eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/439
:
Gnr 56 Bnr 75 - Påbygg
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref 2016/439-KRN: Gnr 56 Bnr 75 - Planer om påbygg 14.03.2016 2134/2016
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref 2016/439-KRN: Gnr 56 Bnr 75 - Planer om påbygg 14.03.2016 2136/2016
Utgående brev Tor Ivar Aronsen m.fl. Vår ref 2016/439-KRN: Vedr planer om påbygg på Gnr 56 Bnr 75 - Oversendelse reguleringsbestemmelser, naboliste mm. 17.03.2016 2272/2016
Utgående brev Installasjonsservice Tor Ivar Aronsen Vår ref 2016/439-KRN: Vedr planer om påbygg på Gnr 56 Bnr 75 - Vedr avstand til nabogrenser, søknad til arbeidstilsynet, kommunens saksbehandling etc. 21.03.2016 2280/2016
Utgående brev Snekker Pedersen AS Vår ref. 2016/439 KRN - Mottatt søknad om påbygg Gnr 56 Bnr 75 - Vedr. plassering mot nabogrensen 21.12.2017 11288/2017
Inngående brev Tor-Ivar Aronsen Søknad om påbygg 21.12.2017 11302/2017
Inngående brev Snekker Pedersen AS Ettersendt dokumentasjon 21.12.2017 11365/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet - Gnr 56 Bnr 75 Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad 09.02.2018 1365/2018
Utgående brev Installasjonsservice Gnr 56 Bnr 75 - Vedr. mottatt kopi av varsel om avslag på søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 12.02.2018 1400/2018
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Saken stilles i bero inntil det foreligger svar fra arbeidstilsynet 12.02.2018 1401/2018
Utgående brev Øyvind Larsen m.fl. Vår ref 2016/439 KRN - Vedr mottatt varsel om avslag på søknad til arbeidstilsynet 12.02.2018 1402/2018
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 56 Bnr 75 - Rammetillatelse til påbygg og tilbygg (veranda) 21.03.2018 2234/2018
Inngående brev Arbeidstilsynet Vedtak om samtykke og gebyr 02.03.2018 2237/2018
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref 2016/439 KRN - Vedr. mottatt samtykke fra Arbeidstilsynet 12.03.2018 2238/2018
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS m.fl. Vår ref 2016/439 KRN - Vedr. mottatt samtykke fra Arbeidstilsynet 12.03.2018 2248/2018
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref 2016/439 KRN - Vedr. mottatt samtykke fra Arbeidstilsynet og justert planløsning 12.03.2018 2334/2018
Inngående brev Øyvind Larsen Ref 2016/439 KRN - Vedr. mottatt samtykke fra Arbeidstilsynet og justert planløsning 07.03.2018 2384/2018
Inngående brev Øyvind Larsen Påbygg håndverkersenteret 12.03.2018 2528/2018
Utgående brev Øyvind Larsen m.fl. Vår ref 2016/439 KRN - Oversender rammetillatelse påbygg/tilbygg/endring planløsning 1. etasje, Gnr 56 Bnr 75 21.03.2018 2855/2018
Inngående brev Arbeidstilsynet Mottatt kopi - Rammetillatelse til påbygg og tilbygg (veranda).pdf 17.04.2018 3824/2018
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 56 Bnr 75 - Igangsettingstillatelse for påbygg og veranda 29.06.2018 6601/2018
Inngående brev Snekker Pedersen AS vedr. trappeheis håndverkersenteret 28.06.2018 6629/2018
Inngående brev Snekker Pedersen AS Justerte plantegninger 28.06.2018 6630/2018
Inngående brev SNEKKER PEDERSEN AS Søknad om igangsettingstillatelse 28.06.2018 6632/2018
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref 2016/439 KRN - Tillatelse til igangsetting GFnr 56 Bnr 75 29.06.2018 6633/2018
Inngående brev SNEKKER PEDERSEN AS Søknad om varig eller tidsbegrenset dispensasjon fra Tek 17 §12-3 Krav om heis i byggverk 08.05.2019 4388/2019
Utgående brev Installasjonsservice m.fl. Vår ref. 2016/439 KRN - Bekrefter mottatt "Søknad om varig eller tidsbegrenset dispensasjon fra Tek 17 §12-3 Krav om heis i byggverk" 21.05.2019 4389/2019
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 56 Bnr 75 -Midlertidig dispensasjon fra krav om heis 21.05.2019 4475/2019
Inngående brev SNEKKER PEDERSEN AS Mål på korridor hovedetasje (etter forespørsel) 13.05.2019 4519/2019
Utgående brev Installasjonsservice m.fl. Vår ref. 2016/439 KRN - Gnr 56 Bnr 75 - Midlertidig dispensasjon fra krav om heis 21.05.2019 4525/2019
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 56 Bnr 75 - Ferdigattest i forbindelse med påbygg 20.06.2019 5145/2019
Inngående brev Snekker Pedersen AS Søknad om ferdigattest 20.06.2019 5846/2019
Inngående brev Arbeidstilsynet Kommunens vedtak - Midlertidig dispensasjon fra krav om heis, Gnr 56 Bnr 75 08.07.2019 6487/2019
Versjon:5.0.7