eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Helsedirektoratet Avslag på søknad om tilskudd til "Forebyggende helsearbeid blant migranter med fokus på SOI (seksuelt overførbare infeksjoner)" over statsbudsjettet 2023 kap. 762, post 73 02.05.2023 2441/2023
Internt notat Vidar Nilsen Gehlmann Gnr 47/144 og 47/104 - Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkel gjennomført 02.05.2023 2389/2023
Utgående brev Ole Øystein Lindebø Avslutning av sak fra 1973 02.05.2023 2383/2023
Inngående brev sigrid test 27.04.2023 2434/2023
Utgående brev Egil Kallset Bestilling innsyn: Sak:2013/979 - Journalnr: 6483/2014 - Dokument tittel: Innføring av eiendomsskatt - Samfunnshus/Grendehus 26.04.2023 2427/2023
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - plassering av vedfyrt badestamp i tilknytning til fritidsbolig - gbnr. 60/26 - Kvæfjord kommune Troms og 26.04.2023 2426/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vurdering av generell søknad for anleggsperiode- Kvæfjord - Tverrelva kraftverk 26.04.2023 2425/2023
Utgående brev Bladet Vesterålen Fra postlista 25.04.2023 2409/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Revidert tillatelse til fysisk tiltak i vassdrag - Langvatnvassdraget 25.04.2023 2405/2023
Inngående brev Postmottak KDD 23/2187-1 Høring NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet 24.04.2023 2391/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/264 KRN - Oversender 2 stk. dispensasjonsvedtak plassering av nettstasjoner Gnr 18 Bnr 1 Bømark og Gnr 18 Bnr 6 Grasneset 24.04.2023 2390/2023
Utgående brev Vårin Forøysund Innsyn 24.04.2023 2395/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/311 KRN - Om platting på bakkeplan og endring av garasjeport på eiendommen Gnr 52 Bnr 12. Fritak fra søknadsplikt 21.04.2023 2386/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Melde- eller søknadspliktig å bygge terrasse på bakkeplan 21.04.2023 2385/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Søknad om dispensasjon for byggegrense fra RV 85 på Grasneset og Bømark 21.04.2023 2382/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/213 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon for riving av naust og oppføring av nytt 21.04.2023 2377/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2023/213 Naust Gnr 14 Bnr 6 21.04.2023 2376/2023
Utgående brev Erik Meistad Gnr 54 bnr 9 - Avtale om grense 2018 mellom 54/64 og 54/9 21.04.2023 2379/2023
Inngående brev Udir - Utdanningsdirektoratet (ikke svar) Høring - ny forskrift om midlertidig godkjenning og tilskudd 21.04.2023 2375/2023
Inngående brev Dragefossen AS Tilbakemelding på henvendelse om dispensasjon fra veglovens byggegrense langs rv. 85 for plassering av ny nettstasjon på eiendommen gnr. 18 bnr. 1 i Kvæfjord kommune 21.04.2023 2374/2023
Utgående brev Britt Anny Wiik m.fl. Gnr 26 bnr 1 - Nausttomt matrikkeført(lagt inn i Norges eiendomskart) 21.04.2023 2372/2023
Utgående brev Arnulf Oleif Prestbakmo Matrikkelendring gnr 26 bnr 1 21.04.2023 2370/2023
Utgående brev Hilde Ønsket innsyn i postlista 21.04.2023 2369/2023
Utgående brev Tor Anders Markussen m.fl. Nausttomt 54/72 og 54/1 i Kvæfjord kommune(5411). Sak 2022/867 21.04.2023 2367/2023
Utgående brev Tor Anders Markussen m.fl. Nausttomt 54/72 og 54/1 i Kvæfjord kommune(5411). Sak 2022/867 21.04.2023 2366/2023
Utgående brev Tor Anders Markussen m.fl. Nausttomt 54/72 og 54/1 i Kvæfjord kommune(5411). Sak 2022/867 21.04.2023 2365/2023
Utgående brev Astrid Markussen Gnr 52 Bnr 1 - Om mottatt redegjørelse 20.03.2023 (søknad om endringer og riving av deler av fjøs) - Søknaden må suppleres før søknaden kan behandles 21.04.2023 2346/2023
Utgående brev Ove Paulsen Gnr 14 Bnr 6 - Dispensasjon for riving av naust og oppføring av nytt naust 21.04.2023 2340/2023
Utgående brev Norconsult AS Gnr 66 Bnr 68 - Tillatelse til bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig, samt tilbygg 21.04.2023 2240/2023
Utgående brev Statens Vegvesen Region Nord m.fl. Gnr 60 Bnr 3 - Deling av eiendommen. - Varsel om oppmålingsforretning. -Formål: Tilleggsareal til Gnr 60 Bnr 39 21.04.2023 6254/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2019/454 KRN - Søknad om riving/endring fjøs Gnr 52 Bnr 1 må suppleres før kommunen kan behandle den 20.04.2023 2364/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 23/55828-2 - Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen for E10/rv. 85/rv. 20.04.2023 2363/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/277 KRN - Om høringsuttalelser 20.04.2023 2362/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/703 KRN - Oversender byggetillatelse 20.04.2023 2361/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2022/703 - Gnr 66 Bnr 70 - Oversender vedtak etter jordloven i forbindelse med delingssøknad 20.04.2023 2343/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Bruksareal tilbygg 20.04.2023 2342/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/283 KRN - Om varsel om befaringer i forbindelse med søknad om dispensasjon/forelegging 20.04.2023 2341/2023
Inngående brev Vegvesen - Dokument 23/55828-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen 20.04.2023 2347/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/555 - Nytt midlertidig svar i forbindelse med søknad om deling Gnr 39 Bnr 44 (deling landbruk til landbruk) 19.04.2023 2339/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/386 KRN - Om mottatt klage - Om klagefrist og videre behandling 19.04.2023 2335/2023
Inngående brev Samediggi Uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon badestamp Gnr 60 Bnr 26 - Kvæfjord kommune 19.04.2023 2338/2023
Inngående brev Samediggi Varsel om befaring i forbindelse med søknad om dispensasjon for omlegging/ombygging av strømnett, Langvassbukt, Kvæfjord kommune 19.04.2023 2337/2023
Inngående brev Statsforvalteren Uttalelse - dispensasjon - Kvæfjord - 43/56 - Borkenes - byggetillatelse for tak / tilbygg mellom anneks og fritidsbolig 19.04.2023 2336/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2021/856 KRN - Om klage fra HRS på vedtak i tu-sak PS 7/23. Klagen trekkes 18.04.2023 2333/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Til teknisk kontor. klage om dispensasjon og byggetillatelse 18.04.2023 2330/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/386 KRN - Om mottatt klage - Midlertidig svar 18.04.2023 2329/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/303 KRN - Oversender byggetillatelse for avkjørsel, adkomstvei og parkeringsplass Gnr 61 Bnr 91 18.04.2023 2327/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Tilsvar 52/1 18.04.2023 2326/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Klage på jordlovsbehandling 18.04.2023 2334/2023
Inngående brev Edgar Johansen Klage på jordlovsbehandling 18.04.2023 2332/2023
Inngående brev Troms fylkeskommune Fylkeskommunens midlertidige uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - omlegging/ombygging av strømnett - gnr 16 bnr 1,2,4,8,10,14,17,29,35,37 og gbnr. 18/7 - Kvæfjord kommune 18.04.2023 2331/2023
Utgående brev Edgar Johansen Gnr 66 Bnr 70 - Jordlovsbehandling Deling. Formål: Boligtomt 18.04.2023 2325/2023
Utgående brev Marlow Arkitekter AS Gnr 61 Bnr 91 - Tillatelse til opparbeidelse av avkjørsel, felles adkomstvei og parkeringsplass i forbindelse med detaljreguleringsplan (Plan ID 20220002) 18.04.2023 2321/2023
Utgående brev Asgeir Domaas Pedersen Gnr 40 Bnr 1 Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2023 på Gnr 40 Bnr 1 i Kvæfjord 18.04.2023 2290/2023
Utgående brev Børre Kristiansen Gnr 57 Bnr 237 Snr 2 - Ferdigattest i forbindelse med bruksendring av rom i underetasje, fasadeendring og endring av tak eksisterende tilbygg 18.04.2023 2287/2023
Utgående brev Drageforssen v/ Knut Arild Hansen Gnr 18 Bnr 1,2,3,6,9,13,14 og 16 - Dispensasjon for omlegging/ombygging av strømnett i Gullesfjord, Kvæfjord kommune - Grasneset og Bømark 18.04.2023 2248/2023
Internt notat uten oppfølging ***** Forlengelse av avtale 18.04.2023 2234/2023
Utgående brev Sigurd Johnsen Gnr 32 Bnr 6 Svar på søknad: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. nov. 2003 nr. 89 18.04.2023 2228/2023
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark 23/727: Søknad om kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023 18.04.2023 2225/2023
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. Invitasjon til Sammen for et trygt Troms 18.04.2023 2208/2023
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 54 Bnr 21 - Dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til bolig samt bruksendring av underetasje i bolig fra bod til soverom/kjøkken/stue 18.04.2023 2203/2023
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark 23/727: Søknad om kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023 18.04.2023 2202/2023
Utgående brev Kirsten Maurstad Nielsen Kvæfjord kommune - Oppstartmøte - VARSLINGSANNONSE TIL GODKJENNING 18.04.2023 2193/2023
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Informasjon - Omorganisering til Nord Fiskarlag 18.04.2023 2174/2023
Utgående brev Anita Solvang Jenssen Idrettshall 18.04.2023 2127/2023
Utgående brev Ingeborg Johnsen m.fl. Underretning om vedtak 18.04.2023 2115/2023
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 59 Bnr 10 - Dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til våningshus 18.04.2023 2080/2023
Internt notat uten oppfølging ***** sommerjobb på teknisk for ungdom 18.04.2023 2061/2023
Utgående brev Harstad kommune v/Vertskommunegruppe for program for forkehelsearbeid i kommunene Mpower Kolbotn 12-14.11.2021 18.04.2023 9378/2021
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Gnr 19 Bnr 1,2,3,69 og 74 - søknad om dispensasjon for bygging av Våtvoll Kraftverk 17.04.2023 2323/2023
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Gnr 14 Bnr 6 - søknad om dispensasjon for riving av eldre naust og oppføring av nytt naust 17.04.2023 2322/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/856 KRN - Om klage fra HRS på vedtak i tu-sak PS 7/23. Er klagen aktuell? 14.04.2023 2320/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/264 KRN - Gnr 18 Bnr 1,2,3,6,9,13,14 og 16 - Dispensasjonsvedtak i forbindelse med søknad om dispensasjon omlegging/ombygging av strømnett i Gullesfjord 14.04.2023 2319/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2019/382 KRN - Ferdigattest 14.04.2023 2318/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2021/581 KRN - Gnr 16 Bnr 19 - Om nabovarsling i forbindelse med søknad om dispensasjon for riving av eldre fritidsbolig og oppføring av ny 14.04.2023 2317/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2021/581 KRN - Gnr 16 Bnr 19 - Om nabovarsling i forbindelse med søknad om dispensasjon for riving av eldre fritidsbolig og oppføring av ny 14.04.2023 2316/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2019/454 KRN - Om mottatt merknad fra Troms og Finnmark fylkeskommune vedr. planer om endringer å fjøs Gnr 52 Bnr 1 14.04.2023 2315/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2023/213 KRN - Opplysninger gitt i nabovarsel 14.04.2023 2314/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2023/213 KRN - Om mottatte merknader 14.04.2023 2313/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/792 - Om søknad om deling Gnr 30 Bnr 18 (fradeling av våningshus/garasje/fjøs) og krav om supplerende opplysninger 14.04.2023 2312/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/415 - Om søknad om deling Gnr 43 Bnr 5 og krav om supplerende opplysninger 14.04.2023 2311/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2023/213 KRN - Om mottatte merknader 14.04.2023 2310/2023
Inngående brev Statsforvalteren - Trude Hagen Tilskudd til miljøtiltak i skog 2023 14.04.2023 2288/2023
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Svar i forbindelse med søknad om riving og endringer på deler av fjøs på gbnr. 52/1 i Kvæfjord kommune 14.04.2023 2289/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2023/213 KRN (om nabovarsling) 13.04.2023 2251/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2022/703 KRN - Om plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter og behov for opplysninger (tilbakemelding fra søker) 13.04.2023 2250/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2022/703 KRN - Om plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter og behov for opplysninger 13.04.2023 2249/2023
Inngående brev Statsforvalteren Uttalelse til høring - dispensasjon - Kvæfjord kommune - 14/6 - riving av eksisterende naust og oppføring av nytt 13.04.2023 2272/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Saksnr 2019/372 - søknad om ferdigattest med vedlegg 12.04.2023 2246/2023
Inngående brev Statens vegvesen Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra veglovens byggegrense og bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-8 for oppføring av tilbygg til våningshus på eiendommen gnr. 59 bnr. 10 i Kvæfjord kommune 12.04.2023 2244/2023
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse - søknad om dispensasjon for riving av eldre fritidsbolig og oppføring av ny på gbnr. 16/19 i Kvæfjord kommune 12.04.2023 2243/2023
Inngående brev John Kristian Stoltz Gbnr 59/10 - Søknad om tillatelse i ett trinn - endring av bygg innvendig - vårtom i bygg 12.04.2023 2241/2023
Inngående brev Statens vegvesen Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling boligtomt på eiendommen gnr. 66 bnr. 70 ved Haugtangen i Kvæfjord kommune 12.04.2023 2239/2023
Inngående brev Wonderinn AS Gbnr 61/91 - Søknad om tillatelse i ett trinn - avkjørsel 12.04.2023 2238/2023
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Tillatelse - Søknad om utvidet bruk av avkjørsel - fylkesveg 7740 - gbnr. 66/68 - Kvæfjord kommune 12.04.2023 2237/2023
Inngående brev NVE NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon - Badestamp på gnr 60, bnr 26 - Kvæfjord kommune 12.04.2023 2236/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Ingen merknader til søknad om dispensasjon for plassering av badestamp i tilknytning til fritidsbolig i Utstrandmarka 143 12.04.2023 2235/2023
Inngående brev Acos - Andreas Hallberg Kopi av kontrakt 11.04.2023 2229/2023
Inngående brev Harstad Kommune - Frank Aabø Rapport etter brannvernopplæring 11.04.2023 2227/2023
Inngående brev Statsforvalteren - Postmottak SFTF Mottatt henvendelse 11.04.2023 2226/2023
Inngående brev Jd Dep - Høyringar, JD Høring - forslag til endringer i offentleglova m.m. 11.04.2023 2224/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/793 KRN - Ber om jordlovsbehandling i delingssak Gnr 66 Bnr 70 11.04.2023 2223/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/249 KRN - Oversender vedtak og dispensasjon og byggetillatelse tilbygg til bolig/våningshus Gnr 59 Bnr 10 11.04.2023 2222/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2023/249 KRN - Byggesøknad Gnr 59 Bnr 10 (innlevert av Snekker Pedersen AS 05.04.2023) 11.04.2023 2221/2023
Inngående brev Geir-Are Berg Avtale fra 7.12.2010 11.04.2023 2220/2023
Inngående brev Endre Tobiassen Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 11.04.2023 2231/2023
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - riving av eldre naust og oppføring av nytt naust - gbnr. 14/6 - Kvæfjord kommune 11.04.2023 2230/2023
Inngående brev Tffk - Berit Sandvik Til Klagenemd hos Kvæfjord kommune 11.04.2023 2219/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune Vår ref. 2022/386 KRN - Oversender byggetillatelse tilbygg/garasje/bruksendring rom bolig Gnr 54 Bnr 21 05.04.2023 2217/2023
Inngående brev Snekker Pedersen AS Gnr 59/10 Supplerende opplysninger i forbindelse med byggesøknad 05.04.2023 2216/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune Grunnforhold heimenbakken 3 05.04.2023 2214/2023
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse - Gbnr 66/70 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling. Formål: Boligtomt 05.04.2023 2213/2023
Utgående brev Vårin Forøysund innsyn 05.04.2023 2210/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune 2022/703 - Gnr 66 Bnr 70 - Om høringsbrev og frist for uttalelser i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling med formål boligtomt 05.04.2023 2209/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Cecilie Jakobsen Steiro Saksnummer: 22/04642, Resultat- og regnskapsrapportering Friskliv 04.04.2023 2204/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Servicekontoret Vår ref. 2022/583 KRN - Dispensasjon og byggetillatelse tilbygg (gang og entre) til hytte Gnr 43 Bnr 56 04.04.2023 2200/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Servicekontoret Vår ref. 2022/269 KRN - Om planer om inntil 15 m2 uthus på eiendommen Gnr 24 Bnr 12. Veiledning byggeregler 04.04.2023 2198/2023
Inngående brev Kvæfjord blainnakor Søknad om skjenkebevilling 04.04.2023 2178/2023
Inngående brev Dag Sandvik Søknad om skjenkebevilgning 04.04.2023 2176/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Høring av regionalt miljøprogram for jordbruket i Troms og Finnmark 2023 og forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms og Finnmark 04.04.2023 2206/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune Vår ref. 2022/386 KRN - Om mottatte dokumenter byggesak og videre behandling av søknaden 04.04.2023 2201/2023
Inngående brev Harstad Rør AS Gnr 54 Bnr 21 Erklæring om ansvarsrett 04.04.2023 2197/2023
Inngående brev Harstad Rør AS Gnr 54 Bnr 21 Samsvarserklæring 04.04.2023 2196/2023
Inngående brev Edgar Johansen Gnr 66 Bnr 70 Opplysninger gitt i nabovarsel 04.04.2023 2195/2023
Inngående brev Snekker Pedersden AS Gnr 54 Bnr 21 Søknad 04.04.2023 2192/2023
Utgående brev Hemmestad grendelag v/Dag Sandvik Vedtak om skjenkebevilling enkeltanledning - Hemmestad grendelag 04.04.2023 2184/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune Om innsendt søknad om utvidet bruk av avkjørsel Gnr 66 Bnr 68 - kommunens ref. 2022/703 04.04.2023 2183/2023
Utgående brev Kvæfjord Blainnakor v/Turid Nilsen Vedtak om skjenkebevilling enkeltanledning for to arrangement - Kvæfjord Blainnakor 04.04.2023 2182/2023
Utgående brev Bladet Vesterålen v/Hilde Ønsket fra postlista 04.04.2023 2180/2023
Inngående brev Renè Langgaard Norman Skjenkebevilling Vagabonds MC 04.04.2023 2179/2023
Utgående brev Kjell Ola Kind Gnr 4 Bnr 1 Verdivurdering vedrørende hjemmelsovergang for eiendommen. 04.04.2023 2173/2023
Utgående brev Gullesfjord camping v/ Viggo Andreassen Omsetnings- og serveringsavgift alkohol 2022 - Gullesfjord camping 04.04.2023 2168/2023
Utgående brev Inge Johannessen m.fl. Kvæfjord kommune - Årsberetning for 2022 04.04.2023 2114/2023
Utgående brev Inge Johannessen m.fl. Kvæfjord kommune - Årsberetning for 2022 04.04.2023 2113/2023
Utgående brev Frank Magne Sletten Orienteringen fra dere til kommunestyret 16. mars 04.04.2023 2112/2023
Utgående brev Knut Roar Johansen Underretning om kommunestyrets vedtak 04.04.2023 2111/2023
Utgående brev Adresseliste Gnr 60 Bnr 26 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for plassering av vedfyrt badestamp i tilknytning til fritidsbolig ved Skallevannet 04.04.2023 2110/2023
Utgående brev Karina Magdalene Svendsen Gnr 43 Bnr 56 - Byggetillatelse for tak/tilbygg mellom anneks og fritidsbolig 04.04.2023 2102/2023
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Utdanning Vest Refusjonskrav ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.04.2023 8766/2022
Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleva til Skallneset - Kvæfjord kommune 04.04.2023 8716/2022
Saksframlegg/innstilling Evaluering av eldredagen 2022 i Kvæfjord 04.04.2023 8219/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra møte i felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 13.09.22 04.04.2023 8075/2022
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vedlegg til elektronisk søknad samisk opplæring -søknad om tilskudd 04.04.2023 7557/2022
Utgående brev Berit Sandvik m.fl. Gnr 54 bnr 83 - Protokoll - Deling Miniboas mht Heimenjorda. Tillegg til 54/2(Kvæfjord kommune) 04.04.2023 7531/2022
Utgående brev Iht adresseliste Offentlig høring - Omregulering av hytteområde - Gnr 61 Bnr 91, til "fritids- og turistformål" - utleiehytter - gnr 61 bnr 91 - Elda - Kvæfjord kommune 04.04.2023 7244/2022
Inngående brev Statsforvalteren - Aspaker, Elisabeth Vik Høyesteretts kollegium på fylkestur til Troms 18.-20.september - hold av tiden 03.04.2023 2175/2023
Inngående brev Jd Dep - Høyringar, JD Høring - forslag til endringer i offentleglova m.m. 03.04.2023 2158/2023
Inngående brev Statsforvalteren TF Fwd: Vedrørende skoleskyss og refusjon av utgifter. 03.04.2023 2170/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Uttalelse til dispensasjon i forbindelse med omlegging av strømnett i Langvassbukt, Giehtavuotna/Kvæfjor 03.04.2023 2167/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Uttalelse til høring - dispensasjon fra kommuneplan - Kvæfjord kommune - 47/8 - fradeling av tilleggsareal til 47/35 03.04.2023 2166/2023
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - omlegging/ombygging av strømnett i Gullesfjord - gbnr. 18/1 og 2, 3, 6, 9, 13, 14, 16 - Kvæfjord kommune 03.04.2023 2165/2023
Inngående brev ***** BOSETTING AV FLYKTNINGER 03.04.2023 2164/2023
Inngående brev Harstad kommune RAPPORT ETTER TILSYN VED KVÆFJORD KIRKE 03.04.2023 2162/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Uttalelse til dispensasjon i forbindelse med bygging av Våtvollen kraftverk, Giehtavuotna/Kvæfjord 03.04.2023 2161/2023
Inngående brev UiT Norges arktiske universitet Vurdering angående kulturminner under vann: Gnr 19 Bnr 1,2,3, 69 og 74 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for bygging av Våtvoll Kraftverk 03.04.2023 2160/2023
Inngående brev Kld Dep - Larsen Jan Erik Torfinn 23/597-11 Invitasjon til innspillsmøte om nasjonal oppfølging av det nye globale rammeverket for naturmangfold 03.04.2023 2159/2023
Utgående brev Tor Ivar Aronsen Sak 2023/300 - Gnr 41 Bnr 43 Svar på søknad om dispensasjon fra Lov om Motorisert ferdsel i utmark 03.04.2023 2153/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Linda Motrøen Paulsen VIKTIG: Endringer i statstilskudd til samisk opplæring - kommuner innenfor og utenfor det samiske språkforvaltningsområdet 03.04.2023 2152/2023
Inngående brev Dss Dep - Distribusjonsoppdrag NOU 2023:10 – høring 31.03.2023 2151/2023
Inngående brev Tromso Kommune - Katrine Edvardsen Programmøte - Demensomsorgens ABC perm 2 - oppstart 2023 31.03.2023 2149/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2022/543 KRN - Om mottatt klage på vedtak om dispensasjon tilleggsareal til Gnr 32 Bnr 25 - Klagen opprettholdes 31.03.2023 2148/2023
Inngående brev Postmottak KUD 20/1314 Høring - utkast til endringer i kulturloven 31.03.2023 2147/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/299 KRN - Om riving av naust og uthus på eiendommen Gnr 66 Bnr 14 og oppføring av nytt på ca. samme plass 31.03.2023 2146/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/103 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon badestamp Gnr 60 Bnr 26 31.03.2023 2123/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø 46490 Budsjettaksept Vito A2 116 4Matic 31.03.2023 2116/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune Kontaktinformasjon ALIS NORD 31.03.2023 2144/2023
Inngående brev Maylen Fredheim Jensen Kontaktinformasjon ønskes 31.03.2023 2143/2023
Inngående brev Statens vegvesen Godkjenning enkeltskilt på fylkesveg 850 - Gårabakken - Kvæfjord kommune 31.03.2023 2126/2023
Inngående brev Statens vegvesen Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZA 20255 31.03.2023 2125/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Uttalelse til høring - dispensasjon - Kvæfjord kommune - 66/70 - deling av landbrukseiendom til boligtomt 31.03.2023 2124/2023
Inngående brev Postmottak KUD 20/1314 Høring - utkast til endringer i kulturloven 31.03.2023 2122/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Bekymringsmelding om plassering av avfallskonteiner 31.03.2023 2121/2023
Inngående brev ***** Bosetting av flyktninger ***** ***** ***** 31.03.2023 2119/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Foreløpig svar 31.03.2023 2118/2023
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Vedrørende - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning - gbnr. 14/6 - fylkesveg 850 - Kvæfjord kommune 31.03.2023 2117/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Om mottatt klage på vedtak i sak 2022/307 - PS 8/23 - Om videre behandling 30.03.2023 2109/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Klage på vedtak i sak 2022/307 - PS 8/23 30.03.2023 2107/2023
Inngående brev Postmottak KDD 22/6706-16 Informasjon om ESA-klagesaker 30.03.2023 2106/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/103 KRN - Bekrefter mottak av søknad om dispensasjon badestamp Gnr 60 Bnr 26 - Om nabovarsling 30.03.2023 2105/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2023/103 KRN - Dispensasjonssøknad badestamp Gnr 60 Bnr 26 30.03.2023 2104/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2022/543 KRN - Om mottatt klage på vedtak om dispensasjon tilleggsareal til Gnr 32 Bnr 25 - Ber om tilleggsopplysninger fra klager før kommunen starter klagebehandlingen 30.03.2023 2101/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen klage på vedtak i f.m. tu-sak PS 7/23, kommunens ref. 2021/856 KRN. Om ny plassering og forholdet til hjemmelshaver 30.03.2023 2100/2023
Inngående brev Netnordic - Rolf Fossbakk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.03.2023 2097/2023
Inngående brev Visma - Erling Hammeren Integrasjon med ***** ***** 30.03.2023 2095/2023
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune - Alesia Andreassen KS nettverk for universell utforming - invitasjon til Tromsø 05. - 06. juni 30.03.2023 2092/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2022/543 KRN - Om mottatt klage på vedtak om dispensasjon tilleggsareal til Gnr 32 Bnr 25 - TFFK opprettholder klagen etter mottatte tilleggsopplysninger 30.03.2023 2090/2023
Inngående brev Norsk Akustikksenter AS Til bygg - og anleggsansvarlig. Viktig informasjon vedrørende branntekniske krav til tak absorbenter og vegg absorbenter - lyddemping - CE godkjenning kreves 30.03.2023 2088/2023
Inngående brev K-Sek - Inger Johansen K-Sekretariatet IKS - innkalling til representantskapsmøte 24.4.2023 30.03.2023 2086/2023
Inngående brev NVE NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon for omlegging/ombygging av strømnett i Gullesfjord - Kvæfjord kommun 30.03.2023 2099/2023
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag om forlengelse av forskrift 23. juni 2020 nr. 1287 om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) 30.03.2023 2089/2023
Inngående brev Lars Jonny Pedersen Vedr. 17. mai arrangement 30.03.2023 2087/2023
Inngående brev Kvæfjord kommunestyre PS 4/23 Kontrollvalgssak 21/22; Rapport fra eierkontroll - Kvæfjord eiendom AS 30.03.2023 2085/2023
Inngående brev Karina M. Svendsen Søknad om dispensasjon i forbindelse med bygging eller deling 30.03.2023 2084/2023
Inngående brev Wenche Michelsen og Arne Martin Dahle Utfyllende opplysninger i forbindelse med søknad 30.03.2023 2083/2023
Utgående brev Bjørn Samuelsen Viktig beslutning og viktige datoer(tidsfrist)- innløse opsjon og dato for felles ROS 30.03.2023 2081/2023
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Møtebok administrasjonsutvalget 25.11.2022 30.03.2023 1229/2023
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Møtebok arbeidsmiljøutvalget 25.11.2022 30.03.2023 1226/2023
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Årsrapport 2022 fra Sør-Troms HMS-tjeneste 30.03.2023 1222/2023
Utgående brev KomRev Nord IKS Revisjon av kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2022 30.03.2023 1204/2023
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen KS Debatthefte I 2023 - Evne og kraft til å bære 30.03.2023 1197/2023
Versjon:5.0.7