eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Kartverket - Aud-Kirsti Pedersen 10/04538-93 - 22/46/Kvæfjord kommune: Gullholm - Gullholmen 28.06.2022 5191/2022
Inngående brev Kld Dep - Gvein Robert 21/767 Høring - bruk av motorkjøretøy til uttransport av felt villsvin 28.06.2022 5184/2022
Inngående brev Santander ZA19764 - Nå nærmer leasingperioden seg slutten 28.06.2022 5180/2022
Inngående brev Santander ZA18410 - Nå nærmer leasingperioden seg slutten 28.06.2022 5179/2022
Inngående brev Santander ZA18895 - Nå nærmer leasingperioden seg slutten 28.06.2022 5178/2022
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 28.06.2022 5177/2022
Inngående brev Ytterbygda Beitelag SA v/ Kåre Bakken Utbetalingsanmodening - Tilskudd til tiltak i beiteområder - 152585 27.06.2022 5171/2022
Inngående brev Randi Helene Owe Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - delutbetaling av tilskudd til prosjektet "Renovering av tak, pipe/grue i fjøs" 27.06.2022 5170/2022
Inngående brev Arvid Nordskott Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - avslutning av prosjektet "Nytt liv i gammel fjøs" 27.06.2022 5169/2022
Inngående brev Helsedir - Trykksak Utsendelse av ekstern høring til statsforvaltere og kommuner 27.06.2022 5159/2022
Inngående brev Postmottak BFD 22/2228 Høring av forskrifter til ny barnevernslov – forskrift om barns medvirkning i barnevernet, samtaleprosessforskriften og godkjenningsforskriften 27.06.2022 5158/2022
Inngående brev Bfd Dep - Tjelflåt Camilla Børresen 22/2228-1 Høring av forskrifter til ny barnevernslov - Forskrift om barns medvirkning i barnevernet, samtaleprosessforskriften og godkjenningsforskriften 27.06.2022 5142/2022
Inngående brev Vestnes Kommune - Værholm, Magne 22/29: LVSH årsmøte - GODTATT deltakelse 24.06.2022 5136/2022
Inngående brev Vibeke Johnsen INNKALLING - LVSH årsmøte 24.6.2022 kl. 12:00 24.06.2022 5135/2022
Inngående brev Stange Kommune - Knut Olav Halvorsen LVSH årsmøte 24.06.2022 5134/2022
Inngående brev Altinn - 966081252 NORD-NORGES DIAKONISTIFTELSES LEGAT TIL BESTE FOR PSYKISK UTVIKLINGS- HEMMEDE I KVÆFJORD, Årsregnskap (RR-0002) , 966081252, NORD-NORGES DIAKONISTIFTELSES LEGAT TIL BESTE FOR PSYKISK UTVIKLINGS- HEMMEDE I KVÆFJOR 24.06.2022 5131/2022
Inngående brev Kommunalbanken - Terje Fronth-Pedersen Tilbud kr. 76.832.000,00 24.06.2022 5127/2022
Inngående brev Kommunalbanken - Terje Fronth-Pedersen Tilbud kr. 76.832.000,00 24.06.2022 5125/2022
Inngående brev Klp - Ellen Winge Ler Lånetilbud Kvæfjord kommune 24.06.2022 5124/2022
Inngående brev Eigersund Kommune - Tore L. Oliversen Ang LVSH årsmøte - sak 5 24.06.2022 5122/2022
Inngående brev Nome Kommune - Lars-Arne Oldernes [EKSTERN] INNKALLING - LVSH årsmøte 24.6.2022 kl. 12:00 24.06.2022 5121/2022
Inngående brev Postmottak KUD Høringsnotat om forbud mot konverteringsterapi 24.06.2022 5110/2022
Inngående brev Postmottak BFD 22/1469 Høring av endringer gravplassloven om digital gravferdsmelding mv. 23.06.2022 5101/2022
Inngående brev Baerum Kommune - Anne Austveg INNKALLING - LVSH årsmøte 24.6.2022 kl. 12:00 23.06.2022 5081/2022
Inngående brev Alesund Kommune - Dagrun Lorgen Jensen 22/57047 Innkalling - vertskommunesamanslutning - LVSH årsmøte 24.6.2022 kl. 12:00 - teams - deltaking frå Ålesund kommune og fullmakt 23.06.2022 5079/2022
Inngående brev Ha Kommune - Kitty Marie Eikeland INNKALLING - LVSH årsmøte 24.6.2022 kl. 12:00 23.06.2022 5078/2022
Inngående brev Politiet Underretning ***** ***** 23.06.2022 5109/2022
Inngående brev NVE NVEs generelle tilbakemelding - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, PBL og jordloven - Deling av gnr. 66 bnr. 13 til selvstendig boligtomt rundt eksisterende våningshus / fjøs / garasje - Kvæfjord kommune 23.06.2022 5107/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Vedrørende - Søknad om ny avkjørsel - fylkesveg 7782 - gbnr 23/1 - Kvæfjord kommune 23.06.2022 5106/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 35/22 Godkjenning av møtebok for formannskapets møter 02.05.2022 og 18.05.2022 23.06.2022 5098/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 36/22 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS 23.06.2022 5097/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 38/22 Regnskap 2021 og finansiell rapportering pr. 31.12.2021 23.06.2022 5096/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 39/22 Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2021 23.06.2022 5095/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 40/22 Tertialrapport 1 2022 23.06.2022 5094/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 41/22 Rammedebatt 23.06.2022 5093/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 42/22 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 23.06.2022 5092/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 43/22 Delegeringsreglement - reglement for delegering og innstilling 23.06.2022 5091/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 44/22 Veivisningsskilt til Gullholmen med flere - spørsmål om navnesak 23.06.2022 5090/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 45/22 Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 - fastsetting av valgdag 23.06.2022 5088/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 46/22 Eiermessig konsolidering mellom Nordkraft AS, Trollfjord kraft AS og Andøy Energi AS 23.06.2022 5087/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 47/22 Kulde 24 - søknad kommunalt næringsfond 23.06.2022 5086/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 49/22 Årlig utdeling av inkluderingspris - vedtekter 23.06.2022 5085/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 50/22 Torgeir Jensen - søknad om fritak fra folkevalgte verv i Kvæfjord kommune. Suppleringsvalg 23.06.2022 5084/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 48/22 Guldhaugen Hest AS - søknad støtte fra kommunalt næringsfond 23.06.2022 5083/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2020/916 KRN - Om tilbygg og bruksendring 23.06.2022 5076/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/177 KRN - Om tidligere dispensasjonsvedtak plassering garasje Gnr 57 Bnr 262 og ny høyde garasje 23.06.2022 5075/2022
Inngående brev Snekker Pedersen Gnr 61 Bnr 4 - Søknad om ferdigattest 23.06.2022 5074/2022
Inngående brev Postmottak KDD Endringer i kommuneloven - høring 22.06.2022 5065/2022
Inngående brev Dss Dep - Distribusjonsoppdrag Høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 22.06.2022 5048/2022
Inngående brev Klp - Ellen Winge Ler Låneforespørsel 22.06.2022 5024/2022
Inngående brev Hinnstein - Arnt Marius Eriksen Seks rammeavtaler på levering av konsulenttjenester 22.06.2022 5007/2022
Inngående brev Kommunalbanken - Låneforespørsel for Kvæfjord kommune 22.06.2022 5005/2022
Inngående brev Spinnark - Daniel Peter Barth Rammeavtale levering konsulenttjenester delkontrakt 5: Arkitekt/teknisk tegner 22.06.2022 4997/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/379 KRN - Om mottatt søknad om ferdigattest - Ber om supplerende dokumentajon 22.06.2022 5068/2022
Inngående brev Egil Fonn Gnr 33 Bnr 4 - Henvendelse mulig deling 22.06.2022 5060/2022
Inngående brev Randi Helstrøm Gnr 51 Bnr 92 - Redegjørelse kloakk 22.06.2022 5057/2022
Inngående brev Bente Helstrøm Vår ref. 2022/271 KRN - Om VA og adkomst i forbindelse med rammesøknad - Ber om uttalelser 22.06.2022 5056/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Arkivundersøkelse av arkivholdet 2022 - svar 22.06.2022 5055/2022
Inngående brev Øyvind Larsen Vår ref. 2022/282 KRN - Om ansvarsrett og mangler ved motatt søknad 22.06.2022 5054/2022
Inngående brev Ingunn Høiden Vår ref. 2022/497 KRN - Om platting Gnr 55 Bnr 24, Heimenbakken 1 22.06.2022 5053/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/491 KRN - Landbruksfaglig uttalelse 22.06.2022 5050/2022
Inngående brev Rolf Ingar Eggum Gnr 51 Bnr 93 - Søknad om ansvarsrett Gamnes Gård 22.06.2022 5049/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 37/22 Anja Lone Kristiansen - søknad om fritak fra folkevalgte verv i Kvæfjord kommune. Suppleringsvalg 22.06.2022 5047/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 38/22 Spørretime 22.06.2022 5046/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 37/22 Torgeir Jenssen - søknad om fritak fra folkevalgte verv i Kvæfjord kommune. Suppleringsvalg 22.06.2022 5045/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 36/22 Årlig utdeling av inkluderingspris - vedtekter 22.06.2022 5044/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 35/22 Delegeringsreglement - reglement for delegering og innstilling 22.06.2022 5043/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 34/22 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 22.06.2022 5042/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 33/22 Eietmessig konsolidering mellom Nordkraft AS, Trollfjord kraft AS og Andøya Energi AS 22.06.2022 5041/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 32/22 Revidert avtale om vertskommunesamarbeid for Pedagogisk psykologisk tjeneste 22.06.2022 5040/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 31/22 Detaljregulering - Viltkroa ved Langvassbukt 22.06.2022 5039/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 30/22 Kommunedelplan for helse og omsorg 2022-2030 22.06.2022 5038/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 29/22 Ny organisering av Midtre Hålogaland friluftsråd - ny korrigert samarbeidsavtale med kommunene 22.06.2022 5037/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 28/22 Rapport om forebygging av mobbing skole og barnehage juni 2022 22.06.2022 5036/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 27/22 Tertialrapport 1 2022 22.06.2022 5035/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 26/22 Reglement for administrasjonsutvalget 22.06.2022 5034/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 25/22 Valg til ungdomsrådet 2022-2023 - supplering av medlemmer 22.06.2022 5033/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 24/22 Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 - fastsetting av valgdag 22.06.2022 5032/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 23/22 Årsmelding for felles råd for eldre personer med funksjonsnedsettelser 2021 22.06.2022 5031/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 22/22 Årsmelding Kvæfjord ungdomsråd 2021 22.06.2022 5030/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 21/22 Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2021 22.06.2022 5029/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 20/22 Regnskap 2021 og finansiell rapportering pr. 31.12.21 22.06.2022 5028/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 19/22 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 24.06.22 22.06.2022 5027/2022
Inngående brev Arbeidstilsynet Oppfølging av tilsyn - Sykepleietjenesten 22.06.2022 5026/2022
Inngående brev ***** Personalmappe: ***** 22.06.2022 5014/2022
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 66 Bnr 14 - Melding til tinglysing - Deling av eiendommen. Formål: Boligtomt rundt eksisterende våningshus 22.06.2022 5012/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 20 Bnr 3,5 og 7 - Vedtak - Tillatelse til etablering av ny avkjørsel - FV 7782 22.06.2022 5001/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/338 KRN - Om søknad om avkjørsel til hyttetomt på eiendommen Gnr 23 Bnr 1 22.06.2022 5000/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Til uttalelse - Søknad om utlegging av sjøkabel - Lanesodden - Elvebukta - Kvæfjord kommune - Troms og Finnmark fylke 22.06.2022 4999/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/491 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for legging av land- og sjøkabel i forbindelse med Lysåelva Kraftverk AS 22.06.2022 4998/2022
Utgående brev Adresseliste Gnr 13 Bnr 6 og 16 og Gnr 25 Bnr 1 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon for sjøkabel og landkabel i forbindelse med 22 kV strømkabel til Lysåelva Kraftverk AS 22.06.2022 4948/2022
Saksframlegg/innstilling Anja Lone Kristiansen - søknad om fritak fra folkevalgte verv i Kvæfjord kommune 22.06.2022 4798/2022
Utgående brev Servicekontoret Gruppemøte sp 22.06.2022 4797/2022
Utgående brev Jan Meyer Gruppemøter 22.06.2022 4750/2022
Utgående brev Flesnes oppvekstsenter Tilsyn 22.06.2022 4712/2022
Utgående brev Kveøy grendehus v/Wenche Hunstad Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - Kveøy grendehus 22.06.2022 4657/2022
Saksframlegg/innstilling Spørretime 22.06.2022 4653/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 24.3.2022 22.06.2022 4651/2022
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2021 22.06.2022 4463/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - 09.12.21 22.06.2022 4155/2022
Saksframlegg/innstilling Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 23.11.21 22.06.2022 4027/2022
Saksframlegg/innstilling Administrasjonsutvalget - godkjenning av møtebok fra møte 18.03.22 22.06.2022 3474/2022
Inngående brev Ksagenda - Eli Anne Hole Østby KS medaljer 21.06.2022 4978/2022
Inngående brev Harstad Kommune - Stine Mari Bjugn Kontrakter, konsulenttjenester - Harstad, Kvæfjord og Lødingen 21.06.2022 4957/2022
Inngående brev Askoy Kommune - Roger Granheim INNKALLING - LVSH årsmøte 24.6.2022 kl. 12:00 21.06.2022 4950/2022
Utgående brev ***** Arbeidsattest 21.06.2022 4995/2022
Inngående brev Nils Eric Johann Eisemann Gnr 23 Bnr 1 - Vedr. søknad om ny avkjørsel - fylkesvei 7782 21.06.2022 4984/2022
Inngående brev Glenn Barosen Gnr 47 Bnr 57 - Erklæring om ansvarsrett 21.06.2022 4982/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/432 KRN - Om skifting av vinduer på eldre våningshus Gnr 40 Bnr 39 og eventuell søknadsplikt - Uttalelse fra TFFK og videre oppfølging av saken 21.06.2022 4981/2022
Inngående brev Svein Olufsen Gnr 22 Bnr 2 - om mottatt søknad om dispensasjon for naust 21.06.2022 4979/2022
Inngående brev Svein Olufsen Gnr 22 Bnr 2 - Redegjørelse/bilder fra eier av naust 21.06.2022 4977/2022
Inngående brev Karina Magdalene Svendsen Gnr 43 Bnr 56 - Søknad - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 21.06.2022 4976/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Bruksareal tilbygg Gnr 47 Bnr 57 21.06.2022 4971/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Om planer om bygging av dom på Gnr 59 Bnr 11 for allmenn benyttelse - Om søknadsplikt 21.06.2022 4970/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/492 KRN - Om søknadsplikt enkelt naust Gnr 22 Bnr 2 21.06.2022 4969/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Sjøkabel - Søknad om dispensasjon fra kommunens arealdelsplan Lysåelva Kraftverk 21.06.2022 4968/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/1035 KRN - Om mottatt søknad om tilbygg og mangler 21.06.2022 4967/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/1035 KRN - Om mottatt erklæring om ansvarsrett. Behov for supplernede opplysninger 21.06.2022 4966/2022
Inngående brev Harstad Kommune - Ole Anton Løvik Rammeavtale innkjøp trykksaker og profileringsutstyr 21.06.2022 4959/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/876 KRN - Om ny driftsbygning Gnr 30 Bnr 2 - Om uttalelse NVE og videre saksbehandling av mottatt søknad 21.06.2022 4952/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/264 KRN - Tillatelse til bruksendring av garasje i bolig til formål soverom og gang 21.06.2022 4951/2022
Utgående brev Svein Eirik Olufsen Gnr 22 Bnr 2 - Enkelt naust/overbygg for båt - Orientering om søknadsplikt 21.06.2022 4949/2022
Utgående brev Kenneth Grøneng Gnr 51 Bnr 50 - Tillatelse til bruksendring i bolig (ombygging av garasje til soverom og gang) 21.06.2022 4935/2022
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 56 bnr 26 - Sammenslåing med 56/36 21.06.2022 4932/2022
Utgående brev Vestall AS v/ Dragefossen, Knut Arild Hansen Gnr 17 Bnr 27 - Om plassering av nettstasjon i forbindelse med ny kabeltrasè/nettstasjoner på strekningen LANGVASSBUKT - LANGVASSDALEN 21.06.2022 4927/2022
Utgående brev Svein Johansen Gnr 20 Bnr 11 - Ferdigattest for flytebrygge 21.06.2022 4916/2022
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** 21.06.2022 4907/2022
Utgående brev Frank Robert Grytten Budsjettaksepter leiebiler - AutoPass for ferge 21.06.2022 4854/2022
Utgående brev Ole Anton Løvik Rammeavtale innkjøp trykksaker og profileringsutstyr 21.06.2022 4848/2022
Utgående brev Norvald Einar Bendiksen m.fl. Gnr 61 Bnr 6 - Protokoll - Deling av eiendommen med formål tilleggsareal til Gnr 61 Bnr 48 21.06.2022 4836/2022
Utgående brev Adresseliste Gnr 66 Bnr 13 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av eiendommen. Formål: Selvstendig boligtomt rundt eksisterende våningshus/fjøs/garasje, samt tilhørende nausttomt 21.06.2022 4808/2022
Utgående brev Anita Ihle Steen LVSH årsmøte 24.6.2022 kl. 12:00 Innkallingsdokument 21.06.2022 4796/2022
Utgående brev Kartverket Tinglysingen Gnr 61 Bnr 5 - Tinglysing av Gnr 61 Bnr 112 21.06.2022 4777/2022
Utgående brev Bjørn Leopold Welde m.fl. Gnr 51 Bnr 10 - Protokoll - Klarlegging av eksisterende grenser. 21.06.2022 4723/2022
Utgående brev Kvæfjord kommune Gnr 54 Bnr 2 - Tillatelse til deling med formål tomt for Heimenjorda leilighetskompleks 21.06.2022 4722/2022
Utgående brev Kvæfjord kommune Gnr 54 Bnr 83 - Tillatelse til deling med formål tilleggsareal til Gnr 54 Bnr 2 (veigrunn / annen veigrunn) 21.06.2022 4718/2022
Internt notat uten oppfølging Gnr 41 bnr 4 - Sammenslåing med 41/2 21.06.2022 4716/2022
Utgående brev Iht adresseliste Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen i Kvæfjord kommune iht plan- og bygningslovens § 19 - "Forøy Nord" 21.06.2022 4715/2022
Internt notat uten oppfølging Gnr 66 Bnr 56 - Sammenslåing med Gnr 66 Bnr 67 21.06.2022 4714/2022
Utgående brev Statsforvalteren i Trom s og Finnmark KVÆFJORD KOMMUNE - Oversender klagesak i forbindelse med avvisning av klage vedr. eldre naust på eiendommen Gnr 16 Bnr 3 21.06.2022 4634/2022
Utgående brev Hugo Pedersen Gnr 23 Bnr 4 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. nov -03 nr. 98 21.06.2022 4633/2022
Utgående brev Iht adresseliste Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen i Kvæfjord kommune i henhold til plan- og bygningsloven § 19 - "Forøy sør" 21.06.2022 4627/2022
Utgående brev Inger Ann Bendiksen Svar på: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 61 bnr 6 i Kvæfjord Kommune 21.06.2022 4619/2022
Utgående brev ***** vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4573/2022
Utgående brev ***** vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4572/2022
Utgående brev ***** vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4570/2022
Utgående brev ***** Vedtak om særskolt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4569/2022
Utgående brev ***** Vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4568/2022
Utgående brev ***** vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4567/2022
Utgående brev ***** vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4544/2022
Utgående brev ***** Vedt om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4539/2022
Utgående brev ***** Vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4533/2022
Utgående brev ***** Vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4526/2022
Utgående brev ***** Vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4523/2022
Utgående brev ***** Vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4520/2022
Utgående brev ***** Vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4508/2022
Utgående brev ***** Vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4503/2022
Utgående brev ***** Vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4502/2022
Utgående brev ***** Vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 21.06.2022 4499/2022
Saksframlegg/innstilling Torgeir Jensen - søknad om fritak fra folkevalgte verv i Kvæfjord kommune 21.06.2022 4484/2022
Utgående brev Kultur- og likestillingsdepartementet Rapportering på tilskudd til frivilligsentraler 2021 21.06.2022 4482/2022
Saksframlegg/innstilling Eiermessig konsolidering mellom Nordkraft AS, Trollfjord kraft AS og Andøy Energi AS 21.06.2022 4460/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for formannskapets møter 02.05.2022 og 18.05.2022 21.06.2022 4447/2022
Utgående brev Hans Anton Salen Gnr 48 Bnr 32 - Dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av tilbygg til uthus (formål lysthus) 21.06.2022 4437/2022
Saksframlegg/innstilling Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 21.06.2022 4435/2022
Utgående brev Vestall AS v/ Dragefossen, Knut Arild Hansen Gnr 18 Bnr 4 og Gnr 19 Bnr 7,9,11,13,14,15,18,19,20,25,28 og 76 - Dispensasjon for ny kabeltrase med tilhørende nettstasjoner VÅTVOLL - SKJELLNESET 21.06.2022 4405/2022
Utgående brev Vestall AS v/ Øistein Quigstad Nilsen Gnr 20 Bnr 3,5 og 7 - Dispensasjon for ny kabeltrase med tilhørende nettstasjon - LITLE VÅTVOLL - KVALBUKTA 21.06.2022 4404/2022
Utgående brev Vestall AS v/ Dragefossen Knut Arild Hansen Gnr 16 Bnr 1,4,7,10,11,14, 27, 37, 35 og 39 og Gnr 17 Bnr 6, 13 og 27 - Dispensasjon for ny kabeltrase med tilhørende nettstasjoner LANGVASSBUKT - LANGVASSDALEN 21.06.2022 4403/2022
Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 - Forøy Nord - Gullessfjord 21.06.2022 4380/2022
Utgående brev Terje Sodoma Waag m.fl. Vår ref. 2020/1004 KRN - Om mottatt skredvurdering og videre saksbehandling 21.06.2022 4379/2022
Saksframlegg/innstilling Rammedebatt 21.06.2022 4377/2022
Utgående brev Bjørn-Tore Ramm m.fl. Vår ref. 2022/413 KRN - Om deling av Gnr 47 Bnr 163 21.06.2022 4375/2022
Saksframlegg/innstilling Revidert avtale om vertskommunesamarbeid for Pedagogisk psykologisk tjeneste 21.06.2022 4358/2022
Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2021 for RO4 Teknisk og RO6 Selvkost 21.06.2022 4354/2022
Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen i Kvæfjord kommune iht plan- og byningsloven § 19 - "Forøy, sør" 21.06.2022 4289/2022
Saksframlegg/innstilling Veivisningsskilt til Gullholmen med flere - spørsmål om navnesak 21.06.2022 4287/2022
Saksframlegg/innstilling Helga Lilleng og Nils Eric Johann Eisemann - Søknad om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål fritidstomt 21.06.2022 4263/2022
Saksframlegg/innstilling Valg til ungdomsrådet 2022-2023 - supplering av medlemmer 21.06.2022 3955/2022
Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 1 2022 21.06.2022 3843/2022
Saksframlegg/innstilling Tor Ivar Aronsen - Søknad om dispensasjon for deling av Gnr 43 Bnr 23 med formål inntil 1600 m2 boligtomt, Straumen 21.06.2022 3813/2022
Saksframlegg/innstilling Årsmelding for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 2021 21.06.2022 3688/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/344 KRN - Oversender dispensasjonsvedtak byggegrense RV85 ved Ørreten-Langvatnet 20.06.2022 4945/2022
Inngående brev Eiendomsmegler1 Nord-Norge AS Samtykke til sammenføyning 56/26 og 56/36 20.06.2022 4944/2022
Inngående brev Kenneth Grøneng Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 20.06.2022 4934/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Dispensasjonssøknad byggegrense RV85 ved Ørreten-Langvatnet 20.06.2022 4933/2022
Utgående brev Vårin Forøysund Innsynsforespørsel - 4518/2022 og 4516/2022 20.06.2022 4931/2022
Inngående brev Statens Vegvesen Innspill til oppstart av planarbeid - omregulere hytteområde - gnr. 61 bnr. 91 - Elda i Borkenes - Kvæfjord kommune 20.06.2022 4926/2022
Inngående brev Kvæfjord miljøjord SA Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1 20.06.2022 4925/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Svar på søknad om tilskuddsmidler for 2022 til etablering og utvikling av kommunale frisklivs- lærings- og mestringstilbud – Tilsagn - Kvæfjord Kommune 20.06.2022 4923/2022
Inngående brev Fiskeridirektoratet Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen 2022 20.06.2022 4922/2022
Inngående brev Frode Vik Søknad - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) -192366 20.06.2022 4921/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Om plassering nettstasjon 20.06.2022 4918/2022
Inngående brev Jd Dep - Lovavdelingen Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett 17.06.2022 4896/2022
Inngående brev Lavangen Kommune - Anne Strømmesen Kommunebesøk høsten 2022 - Midtre Hålogaland friluftsråd 17.06.2022 4874/2022
Inngående brev postmottak SD 19/1929 Oversendelse av ny veileder til ledningsforskriften 17.06.2022 4872/2022
Inngående brev K-Sek - Inger Johansen K-Sekretariatet IKS - protokoll fra representantskapsmøte 29.4.2022 17.06.2022 4871/2022
Inngående brev NVE NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig - Gnr. 19 bnr. 34 - Kvæfjord kommune 17.06.2022 4903/2022
Inngående brev Hålogalandsrådet REFERAT FRA RÅDSMØTE I HÅLOGALANDSRÅDET I LAVANGEN 02.06.22 KL 11.00 TIL 03 JUNI KL 12.00 17.06.2022 4902/2022
Inngående brev NVE NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Bruksendring av tidligere bedehus til atelier - fritidsbolig, gnr. 51 bnr. 92 - Kvæfjord kommune 17.06.2022 4901/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Håkon Rekkedal Innringer 5411-Gnr 63/ Bnr 6 Bremnesveien 847 17.06.2022 4899/2022
Versjon:5.0.7