eInnsyn

Søk i postliste



Flere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Kvafjord Kommune - Svein Dragvold 2019/60/Rå videregående skole - leie/bruk Kvæfjordhallen 14.06.2019 5684/2019
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen 2019/27/forsikring lærlinger 14.06.2019 5683/2019
Inngående brev Valg - Påminnelse om registrering av åpningstider for forhåndsstemmelokaler 14.06.2019 5635/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark OVERSENDELSE KLAGESAK: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen i Kvæfjord: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak 14.06.2019 5682/2019
Utgående brev Åge Volden Gbnr 51/51 Ny utsettelse på frist for ferdigstillelse 14.06.2019 5666/2019
Utgående brev YX bestilling av to nye drivstoffkort 14.06.2019 5664/2019
Inngående brev Aftenposten Innsynsbegjæring - avvik på norske sykehjem 14.06.2019 5644/2019
Inngående brev Nils Kristian Johansen Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 13.06.2019 5630/2019
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen 10/04538-58 - 2019/46-43: samiske stedsnavn i Kvæfjord kommune 12.06.2019 5527/2019
Inngående brev ***** Personalmappe; ***** ***** ***** ***** ***** 12.06.2019 5550/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kvæfjord kommune 12.06.2019 5524/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Protokoll - Grensejustering, tilleggsareal til Gnr 60 Bnr 7 12.06.2019 5521/2019
Inngående brev Hans Johansen Tegninger garasje 12.06.2019 5518/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Tilretteleggingsmidler for prioritering studieåret 2019/2020 12.06.2019 5515/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Veiledning før tilsyn med Kvæfjord kommune som barnehagemyndighet, 21.08.2019 12.06.2019 5514/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Varsel om tilsyn med Kvæfjord kommune som barnehagemyndighet 23.oktober 2019 12.06.2019 5512/2019
Inngående brev Valgdirektoratet, noreply@valg.no Prøvevalg 11.06.2019 5489/2019
Inngående brev Andvord - Stemmesedler - Korrektur for Kvæfjord (5411), version 1 11.06.2019 5487/2019
Inngående brev Odd G. Nilssen Slamtømming 11.06.2019 5486/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Bekreftelse tilsk. til etablering og videre utv. av frisklivs.... 11.06.2019 5483/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Innv. tilskudd til etablering og videreutv. frisklivs... 11.06.2019 5482/2019
Inngående brev ***** Annonse 11.06.2019 5474/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 11.06.2019 5465/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 11.06.2019 5464/2019
Inngående brev Marit Bjerkaas Søknad om allerede oppført tilbygg til hytte 11.06.2019 5461/2019
Utgående brev Maria Lorentzen overdragelse to boligtomter i Lamhagan - kjøpekontrakt og skjøter 06.06.2019 5425/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Deling av tilleggsareal til fritidseiendom 06.06.2019 5418/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Uttalelse om kulturminner i forbindelse med søknad om stall på boligeiendom 06.06.2019 5416/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Bygging av stall på boligeiendom 06.06.2019 5415/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse i forbindelse med søknad om tilbygg til bolig og naust nærmere sjø enn 100 meter 06.06.2019 5414/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Uttalelse om kulturminner i forbindelse med søknad om tilbygg til bolig, heving av tak og fasadeendring 06.06.2019 5413/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Uttalelse om kulturminner i forbindelse med søknad om deling av eiendom 06.06.2019 5410/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tilbygg 06.06.2019 5409/2019
Inngående brev Harstad kommune Rapport etter branntilsyn ved Kveldro Bosenter 2019 06.06.2019 5408/2019
Inngående brev Helga Svendsen søknad on nedsetting av fartsgrense 06.06.2019 5403/2019
Utgående brev Maria Lorentzen Vedr. ny bolig og innsending av byggesøknad 06.06.2019 5402/2019
Utgående brev Sulland Stein Johnsen m.fl. 2019/51/Kvæfjord kommune: mangler leasingavtale for ZA19764 06.06.2019 5398/2019
Utgående brev Randi Ness Pedersen ZA19764 Kommunebilen =) 06.06.2019 5397/2019
Utgående brev Harstad Ove Frantzen m.fl. melding om vedtak: Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester 05.06.2019 5385/2019
Utgående brev Balestrand kommune m.fl. 2019/20/Balestrand kommune - anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5377/2019
Utgående brev Nord-Aurdal kommune m.fl. 2019/20/Nord-Aurdal kommune - anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5376/2019
Utgående brev Brønnøy kommune m.fl. 2019/20/Brønnøy kommune - anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5375/2019
Utgående brev Meldal kommune m.fl. 2019/20/Meldal kommune - anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5374/2019
Utgående brev Kvam herad m.fl. 2019/20/Kvam kommune - anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5373/2019
Utgående brev Hamar kommune m.fl. 2019/20/Hamar kommune - anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5372/2019
Utgående brev Søndre Land kommune m.fl. 2019/20/Søndre Land kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5371/2019
Utgående brev Terje Johnsen m.fl. 2019/20/Stjørdal kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5370/2019
Utgående brev Stange kommune m.fl. 2019/20/Stange kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5369/2019
Utgående brev Roger Granheim m.fl. 2019/20/Askøy kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5368/2019
Utgående brev Saltdal kommune m.fl. 2019/20/Saltdal kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5367/2019
Utgående brev Hå kommune m.fl. 2019/20/Hå kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5366/2019
Utgående brev Østre Toten kommune m.fl. 2019/20/Østre Toten kommune - anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5365/2019
Utgående brev Nome kommune m.fl. 2019/20/Nome kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5364/2019
Utgående brev Vestnes kommune m.fl. 2019/20/Vestnes kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5363/2019
Utgående brev Bærum kommune m.fl. 2019/20/Bærum kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5362/2019
Utgående brev Klæbu kommune m.fl. 2019/20/Klæbu kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5361/2019
Utgående brev Eigersund kommune m.fl. 2019/20/Eigersund kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5360/2019
Utgående brev Johnny Kvalø m.fl. 2019/20/Sortland kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5359/2019
Utgående brev Gran kommune m.fl. 2019/20/Gran kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5358/2019
Utgående brev Ringsaker kommune m.fl. 2019/20/Ringsaker kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 05.06.2019 5357/2019
Utgående brev Skodje m.fl. 2019/20/Ørskog/Skodje kommuner - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 05.06.2019 5356/2019
Utgående brev SMISO L Sivertsen m.fl. tilskudd SMISO Troms 2019 05.06.2019 5353/2019
Inngående brev Frisurf - Åge Volden Gbnr 51/51 Ny utsettelse på frist for ferdigstillelse 04.06.2019 5323/2019
Inngående brev Askoy Kommune - Roger Granheim 2019/20: Tekst i komm. øk prp 04.06.2019 5279/2019
Utgående brev Kjetil Wold melding om vedtak - tilskudd fra kommunalt næringsfond med 37 500 kr til nydyrking 04.06.2019 5330/2019
Inngående brev Randi Owe Årsmelding 2018 Rådet for funksjonshemmede 04.06.2019 5329/2019
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen m.fl. RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0018 04.06.2019 5328/2019
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen m.fl. RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0017 04.06.2019 5327/2019
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen m.fl. RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0016 04.06.2019 5326/2019
Utgående brev Lillian Hessen tilbud regulering leilighetsbygg - anskaffelsesprotokoll 04.06.2019 5322/2019
Utgående brev Swco Ingrid Sværd Pedersen m.fl. tilbud regulering leilighetsbygg - anskaffelsesprotokoll 04.06.2019 5321/2019
Utgående brev Stein Gunnar Moksness Kvæfjord Båtforening - godtgjørelse gjesteplasser Leikvika 2019 04.06.2019 5319/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Tildeling av prosjektskjønnsmidler - Kommunesamarbeid skog og landbruk 04.06.2019 5318/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Om gradvis avvikling av medfinansiering. 04.06.2019 5317/2019
Utgående brev Aina Bjerke Minikonkurranse - tilbud regulering leilighetsbygg 04.06.2019 5314/2019
Inngående brev Universitetssykehuset Nord-Norge Sommerdrift 2019 Psykisk helsevern for voksne, Avdeling Sør, UNN HF 04.06.2019 5309/2019
Utgående brev Borkenes skolekorps Maria Knudsen Borkenes skolekorps - godtgjørelse flaggheising 2019 04.06.2019 5307/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter. 04.06.2019 5306/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Svar megleropplysninger 04.06.2019 5304/2019
Inngående brev Jorunn Torbergsen Søknad om bygging av landbruksvei, Weekendveien. Gnr/Bnr 41/1 04.06.2019 5303/2019
Inngående brev Paul Jakobsen Redegjørelse for tiltak 04.06.2019 5299/2019
Inngående brev Harstad kommune Rapport etter branntilsyn ved Borkenes Barne- og Ungdomsskole 2019 04.06.2019 5298/2019
Inngående brev Rolf Ågesen Tilbygg til bolig 04.06.2019 5277/2019
Inngående brev Rolf Thorbergsen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 04.06.2019 5276/2019
Inngående brev Kvæfjord kommunestyret Uttalelse fra gruppelederne i Kvæfjord kommunestyre 04.06.2019 5275/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Steingjerdet på GBnr 66/36 04.06.2019 5274/2019
Utgående brev Ottar Markussen Vår ref. 2017/848 KRN - Tillatelse til etablering av forstøtningsmur og fylling, samt riving av tilbygg til garasje Gnr 66 Bnr 36 - Vedr. uttalelse sametinget 04.06.2019 4907/2019
Inngående brev Roger Marhaug behandlingsgebyr 03.06.2019 5224/2019
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Merknader fra Håvard Haraldsønn Salen -kommunens e-post av 09.04.2019 - TU-SAK 29/17 mfl. 31.05.2019 5163/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Inntil 1400 m2 fridtidstomt rundt eksisterende hytta "Torvhytta" 31.05.2019 5197/2019
Inngående brev Geir Hagen Søknad om ferdigattest 31.05.2019 5196/2019
Inngående brev Propellfabrikken Propellfabrikken 31.05.2019 5195/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Protokoll - Deling av eiendommen - Formål: Tomt rundt eksisterende fritidsbolig 31.05.2019 5194/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 31.05.2019 5193/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 31.05.2019 5192/2019
Inngående brev Rolf Ågesen Søknad om ferdigattest 31.05.2019 5191/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding 2018 fra driftsenhetene innen RO3 Heles/Omsorg 31.05.2019 5190/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 31.05.2019 5189/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Svar - Høringsbrev 31.05.2019 5188/2019
Inngående brev Jørill Wogtor m.fl. Veiadresser - klage 31.05.2019 5165/2019
Utgående brev Arne Dahle m.fl. 2017/691-64/Kvæfjord kommune/TU-sak 20/19: Merknader fra Håvard Haraldsønn Salen -kommunens e-post av 09.04.2019 - TU-SAK 29/17 mfl. 31.05.2019 5164/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Anskaffelsesprotokoll 29.05.2019 5159/2019
Inngående brev ***** Info 29.05.2019 5150/2019
Utgående brev Sweco Ingrid Sværd Pedersen Minikonkurranse - tilbud regulering leilighetsbygg 29.05.2019 5141/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Mindre reguleringsendring 29.05.2019 5116/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Sommerjobb for ungdom - Helse og omsorg 29.05.2019 5113/2019
Utgående brev Harstad Are Stenkjær Nedklassifisering av vei. Sikring av tidligere almenningskai på Kveøya 29.05.2019 5112/2019
Inngående brev Troms fylkeskommune Anmodning om hjelp til arkivering 28.05.2019 5081/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/1057 2019/68/SØKNAD om mindre reg.endring for kommunal eiendom gbnr 47/104 i Lamhagan tilknyttet makebytte med 47/21/F Aronsen 28.05.2019 5056/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region nord E10/rv.85 - Forespørsel til berørte kommuner vedrørende oversikt over landbruksområder lang Hålogalandsvegen 28.05.2019 5080/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Svar på søknad - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig... 28.05.2019 5077/2019
Inngående brev Harstad kommune Rapport etter branntilsyn ved Inko AS Trastad produkter 28.05.2019 5071/2019
Inngående brev Harstad kommune Rapport etter branntilsyn ved Kvæfjord kirke 2019 28.05.2019 5055/2019
Inngående brev Harstad kommune Varsel om oppfølging ved egenmelding 2019 etter branntilsyn 2018 ved Husby barnehager 28.05.2019 5053/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Innspill til varsel om oppstart av planarbeid - privat reguleringsplan - Gbnr 19/32, Gullesfjord, Kvæfjord kommune 28.05.2019 5052/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Varsel om oppstart av planarbeid i Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune - Fylkesmannens innspill 28.05.2019 5051/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Høringsbrev i forbindelse med planer om gjenoppbygging av naust etter naturskade - uttalelse om kulturmidler 28.05.2019 5050/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Ingen merknader til klage 28.05.2019 5049/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse i forbindelse med planer om gjenoppbygging av naust etter naturskade, Gnr 53 Bnr 3 28.05.2019 5047/2019
Inngående brev Holmestrand Kommune - Wenche Gregersen LVSH: purring Telling vertskommunebeboere pr 1.1.2019 27.05.2019 4985/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til sak 27.05.2019 4951/2019
Utgående brev Ingvild Lauvland Høie melding om vedtak: søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til landbruksvei 27.05.2019 5037/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Årsrapport kommunesamarbeid brann 27.05.2019 5026/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet 27.05.2019 5018/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Kveøyforbindelsen - gradvis avvikling av medfinansiering fra Kveøysamfunnet 27.05.2019 5016/2019
Utgående brev Rune Skog m.fl. Minikonkurranse - reg.plan - tilbud regulering leilighetsbygg. Tillegg 27.05.2019 5006/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Erwin Jacobsen 7.5.2019 Høringssvar evaluering TU-sak 2/19 samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester i Kvæfjord kommune 27.05.2019 4983/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Feiersvenn Frank Aabø 6.5.2019 Uttalelse ang samarbeidsavtalen - feiertjenesten 27.05.2019 4982/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hovedverneombud Neil Markussen 3.5.2019 Høringsuttalelse til K-sak 30/18 Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feietjenester 27.05.2019 4981/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 57 Bnr 65 - Protokoll - Deling. Formål: Tilleggsareal til Gnr 57 Bnr 56 27.05.2019 4979/2019
Inngående brev Tanya Johannessen Signatur fra kjøper av tilleggsareal 27.05.2019 4971/2019
Inngående brev Hans Johansen Signatur fra kjøper av tilleggsareal 27.05.2019 4970/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 27.05.2019 4969/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 27.05.2019 4968/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 27.05.2019 4967/2019
Inngående brev Bjarne Skoglund Søknad om bygging av landbruksvei 27.05.2019 4965/2019
Inngående brev Hans Johansen Søknad om dispensasjon og byggetillatelse garasje 27.05.2019 4962/2019
Utgående brev Hans Johansen Vår ref. 2019/643 KRN - Vedr. planer/ønsker om oppføring av ca. 65-70 m2 garasje - Om innsending av søknad 27.05.2019 4871/2019
Inngående brev Vegvesen - Reppen Silje Gnr. 12 bnr. 10 i Kvæfjord kommune - høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om deling (inntil 500 m2 tilleggsareal til fritidseiendommen gnr. 12 bnr. 26) 24.05.2019 4942/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Svar - Forslag til reguleringsendring for E10/rv. 85. Tjeldsund- Gullesfjordbotn - Langvassbukt - Høring og offentlig ettersyn 23.05.2019 4910/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Uttalelse om kulturminner i forbindelse med søknad om deling av gbnr 22/5 23.05.2019 4901/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Dispensasjon og byggetillatelse til tilbygg til fritidsbolig gbnr 13/42 i Kvæfjord kommune 23.05.2019 4899/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 23.05.2019 4898/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 23.05.2019 4897/2019
Inngående brev Harstad kommune Oppfølging etter branntilsyn ved Kvæfjord Kulturhus 2018 23.05.2019 4896/2019
Inngående brev Harstad kommune Oppfølging etter branntilsyn 2018 ved Kvæfjordhallen 23.05.2019 4895/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region nord Høringsuttalelse 23.05.2019 4893/2019
Inngående brev Magnus Bruland Samsvarserklæring 23.05.2019 4892/2019
Inngående brev Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker 23.05.2019 4884/2019
Utgående brev Einan, Bjørn Vår ref. 2019/458 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling av Gnr 22 Bnr 5 med formål inntil 3500 m² boligtomt rundt våningshus, garasje og lagerbygning - Ingen merknader fra Fylkesmannen 23.05.2019 4867/2019
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Kommunal eiendom uten plassering i kartet 23.05.2019 4819/2019
Utgående brev Roald Ivar Thunberg Alarmsendere 23.05.2019 2956/2019
Utgående brev Anders Aasheim frisklivssøknad 2019 fra Kvæfjord 23.05.2019 2506/2019
Utgående brev Kirsti Jensen m.fl. Søknad 2019- rapportering 2018 kommunalt rusarbeid 23.05.2019 2311/2019
Utgående brev saman ahmadi (19/274) Overflatevann 23.05.2019 1669/2019
Utgående brev Komrevnord - Liv Aamnes Revisjonsberetning 23.05.2019 1526/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. (19/274) Overflatevann 23.05.2019 1503/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. (19/274) Overflatevann Borkenes privat eiendom 23.05.2019 1478/2019
Utgående brev saman ahmadi (19/274) Overflatevann 23.05.2019 1475/2019
Utgående brev Liv Aamnes Revisjon av tilskudd 2018 "Komunalt rusarbeid" 23.05.2019 1290/2019
Utgående brev KomRev Nord m.fl. Revisjon av tilskudd 2018 "Komunalt rusarbeid" 23.05.2019 1126/2019
Utgående brev KomRev Nord m.fl. Tillegg revisjon Tilbud til mennesker med langvarige og/ eller sammensatte tjenestebehov 23.05.2019 1125/2019
Utgående brev KomRev Nord m.fl. Revisjon tilskudd 2018 Tilbud til mennesker med langvarige og/ eller sammensatte tjenestebehov 23.05.2019 1124/2019
Internt notat uten oppfølging Marit Blekastad Rapportering av overføring av ubenyttede midler til 2019- "Kommunalt rusarbeid" og "Langvarige og sammensatte" 23.05.2019 87/2019
Utgående brev Kjetil Trygve Larsen Rapportering av overføring av ubenyttede midler til 2019- "Kommunalt rusarbeid" og "Langvarige og sammensatte" 23.05.2019 11331/2018
Utgående brev Thyrhaug, Anette Moltu m.fl. PÅMINNELSE: Rapportering av overføring av ubenyttede midler til 2019 - "Kommunalt rusarbeid" og "Langvarige og sammensatte" 23.05.2019 11298/2018
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad m.fl. Referat fra oppstartsmøte - Hålogalandsvegen, nye reguleringsendringer 23.05.2019 7959/2018
Inngående brev K-Sek - Audun Haugan Utskrift av sak for kontrollutvalget 22.05.2019 4878/2019
Inngående brev Postmottak Protokoller fra kontrollutvalget. 22.05.2019 4877/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Tor Anders Markussen 19/1094-6 Høring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne 22.05.2019 4875/2019
Inngående brev Mail Survey-Xact - Valgdirektoratet Spedisjon av forhåndsstemmer 22.05.2019 4860/2019
Inngående brev Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle Styremøte LVSH høsten 2019 - sett av dato! 22.05.2019 4822/2019
Utgående brev Sulland Stein Johnsen m.fl. Skademelding motorvogn ZA18775 Skoda Octavia VARE 2.0 2017 22.05.2019 4821/2019
Inngående brev Valgdirektoratet Utvidelse av frist for bestilling av informasjonsbrosjyrer til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 21.05.2019 4818/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Randi Ness Pedersen Opplæringsdager Kvæfjord kommune 21.05.2019 4810/2019
Inngående brev Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther 2019/2/Kvæfjord kommune/Kommuneprp 2020 - skjønnsmidler 21.05.2019 4809/2019
Inngående brev Vegvesen - Vestnes Line Oversendelse til vedtak 21.05.2019 4788/2019
Inngående brev Ramboll - Anne Elisabeth Katmo RV 85 - Langvatnet - Reguleringsplan 21.05.2019 4787/2019
Utgående brev Solveig Skog Kvæfjord kommune: Takst 21.05.2019 4817/2019
Inngående brev Postmottak HOD Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader 21.05.2019 4816/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedrørende tillatelse til etablering av forstøtningsmur og fylling 21.05.2019 4807/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse i forbindelse med søknad om deling av Gnr 22 Bnr 5 21.05.2019 4805/2019
Inngående brev Husbanken Utbetaling av lån 21.05.2019 4804/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Eldrerådskonferansen 18.-19. september 2019 21.05.2019 4801/2019
Internt notat uten oppfølging Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kvæfjord kommune 21.05.2019 4795/2019
Internt notat uten oppfølging Alf-Børre Knudsen hensatt bil (2) 21.05.2019 4790/2019
Internt notat uten oppfølging Alf-Børre Knudsen hensatt bil 21.05.2019 4789/2019
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Kommune- og regionreform - info om konsekvenser for ISY ProAktiv 21.05.2019 4776/2019
Utgående brev Bjørn Bloch Kommune- og regionreform - info om konsekvenser for ISY WinMap 21.05.2019 4775/2019
Utgående brev Steinar Olsen Vår ref. 2018/849 KRN - Vedr. mottatt søknad om tilbygg til bolig på Gnr 47 Bnr 45 21.05.2019 4749/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen Vår ref. 2019/645 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 47 Bnr 91 (tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 48) 21.05.2019 4748/2019
Utgående brev Indbjør Rita (19/65) Helsehus Kvæfjord - Norconsult Signert endringsvarsel nr 4 21.05.2019 4737/2019
Utgående brev Åge Eilertsen Vår ref. 2018/492 KRN - Vedr planer om nytt våningshus på Gnr 43 Bnr 7 21.05.2019 4736/2019
Utgående brev Ove Frantzen (Ove.Frantzen@harstad.kommune.no) (19/268): Sør- Troms IUA OOppdatert beredskapsplan operativ del 21.05.2019 4733/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen Vår ref. 2019/647 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 47 Bnr 104 (tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 138) 21.05.2019 4729/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen Vår ref. 2019/646 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 47 Bnr 104 (tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 137) 21.05.2019 4728/2019
Utgående brev John Werner Solgren Vår ref. 2019/515 KRN - Oversender byggetillatelse tilbygg Gnr 48 Bnr 9 21.05.2019 4722/2019
Utgående brev John Werner Solgren Vår ref. 2019/515 KRN- Vedr. søknad 21.05.2019 4707/2019
Utgående brev Jenny Ann Markussen Angående: Vår ref. 2018/849 KRN - Vedr. mottatt søknad om tilbygg til bolig på Gnr 47 Bnr 45 med plassering helt i nabogrensen 21.05.2019 4706/2019
Utgående brev Roar Nymo Serveringsbevilling og skjenkebevilling 21.05.2019 4698/2019
Versjon:5.0.7