eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes 18/96 Ang vei ned til sjøttomten 2017/1407 - KK 54/2 med flere 18.10.2018 9407/2018
Inngående brev Eigersund Kommune - Tore L. Oliversen Vertskommunetilskuddet 18.10.2018 9382/2018
Utgående brev Karin Eriksen m.fl. innkalling møte valgstyre: Supplering valgoppgjør kommunestyret 18.10.2018 9461/2018
Utgående brev Gard Leirvik delutbetaling fra kommunalt næringsfond 18.10.2018 9459/2018
Utgående brev Elisabeth Cardoso da Silva Semantix - prisjustering tolketjenester 18.10.2018 9451/2018
Utgående brev Birger Holand m.fl. statsbudsjettet 2019 18.10.2018 9441/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes Vei adresser Lamhagan 2 nye tomter 18.10.2018 9436/2018
Inngående brev Brønnøysundregistrene Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Kvæfjord kommune 18.10.2018 9430/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Høring - Ny sonestruktur for buss i Troms 18.10.2018 9427/2018
Inngående brev Kartverket Gnr 66 Bnr 6 Retur av tinglyst dokument 18.10.2018 9425/2018
Utgående brev Elisabeth Cardoso da Silva anmodning om prisjustering 18.10.2018 9417/2018
Inngående brev Semantix - Elisabeth Cardoso da Silva anmodning om prisjustering 18.10.2018 9416/2018
Inngående brev ***** Personalmappe ***** ***** 18.10.2018 9404/2018
Utgående brev post k-eiendom 18/67/Kvæfjord kommune: Berg/Engen - (1) Refusjonsplikt (2) Mulige arealkjøp 18.10.2018 9394/2018
Inngående brev Ks - Sigmund Engdal Oppdatert prognosemodell og notat om statsbudsjettet. 18.10.2018 9391/2018
Internt notat uten oppfølging Alf-Børre Knudsen m.fl. KS-omtale av statsbudsjettet 18.10.2018 9390/2018
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen Betalingsplan renter og avdrag 2019 - 2022 18.10.2018 9387/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Betalingsplan renter og avdrag 2019 - 2022.xlsx 18.10.2018 9386/2018
Internt notat uten oppfølging Alf-Børre Knudsen m.fl. budsjettsammendrag 2019 18.10.2018 9385/2018
Utgående brev LVSH Thorbjørn Fylling m.fl. statsbudsjettet 2019 > områdegjennomgangen av øremerkede tilskudd 18.10.2018 9384/2018
Utgående brev Åge Volden Kvæfjord kommune: Gbnr 51/51 Ny utsettelse på frist for ferdigstillelse 18.10.2018 9383/2018
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** 18.10.2018 9238/2018
Utgående brev Tore L. Oliversen Vertskommunetilskuddet 17.10.2018 9381/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Innspill til nye vaktdistrikt for den kommunale veterinærvakten 17.10.2018 9374/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 47 Bnr 104 varsel om oppmåling - Deling av eiendommen. Fradeling av boligtomt iht. regulerinsplan 17.10.2018 9371/2018
Inngående brev Vidar Andreas Larsen Gnr 56 bnr 12 Søknad om fritak eiendomsskatt for gnr 56 bnr 179 17.10.2018 9368/2018
Utgående brev Ørjan Straume Kulturbygget: Noe poeng i å undersøke mht forsikring? 17.10.2018 9304/2018
Internt notat uten oppfølging Anne Marit Bygdnes Samarbeidsavtale NAV 17.10.2018 9295/2018
Internt notat uten oppfølging Anne Marit Bygdnes Samarbeidsavtale NAV 17.10.2018 9294/2018
Inngående brev Kåre Bakken Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområde 16.10.2018 9275/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 58 Bnr 50 -Protokoll - Deling av eiendommen med formål tilleggsareal til gnr 58 bnr 68 (parkeringsplass) 16.10.2018 9272/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 63 Bnr 18 Protokoll oppmåling - grensejustering for Uthus 16.10.2018 9271/2018
Inngående brev Per Mikal Eriksen Gnr 55 bnr 76 Søknad om ferdigattest 16.10.2018 9270/2018
Inngående brev Edgar Johansen Gnr 66 Bnr 23 -Søknad om deling av 66/23 16.10.2018 9269/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 47 Bnr 104 Søknad om tillatelse til deling 16.10.2018 9268/2018
Inngående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 16 Bnr 18 Søknad om ferdigattest 16.10.2018 9267/2018
Inngående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 48 Bnr 7 Søknad om ferdigattest 16.10.2018 9266/2018
Inngående brev Frank Eilertsen Gnr 47 bnr 38 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 16.10.2018 9265/2018
Utgående brev LVSH Thorbjørn Fylling m.fl. 2018/2/statsbudsjettet 2019 - vertskommunefinansiering 16.10.2018 9264/2018
Inngående brev Kartverket Gnr 40 bnr 10 Retur av tinglyst dolument 16.10.2018 9262/2018
Inngående brev Karatverket Gnr 12 Bnr 8 Retur av tinglyst dokument 16.10.2018 9259/2018
Inngående brev Frank Eilertsen Gnr 45 bnr 26 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 16.10.2018 9258/2018
Inngående brev KomRev NORD Uavhengig revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift 16.10.2018 9256/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Avtale om kjøp av grunn mellom Kvæfjord kommune og Geir Granås 16.10.2018 9254/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 50 bnr 18 og Bnr 32 -Krav om Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 16.10.2018 9251/2018
Inngående brev Arne-Johan Johansen Søknad om deling av 40/70 tilleggsareal til 40/33 16.10.2018 9250/2018
Inngående brev Nlr - Tone Andersen Aktiviteter i Kvæfjord kommune i 2018 16.10.2018 9247/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Valgstyresak 1/18 Suppleringsvalg kommunestyret - Venstres liste 16.10.2018 9237/2018
Utgående brev Gard Leirvik Ystekurs 16.10.2018 9232/2018
Saksframlegg/innstilling Spørretime 16.10.2018 8899/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 21.06.2018 16.10.2018 8897/2018
Saksframlegg/innstilling Spørretime 16.10.2018 5926/2018
Internt notat uten oppfølging Evelyn Feldhusen m.fl. budreg nr K-7/18 Tertialrapport 2/2018 15.10.2018 9215/2018
Utgående brev Norsk Landbruksrådgivning Nordland m.fl. 18/8: bevilgninger til landbruksrådgivning for 2018 15.10.2018 9208/2018
Inngående brev Wenche Hunstad 2018/33/Kvæfjord kommune: melding om vedtak - fordeling av kulturmidler 2018 12.10.2018 9199/2018
Inngående brev Kontrollutvalgssekretariatet Kontrollutvalget - utskrift fra protokollen i sak 18/18 - Budsjettramme 2019 12.10.2018 9200/2018
Inngående brev Tromsfylke - Einar Brinck-Hansen Rå vgs - rammeavtale om fylkeskommunal bruk av Kvæfjordhallen med tilhørende uteanlegg 12.10.2018 9198/2018
Internt notat uten oppfølging Kjell Rune Nymoen 18/893 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 47 Bnr 104 (fradeling av boligtomt iht. reguleringsplan) 12.10.2018 9195/2018
Utgående brev Hans-Arne Haugland Skjøter for tinglysing. Makebytte eiendom Bygdeveien 24 AS - Kvæfjord kommune 12.10.2018 9191/2018
Utgående brev Asbjørn Hessen m.fl. Supplering valgoppgjør - Venstres liste til Kvæfjord kommunestyre 12.10.2018 9188/2018
Inngående brev Aksel Iffland Gnr 45 bnr 22 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 12.10.2018 9183/2018
Inngående brev Arne Martin Dahle Gnr 57 bnr 9 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 12.10.2018 9181/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 63 bnr 2 - Protokoll Deling av grunneiendom med formål 63/3 12.10.2018 9180/2018
Inngående brev Ytterbygda Beitelag SA v/Kåre Bakken Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområde 12.10.2018 9178/2018
Inngående brev Arne Martin Dahle Gnr 59 bnr 11 Søknad om bygging av landbruksvei 12.10.2018 9175/2018
Inngående brev Arne Martin Dahle Gnr 59 bnr 1 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 12.10.2018 9174/2018
Inngående brev Santander Consumer Bank AS Leasingavtale 20230420 Gjelder ZA 16804 12.10.2018 9173/2018
Inngående brev Linn-Merethe Linaker Gnr 50 bnr 20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 12.10.2018 9172/2018
Inngående brev Torje Olsen Gnr 50 bnr 20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 12.10.2018 9170/2018
Inngående brev Stian Kleivbakk Gnr 58 bnr 17 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 12.10.2018 9169/2018
Inngående brev Harstad kommune Revidert rapport etter branntilsyn 2018 12.10.2018 9168/2018
Inngående brev Live - Roar Røkenes Kontrakt 11.10.2018 9144/2018
Inngående brev Lillian Hesse Kvæfjord eldreråd støtter initiativet om leilighetsbygg for godt voksne på Borkenes 11.10.2018 9158/2018
Inngående brev Lillian Hessen Generasjonsmøter 11.10.2018 9154/2018
Utgående brev Roar Røkenes fordeling av kulturmidler 2018: Kontrakt 11.10.2018 9145/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vidar Nilsen Gehlmann Flesnes kirkegård. Nytt areal GBnr 13/80 10.10.2018 9117/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes Flesnes. Nytt areal GBnr 13/80 EIENDOM 13/28 10.10.2018 9116/2018
Inngående brev Hinnstein - Kenneth Dallager Bussholdeplasser - strømtilførsel 10.10.2018 9105/2018
Internt notat uten oppfølging Ågot Hammari m.fl. Informasjon om statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget 10.10.2018 9132/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene 10.10.2018 9130/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Fylkesvise skjønnsrammer 2019 - Fylkesmannen i Troms 10.10.2018 9129/2018
Inngående brev Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge Søknad om tilskudd 2019 10.10.2018 9128/2018
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. melding om vedtak - restfordeling kulturmidler 2018 10.10.2018 9121/2018
Utgående brev Lene Saue interkommunalt innkjøpssamarbeid 10.10.2018 9118/2018
Utgående brev Kenneth Dallager Bussholdeplasser Borkenes (2 av 2) 10.10.2018 9107/2018
Utgående brev Kenneth Dallager Bussholdeplasser Borkenes (1 av 2) 10.10.2018 9106/2018
Inngående brev Hinnstein - Kenneth Dallager Bussholdeplasser - strømtilførsel 09.10.2018 9083/2018
Inngående brev Hinnstein - Kenneth Dallager Bussholdeplasser - strømtilførsel 09.10.2018 9082/2018
Utgående brev Geir Granås Kjøpekontrakt tomt nr 10 i Lamhagan 09.10.2018 9103/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Styringsgruppemøte IK velferdsteknologi 28.09.18 09.10.2018 9096/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Møteprotokoll Fylkesrådet for funksjonshemmede 04.09.2018 09.10.2018 9095/2018
Utgående brev Hinnstein v/Kenneth Dallager Bussholdeplasser - strømtilførsel 09.10.2018 9089/2018
Inngående brev Nlr - Ingvild Lauvland Høie vei i borkenesmarka 09.10.2018 9063/2018
Utgående brev Merete Hessen m.fl. videreføring Lamhagan 2, justeringer 09.10.2018 9062/2018
Inngående brev Husbanken Tilsagn om investeringtilskudd Helsehus 09.10.2018 9052/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Ansvarlig for skogoppgaver i kommunen 09.10.2018 9049/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hans Johansen mulig tilleggsareal til Hågveien 9 og 11, Lamhagan 08.10.2018 9024/2018
Inngående brev Tanya Johannessen mulig tilleggsareal til Hågveien 9 og 11, Lamhagan 08.10.2018 9013/2018
Inngående brev Klo - Morten 2016/1110: Busskur, Gåra/Vikeland 08.10.2018 8987/2018
Inngående brev Eivind Aronsen Gnr 48 Bnr 4 Søknad om deling av 48/4 (tilleggsareal til 48/40) 08.10.2018 9033/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Gnr 43 bnr 55 Uttalelse om kulturminner 08.10.2018 9032/2018
Inngående brev Lavangen kommune Melding om politisk vedtak - opptak av Tjeldsund kommune i Sør-Troms regionråd 08.10.2018 9011/2018
Inngående brev Henrikje Wilma de Jong Paulusma Angående gatelys på Skallan 08.10.2018 9008/2018
Inngående brev Troms fylkeskommun Gnr 60 Bnr 19 Svar etter befaring 08.10.2018 9006/2018
Inngående brev Sametinget Gnr 26 Bnr 8 Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon for bygging av terasse, uisolert vinterhager og takoverbygg 08.10.2018 9005/2018
Inngående brev Harstd kommune Avvikling av innkjøpssamarbeid 08.10.2018 9003/2018
Inngående brev Troms fylkeskommumne Gnr 60 Bnr 19 Uttalelse om kulturminner 08.10.2018 9002/2018
Inngående brev Kartverket Gnr 45 bnr 85 og bnr 122 Retur av tinglyst dolument 08.10.2018 8995/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 13 bnr 2 Protokoll - Deling av grunneiendom Flesnes 08.10.2018 8994/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 47 Bnr 15 Protokoll - deling med formål egen tomt rundt eldre hytte 08.10.2018 8992/2018
Inngående brev Sametinget Gnr 57 Bnr 19 Uttalelse vedrørende søknad om oppføring av gapahuk 08.10.2018 8991/2018
Inngående brev Øyvind Gjelstad Oversendelse av signert avtale 08.10.2018 8986/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Gnr 57 Bnr 19 Høringsbrev, uttalelse om kulturminner 08.10.2018 8984/2018
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 08.10.2018 8687/2018
Utgående brev ***** Personalmappen ***** ***** ***** ***** ***** ***** 08.10.2018 8651/2018
Inngående brev Monica Stafne Supplering valgoppgjør kommunestyret - Venstres liste 05.10.2018 8958/2018
Utgående brev Morten 16/1110: Busskur, Gåra/Vikeland 05.10.2018 8964/2018
Inngående brev Brynjulf Johnsen opsjon på tomter 25 og 26 i Berg/Engen boligområde 05.10.2018 8963/2018
Utgående brev Wilhelmsen Kristine allmenningskai, Kveøy 05.10.2018 8960/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Avtale om vederlagsfri bruk av del av gbnr 56 98 for etablering av drivstoffanlegg 05.10.2018 8952/2018
Utgående brev Stein Gunnar Moksness m.fl. avtale om bruk av del av 56/98 til drivstoffanlegg for båter i Leikvika 05.10.2018 8937/2018
Utgående brev Othelius Arntsen Gnr 14 Bnr 37 - Vedr planer om tilbygg til garasje - Orientering om søknadsprosessen 05.10.2018 8885/2018
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Supplering valgoppgjør kommunestyret - Venstres liste 04.10.2018 8917/2018
Utgående brev Tanya Johannessen m.fl. mulig tilleggsareal til Hågveien 9 og 11, Lamhagan 04.10.2018 8907/2018
Utgående brev Jan Meyer m.fl. Kvæfjord kommunestyre 11.10.2018 - GRUPPEMØTER 02.10.2018 8865/2018
Utgående brev Sametingets stedsnavntjeneste foreløpig svar: Høring - samiske stedsnavn i Kvæfjord kommune 02.10.2018 8855/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Høring - samiske stedsnavn i Kvæfjord kommune 01.10.2018 8830/2018
Utgående brev Åge Volden Gbnr 51/51 - oversittelse av frist for ferdigstillelse 01.10.2018 8851/2018
Utgående brev Einar Brinck-Hansen Rå vgs - rammeavtale om fylkeskommunal bruk av Kvæfjordhallen med tilhørende uteanlegg 01.10.2018 8834/2018
Utgående brev YX nye YX-firmakort (drivstoff) 01.10.2018 8831/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til TU-sak 25/18 26.09.2018 8787/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til sak kulturmidler restfordeling 2018 25.09.2018 8754/2018
Inngående brev Ks - Øyvind Gjelstad forliksavtalen 25.09.2018 8718/2018
Inngående brev Wold Samdrift Søknad om tilskudd til nydyrking på 32/1 i Kvæfjord kommune 25.09.2018 8770/2018
Inngående brev Nordfjelske Kontroll AS Rapport vedr. utførte salgs, skjenke og røykekontroller 25.09.2018 8768/2018
Utgående brev Kjetil Wold Foreløpig svar - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til nydyrking 25.09.2018 8767/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Informasjon om og utlysning av midler til regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage 2018 25.09.2018 8765/2018
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen m.fl. ledige boligtomter som tilhører Kvæfjord kommune 25.09.2018 8763/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune RS 82/18 Tilskudd til foreldrestøttende tiltak 25.09.2018 8746/2018
Inngående brev KIL Jan Meyer Jan Meyer KIL 100års j. 25.09.2018 8731/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Referatsak: forliksavtalen 25.09.2018 8720/2018
Utgående brev KIL Jan Meyer Jan Meyer KIL 100års j. 25.09.2018 8716/2018
Inngående brev Iinna ja biras sámiid searvi Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) Høringsuttalelse - samiske stedsnavn i Kvæfjord / GIehtavuotna kommune 24.09.2018 8700/2018
Inngående brev Håvard Haraldsønn Salen HØRING – samiske stedsnavn i Kvæfjord kommune 24.09.2018 8699/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Generasjonskonferansen 2018 24.09.2018 8682/2018
Inngående brev Broadpark - skarps@broadpark.no skarps@broadpark.no Spørsmål til teknisk utvalg 24.09.2018 8674/2018
Utgående brev Kommunal Rapport Oversikt over tilskudd til trossamfunn 24.09.2018 8673/2018
Inngående brev Kommunal Rapport Oversikt over tilskudd til trossamfunn 24.09.2018 8672/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Gnr 60 Bnr 131 Skade på kulturminne 21.09.2018 8649/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 63 bnr 2 Varsel om oppmålingsforretning 21.09.2018 8648/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 56 Bnr 2 -Protokoll - Deling med formål boligtomt til Gnr 56 Bnr 2 Fnr 21 (festetomt skal utgå) 21.09.2018 8647/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 56 Bnr 2 - Protokoll - Deling med formål boligtomt til Gnr 56 Bnr 2 Fnr 16 (festetomt skal utgå) 21.09.2018 8646/2018
Inngående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 21.09.2018 8640/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Referat fra drøftingsmøte 20.09.18 21.09.2018 8625/2018
Inngående brev John Kristian Stoltz Gnr 59 bnr 10 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september 21.09.2018 8613/2018
Inngående brev Teje Johnsen Gnr 41 bnr 3 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september 21.09.2018 8612/2018
Inngående brev Sigurd Johnsen Gnr 34 bnr 3 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september 21.09.2018 8610/2018
Inngående brev Niklas Enoksen Gnr 32 bnr 6 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september 21.09.2018 8609/2018
Inngående brev Otto Lanes Gnr 13 bnr 6 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september 21.09.2018 8608/2018
Inngående brev Frode Vik Gnr 48 bnr 1 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september 21.09.2018 8605/2018
Inngående brev Arne Martin Dahle Gnr 58 bnr 11 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september 21.09.2018 8604/2018
Inngående brev Kvæfjord Pensjonistforening Kvæfjord Pensjonistforening-Uttalelse vedr. parkering for Kvæfjord Pensjonistforening 21.09.2018 8603/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune "Kontrakt Personvernombud" mellom Kvæfjord kommune og Cover Ya AS/Bjørn Nilsen 20.09.2018 8583/2018
Inngående brev Sølvi Hennie Skaftnes Gnr 16 bnr 20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 20.09.2018 8582/2018
Inngående brev Kjell Arne Røvik Referat fra boligpolitisk workshop på Molund, Flesnes, 11.09.2018 20.09.2018 8572/2018
Inngående brev Einar Martinussen Gnr 14 bnr 22 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 20.09.2018 8571/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 12 Bnr 8 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Nausttomt 20.09.2018 8570/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 55 Bnr 4 - Protokoll - Deling med formål tilleggsareal til Gnr 55 Bnr 52 20.09.2018 8569/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilsynslegefunksjonen i Kvæfjord 20.09.2018 8561/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 12 Bnr 8 - Melding om tinglysing -Deling av eiendommen. Formål: Nausttomt 20.09.2018 8560/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 57 Bnr 240 - Tilbygg til bolig -Tinglysing 20.09.2018 8558/2018
Inngående brev Kartverket Gnr 55 Bnr 4 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 20.09.2018 8557/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 47 Bnr 104. Protokoll - Videreføring av reguleringsplanen Lamhagan II. 20.09.2018 8556/2018
Inngående brev Knut Frantzen Gnr 55 Bnr 67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 20.09.2018 8555/2018
Inngående brev Eirin Margrethe Hansen Gnr 55 Bnr 67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 20.09.2018 8554/2018
Inngående brev Wold Samdrift Gnr 33 bnr 2 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 20.09.2018 8553/2018
Inngående brev Beredskapsvakt for Harstad og Kvæfjord kommune barnevernstjenesten 19.09.2018 8533/2018
Inngående brev Helse Nord Høringsnotat Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord 19.09.2018 8539/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Innføring av palleforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne 19.09.2018 8535/2018
Inngående brev Det kobngelige helse- og omsorgsdepartement Høringsnotat om endringer i smittevernloven 19.09.2018 8534/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Sykefravær 2.kvartal 2018 19.09.2018 8528/2018
Inngående brev Hovedverneombudet Halvårsrapport over innmeldte skademeldingstilfeller januar-juni 2018 19.09.2018 8526/2018
Inngående brev Hovedverneombud Oversikt over gjennomført vernerunder år 2018 19.09.2018 8524/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 54 bnr 2 Protokoll over oppmålingsforretning i Kvæfjord kommune 18.09.2018 8490/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 47 bnr 17 Protokolle Feilretting mellom 47/15 og 47/17 18.09.2018 8488/2018
Inngående brev Bjørg Larsen Gnr 50 Bnr 3 Fullmakt 18.09.2018 8486/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Merknader til plan for nydyrking - eiendommen gnr 43 bnr 55 18.09.2018 8482/2018
Inngående brev Harstad kommune Oppsigelse av avtale om drift av 110-tjenester for kommunene Harstad, Kvæfjord, SKånland og Ibestad 18.09.2018 8481/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Tilleggsbevilgning av UKL-midler til planlegging av igangsetting av steinkaier og sommerfjøs Skallan-Rå 18.09.2018 8480/2018
Inngående brev Damian Szmelter Gnr 53 bnr 17 Søknad om konsesjon på erverv på fast eiendom 18.09.2018 8479/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 63 Bnr 18 Varsel om oppmålingsforretning 18.09.2018 8475/2018
Inngående brev Samarbeidsutvalget ved Vik oppvekstsenter v/Tanua Johannessen Høringsuttalelse barnehage- og skolestruktur 17.09.2018 8446/2018
Inngående brev Klara Sommersth på vegne av foreldre i indre Gullesfjord Høringsuttalelse barnehage- og skolestruktur 17.09.2018 8441/2018
Inngående brev Elevrådet ved Vik oppvekstsenter Høringsuttalelse barnehage- og skolestruktur 17.09.2018 8440/2018
Inngående brev Berit Ditlefsen Høringsuttalelse barnehage- og skolestruktur 17.09.2018 8439/2018
Inngående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 54 Bnr 11 Søknad om ferdigattest 17.09.2018 8436/2018
Inngående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 47 Bnr 41 Søknad om ferdigattest 17.09.2018 8435/2018
Inngående brev Ungdomslaget Samhold Høringsuttalelse 2 ang. framtidig barnehage og skolestruktur for Flesnes skolekrets 17.09.2018 8433/2018
Inngående brev Flesnes oppvekstsenter Framtidig barnehage og skolestruktur for Vik og Flesnes skolekrets 17.09.2018 8432/2018
Utgående brev Jonny Schanche Eivik forslag til avtale om gjenkjøp av Kveldrovn 2B-F 14.09.2018 8417/2018
Versjon:5.0.7