eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/71
:
HMS-arbeid 2016 - 2019
:
Linda Robertsen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Hms-Tjeneste - Kathrine Kanebog Thorsen Oversikt timebruk 2015. 04.01.2016 25/2016
Inngående brev Kvæfjord kommune Totaloversikt kontraktregistering pr. bedrift 04.01.2016 68/2016
Saksframlegg/innstilling Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø 05.02.2016 206/2016
Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder i AMU 2016 18.01.2016 440/2016
Saksframlegg/innstilling Vedr; Godkjenning av møtebok 04.12.15 18.01.2016 444/2016
Inngående brev Hms-Tjeneste - Kathrine Kanebog Thorsen Årsrapport for 2015. 27.01.2016 772/2016
Inngående brev Sør-Troms HMS-tjeneste Årsplan 2016-2018 27.01.2016 796/2016
Inngående brev Kvæfjord kommune Plan for IA-arbeid 2016 27.01.2016 798/2016
Inngående brev Hms-Tjeneste - Kathrine Kanebog Thorsen Årsrapport for 2015. 28.01.2016 837/2016
Inngående brev Kvæfjord kommune Søknad om midler til frisklivsbasseng 28.01.2016 861/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Cecilie Steiro Rapportering friskliv 2015 01.02.2016 924/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hovedverneombudet Årsrapport over innmeldte skademeldings- og avvikstilfeller år 2015 05.02.2016 1137/2016
Inngående brev NAV Tilsagn om Forebyggings og tilretteleggingstilskudd 05.02.2016 1139/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hovedverneombudet Skademelding etter vernerområder 05.02.2016 1141/2016
Inngående brev Kvæfjord kommune Vedrørende forslag om opprettelse av eget utvalg med fokus på sykefravæ 08.02.2016 1179/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad Brannsikring: Forhold det må informeres om, og noen tiltak som må gjøres 27.04.2016 3731/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hovedverneombudet Vedr frist for tilbakemelding etter tilsyn Kvæfjord kommune 24.06.2016 5910/2016
Inngående brev Arbeidstilsynet Tilsyn- Kvæfjord Kommune fellesadministrasjon 27.06.2016 5937/2016
Utgående brev Hege Wulff Larsen Løfte og forflytningsteknikk ved Rådgården 7c 12.12.2017 6855/2016
Utgående brev Alf-Børre Knudsen m.fl. VS: resultat muggmåling 12.12.2017 7425/2016
Inngående brev Kvæfjord Kommune Utfyllende beskrivelser av hendelsesforløpet 07.09.2016 7450/2016
Inngående brev Kvæfjord Kommune Avviksmelding 07.09.2016 7451/2016
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 19.02.1016 10.10.2016 7523/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hovedverneombudet Halvårsrapport over innmeldte skademeldingstilfeller år 2016 Januar - Juni 16.09.2016 7664/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hovedverneombudet (ingen tittel) 16.09.2016 7665/2016
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord Rådhus,- muggsopp i kjelleren 26.09.2016 7679/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Randi Ness Pedersen Radonmåling og fuktmåling i personalenhet i Åsveien 6 og Idrettsveien 38D 27.09.2016 7924/2016
Inngående brev Hms-Tjeneste - Marius Markussen Ønske om fuktmåling i to leiligheter i Omsorgsgruppe Berg 28.09.2016 7957/2016
Inngående brev Hms-Tjeneste - Marius Markussen Rapport myggmåling 25.10.2016 8726/2016
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord Rådhuset,- målinger av muggsopp, temperatur, fuktighet og CO2 24.11.2016 9140/2016
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 30.09.16 24.11.2016 9509/2016
Utgående brev Merete Hessen m.fl. Vedtak i Amu i forbindelse med de målinger som er gjort på Rådhuset mht muggsopp, CO2 og temperatur 29.03.2017 10121/2016
Inngående brev Hms-Tjeneste - Kathrine Kanebog Thorsen Årsplan for 2017 - 2019 husby barnehage 10.01.2017 371/2017
Utgående brev Katrine Kanebog Thorsen Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox 31.03.2017 631/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 25.11.16 02.02.2017 1050/2017
Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder i AMU 2017 06.02.2017 1113/2017
Saksframlegg/innstilling Referatsaker 13.02.2017 1245/2017
Utgående brev Linda Robertsen test digipost 31.03.2017 1246/2017
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget Vedtak PS 2/17- Valg av leder og nestleder i AMU 2017 08.03.2017 2261/2017
Inngående brev Audhild F. Edvardsen Inneklima ved Borkenes skole 10.03.2017 2353/2017
Utgående brev Bodil Røkenes Borkenes skole 30.03.2017 2960/2017
Inngående brev Bodil Røkenes Spørreundersøkelse lærere mellomtrinnet 28.03.2017 2996/2017
Inngående brev Sør-Troms HMS-tjeneste Årsmøte 2017 Protokoll 21.04.2017 3759/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Bodil Røkenes Analyserapport fra Borkenes skole 27.04.2017 3936/2017
Internt notat uten oppfølging Linda Robertsen Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte 11.05.2017 4579/2017
Saksframlegg/innstilling Forslag til retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte 29.05.2017 4581/2017
Internt notat uten oppfølging Linda Robertsen Nytt styre og prisvinner av HMS-pris 2016 29.05.2017 4691/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 17.02.2017 29.05.2017 4718/2017
Saksframlegg/innstilling Referatsaker 29.05.2017 4730/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Sykefravær i 1 kvartal 2017, ednret sykefravær med enn 2,5% poeng siden forrrige kvartal 23.05.2017 5031/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Sykefravær 1. kvartal 2013- 1. kvartal 2017 23.05.2017 5032/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Niklas Bremer Brannøvelse 3 mai på Kvæfjordheimen. 29.05.2017 5213/2017
Inngående brev Hms-Tjeneste - Ellen Finjord Protokoll fra styremøte 08.06.2017 5633/2017
Inngående brev Hms-Tjeneste - Ellen Finjord Protokoll fra styremøte 08.06.2017 5634/2017
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 4/17 Godkjenning av møtebok 17.02.2017 12.06.2017 5679/2017
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 6/17 Forslag til retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte 12.06.2017 5681/2017
Inngående brev Aministrasjonsutvalg PS 3/17 Forslag til retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte 12.06.2017 5685/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad Ny melding tilgjengelig i Altinn.no ... melding om tilsyn 6.9.2017 26.06.2017 6291/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Melding om tilsyn Kvæfjord kommune 17.08.2017 7492/2017
Utgående brev Elisabeth Larsen Areidstilsynet besøk ved Kvæfjord barnevernstjeneste 06.09.17, deres ref: 2017/2688 22.08.2017 7508/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Melding om tilsyn 23.08.2017 7655/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hovedverneombudet Ang. vannkvalitet i vårt bygg Oscars vei 9, Borkenes 01.09.2017 7877/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hovedverneombudet Vannkvalitet Trastad: Kjenner dere til den eller burde det tas prøver? 01.09.2017 7878/2017
Inngående brev Harstad kommune Rapport etter branntilsyn ved Borkenes barnehage 2017 05.09.2017 8010/2017
Inngående brev Harstad kommune Samarbeid mellom Kvæfjord kommune og Harstad kommune 05.09.2017 8011/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Melding om tilsyn 05.09.2017 8012/2017
Inngående brev Harstad Tilfredsstillende tilbakemelding på rapport etter Branntilsyn ved Kveldro bosenter 2017 07.09.2017 8115/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Bakkeid Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med seminar om "Trusler og vold på arbeidsplassen" 08.09.2017 8155/2017
Saksframlegg/innstilling Vedr; Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med deltagelse på seminar om trusler og vold på arbeidsplassen 04.10.2017 8174/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 02.06.2017 04.10.2017 8222/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hovedverneombudet Halvårsrapport år 2017 over innmeldte skadetilfeller 15.09.2017 8378/2017
Inngående brev Neil Markussen Halvårsrapport over innmeldte skademeldingstilfeller år 2017 18.09.2017 8402/2017
Inngående brev Neil Markussen Halvårsstatistikk år 2017 med halvårs skadetilfeller år 2012 18.09.2017 8403/2017
Inngående brev Neil Markussen Halvårs oversikt år 2017 (Jan-Juni)oversikt over førstehjelp legehjelp avbrekk arb. egenmelding, sykemelding 18.09.2017 8404/2017
Inngående brev Neil Markussen Halvårsoversikt år 2017 Jan-Juni antall skadetilfeller 18.09.2017 8405/2017
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding på oppfølging va branntilsyn ved Kvæfjordhallen 2016 18.09.2017 8407/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Tilsyn - Kvæfjord kommune Barnevern 13.11.2017 10175/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 29.09.2017 01.12.2017 10204/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Tilsyn - Kvæfjord kommune Husby Bosenter 17.11.2017 10331/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad Evaluering av brannøvelse Kvæfjordheimen. 05.12.2017 10837/2017
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 14/ 17 Arbeidstilsynet - Kvæfjord kommune- Husby Bosenter 06.12.2017 10892/2017
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 15/ 17 Arbeidstilsynet - Kvæfjord kommune - Barnevern 06.12.2017 10896/2017
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 11/17 Godkjenning av møtebok 29.09.2017 06.12.2017 10898/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ann-Elise Hansen Angående samtale med 2 ansatte. 12.12.2017 11075/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Tilsyn - Kvæfjord kommune Husby Bosenter 22.01.2018 733/2018
Inngående brev Areidstilsynet Melding om tilsyn Rødgården 7A 22.01.2018 734/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Bakkeid HMS-arbeid 2018 - Risikoanalyser 29.01.2018 892/2018
Inngående brev Sør-Troms HMS-tjeneste Årsplan 2018-2020 29.01.2018 909/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ann-Elise Hansen ad Stressmestringskurs 01.02.2018 1049/2018
Inngående brev Hovedverneombudet Oversikt over gjennomført vernerunder år 2017 06.02.2018 1169/2018
Inngående brev Kvæfjord kommunbe Oversikt over innmeldte skademeldingstilfeller/avvikstilfeller år 2017 06.02.2018 1170/2018
Inngående brev Hovedverneombudet Årsrapport over innmeldte skademeldingstilfeller år 2017 06.02.2018 1171/2018
Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder i Arbeidsmiljøutvalget 2018 24.05.2018 2018/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 01.12.2017 24.05.2018 2021/2018
Inngående brev Arbeidsmiljøloven PS 3/18 Søknad om ekstra midler til HMS—arbeid og opplæring ved Rødgården 7c 20.03.2018 2835/2018
Inngående brev Arbeidsmiljøloven PS 2/ 18 Valg av leder og nestleder i Arbeidsmiljøutvalget 2018 20.03.2018 2836/2018
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 1/18 Godkjenning av møtebok 01.12.2017 20.03.2018 2837/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Godkjenning av møtebok 16.03.2018 25.05.2018 5262/2018
Inngående brev Mycoteam AS Kvæfjord rådhus - muggsopp i inneluft 04.06.2018 5564/2018
Utgående brev Linda Robertsen Referat fra møtet 05.06.18 for verneombud og enhetseldere 03.09.2018 5659/2018
Versjon:5.0.7