eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev ***** Samhandlingsprisen 2018 21.08.2019 7215/2019
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 21.08.2019 7207/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 21.08.2019 7206/2019
Inngående brev Anita P. Mikalsen Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 21.08.2019 7205/2019
Inngående brev Kjell Andrew Skoglund Varsel om oppmålingsforretning 21.08.2019 7204/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. Vår ref. 2018/633 KRN - Forespørsel om behov for høring i byggesak ny fjøs Gnr 23 Bnr 8 21.08.2019 7202/2019
Utgående brev Elleke Bergersen m.fl. Vår ref. 2018/759 KRN - Gnr 56 Bnr 24 (Bygdeveien 49). Vedr. planer om nytt tilbygg i strid med regulert byggegrense Bygdeveien - Ber om uttalelser/vurderinger plassering. 21.08.2019 7201/2019
Utgående brev Øyvind Andre Markussen Vår ref. 2019/907-KRN - Vedr ønske om ekstra avkjørsel fra Idrettsveien til eiendommen Gnr 57 Bnr 56 - HØRING 21.08.2019 7200/2019
Utgående brev Harstad kommune v/ Drift- og Utbyggingstjenesten Gnr 57 Bnr 56 - Høring vedr mottatt søknad om ny (ekstra) avkjørsel fra Idrettsveien (kommunal vei) 21.08.2019 7198/2019
Inngående brev Valgdirektoratet, noreply@valg.no Veileder til forsendelse av forhåndsstemmer 20.08.2019 7191/2019
Utgående brev Per Tore Olsen Vår ref. 2019/909 KRN - Fritak fra søknadsplikt for riving av sommerfjøs på Gnr 51 Bnr 63 20.08.2019 7187/2019
Utgående brev Torkil Nilsen - Ferra Vedr. planer om tilbygg og garasje/lager 20.08.2019 7168/2019
Utgående brev Wenche Michelsen Vår ref. 2019/905 KRN - Vedr planer om veranda til våningshus på Gnr 59 Bnr 11 20.08.2019 7166/2019
Utgående brev Frank Eiltertsen Vår ref. 2019/903 - Vedr. mottatt søknad om tilbygg/veranda 20.08.2019 7165/2019
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 19/166929-2 Uttalelse - søknad om dispensasjon fra byggegrense - gnr. 50 bnr. 12 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 19.08.2019 7151/2019
Inngående brev Anita Adam Søknad om tilbygg/veranda 19.08.2019 7160/2019
Inngående brev Ruth Ursin Søknad om rivning av fjøs og oppføring av ny 19.08.2019 7158/2019
Inngående brev STRR administrasjon Sør-Troms reginråd 19.08.2019 7152/2019
Utgående brev Varme & Bad AS Vår ref. 2017/1095 KRN - Ferdigattest i forbindelse med avløpsanlegg fra bolig Gnr 47 Bnr 182 (etablering av 7 m³ slamavskiller og infiltrasjon) 19.08.2019 7150/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Foryngelseskontrollen 2019 19.08.2019 7146/2019
Utgående brev Lisbeth Fjellheim Sletting av utgått festetomt UL Varden 19.08.2019 7139/2019
Utgående brev Kjell-Helge Svendsen Festetomt 43/7/1 er nå slettet 16.08.2019 7135/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedr. søknad om disp. i forbindelse med overtakelse av eksisterende grillbu ved Salvannet. 16.08.2019 7134/2019
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 16.08.2019 7132/2019
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 16.08.2019 7122/2019
Utgående brev Skånland kommune v Jan Egil Strand Fakturering skogfaglig bistand 1.halvår 2019 16.08.2019 7121/2019
Utgående brev Harstad kommune Andel felles skogpådriver 1. halvår 2019 16.08.2019 7118/2019
Utgående brev Jan Martin Pettersen Gnr 48 bnr 15 - Eiendom som manglet i matrikkelkartet 16.08.2019 7112/2019
Internt notat uten oppfølging Tone Kristensen Eiendom lagt inn i matrikkelen - 48/15 Vik 16.08.2019 7111/2019
Utgående brev Stian Hokland (19/883) Vedr Søknad om utlegg av sjøkabel i Bygdesundet, Kvæfjord kommune 16.08.2019 7103/2019
Utgående brev Tormod Johansen HELSEHUSET 16.08.2019 7059/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.08.2019 6915/2019
Inngående brev Thomas Bakkeid Tilskudd til rekruttering av fastleger - spørsmål omALIS stillinger 15.08.2019 7105/2019
Utgående brev Austerfjod Elgvald v/ Harald Sigbjørn Larsen m.fl. Fellingstillatelse og fellingsrapport 2019 - for Elgjakt i Kvæfjord kommune 15.08.2019 7107/2019
Inngående brev Sortland kommune,Kvæfjord kommune Samarbeidsavtale mellom Sortland kommune og Kvæfjord kommune ang. opplæring i norsk og samfunnskunnskap 15.08.2019 7106/2019
Utgående brev Privatmegleren v/Bjørn Aronsen Gnr 36 Bnr 4 Oversendelse meglerpakke. 15.08.2019 7084/2019
Utgående brev Aud Karin Elde Gnr 66 Bnr 28 Svar vedrørende søknad om fritak for feiing og renovasjonsavgift. 15.08.2019 7066/2019
Utgående brev Samhandlingsavdelingen Samarbeid mellom kommunene og UNN om smittevern 15.08.2019 6196/2019
Inngående brev Seaworks - Stian Hokland (19/883) Vedr Søknad om utlegg av sjøkabel i Bygdesundet, Kvæfjord kommune 14.08.2019 7104/2019
Inngående brev privatmegleren v/Bjørn Aronsen Gnr 36 Bnr 4 Bestilling meglerpakke. 14.08.2019 7083/2019
Inngående brev Aud Karin Elde Gnr 66 Bnr 28 Søknad om fritak for feiing og renovasjonsavgift 13.08.2019 7065/2019
Inngående brev Kld Dep - Berget Stian Ref Invitasjon til å delta på arrangement om plast på avveie 13.08.2019 7035/2019
Inngående brev Aud Karin Bjørback Gnr 66 Bnr 28 Svar vedrørende fritak for feiing og renovasjon. 13.08.2019 7074/2019
Inngående brev Gerd S. Myhre Re: Skjenkekontroller i Kvæfjord kommune 13.08.2019 7071/2019
Inngående brev Magne Erling Tore Bømark Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk 13.08.2019 7064/2019
Utgående brev Magnar Greve (19/883) Vedr Søknad om utlegg av sjøkabel i Bygdesundet, Kvæfjord kommune 13.08.2019 7033/2019
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Vedr Søknad om utlegg av sjøkabel i Bygdesundet, Kvæfjord kommune 13.08.2019 7032/2019
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Søknad om utlegg av sjøkabel i Bygdesundet, Kvæfjord kommune 13.08.2019 7031/2019
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Søknad om utlegg av sjøkabel i Bygdesundet, Kvæfjord kommune 13.08.2019 7030/2019
Utgående brev Jan-Inge Laksaa m.fl. (19/718) Tilsagnsbrev tildeling av prosjektskjønnsmidler - kommunesamarbeid skog og landbruk 13.08.2019 7022/2019
Utgående brev Politirådet Gjennomført trafikksikkerhetsvurdering vedrørende farlig skolevei 13.08.2019 3383/2019
Utgående brev Levekårsutvalget Gjennomført trafikksikkerhetsvurdering vedrørende farlig skolevei 13.08.2019 3376/2019
Utgående brev Are Edgar Stenkjær m.fl. (19/25) Prioriteringer investeringstiltak veier og veilys Kvæfjord 13.08.2019 3004/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Rapportering på tilskudd palliativ omsorg 2018 13.08.2019 2999/2019
Utgående brev Håvard Haraldsønn Salen Registrering av bygg avlyst (naust) 42/3 13.08.2019 2995/2019
Utgående brev Gørild Anita Solnes Angående grillbu på eiendommen 51/32 13.08.2019 2991/2019
Utgående brev Per Gunnar Bastiansen Anmodning om ferdigattest. 13.08.2019 2988/2019
Utgående brev Kirsti Jensen Rapportering- framdriftsplan 2018 for foreldrestøttende tiltak prosjekt 118310 13.08.2019 2987/2019
Utgående brev Erik Torheim (19/418) Telenor - kobbernett 13.08.2019 2986/2019
Utgående brev Eiendomsmegler1 v/Hilde L. Bakke Gnr 55 Bnr 70 Svar bestilling meglerpakke. 13.08.2019 2977/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 59 Bnr 13 - Registrere bygg avlyst i matrikkelen - Naust 13.08.2019 2970/2019
Utgående brev Are Edgar Stenkjær m.fl. (19/25) Prioriteringer investeringstiltak veier og veilys Kvæfjord 13.08.2019 2966/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 13/Bnr 51 Melding om tiltak - Avlyser bygg i matrikkelen 13.08.2019 2957/2019
Utgående brev Trygve Johansen Etterspør ferdigattest for flere tiltak. 13.08.2019 2944/2019
Utgående brev Bjørn Willy Nessø Ferdigattest for balkong GBnr 19/60 13.08.2019 2943/2019
Utgående brev John Morten Mortensen Ang tillatelse til garasje i 2005. 13.08.2019 2942/2019
Utgående brev Pål Martin Braute Gnr 15 Bnr 19 - Etterspørring av ferdigattest. 13.08.2019 2941/2019
Utgående brev Martin Braute Gnr 15 Bnr 18 - Etterspørring av ferdigattest. 13.08.2019 2940/2019
Utgående brev Eiendomsmegler1 v/Hilde L. Bakke Gnr 57 Bnr 238 Svar meglerpakke. 13.08.2019 2925/2019
Utgående brev Alexander Jensen Preview - 2018-09-17-07-15-42.pdf 13.08.2019 2864/2019
Utgående brev Samfunnsutbytte SpareBank 1 SNN Søknad om samfunnsløfte, refnr S01787 13.08.2019 2855/2019
Utgående brev Birger Bjørnstad m.fl. Reguleringsendring Trastad Dalsnes 13.08.2019 2847/2019
Utgående brev Helge Stoltenberg Reguleringsendring Rv83 Flesnes fergeleie. Opprinnelig godkjent 16.12.2002 - Saksnummer 62/02. 13.08.2019 2836/2019
Utgående brev Merete Hessen m.fl. Agenda møte med fylkeseldrerådet i Troms 30.4.2019 13.08.2019 2825/2019
Utgående brev Futureforce - Espen Torheim (19/418) Telenor - kobbernett 13.08.2019 2806/2019
Internt notat uten oppfølging Nina Johansen Undersøkelsen om helse og livskvalitet blant Syrere over 18 år som ankom etter 2015 13.08.2019 2782/2019
Internt notat uten oppfølging Andre Henriksen (18/32): Kan dere bistå oss i å fakturere for salg av bilen YZ39750 13.08.2019 2775/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen (19/60) Vedr. granulat på idrettsbaner: Vi følger opp støttemulighet ref. avisartikkel 13.08.2019 2766/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 51 Bnr 8 - Registrere bygg revet. 13.08.2019 2678/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 13 bnr 10 - Registrere bygg revet. Fjøs. 13.08.2019 2667/2019
Utgående brev Jon Arne Eriksen Gnr 14 Bnr 1 - Anmodning om ferdigattest for tilbygg på fjøs. 13.08.2019 2659/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 14 Bnr 7 - Registrere bygg revet. Sommerfjøs 13.08.2019 2548/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 14 Bnr 1 - Registrering av bygg revet. 13.08.2019 2533/2019
Utgående brev Lisbeth Haugland Søknad dagtilbud 2019-rapportering 2018 13.08.2019 2489/2019
Utgående brev Iht adresseliste Gnr 47 Bnr 137 og 138 - Hågveien 9 og 11 - Mindre reguleringsendring -overførsel av kommunal eiendom til boliger 13.08.2019 2456/2019
Utgående brev Gjensidige (19/28 tidl 18/28): Skadesak Kvæfjord kulturhus, deres ref. 87575549,1 CRM:0125201851 13.08.2019 2431/2019
Utgående brev Iht adresseliste Kvæfjord helsehus - Vedtak om mindre vesentlig reguleringsendring for gnr 55 bnr 3 - Borkenes 13.08.2019 2427/2019
Utgående brev Aldring og helse Pskole- signert bekreftelse fra Kvæfjord 13.3.2019 13.08.2019 2403/2019
Utgående brev Eiendomsmegler1/ TRS Gnr 50 Bnr 23 Oversendelse meglerpakke. 13.08.2019 2391/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 14 Bnr 4 - Registrere bygg revet. 13.08.2019 2384/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 23 Bnr 3 - Registrere bygg revet. Naust 13.08.2019 2365/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 22 Bnr 3 - Registrere bygg revet. Naust 13.08.2019 2363/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 22 Bnr 5 - Registrering bygg revet. Ruiner. 13.08.2019 2361/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 19 Bnr 15 - Riving av 181 - Garasjeuthus anneks til bolig. 13.08.2019 2354/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 51 bnr 6 - Bygg avlyst - Søknad om tillatelse til tiltak 13.08.2019 2307/2019
Utgående brev Liss-Karin og Robert Sandvik Gnr 34 Bnr 5 - Jordlovsbehandling vedrørende deling av eiendommen. Formål: Selvstendig tomt rundt eksisterende enebolig og naust 13.08.2019 2275/2019
Utgående brev Buøen Cecilie Louise m.fl. Legekontor: lojalitet til rammeavtale. 13.08.2019 2253/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 30 bnr 17 - Registerer tiltak som avlyst - Gapahuk 13.08.2019 2203/2019
Utgående brev Roy M Nilsen (19/320) Søknad om bruk av kulturhus og om kulturmidler 13.08.2019 2198/2019
Utgående brev Kvæfjord Blainnakor (19/320) Søknad om bruk av kulturhus og om kulturmidler 13.08.2019 2197/2019
Utgående brev Anne Tunsli m.fl. 2019/72/Kvæfjord kommune: trafikksikkerhet Bergsveien 13.08.2019 2149/2019
Utgående brev Festmat AS Svar på søknad om skjenkebevilling for to arrangement - Festmat AS 13.08.2019 2096/2019
Utgående brev FM Troms og Finnmarsk m.fl. Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling om omsorg ved livets slutt 2019 13.08.2019 1953/2019
Utgående brev KomRev Nord m.fl. Revisjon av tilskudd "Kompetansehevende tiltak..." 2018 13.08.2019 1951/2019
Internt notat uten oppfølging Registrere naust som revet (oppdatering av Matrikkelen) 13.08.2019 1942/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 20/1 og 20/2 gapahuk - Ferdigstilling av bygd gapahuk og avlysning av de andre gapahuker ved Matvatnet 13.08.2019 1933/2019
Utgående brev Roy Wollvik Registrere naust som avlyst 25.2.2019. Sak 12/276. GBnr 20/2 13.08.2019 1882/2019
Utgående brev Kåre Halland m.fl. (19/311 ref. 15/1121): Om overflatevann 13.08.2019 1823/2019
Internt notat uten oppfølging Angående feilregistrert areal på eier (fester) av 19/11/1, Våtvoll. 13.08.2019 1819/2019
Utgående brev Heidi Mørk m.fl. Kommunalt rusarbeid-rapportering 2018+søknad 2019 13.08.2019 1790/2019
Utgående brev Asbjørn Svendsen Gnr 43 Bnr 36 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Bod under veranda og frittliggende bod - Manglende søknad til Statens Vegvesen 13.08.2019 1760/2019
Utgående brev Harry Arnesen Gnr 13 Bnr 40 - Deling av eiendommen med formål boligtomt - Orientering om søknadsprosessen 13.08.2019 1737/2019
Utgående brev Cato Ivar Frantzen Gnr 66 Bnr 54 Svar på søknad om fritak for renovasjon og feiing. 13.08.2019 1588/2019
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum 19/287 er sak om Gratanglaks og Hilderkleiva 13.08.2019 1585/2019
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad m.fl. 213396_READONLY.PDF 13.08.2019 1584/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen m.fl. 213396_READONLY.PDF 13.08.2019 1582/2019
Utgående brev Kjetil Wold og Willy Andre Wold Gnr 32 Bnr 3 Svar på:Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 13.08.2019 1560/2019
Utgående brev Arnhild Lind Gnr 56 bnr 55 - Eiendom som mangler i matrikkelkartet 13.08.2019 1539/2019
Utgående brev Odd Harald Sandnes m.fl. Gnr 47 bnr 15 fnr 2 - Tinglyst festetomt som ikke er synlig i matrikkelen(kart) 13.08.2019 1357/2019
Utgående brev Berit Storjord Gnr 48 bnr 14 - Eiendom som mangler i matrikkelen(kartet) 13.08.2019 1354/2019
Utgående brev Odd Jørn Wogtor m.fl. Gnr 47 bnr 8 fnr 1 - Festetomt som mangler i matrikkelkartet 13.08.2019 1352/2019
Utgående brev Gullaug Ludviksen Gnr 16 bnr 10 og bnr 15 - Sammenslåing komplett 13.08.2019 1311/2019
Utgående brev Hålogaland Kraft Nett Gnr 57 bnr 95 eiendom med eier Hålogaland Kraft mangler i kartet 13.08.2019 1304/2019
Utgående brev Adresseliste Gnr 53 Bnr 34 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon og byggetillatelse for allerede utført utvidelse / hovedombygging av seterbu/fritidsbolig 13.08.2019 1272/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen Notat fra møte med Kvæfjord Eiendom 21.1.2019 kl 14:45-15:30 13.08.2019 1258/2019
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 13 bnr 55 - Eiendom som er utgått i matrikkelen og bestående i grunnboken 13.08.2019 1245/2019
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad Fiktiv eiendom 10000 bnr 22 i Matrikkelen(Egentlig Gullholm og Moelv). Trenger oppfølging mht eiendomsskatt 13.08.2019 1243/2019
Utgående brev Tor Breines Vår ref. 2019/252 KRN - Fritak fra søknadsplikt for bod ca 6 m² og veranda ca. 12 m2 i tilknytning til fritidsbolig på Gnr 14 Bnr 53 13.08.2019 1237/2019
Utgående brev Kjell Rune Nymoen Gnr 10000 bnr 30 - Hytte på 2. Melåvatn. Nå eiendom 30/96 13.08.2019 1189/2019
Utgående brev Kjell Rune Nymoen Fiktiv eiendom 10000/42 i Matrikkelen 13.08.2019 1186/2019
Utgående brev Jan-Otto Øynes Gnr 10000 bnr 47 - Fiktiv eiendom gnr 47 13.08.2019 1180/2019
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 57 bnr 9 fnr 1 - Sletting av festetomt fra grunnbok(tidligere slettet i 2015) 13.08.2019 1168/2019
Utgående brev Stian André Johansen Kvæfjord miljøjord, Referat fra oppstartmøte - 13.12.18 13.08.2019 1164/2019
Utgående brev Kjell-Helge Svendsen Gnr 43 bnr 7 Festenummer 1 13.08.2019 1155/2019
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** 13.08.2019 1151/2019
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** 13.08.2019 1150/2019
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 57 bnr 235 - Eiendom som er utgått i Matrikkelen men ikke slettet i grunnboken 13.08.2019 1144/2019
Utgående brev Gunnar Evensen Anmodning om ferdigattest naust 15/16 13.08.2019 1118/2019
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 51 bnr 12 fnr 1 - Retting av avvik mellom grunnbok og matrikkel for eiendommen Gnr 51 Bnr 68(tidligere Gnr 51 bnr 12 fnr1) 13.08.2019 1106/2019
Utgående brev Vidar Nilsen Gehlmann Matrikkelenheter med forretningsstatus skal tinglyses 56/173 Feilføring 2011 13.08.2019 1093/2019
Utgående brev Stian Johansen Kvæfjord kommune - Møtinnkalling - Oppstartmøte - Reguleringsplan, Kvæfjord Miljøjord SA 13.08.2019 1072/2019
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad VS: Geovekst Troms sør FKB-C/D 13.08.2019 1070/2019
Utgående brev Jan Egil Strand (19/182) Tilbud om skogfaglig kompetanse - korrigert 13.08.2019 1020/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena (19/183) Vannverksdata 2018 13.08.2019 1001/2019
Utgående brev Stian André Johansen Kvæfjord kommune - Referat fra oppstartmøte - 13.12.18 13.08.2019 990/2019
Utgående brev Dagfinn Ribe Gnr 19 Bnr 47 - Oppdatering av byggstatus på eiendommen 13.08.2019 982/2019
Utgående brev Arnulf Meyer m.fl. Gnr 57 bnr 173 - Lasken og Berg boligfelt - Matrikkelføring komplett 13.08.2019 975/2019
Utgående brev Svein Robert Guttormsen Riving av fjøs/landbruksbygg og sæterhus 53/2 13.08.2019 962/2019
Utgående brev Stig Haram Kvæfjord miljøjord, Referat fra oppstartmøte - 13.12.18 13.08.2019 948/2019
Utgående brev Stian André Johansen Kvæfjord miljøjord, Referat fra oppstartmøte - 13.12.18 13.08.2019 947/2019
Internt notat Vidar Nilsen Gehlmann GIS - samarbeid med Narvik m.fl. Grunnlag 13.08.2019 940/2019
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. VS: Informasjon vedr. SSB gjeldende kontaktpersoner, grunnkretser og tidsfrister m.m 13.08.2019 846/2019
Utgående brev Merete Hessen m.fl. Markering av de som har fullført norskkurs med data i samarbeid med Folkeuniversitetet onsdag 20.02.19 kl. 14.00 møterom 2. 13.08.2019 834/2019
Utgående brev Vegard Bogstrand KS elæringsportal 13.08.2019 768/2019
Inngående brev Harstadluft - Gudmund Gundersen Helsehuset, vurdering VAV med ultralyd måleprinsipp 12.08.2019 7029/2019
Inngående brev Norconsult - Johansen Anders Mørk Helsehuset, vurdering VAV med ultralyd måleprinsipp 12.08.2019 7028/2019
Inngående brev Odd G. Nilssen (19/733) Gnr 18 bnr 5 vedr slamtømming forsamlingshus Våtvoll 12.08.2019 7027/2019
Inngående brev Norconsult - Berg Inge Helsehus: Krav fra PWC for Norconsults vurdering/godkjenning + registrering 12.08.2019 7021/2019
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** 12.08.2019 7026/2019
Utgående brev ***** Elevmappe ***** ***** ***** ***** 12.08.2019 7024/2019
Inngående brev Elise-Margrete Hansen Modell SV. Søknad om utvidelse av prosjektperoden for "Forprosjekt Miljøkompost" 12.08.2019 7020/2019
Utgående brev Kvæfjord kommune Gebyr for plansaksbehandling - Mindre reguleringsendring av kommunal eiendom til formål som bolig - Gnr 47 Bnr 104 - Lamhagan 12.08.2019 6387/2019
Inngående brev DNB Eiendom Vedr. opplysninger om kommunale forhold på eiendommen Gullholmveien 234 09.08.2019 7019/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 2019, akseptbrev 09.08.2019 7018/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Innvilget tilskudd 2019 09.08.2019 7017/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Søknad om tilskudd 2019, foreløpig svar 09.08.2019 7016/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Søknad om tilskudd 2019, rekruttering fastlege 09.08.2019 7015/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune helse- og omsorgsavdeling Aksept av vilkår 09.08.2019 7014/2019
Utgående brev DNB Eiendom AS, avd.Harstad Gnr 20 Bnr 14 - Bestilling av eiendomsopplysninger - Meglerpakke 09.08.2019 7012/2019
Utgående brev Linda Wikeland Stemmesedler - kommunestyrevalget 2019 09.08.2019 7004/2019
Utgående brev Jan Meyer Stemmesedler til kommunestyrevalget 2019 09.08.2019 7003/2019
Utgående brev Ola Danielsen Stemmesedler til kommunestyrevalget 2019 09.08.2019 7001/2019
Utgående brev Komrev Nord Svar på oppsummeringsbrev årsoppgjørsrevisjon 2018 09.08.2019 6923/2019
Utgående brev Toresen, Gøril Note til årsregnskapet 2018 09.08.2019 6881/2019
Inngående brev Garanti Eiendom v/Tone Trøite Bestilling meglerpakke Gnr 57 Bnr 199 08.08.2019 6970/2019
Utgående brev Tone Trøite Bestilling av meglerpakke Brattliveien 11D, 9475 BorkenesGnr 57 Bnr 199 08.08.2019 6994/2019
Utgående brev Arne Markus Vikholt Timeforbruk ungdom på Boas sommeren 2019 07.08.2019 6964/2019
Utgående brev Anne Birgit Nilsen <Anne.Birgit.Nilsen@lostat.no> m.fl. Gnr 56 bnr 2 fnr 41 - Sletting av utgått festetomt. Nå 56/92 - Fram 07.08.2019 6882/2019
Utgående brev Reidun Ursin Nikolaisen SV: Målneset Kvæfjord kommune gnr48 bnr 5 07.08.2019 6868/2019
Inngående brev Harstad kommune BER OM UTFYLLENDE INFORMASJON - FLESNES SKOLE 06.08.2019 6941/2019
Inngående brev Harstad kommune TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED KVELDRO BOSENTER 2019 06.08.2019 6940/2019
Inngående brev Harstad kommune TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED KVIEFJORDHALLEN 2019 06.08.2019 6939/2019
Inngående brev Harstad kommune TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING ETTER OPPFØLGING (2019) AV BRANNTILSYN VED KVIEFJORD KULTURHUS 2018 06.08.2019 6938/2019
Utgående brev Harstd kommune Brann- og redningstjenesten Branntilsyn ved Vik oppvekstsenter 2019 - Tilbakemelding 06.08.2019 1262/2019
Utgående brev harstad kommune Brann- og redningstjenesten Branntilsyn ved Flesnes skole/oppvekstsenter 2019 - Tilbakemelding 06.08.2019 1181/2019
Utgående brev KomRev Nord Oppsummering etter årsoppgjørsrevisjon 2018 05.08.2019 6152/2019
Inngående brev DNB Eiendom VEDR. OPPLYSNINGER OM KOMMUNALE FORHOLD PÅ EIENDOMMEN SKALLAN 8 - GNR. 51, BNR. 14 I KV/EFJORD KOMMUNE 02.08.2019 6924/2019
Utgående brev Troms Fylkeskommune Næringsetaten Søknad om utvidet prosjektperiode for " Forprosjektet - Miljøkompost" v/Kvæfjord Kommune. 02.08.2019 6922/2019
Inngående brev Elise-Margrete Hansen Søknad om forlenget prosjektperiode for "Forprosjekt- Miljøkompost "v Kvæfjord kommune 02.08.2019 6921/2019
Utgående brev DNB Eiendom AS Gnr 51 Bnr 14 - Bestilling av eiendomsopplysninger - Meglerpakke 02.08.2019 6920/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Påminnelse om makulering av rasjoneringsmateriell for oljeprodukter 02.08.2019 6918/2019
Utgående brev iht adresseliste Melding om vedtak - Mindre reguleringsendring av kommunal eiendom til formål som bolig - Gnr 47 bnr 48 og Gnr 47 Bnr 91 - Lamhagan 02.08.2019 4314/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Påminnelse om makulering av rasjoneringsmateriell for oljeprodukter 01.08.2019 6916/2019
Inngående brev Postmottak Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.08.2019 6914/2019
Inngående brev Valgdirektoratet Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 7 eller kode 6 i Folkeregisteret 01.08.2019 6906/2019
Inngående brev Sametinget Utlegging av Sametingets valgmanntall 01.08.2019 6905/2019
Utgående brev Øyvind Lyså m.fl. 2019/862 - Gnr 25 bnr 5 og bnr 6 - Elveparsell 1 og 2. Regionsammenslåing Troms og Finnmark CRM:0190002495 01.08.2019 6886/2019
Utgående brev Matrikkelhjelp 2019/862 - Gnr 25 bnr 5 og bnr 6 - Elveparsell 1 og 2. Regionsammenslåing Troms og Finnmark 01.08.2019 6884/2019
Utgående brev Wold Samdrift Gnr 33 bnr 2 Svar på Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 01.08.2019 5856/2019
Utgående brev Marcus Aukland Pedersen Pålegg om fjerning av hensatt bil på kommunal eiendom 01.08.2019 5668/2019
Versjon:5.0.7