag 26.11.2020 9900/2020
Inngående brev post k-eiendom 20/36 overdragelse av areal i veikryss Bergsvn/Speiderbakken til kommunen 26.11.2020 9884/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Anmodning om rapportering på bruk av prosjektskjønnsmidler og status på prosjekter som har fått tildelt midler i årene fra 2016 til og med 2019. 26.11.2020 9882/2020
Utgående brev Arvid Norskott Om mulig deling av Gnr 30 Bnr 21 med formål tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 99 - Kart 26.11.2020 9879/2020
Inngående brev Tffk - Erik Somby Iversen Busskur ved FV83 på Vikeland 26.11.2020 9878/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Utfylt budsjettreguleringsskjema nr F-2/20 26.11.2020 9870/2020
Utgående brev Randi Hokland / Kveøy Bygdeutvikling m.fl. Vår ref. 2020/1089 KRN - Om planlagt gapahuk på Gnr 36 Bnr 4 og orientering om søknadsplikt 26.11.2020 9864/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd til drenering av jordbruksjord – avslutning av prosjektet "Drenering på eiendom 5411-52/8" 26.11.2020 9861/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd til drenering av jordbruksjord – avslutning av prosjektet "Drenering på eiendom 5411-51/10" 26.11.2020 9860/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd til drenering av jordbruksjord – avslutning av prosjektet "Drenering på eiendom 5411-60/3" 26.11.2020 9859/2020
Utgående brev Nor Ingeniør AS m.fl. Vår ref. 2019/950 - Om situasjonskart byggesøknad og tidligere flytting av kraftlinje på eiendommen 26.11.2020 9858/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd til drenering av jordbruksjord – avslutning av prosjektet "Drenering på eiendom 5411-59/10" 26.11.2020 9857/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd til drenering av jordbruksjord – avslutning av prosjektet "Drenering på eiendom 5411-59/12" 26.11.2020 9856/2020
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedørende ny 24 kV nettstasjon/anlegg på Gbnr 20/10, Gullesfjordbotn, Kvæfjord kommune 26.11.2020 9855/2020
Inngående brev Harstad kommune Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – delutbetaling av tilskudd til prosjektet "Styregodtgjørelse og studietur grunneierlaget" 26.11.2020 9853/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Informasjon vedr. søknad om tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2021 26.11.2020 9852/2020
Inngående brev NVE Ny rettleiar for utgreiing av skredfare i bratt terreng i reguleringsplan og byggesak 26.11.2020 9850/2020
Inngående brev June Helen Marslett Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 26.11.2020 9849/2020
Utgående brev Judith S. Larsen Søknad om fritak av renovasjonsavgift gnr.45 bnr 38, Storjordveien 864 Storjord i Kvæfjord Din søknad om videre fritak for renovasjon vodereføres til 31/12-2021. 26.11.2020 9848/2020
Inngående brev Gunn Olga Marslett Søknad om deling av landbrukseiendom Gbnr. 32/3 26.11.2020 9847/2020
Versjon:5.0.7