eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Sør-Troms HMS-tjeneste Timer benyttet pr 14.08.2018 15.08.2018 7628/2018
Inngående brev Frode Vik Gnr 43 bnr 55 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 14.08.2018 7593/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 50 Bnr 3 Varsel om oppmålingsforretning 14.08.2018 7587/2018
Inngående brev Geir- Ivar Vikholt Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 14.08.2018 7580/2018
Inngående brev Marit Ånes Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 14.08.2018 7579/2018
Utgående brev Inger Stoltz Hanssen Gnr 55 Bnr 53 - Deling av eiendommen. Formål: Salg av inntil 180 m2 til Gnr 55 Bnr 67 - Varsel om oppmålingsforretning. 14.08.2018 7563/2018
Utgående brev Kveøy grendehus v/Kim Norman Skjenkebevilling enkeltanledning - Kveøydagene 2018 14.08.2018 7512/2018
Utgående brev Eiendomsmegler1 v/Vetle Larsen Oversendelse Meglerpakke Gnr 53 Bnr 17 14.08.2018 7487/2018
Utgående brev Privatmegleren v/Bjørn Aronsen Gnr 57 Bnr 305 Oversendelse Meglerpakke 14.08.2018 7426/2018
Utgående brev Britt Marie Stiberg 18-093638RFA-JHAR Strand. 14.08.2018 7421/2018
Utgående brev Injeso AS Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning for arrangement under Kvæfjorduka 2018 - Injeso AS 14.08.2018 7407/2018
Utgående brev Erik Meistad Endring og tildeling av adresse. 14.08.2018 7359/2018
Utgående brev Erik Meistad Gnr 54 Bnr 9 og Bnr 94. Endring / tildeling av adresse. 14.08.2018 7357/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.08.2018 7343/2018
Utgående brev Troms fylkeskommune v/Kulturetaten Anmodning om utbetaling av statlige spillemidler søknadsnummer 1125772 Kvæfjord skytterlag 14.08.2018 7150/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 55 Bnr 53 Varsel om oppmålingsforretning 13.08.2018 7569/2018
Inngående brev Roar Kristian Hanssen Gnr 12 Bnr 8 Varsel om oppmålingsforretning 13.08.2018 7568/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Utlysning næringsrettet infrastruktur 2018 13.08.2018 7566/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune 13.08.2018 7551/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Intensjonsavtale 13.08.2018 7550/2018
Inngående brev Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Høringsnotat om avvikling av meldeordningen etter spesialhelsetjenesteloven § 3-3 10.08.2018 7521/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Ønsker oversendt digitalt plankart 10.08.2018 7519/2018
Inngående brev eiendomsmegler1 v/Vetle Larsen Meglerpakke Gnr 53 Bnr 17 09.08.2018 7486/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Reglement for Kvæfjord kommunestyre 16.12.2008 09.08.2018 7503/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Reglement for Kvæfjord kommunestyre 23.03.2004 09.08.2018 7502/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Reglement for Kvæfjord kommunestyre 29.09.1956 09.08.2018 7501/2018
Inngående brev Syrisk forening i Sør-Troms Invitasjon "Smile av barnet" 09.08.2018 7500/2018
Inngående brev Mattilsynet Tilsynsrapport Kvæfjord vannverk 09.08.2018 7476/2018
Inngående brev Det kongl klima- og miljødepartement/Det kongl samferdselsdepartement Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 08.08.2018 7461/2018
Inngående brev Privatmegleren v/Bjørn Aronsen 57 Bnr 305 Meglerpakke 07.08.2018 7425/2018
Inngående brev A/L Kopperveien Borettslag Kopperveien Borettslag Protokoll Generalforsamling 07.08.2018 7424/2018
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett Gnr 53 Bnr 15 Jordskiftesak Melding om sak for jordskifteretten - registrering imatrikkelen 06.08.2018 7418/2018
Inngående brev ***** Ansettelsessak Annonse 06.08.2018 7412/2018
Inngående brev Kartverket Gnr 29 Bnr 3 Retur av tinglyst dokument 03.08.2018 7400/2018
Inngående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** 02.08.2018 7370/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 54 bnr 2 - Kvalitetsheving av matrikkel(Gjelder også 54/1 og 54/7) Varsel om oppmålingsforretning 02.08.2018 7363/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 55 Bnr 4 Varsel om oppmålingsforretning 02.08.2018 7362/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 60 bnr 39 & Gnr 60 bnr 144 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 02.08.2018 7361/2018
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 01.08.2018 7240/2018
Inngående brev Helse Nord RHF Høring - Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten 30.07.2018 7337/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Frank Aabø Gammel feierbil Kvæfjord. 27.07.2018 7306/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Øyvind Andre Markussen Hvordan prioriteres budsjett for drift og vedlikehold av gatelys 27.07.2018 7305/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen Vår ref 2018/658 KRN - Mulig delingssak Gnr 56 Bnr 84 (tilleggsareal til Gnr 56 Bnr 92 UL FAM) 27.07.2018 7301/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen Vår ref 2018/658 KRN - Mulig delingssak Gnr 56 Bnr 84 (tilleggsareal til Gnr 56 Bnr 92 UL FAM) 27.07.2018 7300/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Stine M. Bjugn {Disarmed} VS: Dokumentasjon - Rammeavtale Harstad kommune 27.07.2018 7287/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad Om brannbilen Mercedes YN7291 27.07.2018 7279/2018
Inngående brev Birger Bjørnstad 2016/752: tilskudd langvarige behov rusfeltet 27.07.2018 7272/2018
Inngående brev Birger Bjørnstad 2016/752: tilskudd langvarige behov rusfeltet 27.07.2018 7271/2018
Inngående brev Birger Bjørnstad 2016/752: tilskudd langvarige behov rusfeltet 27.07.2018 7269/2018
Utgående brev Kvæfjord kystlag Terje Mikalsen (fjerning av) båtvrak ved Refsnes kai 27.07.2018 7329/2018
Utgående brev John Inge Hyllestad Rammeavtale AV-utstyr - kontraktsforside Kvæfjord kommune 27.07.2018 7327/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Gebyrer for store kart 27.07.2018 7326/2018
Utgående brev Vist Hagebruk tilskudd fra kommunalt næringsfond - foreldelse 27.07.2018 7325/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2017 - No respond e-mail 27.07.2018 7324/2018
Utgående brev Bråten, Gudveig Ihlang KOSTRA - Samferdsel - Skjema 24 - KVÆFJORD KOMMUNE 27.07.2018 7323/2018
Utgående brev Fakturamottak Kundeutbytte fra Gjensidige 2017 27.07.2018 7322/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Reparasjon av minnebauta 27.07.2018 7321/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes overføring av festeforhold for gnr 60 bnr 88 fnr 3 NAUST i Kvæfjord kommune 27.07.2018 7319/2018
Inngående brev Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement HØRING - Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen 27.07.2018 7317/2018
Inngående brev Det kongeligelige Helse- og omsorgsdepartementet Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding) 27.07.2018 7316/2018
Inngående brev Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Høring av forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften 27.07.2018 7315/2018
Inngående brev Kommunesektorens organisasjon Fastleger- Takstforhandlinger og oppfølging i kommunene 27.07.2018 7314/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen 2016/26/IKS Harstad og evaluering 27.07.2018 7313/2018
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad m.fl. Revidert FDV-vedlegg 27.07.2018 7311/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Forslag til budsjett og fordeling av utgifter til FACT team 27.07.2018 7310/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Kommunale avgifter inklusive eiendomsskatten - antall terminer 27.07.2018 7308/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Oppfølgende informasjon om Fylkesmannens oppfølging av svekket beredskap for luftambulansefly (FW) 27.07.2018 7307/2018
Inngående brev KMD 18/758-11 Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018 27.07.2018 7304/2018
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena tomter Berg/Engen 27.07.2018 7296/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena tomter Berg Engen 27.07.2018 7295/2018
Utgående brev Helga Pedersen m.fl. Rammeavtale på levering av hvitevarer, brunevarer og småelektronikk 27.07.2018 7294/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Innvilgelse av tilskudd kr.960,000- Tilbud til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov 27.07.2018 7293/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Innvilgelse av tilskudd kr.960,000- Tilbud til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov 27.07.2018 7292/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Disp. i forbindelse med planlagt terrasse, uisolert vinterhage og takoverbygg uttalelse om kulturminner 27.07.2018 7291/2018
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedr. søknad om disp. (på vilkår) for platting i tilknytning til fritidsbolig 27.07.2018 7290/2018
Utgående brev Elkjøp Norge AS Rammeavtale på levering av hvitevarer, brunevarer og småelektronikk 27.07.2018 7288/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 29 Bnr 3 og Bnr 24 - Melding til tinglysing 27.07.2018 7280/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad Overskuddsmasser Berg Engen 27.07.2018 7278/2018
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Melding om ferdigstilte arkeologiske undersøkelser - reguleringsplan for Berg-Engen, gnr. 57, bnr. 6 mfl. og gnr. 58, bnr. 7, 67, Kvæfjord kommune, Troms.PDF 27.07.2018 7276/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Til arbeid med budsjett/øp 2019-2022: Interkommunal akuttberedskap barnevern 27.07.2018 7275/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Statistikkgrunnlag for Kvæfjord kommune 27.07.2018 7274/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Turid Norlunn Hanssen Noen spørsmål om økonomi 27.07.2018 7273/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Gammel grunnbok 60/122 60/88 27.07.2018 7270/2018
Utgående brev Vidar Nilsen Gehlmann Veiadresse 66/69 27.07.2018 7268/2018
Utgående brev erik.kjaervik Oppmåling 27.6.2018 - Kart og matrikkelbrev 27.07.2018 7267/2018
Utgående brev Jakob Vaskinn Vår ref. 2018/672 KRN - Midlertidig svar på ditt brev "Angående adkomst fra gnr. 57 bnr. 258 + 266" - Ber om supplerende opplysninger 27.07.2018 7249/2018
Utgående brev ***** Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.07.2018 7245/2018
Utgående brev Kvæfjord revmatikerforening Kajakkurs i Austerfjorden - Søknad om å få bruke området i Austerfjorden 27.07.2018 7218/2018
Utgående brev Birger Bjørnstad Oppmåling makebytte Bygdeveien 24 AS 27.07.2018 7216/2018
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.07.2018 7215/2018
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.07.2018 7213/2018
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.07.2018 7210/2018
Utgående brev Michael Pettersen Sammenslåing Utstrad 27.07.2018 7207/2018
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.07.2018 7206/2018
Utgående brev Tor Einar Mathisen Vedr. Gnr. 55 bnr. 4 og gnr. 55 bnr54 27.07.2018 7190/2018
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.07.2018 7188/2018
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. Bestilling kommunale opplysninger 27.07.2018 7179/2018
Utgående brev Vetle Larsen Bestilling kommunale opplysninger 27.07.2018 7177/2018
Utgående brev ***** Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.07.2018 7165/2018
Utgående brev Kjell Rune Nymoen m.fl. retting av grense 42/12 27.07.2018 7155/2018
Utgående brev Vebjoern Skreddernes 20180723104207432.pdf 27.07.2018 7152/2018
Utgående brev Sigurd Johnsen m.fl. Gnr 34 Bnr 3 Høringsbrev vedrørende Søknad om bygging av landbruksveg på 34/3 i Kvæfjord kommune 27.07.2018 7136/2018
Utgående brev Jan Erik Ottestad m.fl. Gnr 60 Bnr 19 og 20 Søknad om fjerning av jord- og stein masser på dyrkamark på Utstrand. 27.07.2018 7134/2018
Internt notat Birger Bjørnstad Næringsfond - søknad om kommunalt tilskudd til nydyrking 51/7 - Niklas Enoksen 27.07.2018 7129/2018
Utgående brev Austefjorden Elgvald v/Harald Sigbjørn Larsen m.fl. Fellingstillatelse og fellingsrapport 2018 - for Elgjakt i Kvæfjord kommune 27.07.2018 7114/2018
Utgående brev Bjørn S. Nyset Vår ref. 2011/1411 KRN - Tillatelse til tilbygg (toaletter) Gnr 54 nr 1 27.07.2018 7093/2018
Utgående brev Bjørn Vår ref. 2018/683 KRN Vedr. mulig deling av Gnr 12 Bnr 10 med formål inntil 500 m² tilleggsareal til Gnr 12 Bnr 26 27.07.2018 7020/2018
Internt notat Birger Bjørnstad Søknad om tilskudd til nydyrking - 42/1 - Salen i Kvæfjord 27.07.2018 6746/2018
Inngående brev Willie Jarl Nilsen 2018/46: Navn som er feilskrevet og misvisende. Behov for korrigerigering. 26.07.2018 7260/2018
Inngående brev Post Uit - Astrid Sann Evensen 2018/46/Kvæfjord kommune: Etterlysing av tilråding i navnesak 2014/3, Kvæfjord kommune (2) 26.07.2018 7253/2018
Utgående brev Erik Meistad breddeutvidelse for atkomst til tekniske anlegg på Heimen 26.07.2018 7261/2018
Utgående brev Lillian Hessen 18/695: om leilighetsbygg for godt voksne - mulig lokalisering på 54/2 26.07.2018 7259/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes ZA15450 > ZA19034 belastning AUTOPASS-brikke 26.07.2018 7257/2018
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen m.fl. Etterlysing av tilråding i navnesak 2014/3 26.07.2018 7256/2018
Utgående brev Willie Jarl Nilsen Navn som er feilskrevet og misvisende. Behov for korrigerigering. 26.07.2018 7255/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Innvilgelse av tilskudd kr 960 000- Tilbud til mennesker med langvarig og sammensatte behov. 25.07.2018 7247/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Aksept av vilkår 25.07.2018 7246/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes m.fl. delegering kap 35 oppdatering endringer plan-/bygningslov 25.07.2018 7244/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad 2017/531/NOTAT 20180724 25.07.2018 7243/2018
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen 18/34/SKJØTE - makebytte Bygdeveien 24 AS 25.07.2018 7242/2018
Utgående brev Hans-Arne Haugland 18/34: Skjøte og matrikkelbrev - makebytte Bygdeveien 24 AS/Kvæfjord kommune 25.07.2018 7241/2018
Inngående brev Willie Jarl Nilsen Navn som er feilskrevet og misvisende. Behov for korrigerigering. 24.07.2018 7233/2018
Inngående brev Askoy Kommune - Roger Granheim Presentasjon LVSH - vertskommunetilskudd 24.07.2018 7224/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vidar Nilsen Gehlmann Adkomstvei til tekn. installasjon VA, Industriveien 24.07.2018 7211/2018
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena gamle vannverk Vik/Voktor 24.07.2018 7230/2018
Utgående brev Kvæfjord Båtforening Stein Gunnar Moksness m.fl. avtale om bruk av del av 56/98 til drivstoffanlegg for båter 24.07.2018 7223/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes 28/18 Austerfjord friluftsområde - matrikkelbrev 24.07.2018 7217/2018
Utgående brev Erik Meistad m.fl. breddeutvidelse for atkomst til tekniske anlegg på Heimen 24.07.2018 7212/2018
Inngående brev Vidar N. Gehlmann Vedr. Gnr 55 bnr 4 og Gnr 55 og bnr 54 24.07.2018 7205/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til F-sak: Overdragelse av parsell av kommunens eiendom 56/84 til UL fram 23.07.2018 7169/2018
Inngående brev Lostat - Anne Birgit Nilsen 2018/34 2018/567/del av gbnr 56/84 fra Kvæfjord kommune til UL Fram 23.07.2018 7163/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena meglerpakke - 2318212 23.07.2018 7160/2018
Utgående brev Willie Jarl Nilsen Navn som er feilskrevet og misvisende. Behov for korrigerigering. 23.07.2018 7178/2018
Utgående brev Lenvik kommune Felles vannområdeutvalg i Sør- og Midt-Troms 23.07.2018 7176/2018
Utgående brev Troms fylkeskommune Kveøyforbindelsen - avvikling av medfinansering fra Kveøysamfunnet 23.07.2018 7174/2018
Utgående brev Post Språkrådet Navn som er feilskrevet og misvisende. Behov for korrigerigering. 23.07.2018 7170/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 58 Bnr 29 - Melding til tinglysing - Kartverket saksnummer: 13159297 23.07.2018 7162/2018
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 23.07.2018 7161/2018
Utgående brev Advokathuset Harstad AS sameiet gbnr 60/123 Nedre Eldaskogen - begjæring om oppløsning 23.07.2018 7158/2018
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Begjæring om oppløsning av sameie til Trondenes tingrett 23.07.2018 7156/2018
Utgående brev Terje Johnsen foreløpig svar: søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til nydyrking 2018 23.07.2018 7147/2018
Utgående brev Niklas Enoksen Niklas Enoksen - tilskudd fra kommunalt næringsfond til nydyrking 23.07.2018 7146/2018
Inngående brev Kartverket 2018/46/Kvæfjord kommune: Etterlysing av tilråding i navnesak 2014/3, Kvæfjord kommune (2) - SAK-495483-C9B1W2 - CRM:0001130215 20.07.2018 7131/2018
Inngående brev Kartverket Etterlysing av tilråding i navnesak 2014/3, Kvæfjord kommune - SAK-495222-B5D1Y4 - CRM:0001130192 20.07.2018 7126/2018
Inngående brev Postmottak Reguleringsplankart Kvæfjord 20.07.2018 7124/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen Søknad om deling av Gnr 63 Bnr 2 (formål tilleggsareal til Gnr 63 Bnr 3) 20.07.2018 7120/2018
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen Etterlysing av tilråding i navnesak 2014/3, Kvæfjord kommune 20.07.2018 7118/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering 20.07.2018 7135/2018
Utgående brev Astrid Sann Evensen m.fl. Navn som er feilskrevet og misvisende. Behov for korrigerigering. 20.07.2018 7132/2018
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen Etterlysing av tilråding i navnesak 2014/3, Kvæfjord kommune (2) 20.07.2018 7130/2018
Utgående brev Birger Bjørnstad Eiendommen 28/18 - Austerfjord friluftsområde 20.07.2018 7128/2018
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen Døgnmulkt til Nordix Data AS 20.07.2018 7127/2018
Utgående brev Statsarkivet i Tromsø Reguleringsplankart Kvæfjord 20.07.2018 7123/2018
Utgående brev Kartverket 10/04538-38 - Stedsnavn som skal på høring i Kvæfjord kommune 20.07.2018 7122/2018
Inngående brev Statens Kartverk 10/04538-38 - Stedsnavn som skal på høring i Kvæfjord kommune 20.07.2018 7121/2018
Internt notat uten oppfølging Bjørn Bloch oppslag på HJEMMESIDEN - høring samiske stednavn 20.07.2018 7116/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til F-sak 63/18 19.07.2018 7111/2018
Inngående brev Bufetat - Elisabeth Salen Nyheim retting av grense 42/12 19.07.2018 7110/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til F-sak 62/18 19.07.2018 7106/2018
Inngående brev Erik Meistad Vår ref. 2016/1233 KRN - Vedr. ansvarsforhold i byggesak, samt mottatt dokumentasjon. 19.07.2018 7103/2018
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Dispensasjon i forbindelse med uthus og planlagt anneks på eiendommen gbnr 12 bnr 26, Kvæfjord kommune 19.07.2018 7112/2018
Utgående brev Kjell Rune Nymoen m.fl. Vår ref 2018/700 KRN - Vedr platting til hytte Gnr 42 Bnr 12 19.07.2018 7109/2018
Inngående brev KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Oppdatert prognosemodell og oppdatert demografimodell. 19.07.2018 7107/2018
Utgående brev Snekker Pedersen v/ Stefan Winsjansen Vår ref. 2018/295 KRN - Vedr. søknad om bruksendring av deler av driftsbygning på eiendommen Gnr 31 Bnr 7 19.07.2018 7105/2018
Utgående brev Snekker Pedersen v/ Stefan Winsjansen Vår ref. 2018/295 KRN - Gnr 31 Bnr 7 – Oversender rammetillatelse til bruksendring av deler av driftsbygning med formål fritidsbolig, tilbygg (veranda mot sør) og avløpsanlegg / slamavskiller 19.07.2018 7104/2018
Utgående brev Erik Meistad Vår ref. 2016/1233 KRN - Oversender igangsettingstillatelse del 1 i forbindelse med nybygg enebolig og garasje Gnr 54 Bnr 9, Industriveien 31. 19.07.2018 7102/2018
Utgående brev Marit Blekastad 2018/186/eldrepris 19.07.2018 7090/2018
Utgående brev Hilde Bakke meglerpakke - 2318212 19.07.2018 7076/2018
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** 19.07.2018 7073/2018
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** 19.07.2018 7072/2018
Utgående brev Erik Meistad Vår ref. 2016/1233 KRN - Vedr. ansvarsforhold i byggesak, samt mottatt dokumentasjon. 19.07.2018 7012/2018
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** 19.07.2018 6992/2018
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.07.2018 6965/2018
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.07.2018 6959/2018
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.07.2018 6799/2018
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** 19.07.2018 6611/2018
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.07.2018 6332/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til F-sak 61/18 18.07.2018 7099/2018
Inngående brev Knut Stenhaug Gnr 23 Bnr 7 - Redegjørelse nytt naust 18.07.2018 7096/2018
Inngående brev Domstol - Solberg, Espen Melding om sletting fra meddommerutvalg til Trondenes tingrett 18.07.2018 7086/2018
Utgående brev Knut Stenhaug Gnr 23 Bnr 7 - Vedr planer om nytt naust 18.07.2018 7098/2018
Utgående brev Knut Stenhaug Vedr muligheter for riving av eksisterende naust / oppføring av nytt Gnr 23 Bnr 7 18.07.2018 7097/2018
Utgående brev Knut Stenhaug Gnr 23 Bnr 7 - Byggregler naust 18.07.2018 7095/2018
Inngående brev Knut Stenhaug Gnr 23 Bnr 7- Vedr. muligheter for nytt naust på eiendommen 18.07.2018 7094/2018
Utgående brev Tore Killi Vår ref 2017/626 - Oversender tillatelse etter plan- og bygningsloven for utfylling i Lamhagan, Gnr 47 Bnr 176 og 178 18.07.2018 7092/2018
Inngående brev Harstad kommune Avtale 18.07.2018 7082/2018
Utgående brev Stein Gunnar Moksness avtale mellom Kvæfjord Båtforening og Kvæfjord kommune om bruk av del av 56/98 for drivstoffanlegg i Leikvika 18.07.2018 7080/2018
Utgående brev Stein Gunnar Moksness avtale mellom Kvæfjord Båtforening og Kvæfjord kommune om bruk av del av 56/98 for drivstoffanlegg i Leikvika 18.07.2018 7079/2018
Utgående brev Trondenes tingrett m.fl. foreløpig melding: Dulo Dizdarevic - sletting fra meddommerutvalg til Trondenes tingrett 18.07.2018 7077/2018
Inngående brev Dulo Dizdarevic Søknad om fitak fra verv som meddommer ved Trondenes tingrett 17.07.2018 7075/2018
Utgående brev Hålogaland Kraft Angående deres eiendom - Hålogaland Kraft Produksjon AS 17.07.2018 7037/2018
Utgående brev Liv Aamnes Kommunestyrets vedtak av årsregnskapet 17.07.2018 7035/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Troms 1911 Kvæfjord kommune - kontrollutvalgets uttalelse om regnskap for 2017 17.07.2018 7033/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Troms 1911 Kvæfjord kommune - Oversendelse av årsregnskap 2017 og økonomirapportering 2018 17.07.2018 7031/2018
Utgående brev Viggo Elde SV: Attn Jan Otto Øynes 17.07.2018 7026/2018
Utgående brev ***** Elevmappe ***** ***** ***** ***** 17.07.2018 6903/2018
Inngående brev Skånland kommune Hjorteviltplan for kommunene Tjeldsund, Evenes og Skånland 2019-2021- Høring 16.07.2018 7036/2018
Inngående brev Mattilsynet Rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd 16.07.2018 7034/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Vurdering av elgbestanden 1990- 2017 16.07.2018 7032/2018
Inngående brev Jan Erik Ottestad Gnr 60 Bnr 19 og 20 Søknad om fjerning av jord- og stein masser på dyrkamark på Utstrand. 16.07.2018 7030/2018
Versjon:5.0.7