eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Norconsult Eiendomsskatt - formuesgrunnlag 05.12.2019 10192/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Gnr 13 Bnr 32 eiendomsskatt 05.12.2019 10191/2019
Utgående brev Norconsult Eiendomsskatt - formuesgrunnlag 05.12.2019 10190/2019
Utgående brev Rolf Ingar Eggum m.fl. Gbnr 42/1 Storhågteigen, Salen - klagesak nydyrking. Fylkesmannen avslutter sakene 05.12.2019 10177/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Gbnr 42/1 Storhågteigen Svar på henvendelse 05.12.2019 10176/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Stine M. Bjugn kjøp utover avtalte rammer 04.12.2019 10139/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Stine M. Bjugn kvæfjord 04.12.2019 10138/2019
Utgående brev Øyvind Lyså Gbnr 13 45 avstandserklæring verdrørende Einhågveien 2, Flesnes 04.12.2019 10168/2019
Utgående brev John Inge Hyllestad m.fl. oppsigelse av kontrakt - AV-utstyr 04.12.2019 10164/2019
Utgående brev post k-eiendom 19/65: Oppsigelse leieavtale administrasjonsbygget, Trastad 04.12.2019 10149/2019
Utgående brev Andre Johansen nabovarsel deling Gnr 30 Bnr 11 (på vegne av søker) 04.12.2019 10143/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad m.fl. Helsemøbler 04.12.2019 10141/2019
Utgående brev Rolf Ingar Eggum 19/253/tilskudd veterinærtjenester Gullesfjord 04.12.2019 10131/2019
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum 19/286/tilskudd veterinærtjenester Gullesfjord 04.12.2019 10130/2019
Inngående brev Jan Meyer Friidrettsanlegget Borkenes stadion 03.12.2019 10111/2019
Inngående brev Ulrik Sverdrup-Thygeson kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2019 03.12.2019 10110/2019
Utgående brev Ytringsfrihetsforbundet stopp i utbetaling av kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 03.12.2019 10123/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Oslo og Viken STOPP I UTBETALING: YTRINGSFRIHETASFORBUNDET OG TAWFIIQ ISLAMIC CENTRE 03.12.2019 10114/2019
Utgående brev Harstad Are Stenkjær m.fl. 16/1364: Gjenstående påle ved tidligere fergekai i Hoklandhamn, Kveøya 03.12.2019 10109/2019
Utgående brev Harstad Are Stenkjær m.fl. 19/64: Gjenstående påle ved tidligere fergekai i Hoklandhamn, Kveøya 03.12.2019 10108/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - KMD Hva må kommunen gjøre dersom de har valgt ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning 02.12.2019 10100/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Linda Wikeland 2019/11/kommunestyre 12.12.19 - gruppemøter (?) 02.12.2019 10082/2019
Inngående brev Brreg - Dokument 19/04339-3 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - utvikling av medlemstall sendt fra Brønnøysundregistrene 02.12.2019 10081/2019
Utgående brev Even Hanssen Kvæfjord kommune: driftstilskudd til lokale landbruksrådgivningstjenester 02.12.2019 10099/2019
Utgående brev Tromsø stift den katolske kirke i Nord-Norge kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2019 02.12.2019 10089/2019
Utgående brev post k-eiendom Vår ref. 2019/1099 KRN - Mottatt kommentar fra Trastadlia Borettslag til høringsbrev 02.12.2019 10088/2019
Utgående brev Sigrid O 2019/1099 - uttalelse fra naboer 02.12.2019 10086/2019
Utgående brev Sigrid O 2019/1099 - Uttalelse fra naboer 02.12.2019 10085/2019
Utgående brev Harstad kommune Drift og utbyggingsavdelingen Ny gjennomgang av skiltplan og skiltvedtak for boligområder på Borkenes 02.12.2019 10083/2019
Utgående brev Odd-Steven Walberg m.fl. Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) - VA-kart 02.12.2019 10073/2019
Utgående brev Odd-Steven Walberg m.fl. Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) 02.12.2019 10068/2019
Utgående brev Trine Tobiassen Kvæfjord kommune - Om klagebehandling (Gnr 54 Bnr 35) 02.12.2019 10066/2019
Utgående brev Kjell Rune Nymoen m.fl. Kvæfjord kommune - Gnr 58 Bnr 55 - Mindre reguleringsendring - Busslomme - Trastad - Vedtak - Klagefrist - utgått 02.12.2019 10064/2019
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 13 Bnr 47 - Ny oversendelse "erklæring om rettighet i fast eiendom" for tinglysing 02.12.2019 10063/2019
Utgående brev Sigrun Stene Svar på spørswmål om manglende lys Miniboas 02.12.2019 10062/2019
Utgående brev Stian Andre Johansen - Hinnstein as 2019/68/Kvæfjord kommune: Lamhagan - avvik og endringssøknad 02.12.2019 10053/2019
Utgående brev Birger Holand Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) 02.12.2019 10049/2019
Utgående brev Birger Holand Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) 02.12.2019 10048/2019
Utgående brev Øyvind Lyså Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) 02.12.2019 10043/2019
Utgående brev Statens Vegvesen Region Nord Sak 19-299974-2 - att Inger Moen Utnes. Skiltvedtak parkering Leikvika 02.12.2019 10027/2019
Utgående brev COOP Extra Borkenes Holdeplass for buss - flytting av container 02.12.2019 10021/2019
Utgående brev Rolf Ingar Eggum m.fl. Brev - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Kvæfjord miøjøjord 02.12.2019 10019/2019
Utgående brev Troms fylkeskommune m.fl. Kvæfjord kommune - Offentlig høring - gnr 51 bnr 8 - Kvæfjordeidet - Omregulering for etablering av næringsområde på tidligere travbane 02.12.2019 10018/2019
Utgående brev Børre Nilsen m.fl. Vår ref. 2019/602 KRN - Skjemaer i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse forstøtningsmur Gnr 57 Bnr 264 02.12.2019 10017/2019
Utgående brev Ellen Winge Ler Tilbudsforespørsel lån 2019 02.12.2019 10011/2019
Utgående brev Bendiks Arnesen Vår ref. 2019/1181 KRN - Oversender vedtak om delingstillatelse Gnr 39 Bnr 9 02.12.2019 10005/2019
Inngående brev Ruth Karin Nygård Søknad om støtte til arrangement 29.11.2019 10078/2019
Inngående brev Statens Vegvesen Dispensasjon fra byggegrense for oppføring av tilbygg til fritidsbolig og garasje/lager/hobbyverksted - gnr 42 og bnr 9 og 14 29.11.2019 10076/2019
Inngående brev Kartverket Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 29.11.2019 10075/2019
Inngående brev Anny Else Jakobsen Egenerklæring om konsesjonsfrihet 29.11.2019 10072/2019
Inngående brev Rebecca forøysund Egenerklæring om konsesjonsfrihet 29.11.2019 10071/2019
Inngående brev Gard Holand Ohrvik Egenerklæring om konsesjonsfrihet 29.11.2019 10070/2019
Inngående brev ***** Tilbakemelding vedr mottatt melding til Barneverntjenesten 29.11.2019 10065/2019
Inngående brev Statens Vegvesen Dispensasjon fra byggegrense for plassering av slamavskiller - gnr 64 bnr 2 29.11.2019 10061/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse i forbindelse med søknad om deling av eiendom gnr 30 bnr 11 29.11.2019 10060/2019
Inngående brev Troms fylkeskommune Uttalelse om kulturminner i forbindelse med søknad om rydding av løypetrasé for skiløype i Borkenesmarka 29.11.2019 10056/2019
Inngående brev Bendiks H Arnesen Søknad om deling 29.11.2019 10054/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse - vedrørende forslag til mindre reguleringsendring - Berg Engen feltet - Borkenes 28.11.2019 10040/2019
Inngående brev Jan-Otto Øynes Forslag til dato for matrikkellovtilsyn 28.11.2019 10039/2019
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen m.fl. adm budreg nr ADM-8/19 RO1 IKT-kontor økonomikontor 28.11.2019 10038/2019
Inngående brev Murer Terje Schjelderup Ferdigmelding 28.11.2019 10035/2019
Inngående brev Murer Terje Schjelderup Ferdigmelding 28.11.2019 10034/2019
Inngående brev Murer Terje Schjelderup Ferdigmelding 28.11.2019 10033/2019
Inngående brev Murer Terje Schjelderup Ferdigmelding 28.11.2019 10032/2019
Inngående brev Murer Terje Schjelderup Ferdigmelding 28.11.2019 10029/2019
Utgående brev Fylkesmannen i TYroms og Finnmark Ang hensynssone for drikkevannskilde på 42/1 i Kvæfjord kommune 28.11.2019 10022/2019
Utgående brev Kenneth Dallager 16/1110: Busskur på Vikeland, Kvæfjord 28.11.2019 10015/2019
Utgående brev Jan-Otto Øynes Forespørsel om deling kjøp av areal Elda 28.11.2019 10008/2019
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen 19/42: gnr 53 bnr 26 - feil i utskriving av eiendomsskatt for 2019 28.11.2019 10004/2019
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. adm budreg nr ADM-7/19 korrigering reserveposter RO4/RO6/44021 Brannvern 28.11.2019 10000/2019
Utgående brev Audun Haugan kontrollutvalgssak 18/19 - henvendelse om manglende kurs i utrykningskjøring 28.11.2019 9999/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Rolf Ingar Eggum Ang. Hensynssone for drikkevannskilde på 42/1 i Kvæfjord kommune 27.11.2019 9998/2019
Inngående brev Me - Terje Andersen Gruppeledere/kontaktinfo 27.11.2019 9978/2019
Inngående brev Politiet - Ruth Hege Olufsen 2019/6: Møtefullmektig Kvæfjord Forliksråd 27.11.2019 9969/2019
Utgående brev Lene Merethe Sandbakk Saue anbudskonkurranse på strøm - valg av leverandør 27.11.2019 9997/2019
Utgående brev Troms politidistrikt Møtefullmektig Kvæfjord Forliksråd 27.11.2019 9963/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Møtefullmektig Kvæfjord Forliksråd 27.11.2019 9962/2019
Utgående brev Vik Gård Frode Vik Foreløpig svar - søknad næringsfond. Tilskudd nydyrking 27.11.2019 9959/2019
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen 2019/974/budsjettannonse i HT/Vesterålen 27.11.2019 9957/2019
Internt notat uten oppfølging Trond Hansen m.fl. HASTER: offentliggjøring av budsjettsaken 27.11.2019 9956/2019
Inngående brev Sortland Kommune - Tor-Vegard Hansen Kinnveien - kommunal eller privat vei? 26.11.2019 9939/2019
Internt notat uten oppfølging Linda Robertsen m.fl. adm budreg nr ADM-6/19 omfordeling AMU-midler M VEDLEGG 26.11.2019 9950/2019
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. adm budsjettreg nr ADM-5/19 26.11.2019 9949/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kvæfjord kommune - politisk møteplan 2020 26.11.2019 9945/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Samarbeidsutvalget Flesnes oppvekstsenter: Sak 2. Forslag til budsjett 2020 26.11.2019 9936/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Samarbeidsutvalget Husby barnehage: Tilbakemelding på forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 26.11.2019 9935/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Innspill til budsjett 2020 26.11.2019 9934/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringdep. 19/5051-10 Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert høringsnotat 25.11.2019 9893/2019
Inngående brev Yahoo - Ler Wah kommunetilskudd til tros- og livs 25.11.2019 9888/2019
Inngående brev Ulrik Sverdrup-Thygeson tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Den katolske kirke 25.11.2019 9887/2019
Utgående brev Lasse Tjernsbekk Trekk i rammetilskudd - kartlegging 25.11.2019 9891/2019
Utgående brev Sortland kommune Kinnveien - kommunal eller privat vei? 25.11.2019 9889/2019
Utgående brev Liv Lyså m.fl. Gnr 13 bnr 47 - Protokoll - Grensejustering - Tilleggs areal til Gnr 13 Bnr 45. Tilpassing av tilkomstvei 25.11.2019 9883/2019
Utgående brev Pinsemenigheten elim Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2019 25.11.2019 9876/2019
Utgående brev Jehovas vitner Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2019 25.11.2019 9874/2019
Utgående brev Al-huda islamisk senter Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2019 25.11.2019 9873/2019
Utgående brev Oppegard Kommune - Tone Britt S Tollefsen Fritak for enkelte gebyrer. 25.11.2019 9865/2019
Utgående brev Fera Consult AS Gnr 27 Bnr 23 - Oversender dispensasjonsvedtak i forbindelse med behandling i teknisk utvalg 21.11.2019 25.11.2019 9716/2019
Utgående brev Harstad Turlag Gnr 68 Bnr 3 - Frittliggende badstue og tilbygg til "nye Haakonsbu" - Oversender dispensasjonsvedtak i forbindelse med behandling i teknisk utvalg 21.11.2019 25.11.2019 9715/2019
Utgående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 60 Bnr 5 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering av skorstein i bolig 25.11.2019 9700/2019
Utgående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 60 Bnr 24 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering av skorstein i bolig 25.11.2019 9699/2019
Utgående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 57 Bnr 23 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein bolig 25.11.2019 9698/2019
Utgående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 40 Bnr 16 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein 25.11.2019 9697/2019
Utgående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 34 Bnr 17 - Ferdigattest i forbindelse med montering av stålpipe 25.11.2019 9696/2019
Utgående brev Kvæfjord kommune v/ Torbjørn Larsen Gnr 56 Bnr 84 - Tillatelse til deling. Formål: Tilleggsareal til Gnr 56 Bnr 92 UL Fram (se også reguleringssak 2019/1033 HST) 25.11.2019 9216/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringdep 19/5051-9 Høring - Forslag til endringer i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg 21.11.2019 9877/2019
Utgående brev Ytringsfrihetsforbundet kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9870/2019
Utgående brev Wat pa sukjai Harstad kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9869/2019
Utgående brev Nor kultursenter kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9868/2019
Utgående brev Syvendedags adventistkirken - den norske union kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9867/2019
Utgående brev Svenska kyrkan i Norge kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9866/2019
Utgående brev Metodistkirken i Norge kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9864/2019
Utgående brev Kvæfjord baptistmenighet kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9863/2019
Utgående brev Kasfjord baptistmenighet kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9862/2019
Utgående brev Hunan etisk forbund kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9861/2019
Utgående brev Harstad baptistmenighet kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9860/2019
Utgående brev Eritreisk ortodoks tewahedo medhani alem kirke i Harstad kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9859/2019
Utgående brev Det etiopiske muslimske trossamfunnet kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2018 og 2019 21.11.2019 9858/2019
Utgående brev Den islandske evangeliske-lutherske menighet i Norge kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9857/2019
Utgående brev Brunstad christian church kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9856/2019
Utgående brev Andenes baptistmenighet kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9855/2019
Utgående brev Pinsemenigheten betel lofoten kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9854/2019
Utgående brev Pinsemenigheten betania fauske kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9853/2019
Utgående brev Pinsekirken tabernaklet kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9852/2019
Utgående brev Pinsekirken salem kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9851/2019
Utgående brev Nlm trossamfunn kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9850/2019
Utgående brev Humanistforbundet kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9849/2019
Utgående brev Holitisk forbund kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9848/2019
Inngående brev Statens vegvesen Dispensasjon fra byggegrense for oppføring av tilbygg til fritidsbolig og garasje/lager/hobbyverksted 21.11.2019 9847/2019
Utgående brev Det norske dhammakaya samfunn kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9844/2019
Utgående brev Den norske sotozen buddhist orden kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9843/2019
Utgående brev Den evangelisk lutherske frikirke kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9841/2019
Utgående brev Balsfjord baptistmenighet kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9840/2019
Utgående brev Aune baptistmenighet kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9839/2019
Utgående brev Oslo Misjonskirke Bethlehem kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 21.11.2019 9838/2019
Utgående brev Ivar Botn Gnr 17 Bnr 13 Videre fritak 21.11.2019 9826/2019
Internt notat uten oppfølging Anita Solvang Jenssen utbetaling av kommunetilskudd 2019 til tros- og livssynssamfunn 21.11.2019 9822/2019
Utgående brev Brønnøysundregistrene tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Den katolske kirke 21.11.2019 9819/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Inger Holand Referat samarbeidsutvalg Flesnes Oppvekstsenter. 21.11.2019 9815/2019
Utgående brev Laila Andreassen Kopi av klage. 21.11.2019 9812/2019
Utgående brev Birger Bjørnstad m.fl. Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av "erklæring om rettighet i fast eiendom" 21.11.2019 9810/2019
Utgående brev Øyvind Lyså Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) 21.11.2019 9807/2019
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 13 Bnr 47 - Oversender "erklæring om rettighet i fast eiendom" for tinglysing 21.11.2019 9806/2019
Utgående brev Merete Hessen Troms fylkeskommune Næringsetaten - Søknad fra Nordlaks oppdrett as - Endring av akvakulturtillatelse - Nordlaks oppdrett as - Holandselv 21.11.2019 9803/2019
Utgående brev Knut Børre Karlsen Vår ref. 2010/1058 KRN - Om tidligere postkontor Gnr 14 Bnr 29, og krav om søknad/tegninger/redegjørelse vann og avløp og tilbygg 21.11.2019 9798/2019
Utgående brev Judith Larsen Gnr 45 Bnr 38 Fritak renovasjon Ditt fritak på renovasjon Gnr 45 Bnr 38 videreføres fra 1/1-2020 til 31/12-2020. 21.11.2019 9770/2019
Utgående brev Judith Larsen Gnr 45 Bnr 38 Fritak renovasjon Ditt fritak på renovasjon Gnr 45 Bnr 38 videreføres fra 1/1-2020 til 31/12-2020. 21.11.2019 9756/2019
Saksframlegg/innstilling Teknisk drift - informasjon om samarbeidsavtale med Harstad, oppgaver og rutiner v/ Svein-Arne Johansen, Harstad kommune 21.11.2019 9667/2019
Saksframlegg/innstilling Harstad Turlag - Søknad om dispensasjon for allerede oppført frittliggende badstue og tilbygg til "nye Haakonsbu", Gnr 68 Bnr 3 - Jonsheimen 21.11.2019 9584/2019
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 21.11.2019 9574/2019
Saksframlegg/innstilling Sigmund Høybakk - Søknad om dispensasjon for allerede oppført grillhytte, tilbygg til hytte og vedbod, Gnr 27 Bnr 23 - Aspenes 21.11.2019 9566/2019
Saksframlegg/innstilling Trine Tobiassen - Klage på byggetillatelse veranda Gnr 54 Bnr 35, Hagan 8 21.11.2019 9537/2019
Saksframlegg/innstilling Ottar Markussen - Klage på byggetillatelse forstøtningsmur og fylling Gnr 66 Bnr 26, Bremnesveien 1226 21.11.2019 9536/2019
Saksframlegg/innstilling Oversikt over veilysstandarden i Kvæfjord kommune - orientering 21.11.2019 9501/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 21.11.2019 9437/2019
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 11.11.2019 21.11.2019 9344/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Gbnr 13 47 Erklæring om rettighet i fast eiendom 20.11.2019 9799/2019
Utgående brev Yngvar Bendiksen Ang. faktura 129262 fra Harstad Bil-glass Service 20.11.2019 9811/2019
Utgående brev Jenny-Ann Markussen Overdragelse av parsell av 47/91/Lamhagan 20.11.2019 9804/2019
Inngående brev Midtre Hålogaland friluftsråd Valg av medlemmer til Midtre Hålogaland friluftråds styre perioden 2020-2023 20.11.2019 9791/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 62/19 "Troms Kraft AS- Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner" 20.11.2019 9790/2019
Utgående brev Torkil Nilsen - Ferra Vår ref. 2019/908 KRN - Vedr. igangsetting av garasje/lager/hobbyverksted Gnr 42 Bnr 9 og 14 20.11.2019 9788/2019
Utgående brev Ferra Consult AS Gnr 42 Bnr 9 og 14 - Om vedtak om igangsettingstillatelse for kombinert bygning garasje/redskapslager/hobbyverksted 20.11.2019 9787/2019
Utgående brev Torkil Nilsen - Ferra Vår ref. 2019/908 KRN - Vedr. igangsetting av garasje/lager/hobbyverksted Gnr 42 Bnr 9 og 14 20.11.2019 9785/2019
Utgående brev Judith Larsen Gnr 45 Bnr 38 Fritak renovasjon 20.11.2019 9773/2019
Utgående brev Torkil Nilsen - Ferra Vår ref. 2019/908 KRN - Oversender vedtak om igangsettingstillatelse tilbygg til hytte og garasje/lager/hobbyverksted Gnr 42 Bnr 9 og 14 20.11.2019 9772/2019
Utgående brev Ferra Consult AS Gnr 42 Bnr 9 og 14 - Igangsettingstillatelse til tilbygg til fritidsbolig og oppføring av kombinert bygning garasje/redskapslager/hobbyverksted 20.11.2019 9771/2019
Utgående brev Øyvind Lyså Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) 20.11.2019 9769/2019
Inngående brev Dnbeiendom - Holte, Odd Sverre Eierbytte i Liaveien 7 (804190131) 19.11.2019 9786/2019
Inngående brev Lekolar - Milva Evant 2019/1166/Kvæfjord kommune: Rammeavtale på leker, spill og sykler 19.11.2019 9784/2019
Inngående brev Tromsfylke - Åge Kvilstad tilbud fra Troms fylkeskommune om aksje i Troms Holding AS 19.11.2019 9781/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue 2019/1163: Rammeavtale Reisebyråtjeneste 19.11.2019 9765/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Budsjettregulering K-8/19 19.11.2019 9760/2019
Utgående brev Yngvar Bendiksen MØTE GJENNOMGANG FORSIKRINGER og fornyelsespriser estimat 2020 19.11.2019 9783/2019
Utgående brev Øyvind Lyså Grensejustering - tilleggsareal fra 13/47 til 13/45/Einhågveien 2, Flesnes 19.11.2019 9782/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Kvæfjord kommune: Tomt på Borkenes 19.11.2019 9780/2019
Utgående brev Audun Haugan Utskrift av vedtak i kontrollutvalgssak 18/19 19.11.2019 9779/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Utskrift av vedtak i kontrollutvalgssak 18/19 19.11.2019 9778/2019
Internt notat uten oppfølging Chris Tandy Rammeavtale på levering av formingsmateriell 19.11.2019 9777/2019
Utgående brev av form AS Rammeavtale på levering av formingsmateriell 19.11.2019 9776/2019
Internt notat uten oppfølging Chris Tandy Rammeavtale på leker, spill og sykler 19.11.2019 9775/2019
Utgående brev Lekolar AS Rammeavtale på leker, spill og sykler 19.11.2019 9774/2019
Utgående brev Tromsø kommune rammeavtale reisebyråtjenester 19.11.2019 9766/2019
Utgående brev Karin Eriksen m.fl. Til valgkomiteen for Råd og utvalg 2019-2023 (2024) 19.11.2019 9751/2019
Utgående brev Gunnar Andreassen Vår ref. 2012/369 KRN - Om byggesak Gnr 17 Bnr 23 og krav om skredfarekartlegging 19.11.2019 9749/2019
Utgående brev Gunnar Andreassen Vår ref. 2012/369 KRN - Om byggesak Gnr 17 Bnr 23 19.11.2019 9748/2019
Utgående brev Knut Børre Karlsen Vår ref. 2010/1058 KRN - Om tidligere postkontor Gnr 14 Bnr 29, og krav om søknad/tegninger/redegjørelse vann og avløp 19.11.2019 9747/2019
Utgående brev Sama Maskin AS Gnr 56 Bnr 174 (tidligere Bnr 2 Fnr 50) - Manglende sluttrapport med avfallsplan fra Sama Maskin AS i forbindelse med søknad om ferdigattest av tidligere Esso-stasjon m/anlegg 19.11.2019 9745/2019
Utgående brev Arne Martin Dahle m.fl. Vår ref. 2014/819 KRN - Om manglende ferdigattest for driftsbygning Gnr 59 Bnr 11 19.11.2019 9744/2019
Utgående brev Tor-Gunnar Olsen Vår ref. 2008/377 KRN - Mottatt søknad / anmodning om ferdigattest - vedr. manglende kontrollerklæringer 19.11.2019 9742/2019
Utgående brev Birger Holand Vår ref. 2019/760 KRN - Vedr. planer om flytebrygge Gnr 24 Bnr 7 - Søknadsplikt 19.11.2019 9736/2019
Utgående brev Elleke Bergersen m.fl. Vår ref. 2014/760 KRN - Søppelskur tilhørende Gnr 55 Bnr 80 plassert innpå veigrunn - Søknadsplikt 19.11.2019 9729/2019
Utgående brev Elleke Bergersen m.fl. Vår ref. 2014/760 KRN - Om søppelskur tilhørende Gnr 55 Bnr 80 plassert innpå veigrunn 19.11.2019 9722/2019
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra teknisk utvalg 3.6.2019 19.11.2019 9599/2019
Inngående brev Birger Holand Vår ref. 2019/760 KRN - Vedr. planer om flytebrygge Gnr 24 Bnr 7 18.11.2019 9730/2019
Inngående brev Lekolar - Milva Evant Kontrakt - Rammeavtale på leker, spill og sykler - Harstad kommune 18.11.2019 9714/2019
Inngående brev Avform - Mona Løkken Kontrakt _formingsmateriell_av form AS 18.11.2019 9711/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Stine M. Bjugn Kontrakt - Rammeavtale på leker, spill og sykler - Harstad kommune 18.11.2019 9710/2019
Inngående brev Avform - Mona Løkken Tildelingsmelding for anskaffelse 2019/4586: Rammeavtale på formingsmateriell, leker og spill 18.11.2019 9708/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Stine M. Bjugn Tildelingsmelding for anskaffelse 2019/4586: Rammeavtale på formingsmateriell, leker og spill 18.11.2019 9707/2019
Versjon:5.0.7