eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/250
:
Råd for funksjonshemmede (tidligere sak 2012/1156)
:
Ågot Hammari
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Kvæfjord kommune Råd for funksjonshemmede Leder Randi Owe 03.02.2016 1036/2016
Inngående brev Kvafjordskolen - Randi Owe Kontaktinformasjon leder i RFF _ Randi Owe 09.02.2016 1213/2016
Saksframlegg/innstilling Råd for funksjonshemmedes prioriteringer i perioden 2016-2020 27.04.2016 1225/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2016/6/melding om vedtak - valg til råd for funksjonshemmede i Kvæfjord kommune 09.02.2016 1228/2016
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 3.12.2015 27.04.2016 1232/2016
Inngående brev Randi Owe Ang. Rådet for funksjonshemmede 15.02.2016 1337/2016
Utgående brev Randi Owe m.fl. Notat KOMMUNEREFORMEN I KVÆFJORD - OVERSIKT OG SAMMENDRAG - versjon pr 17.02.2016 23.02.2016 1567/2016
Utgående brev Randi Owe Videresend: Invitasjon til kommunal konferanse for mennesker med nedsatt funksjonshemming 04.03.2016 1894/2016
Utgående brev Børre Skoglund m.fl. Adresseliste medlemmer RFF og Kommunalnytt nr. 2 2016 22.03.2016 2133/2016
Utgående brev Børre Skoglund m.fl. Adresseliste medlemmer RFF og Kommunalnytt nr. 2 2016 17.03.2016 2202/2016
Internt notat uten oppfølging Ågot Hammari Invitasjon til årskonferanse for de kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.07.2016 2313/2016
Inngående brev Kvafjordskolen - Randi Owe Invitasjon til årskonferanse for de kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 18.03.2016 2334/2016
Utgående brev Randi Owe Invitasjon til årskonferanse for de kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.03.2016 2335/2016
Utgående brev Randi Owe Neste møte for funksjonshemmede 26.10.2016 4328/2016
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 18.2.16 07.06.2016 5056/2016
Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2015 for råd for funksjonshemmede i Kvæfjord kommune 07.06.2016 5057/2016
Utgående brev Randi Owe årsmelding råd for funksjonsh 2015 07.09.2016 5088/2016
Utgående brev Randi Owe m.fl. Inf fra Bufdir til kommunale/ fylkeskommunale RFF 19.07.2016 5614/2016
Inngående brev NFU Ang. bistand rundt redegjørelse av BPA-ordningen i Kvæfjord Kommune 20.10.2016 8634/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - June Helen Gjertsen RFF - invitasjon til formøte 14.11.16 14.11.2016 9300/2016
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 24.11.2016 9505/2016
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt assistanse (BPA) 24.11.2016 9515/2016
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 9.6.16 24.11.2016 9523/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Refsak Kvæfjord formannskap: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 21.11.2016 9633/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Refsak Kvæfjord formannskap: Pakeringstillatelse for forflytningshemmede 21.11.2016 9634/2016
Internt notat uten oppfølging Ombrukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Kvæfjord 06.12.2016 10117/2016
Inngående brev Gaardsglede - Bente Berg Fwd: VS: Fylkesrådet for funksjonshemmedes årlige konferanse for de kommunale råd i 2017 14.12.2016 10531/2016
Utgående brev Randi Owe Forespørsel om å få tilsendt referat m.m. 08.03.2017 10630/2016
Utgående brev Troms fylkes råd for funksjonshemmede Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt assistanse (BPA) 23.12.2016 10684/2016
Utgående brev Harstad kommune Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 23.12.2016 10686/2016
Utgående brev Fylkesmannen i Troms m.fl. Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid med verger 13.02.2017 10692/2016
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Kopi av vedtak om endringer i vergemål 10.02.2017 1392/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 24.11.16 13.02.2017 1393/2017
Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2016: råd for funksjonshemmede 13.02.2017 1394/2017
Saksframlegg/innstilling Temasak: Hvordan skal rådet jobbe? 21.02.2017 1400/2017
Saksframlegg/innstilling Helsehus: Status og fremdriftsplan 28.02.2017 1440/2017
Utgående brev NFU-Kvæfjord lokalforening v/Gøril Benjaminsen Ang. bistand rundt redegjørelse av BPA-ordningen i Kvæfjord Kommune 13.02.2017 1462/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid med verger 13.02.2017 1463/2017
Utgående brev Fylkesrådet for funksjonshemmede, Troms fylkeskommune Oversendelse - vedtak fra Kvæfjord råd for funksjonshemmede 03.03.2017 2018/2017
Inngående brev Råd for Funksjonshemmede Vedtak PS 2/17- Helsehus:status pr dato 08.03.2017 2252/2017
Inngående brev Råd for funksjonshemmede Vedtak PS 3/17 -Hvordan skal rådet jobbe? 08.03.2017 2253/2017
Inngående brev Råd for funksjonshemmede Vedtak PS 5/17- Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid med verger 08.03.2017 2254/2017
Inngående brev Råd for funksjonshemmede Vedtak PS 6/17- Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukersturt assistanse (BPA) 08.03.2017 2255/2017
Utgående brev Randi Owe m.fl. Årskonferansen for rådene for mennesker med nedsatt funksjonshemming 29.03.2017 2366/2017
Inngående brev Norges Handikapforbund Nord-Norge Høringsrunde formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede 30.03.2017 3068/2017
Inngående brev Handikapforbundet,FFO og Ergoterapeutene Oppfordring om å levere høringsuttalelse om hjelpemiddelformidling 30.03.2017 3069/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 16.2.2017 18.04.2017 3652/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen m.fl. Høringsuttalelse hjelpemiddelordninga 15.06.2017 4485/2017
Inngående brev Regjeringen - Takk for høyringssvaret til Høyring om "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring" 16.05.2017 4746/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Randi Owe Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2016 29.05.2017 5201/2017
Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2016: Råd for funksjonshemmede 07.07.2017 5202/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 25.04.2017 30.05.2017 5205/2017
Saksframlegg/innstilling Befaring: Inko - Trastad Produkter 30.05.2017 5214/2017
Inngående brev Råd for funksjonshemmede PS 11/17 Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 25.04.2017 13.06.2017 5748/2017
Inngående brev Råd for funksjonshemmede PS 12/17 Årsmelding 2016: Råd for funksjonshemmede 13.06.2017 5749/2017
Inngående brev Råd for funksjonshemmede PS 13/17 Befaring: Inko - Trastad Produkter 13.06.2017 5750/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 16.11.2017 10234/2017
Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2016: råd for funksjonshemmede 16.11.2017 10294/2017
Saksframlegg/innstilling INKO, avdeling Borkenes: Befaring 16.11.2017 10296/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 14.03.2018 2306/2018
Saksframlegg/innstilling Orientering og befaring på Voksenopplæring, aktivitet og fritidstilbud VAF 14.03.2018 2309/2018
Saksframlegg/innstilling Orientering om aktivitetshuset MYLDER - forprosjekt Rå kompetansesenter 14.03.2018 2310/2018
Saksframlegg/innstilling ÅRSMELDING 2017: Råd for funksjonshemmede 14.03.2018 2311/2018
Saksframlegg/innstilling Orientering om undervisningstilbudet til funksjonshemmede elever i barne - og ungdomskolen 14.03.2018 2316/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Randi Owe RFF Årsmelding 2017 06.03.2018 2332/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Vedrørende tilrettelegging for fysisk funksjonshemmede som bruker rullestol ved leie av Fram 08.03.2018 2429/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede PS 1/18 Godkjenning av møtebok 26.03.2018 3084/2018
Inngående brev Råd for funksjonehemmede PS 2/ 18 ÅRSMELDING 2017: Råd for funksjonshemmede 26.03.2018 3085/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede PS 3/ 18 Orientering om aktivitetshuset MYLDER -forprosjekt Rå kompetansesenter 26.03.2018 3086/2018
Inngående brev Råd for funksjonshememde PS 7/18 Saker som bes fulgt opp av administrasjonen 26.03.2018 3087/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede PS 5/18 Orientering om undervisningstilbudet til funksjonshemmede elever i barne - og ungdomskolen 26.03.2018 3088/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede PS 4/ 18 Orientering og befaring på Voksenopplæring, aktivitet og fritidstilbud VAF 26.03.2018 3089/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 30.05.2018 5357/2018
Inngående brev Rådet for funksjonshemmede ÅRSMELDING 2017 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 07.06.2018 5700/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding 2017: Råd for funksjonhemmede 13.06.2018 6017/2018
Inngående brev Kommunestyret PS 29/18 Årsmelding 2017: Råd for funksjonshemmede 26.06.2018 6458/2018
Inngående brev Levekårsutvalget PS 25/18 Årsmelding 2017: Råd for funksjonshemmede 26.06.2018 6506/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede PS 8/ 18 Godkjenning av møtebok 27.06.2018 6525/2018
Internt notat uten oppfølging Ågot Hammari protokoller fra møter i fylkesrådet for funksjonshemmde 17.08.2018 7229/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Møteprotokoll Fylkesrådet for funksjonshemmede 04.09.2018 09.10.2018 9095/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Vedtak om hørsel/synsh i Kvæfjord eldreråd og råd for funksjonshemmede 13.11.2018 10408/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Vedtak fra felles eldreråd- råd for funksjonshemmede om svømmebassenget på Trastad 13.11.2018 10409/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 07.06.2018 30.11.2018 10410/2018
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Registrering av utviklingshemmede og refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 08.05.2019 10460/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede Råd for funksjonshemmede (tidligere sak 2012/1156) 04.12.2018 11084/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede Råd for funksjonshemmede (tidligere sak 2012/1156) 04.12.2018 11087/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune v/ Ordføreren Møte Rådet for funksjonshemmede 30.01.2019 874/2019
Saksframlegg/innstilling HØRING: Forslag til felles forskrift for kommunale/fylkeskommunale råd 14.05.2019 2180/2019
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 14.05.2019 2192/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Råd for funksjonshemmede PS 3/19 Høring: Forslag til felles forskrift for kommunale/fylkeskommunale råd 20.03.2019 2679/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Råd for funksjonshemmede PS 1/19 Godkjenning av møtebok 20.03.2019 2682/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Fylkesrådet for funksjonshemmede - Årskonferansen 2019 29.03.2019 3119/2019
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 18.06.2019 5079/2019
Inngående brev Troms fylkeskommune Anmodning om hjelp til arkivering 28.05.2019 5081/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 5/19 Godkjenning av møtebok 20.06.2019 5864/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 9/19 Årsmelding 2018: Råd for funksjonshemmede 20.06.2019 5869/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 34/19 Årsmelding for Rådet for funksjonshemmede 21.06.2019 5912/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 34/19 Årsmelding for Rådet for funksjonshemmede 26.06.2019 6084/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 33/19 Årsmelding 2018: Råd for funksjonshemmede 03.07.2019 6274/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 33/19 Årsmelding 2018: Råd for funksjonshemmede 11.07.2019 6581/2019
Versjon:5.0.7