eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Vkbb - Leif Reinholdtsen Ref. 2020/715 KRN - Om oppdatering uthus i Langvassdalen, Gnr 16 Bnr 19. 07.07.2020 5946/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune - VAF Smittevernrutiner VAF-enheten 07.07.2020 5968/2020
Inngående brev ***** Avtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 07.07.2020 5967/2020
Inngående brev Bufdir Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd 07.07.2020 5961/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 68 Bnr 3 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om etablering av gangbro over Storvannet (Jonsheimen) 07.07.2020 5955/2020
Inngående brev Kjell Rune Nymoen Vår ref. 2020/621 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og delingstillatelse etter plan- og bygningsloven i forbindelse med medling av Gnr 30 Bnr 28 med formål tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 50 07.07.2020 5950/2020
Utgående brev Robert Karlsen Vår ref. 2020/194 KRN - Oversender vedtak om dispensajson og byggetillatelse for nytt naust og tilbygg til bolig Gnr 54 Bnr 31, Industriveien 29 07.07.2020 5949/2020
Utgående brev Harstad Turlag Vår ref. 2020/725 KRN - Bekrefter mottak av søknad om bygging av gangbro ved Storvannet (Gnr 68 Bnr 3, Jonsheimen) 07.07.2020 5945/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2020/715 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om utvidelse uthus Gnr 16 Bnr 19 07.07.2020 5940/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Invitasjon Pilotsprosjekt CRPD 07.07.2020 5938/2020
Inngående brev Aski Raski AS Avtale for kommunelisens og Aski Raski AS 07.07.2020 5935/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 16 Bnr 19 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om vesentlig reparasjon av uthus og utvidelse /tilbygg 07.07.2020 5934/2020
Utgående brev Robert Karlsen Gnr 54 Bnr 31 - Dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til bolig (carport) og bygging av nytt naust på eiendommen 07.07.2020 5928/2020
Inngående brev Kmd Dep - Berg Berit 20/3819-1 Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger 06.07.2020 5910/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Tilsagnsbrev; Grønn framtid i Kvæfjord 06.07.2020 5926/2020
Utgående brev Lisbeth Haugland m.fl. Vår ref. 2020/713 KRN - Oversender tillatelse til rehabilitering av skorstein i bolig Gnr 56 Bnr 156 06.07.2020 5925/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 51 Bnr 34 - Uttalelse til hæring av søknad om tilbygg til lagerhall, Gbnr 51/34 Olaåsen Gård 06.07.2020 5917/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 30 Bnr 28 - Uttalelse til søknad om deling av Gnr 30 Bnr 30 (tilleggsareal ti Gnr 30 Bnr 50) 06.07.2020 5916/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 51 Bnr 34 - Uttalelse - Tilbygg Gnr 51 Bnr 34 Olaåsen Gård - Overnatting og konferanselokale 06.07.2020 5915/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 41 Bnr 3 og 5 - Uttalelse i forbindelse med planer om deling av Gnr 41 Bnr 3,5 og 7 og utvidelse snuplass kommunal vei 06.07.2020 5914/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 54 Bnr 31- Uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig (carport) og bygging av nytt naust 06.07.2020 5913/2020
Utgående brev Bjørn Harry Rasmussen Gnr 30 Bnr 28 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Inntil 120 m2 tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 50 06.07.2020 5908/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet 06.07.2020 5907/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Oppfordring fra Regjeringen om veteranplaner i kommunene 06.07.2020 5906/2020
Utgående brev Solveig Løkse Iversen Vår ref. 2019/1019 KRN - Om tidligere oversendt vedtak i klagesak Gnr 60 Bnr 111 - Vedtaket påklages ikke 06.07.2020 5904/2020
Utgående brev Harstad kommune Kvæfjord kommune - Kveldro bosenter - Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5902/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Kvæfjord kommune - Husby barnehage - Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5901/2020
Utgående brev Karl Johan Evensen m.fl. Vår ref. 2020/705 KRN - Oversender dispensasjonsvedtak for ny forstøtningsmur Gnr 57 Bnr 56, Idrettsveien 25 A 06.07.2020 5900/2020
Utgående brev harstad kommune kvæfjord kommune - branntilsyn - Borkenes skole - Tilbakemelding - 2020 06.07.2020 5898/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Borkenes skole - Rapport Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5892/2020
Utgående brev harstade kommune Kvæfjrod kommune - Borkenes barnehage - Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5889/2020
Utgående brev harstad kommune Kvæfjord kommune - Husby barnehage - Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5879/2020
Utgående brev harstad kommune Kvæfjord kommune - Kveldro bosenter - Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5878/2020
Utgående brev Nils Eric Johann Eisemann Vår ref. 2020/633 KN - Om riving av fjøs Gnr 23 Bnr 1 (Gullholm) - Om innsending søknad 06.07.2020 5876/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Husby barnehage - Rapport etter branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5875/2020
Utgående brev Ellen Haakonsen m.fl. Vår ref. 2019/1019 KRN - Om vedtak i teknisk utvalg 9. juni - Vedtaket er ikke påklaget av parter i saken 06.07.2020 5874/2020
Utgående brev Kanstad Trelast AS, Sven Johansen Vår ref. 2018/827 KRN - Oversender vedtak om byggetillatelse for ny enebolig Gnr 47 Bnr 183, Åsryggen 15. 06.07.2020 5873/2020
Utgående brev Lisbeth Haugland Gnr 56 Bnr 156 - Tillatelse til rehabilitering av skorstein i bolig 06.07.2020 5823/2020
Utgående brev Harstad kommune brann- og redningstjenesten Rapport etter branntilsyn 2020 - Borkenes barnehage 06.07.2020 5783/2020
Utgående brev Kanstad-Trelast - Sven Johansen Gnr 47 Bnr 183 - Byggetillatelse for enebolig 06.07.2020 5764/2020
Utgående brev Solnes Maskin AS Gnr 57 Bnr 56 - Dispensasjon for oppføring av forstøtningsmur 06.07.2020 5727/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Branntilsyn ved Vik skole - Supplerende opplysninger 06.07.2020 5315/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Kveldro bosenter - Rapport etter branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 4870/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Gyrd Harstad NMSK - Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - Tiltaksstrategier i Kvæfjord kommune 2020-2021 03.07.2020 5857/2020
Inngående brev Kartverket - Dokument 10/04538-76 Melding om vedtak i sak 2019/89 – nordsamiske stedsnavn i Kvæfjord kommune sendt fra STATENS KARTVERK 03.07.2020 5855/2020
Inngående brev Harstad Kommune - John Gabrielsen Rørnes Bistand til hovedbankavtale 03.07.2020 5831/2020
Inngående brev Kartverket - Aud-Kirsti Pedersen Navnesak 03/2014 03.07.2020 5818/2020
Inngående brev Bjørn Lotternes Erklæring - Grunneier til gbnr 61/72 03.07.2020 5872/2020
Inngående brev Mindaugas Bukauskas Gnr 60 Bnr 4 - Søknad om ferdigattest 03.07.2020 5868/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet 03.07.2020 5867/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet 03.07.2020 5866/2020
Utgående brev Kjell Helge Svendsen Vår ref 2018/492 KRN - Oversender tillatelse til endring av foretak i byggesak ny bolig Gnr 43 Bnr 7 03.07.2020 5863/2020
Utgående brev Magnar Nicolaisen Vår ref. 2020/719 KRN - Veiledning og blanketter i forbindelse med planer om takoverbygg/påbygg til bolig Gnr 57 Bnr 78 03.07.2020 5862/2020
Inngående brev Kvæfjord eiendom Behov for felles strategimøte Kvæfjord kommune - Kvæfjord Eiendom AS 03.07.2020 5847/2020
Utgående brev Niklas Jonsson Vår ref. 2019/732 KRN - Vedr. planer om 24 m2 frittliggende badstue/uthus på Gnr 39 Bnr 24 - Krav om dispensasjon 03.07.2020 5844/2020
Utgående brev Leif Reinholdtsen Vår ref. 2020/715 KRN - Om oppdatering uthus i Langvassdalen, Gnr 16 Bnr 19 - Veiledning og blanketter 03.07.2020 5843/2020
Utgående brev kjell-Helge Svendsen m.fl. Gjennomføringsplan - signert versjon 03.07.2020 5839/2020
Utgående brev Bergen Capital Management Avtale om bistand til hovedbankavtale 03.07.2020 5835/2020
Utgående brev TFFK - Postmottak Vår ref. 2020/633 KN - Om riving av fjøs Gnr 23 Bnr 1 (Gullholm) og manglende tilbakemelding på kommunens høringsbrev 3. juni. 03.07.2020 5834/2020
Utgående brev Mindaugas Bukauskas Vår ref 2019/1184 KRN - Oversender midlertidig brukstillatelse for tilbygg til bolig Gnr 60 Bnr 4 03.07.2020 5830/2020
Inngående brev Lisbeth Haugland Gnr 56 Bnr 156 - Søknad om rehabilitering av skorstein 03.07.2020 5821/2020
Inngående brev Uloba Vedrørende kartlegging av behov for smittevernutstyr 03.07.2020 5820/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Nabovarsel 03.07.2020 5815/2020
Utgående brev Rambøll Norge AS Kvittering for mottatt nabovarsel 03.07.2020 5814/2020
Utgående brev Mindaugas Bukauskas Gnr 60 Bnr 4 - Midlertidig brukstillatelse for tilbygg til bolig (godkjent 03.12.2019) 03.07.2020 5752/2020
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** 03.07.2020 5750/2020
Utgående brev Kjell Helge Svendsen Gnr 43 Bnr 7 - Endring av ansvarsretter i forbindelse med nytt våningshus på eiendommen 03.07.2020 5737/2020
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Fylkestingets vedtak: Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til NTP 2022-33,- Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra departementet 03.07.2020 5678/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Prognose årspremie 2021 for kommuner og fylker 02.07.2020 5798/2020
Inngående brev Kristin H?konseth valg til Trondenes tingrett 2021-2024 02.07.2020 5796/2020
Inngående brev Komopp - May-Tove Grytnes Protokoll fra Årsmøte i KomOpp 02.07.2020 5779/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 30 Bnr 21 - Uttalelse til høring av dispensasjonssøknad om tillatelse til deling av gbnr 30/21 02.07.2020 5810/2020
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Gnr 54 Bnr 31 - Uttalelse til søknad om bygging av nytt naust og tilbygg til bolig 02.07.2020 5809/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 41 Bnr 3 og 5 - Uttalelse til søknad om deling av gbnr 41 Bnr 3,5 og 7 og utvidelse snuplass kommunal vei 02.07.2020 5808/2020
Inngående brev Reidun/Tom Haukland og Kvæfjord kommune Gnr 47 Bnr 139 - Avtale om eiendomsoverdragelse 02.07.2020 5807/2020
Utgående brev Leif Reinholdtsen Vår ref. 2020/715 KRN - Om oppdatering uthus i Langvassdalen, Gnr 16 Bnr 19. 02.07.2020 5806/2020
Utgående brev Hans-Arne Haugland 19/826 Sentrumsopprusting kollektivknutepunkt Borkenes 02.07.2020 5791/2020
Utgående brev Frank Aabø Kvæfjord kommune - Husby barnehage - Fremdriftsplan-branntilsyn 02.07.2020 5781/2020
Utgående brev Gyrd Harstad m.fl. Elde Moloanlegg - fritak for eiendomsskatt 02.07.2020 5778/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2020/702 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om bruksendring av turisthytte "Fossestua" til fritidseiendom/fritidsbolig, Gnr 27 Bnr 11 og 12 02.07.2020 5777/2020
Inngående brev Bjørn Modell Gnr 66 Bnr 36 - Justerte terrengprofiler - forslag 02.07.2020 5776/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Klage over endring av veinavn og klage over tildeling av adresse fra Voktorveien til Vikeveien på FV83 i Kvæfjord kommune - vedtakene stadfestes 02.07.2020 5771/2020
Utgående brev Vitalija Debesiunaite-Dapkiene Vår ref. 2020/511 KRN - Orientering byggeregler etablering av selvstendig leilighet i bolig - Kart og naboliste 02.07.2020 5770/2020
Utgående brev Vitalija Debesiunaite-Dapkiene Vår ref. 2020/511 KRN - Orientering byggeregler etablering av selvstendig leilighet i bolig 02.07.2020 5765/2020
Utgående brev Kanstad Trelast AS - Sven Johansen Vår ref. 2018/827 KRN - Om mottatt byggesøknad ny enebolig Gnr 47 Bnr 183 og behov for supplerende dokumentasjon 02.07.2020 5763/2020
Utgående brev Lofot-ing as Kvæfjord kommune - Reguleringsplan Gullesfjord - Konsekvensutredning - Campingplass 02.07.2020 5754/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 27 Bnr 11 og 12 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon for bruksendring av turisthytte til fritidsbolig 02.07.2020 5669/2020
Utgående brev Hugo Thode Hansen Kvæfjord kommune: vertskommunesamarbeid og redusert deflator 02.07.2020 5596/2020
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. Oppdatert prognosemodell 02.07.2020 5594/2020
Utgående brev Ole Øystein Lindebø vedlikeholdstilskudd 1,3 mill kr i 2020 > 19/561-13 Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 02.07.2020 5593/2020
Utgående brev Evelyn Feldhusen m.fl. budreg nr F-1/20: Koronastøtte lokalt næringsliv 02.07.2020 5550/2020
Utgående brev Ole-Ivar Norman melding om vedtak: UTSATT SAK - Kveøy Marina AL: søknad om fritak for eiendomsskatt 02.07.2020 5435/2020
Utgående brev Politiet 2020/6/Kvæfjord kommune: vandelsvurdering meddommere 02.07.2020 5369/2020
Utgående brev Bendiks H. Arnesen 16/1364 19/64 Hoklandshamn, Kveøya - gjenstående påle etter fergekailegg 02.07.2020 5358/2020
Utgående brev Stian Kleivbakk melding om vedtak: Gbnr 58/17/Speiderbakken 17: Stian Kleivbakk - klage på eiendomsskatt 02.07.2020 5311/2020
Utgående brev Evelyn Feldhusen m.fl. budreg nr K-6/20: Tertialrapport 1/2020 02.07.2020 5308/2020
Utgående brev Evelyn Feldhusen m.fl. budreg nr K-5/20: Regnskap 2019 - disponering av mindreforbruk 2019 02.07.2020 5307/2020
Utgående brev Evelyn Feldhusen m.fl. budreg nr K-4/20: Investeringsbudsjett 2020 - tidsforskyvninger fra 2019 02.07.2020 5306/2020
Inngående brev Domstol - Lahm, Inger-Ann valg til Hålogaland lagmannsrett 2021-2024 01.07.2020 5759/2020
Inngående brev Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther Ekstra skjønnsmidler til smittevern - tilbakemelding 01.07.2020 5684/2020
Inngående brev Harstad Kommune - Rita Johnsen Overdragelse av krisesenter 01.07.2020 5672/2020
Inngående brev Therese Gamst og Jon Kennet Myrland Gnr 45 Bnr 97 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 01.07.2020 5762/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 47 Bnr 139 - Søknad om fradeling med dispensasjon for tomt til trafo - Lamhagan boligfelt 01.07.2020 5761/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 66 Bnr 23 - Protokoll - Deling av landbrukseiendom med formål tilleggsarealer til Gnr 65 Bnr 1 01.07.2020 5758/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Forslag til reglement for ungdomsrådet 01.07.2020 5757/2020
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 58 Bnr 23 - Melding til tinglysing - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 58 Bnr 31 01.07.2020 5753/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Vedtatt reglement for politiske styringsorganer del A Kommunestyret 01.07.2020 5747/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Forslag til reglement for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 01.07.2020 5746/2020
Utgående brev Kristian Jakobsen Vår ref. 2020/702 KRN - Bekrefter mottak av e-post fra Harstad Turlag - Søknad om dispensasjon bruksendring turisthytte "Fossestua" Gnr 27 Bnr 11 og 12 - Om supplerende opplysninger 01.07.2020 5726/2020
Internt notat Kjell Rune Nymoen Gnr 51 Bnr 34 - Landbruksfaglig uttalelse - Tilbygg til ridehall (formål: bolig/avlastning/konferanselokale) 01.07.2020 5719/2020
Utgående brev Julian Markus Solnes m.fl. Vår ref. 2020/705 KRN - Om forstøtningsmur 01.07.2020 5701/2020
Utgående brev Ole Øystein Lindebø Vår ref. 2020/457 KRN - Om nabovarsling i delingssak Gnr 47 Bnr 139 01.07.2020 5693/2020
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark Oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2019 01.07.2020 5685/2020
Utgående brev Rolf Ingar Eggum Vår ref. 2020/400 KRN - Supplerende dokumentasjon i byggesak 01.07.2020 5683/2020
Utgående brev Kristian Jakobsen Vår ref. 2020/702 KRN - Bekrefter mottak av e-post fra Harstad Turlag - Søknad om dispensasjon bruksendring turiskhytte "Fossestua" Gnr 27 Bnr 11 og 12 01.07.2020 5680/2020
Utgående brev Rita Johnsen Overdragelse av krisesenter 01.07.2020 5677/2020
Utgående brev Birger Bjørnstad m.fl. melding om vedtak - kommunal overtakelse av krisesenter - videreføring interkommunal samarbeid 01.07.2020 5675/2020
Utgående brev Karl Johan Evensen m.fl. Vår ref. 2020/705 KRN - Om påbegynte arbeider med forstøtningsmur Idrettsveien 25 A - Om mottatt redegjørelse 01.07.2020 5670/2020
Utgående brev Julian Markus Solnes m.fl. Vår ref. 2020/705 KRN - Om påbegynte arbeider med forstøtningsmur Idrettsveien 25 A - Arbeider må stanses pga. kort avstand til offentlig vannledning og mulig konflikt med byggegrense mot vei 01.07.2020 5668/2020
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vår ref. 2020/705 KRN - Om påbegynte arbeider med forstøtningsmur i nær vei og nær VA 01.07.2020 5665/2020
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024 - kommunenes forslag 01.07.2020 5646/2020
Utgående brev Edgar Johansen m.fl. Gnr 66 Bnr 23 - Protokoll - Deling av landbrukseiendom med formål tilleggsarealer til Gnr 65 Bnr 1 01.07.2020 5632/2020
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 30.06.2020 5647/2020
Inngående brev Dss Dep - Andersen Robin Høring av forslag til regelverksendringer 30.06.2020 5638/2020
Inngående brev Kjersti Eidissen Gnr 48 Bnr 9 Søknad om fritak feieavgift. 30.06.2020 5636/2020
Inngående brev Sprakradet - Post Språkrådet Navnesak 03/2014 30.06.2020 5619/2020
Utgående brev Trondenes tingrett foreløpig melding: valg til Trondenes tingrett 2021-2024 30.06.2020 5664/2020
Utgående brev Hålogaland lagmannsrett foreløpig melding: valg til Hålogaland lagmannsrett 2021-2024 30.06.2020 5662/2020
Utgående brev Arvid Norskott Gnr 30 Bnr 21 -Jordlovsbehandling - Deling av eiendom. Areal til etablering av ysteri som eget foretak i tilknytning til gården. Formål: Byggetomt ysteri 30.06.2020 5658/2020
Utgående brev Ottar Markussen m.fl. Vår ref. 2017/848 KRN - Om ny behandling av forstøtningsmur og fylling Gnr 66 Bnr 36 30.06.2020 5653/2020
Inngående brev Murer Terje Schjeldrup AS Gnr 53 Bnr 49 - supplerende dokumentasjon 30.06.2020 5651/2020
Inngående brev Murer Terje Schjeldrup AS Gnr 53 Bnr 12 - supplement dokumentasjon 30.06.2020 5650/2020
Inngående brev Murer Terje Scheldrup AS Gnr 53 Bnr 15 - Endring av foretak Skorstein 30.06.2020 5649/2020
Utgående brev MURER TERJE SCHJELDERUP AS Vår ref. 2017/1061 KRN - Godkjenning av mottatt søknad om ansvarsrett for montering av skorstein og ildsted i vedfyrt badstue på Gnr 53 Bnr 15 30.06.2020 5645/2020
Utgående brev Kristina Bratrein prosjekt drivhus Kvæfjord kommune 30.06.2020 5644/2020
Utgående brev Kjersti Eidissen Gnr 48 Bnr 9 Svar vedrørende søknad om fritak feieavgift. 30.06.2020 5639/2020
Utgående brev Murer Terje Schjelderup AS Vår ref 2020/681 KRN - Oversender tillatelse til rehabilitering av skorstein i bolig Gnr 53 Bnr 12 30.06.2020 5635/2020
Utgående brev Murer Terje Schjelderup AS Vår ref 2020/680 KRN - Oversender tillatelse til rehabilitering av skorstein i bolig Gnr 53 Bnr 49 30.06.2020 5634/2020
Utgående brev Bjørn Harry Rasmusen Gnr 30 Bnr 28 - Jordlovsbehandling av deling av eiendommen. Formål: Inntil 120 m2 tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 50 i Kvæfjord kommune 30.06.2020 5633/2020
Utgående brev Jan-Otto Øynes Gbnr 67/56 Omklassifisering veigrunn - egenerklæring om eierskap til offentlig vei 30.06.2020 5630/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Ber om opplysninger 30.06.2020 5629/2020
Inngående brev Eike Rittelmeyer m.fl Gnr 47 bnr 80 - Protokoll - klarlegging av grenser 30.06.2020 5628/2020
Utgående brev Stein Gunnar Moksness Gnr 53 Bnr 15 - Uthus/badstue - Endring av ansvarsrett skorstein 30.06.2020 5627/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Kvæfjord kommune - Branntilsyn - Vik skole - Supplerende opplysninger 30.06.2020 5618/2020
Inngående brev Husbanken Innfridd lån 30.06.2020 5617/2020
Utgående brev Tore Rekkedal Vår ref. 2018/492 KRN - Om endring av ansvarsretter SØK/PRO/UTF byggesak Gnr 43 Bnr 7 og innsending endringssøknad 30.06.2020 5616/2020
Utgående brev Erik Magnus Pontini Vår ref. 2019/746 KRN - Om nabovarsling mindre bygninger på Gnr 18 Bnr 17 - Ingen merkander fra nabo 30.06.2020 5614/2020
Utgående brev Samferdselsdepartementet m.fl. melding om vedtak: Forlengelsen av jernbanen fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad 30.06.2020 5570/2020
Utgående brev Kjetil Ivar Pettersen m.fl. Gnr 47 Bnr 80 - Protokoll - Klarlegging av grenser 30.06.2020 5555/2020
Utgående brev Bjørn Lotternes mulig salg av mindre tomteareal i Eldaskogen 30.06.2020 5543/2020
Utgående brev KS Oslo faktura Kontingent KS Innkjøpsforum 30.06.2020 5542/2020
Utgående brev Inger-Ann Bendiksen Mulig salg av mindre tomteareal i Eldaskogen 30.06.2020 5531/2020
Utgående brev Ida Texmo Prytz m.fl. Underretning om Kvæfjord kommunestyres vedtak 30.06.2020 5468/2020
Internt notat uten oppfølging Vidar Nilsen Gehlmann Offentlig høring - gnr 51 bnr 8 - Kvæfjordeidet - Reguleringsplan for etablering av næringsområde på tidligere travbane - Utvidet planområde 30.06.2020 5411/2020
Utgående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 53 Bnr 49 - Tillatelse til rehabilitering skorstein 30.06.2020 5279/2020
Utgående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 53 Bnr 12 - Tillatelse til rehabilitering skorstein 30.06.2020 5278/2020
Utgående brev Hans-Arne Haugland 19/826: Avtale mellom Bygdeveien 24 AS og Kvæfjord kommune om uttak av strøm til leskur med videre 30.06.2020 5184/2020
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. kommunestyret: feil navn i valgsakene 30.06.2020 5116/2020
Inngående brev Postmottak HOD Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 29.06.2020 5601/2020
Inngående brev Kartverket lokal kunngjøring - navnevedtak sak 2019/350 Hålogalandsveien - SAK-937622-F3Q0F8 - CRM:0001237454 29.06.2020 5584/2020
Inngående brev Arkivtroms - Hilde Elvine Bjørnå Referat fra årsmøte i Arkiv Troms 040620 29.06.2020 5582/2020
Inngående brev Kmd Dep - Lian Sissel 20/3501-1 Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget 29.06.2020 5575/2020
Inngående brev Dss Dep - Distribusjonsoppdrag Høring fra Kunnskapsdepartementet 29.06.2020 5574/2020
Inngående brev Dss Dep - Distribusjonsoppdrag Høring fra Nærings- og fiskeridepartementet 29.06.2020 5573/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Gnr 66 Bnr 36 - Klage på tillatelse til eksisterende forstøtningsmur og fylling på eiendommen 29.06.2020 5613/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Gnr 54 Bnr 35 - Forsinket behandling 29.06.2020 5612/2020
Inngående brev Overordnet samarbeidsorgan Saksdokumenter OSO-møte 13.02.20 29.06.2020 5607/2020
Utgående brev Hålogaland Kraft avtale om bygging, drift og vedlikehold av el.anlegg Lamhagan 29.06.2020 5599/2020
Utgående brev Anne Tunslien VS: Asfaltering 29.06.2020 5598/2020
Utgående brev Eli-Annie Marthinussen / Kvæfjord menighet Vår ref. 2020/660 KRN - Oversender dispensasjonsvedtak redskapsbod Gnr 13 Bnr 14 29.06.2020 5595/2020
Utgående brev Walter Anacata Avendano Renovasjonsordning 29.06.2020 5592/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Foreløpig melding i forvaltningssak 29.06.2020 5589/2020
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. tilskudd frivilligsentralene videreføres 29.06.2020 5587/2020
Utgående brev Gro Dalsnes Sørensen m.fl. Vår ref. 2020/621 KRN - Om deling av Gnr 30 Bnr 28 og bruk av bygning 29.06.2020 5585/2020
Utgående brev June Helen Gjertsen Referat fra årsmøte i Arkiv Troms 040620 29.06.2020 5583/2020
Utgående brev Ann-Marit Kristensen Gnr 19 Bnr 14 Søknad om videre fritak renovasjon 29.06.2020 5578/2020
Inngående brev Jan Meyer Forlengelsen av jernbanen fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad 29.06.2020 5577/2020
Utgående brev Harstad kommune Tematilsyn 2020 - Egenmelding og oppfølging av avvik fra 2019 - Kvæfjordheimen og Husby sykehjem - Supplerende opplysninger 29.06.2020 5572/2020
Utgående brev Kvæfjord Menighet Gnr 13 Bnr 14 - Dispensasjon for oppføring av redskapsbod 29.06.2020 5562/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Turid Norlunn Hanssen 19/561-13 Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 26.06.2020 5551/2020
Inngående brev Helene Henningsen tomt i Eldaskogen 26.06.2020 5548/2020
Inngående brev Politiet - Venke Johannessen vandelsvurdering meddommere 26.06.2020 5547/2020
Utgående brev Elise-Margrete Hansen Modell SV: Søknad om utsatt rapporteringsfrist Kvæfjord Miljøkompost 26.06.2020 5566/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 57 Bnr 124- Protokoll - Klarlegging av eksisterende grenser 26.06.2020 5545/2020
Utgående brev Tone Eva Strand Vår ref. 2019/758 KRN - Om vedtak om dispensasjon platting Gnr 45 Bnr 60 26.06.2020 5544/2020
Utgående brev Mikal Nilsen m.fl. Vår ref. 2018/109 og 2018/110 KRN - Manglende byggesøknad for allerede utførte byggearbeider og manglende søknad om deling av Gnr 45 Bnr 1 (tilleggsareal til Gnr 45 Bnr 48) 26.06.2020 5541/2020
Inngående brev Sparebank Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank slår seg sammen 26.06.2020 5539/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 20 Bnr 4 - Vedrørende innvilget dispensasjon og byggetillatelse for nytt naust og flytebrygge 26.06.2020 5538/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 18 Bnr 17 - Uttalelse i forbindelse med mottatt søknad om allerede oppførte bygninger og veranda i tilknytning til fritidseiendom 26.06.2020 5537/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 47 Bnr 23 - Uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon for plassering av driftsbygning på Gnr 47 Bnr 23 nærmere vassdrag enn 100 meter 26.06.2020 5536/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 30 Bnr 28 - Uttalelse i forbindelse med søknad om deling av Gnr 30 Bnr 28 26.06.2020 5535/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 32 Bnr 16 - Uttalelse - Oversender høringsbrev div. tiltak på Gnr 32 Bnr 16, Hemmestad 26.06.2020 5534/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 25 Bnr 4 - Uttalelse i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon for ny fritidsbolig 26.06.2020 5533/2020
Utgående brev Hålogaland Kraft Nett AS m.fl. Gnr 57 Bnr 124 - Protokoll - Klarlegging av eksisterende grenser. 26.06.2020 5528/2020
Utgående brev Tone Strand Gnr 45 Bnr 60 - Dispensasjon for oppføring av platting tilknytning til allerede opparbeidet uteplass 26.06.2020 5512/2020
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. LØNN JULI nye godtgjørelser folkevalgte pr 1.7.2020 26.06.2020 5366/2020
Utgående brev Kirken - Tore Lauvold Halvorsen 2020/100/Kvæfjord kommune: Sigvor Riksheims kulturfond 26.06.2020 5357/2020
Utgående brev Magne Værholm LVSH RNB/Komprp 2021 26.06.2020 5329/2020
Utgående brev Ellen Marie Ervik Høring av planstrategi 2020-2023 og planprogram - Kvæfjord kommune 26.06.2020 5312/2020
Utgående brev Kontrollutvalgssekretariatet melding om vedtak: Orienteringssak - henvendelse angående manglende kurs i utrykningskjøring 26.06.2020 5301/2020
Versjon:5.0.7