eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/398
:
Austerfjordbotn friluftsområde
:
Tor Anders Markussen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Kvafjord Kommune - Utkast til forvaltningsplan Austerfjordbotn statlig sikra friluftsområde 07.04.2017 3427/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Forespørsel om høringsuttalelse forvaltningsplan Austerfjordbotn statlig sikra friluftsområde 2017-2021 07.04.2017 3428/2017
Utgående brev UL Vårglimt Driftsavtale for underskrift 19.04.2017 3681/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Sikringsdokumenter med skjøte og skylddelingsforretninger 26.05.2017 5152/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan for Austerfjordbotn statlig sikra friluftsområde 29.05.2017 5206/2017
Saksframlegg/innstilling Forvaltningsplan for Austerfjordbotn statlige friluftsområde 05.10.2017 7044/2017
Internt notat uten oppfølging Tor Anders Markussen Forvaltningsplan for statlig sikret friluftsområde 28.07.2017 7115/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hoveddokument "Forvaltningsplan Austerfjordbotn statlige friluftområde" 19.07.2017 7116/2017
Inngående brev Asbjørn Larsen Brev og kvittering 29.08.2017 7776/2017
Inngående brev Teknisk utvalg 33/17 Forvaltningsplan for Austerfjordbotn statlige friluftsområde 09.10.2017 9025/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Miljøavdelingen Forvaltningsplan for Austerfjordbotn statlige friluftsområde 18.10.2017 9348/2017
Utgående brev Terje Sundberg Nedlasting til Naturbase - Miljødirektoratet 19.10.2017 9410/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Underskrevet skjøtselsavtale pr 25.10.2017 27.10.2017 9703/2017
Utgående brev UL Vårglimt Underskrevet skjøtselsavtale pr 25.10.2017 27.10.2017 9705/2017
Inngående brev Janniken Høybakk Anmodning om utbetaling 27.10.2017 9731/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Fylkesmannens godkjenning av forvaltningsplan 04.12.2017 10788/2017
Inngående brev Miljodir - Miljødirektoratet Kvittering for levert søknad 13.12.2017 11118/2017
Inngående brev Miljodir - Miljødirektoratet Kvittering for levert søknad 13.12.2017 11119/2017
Utgående brev Anne-Margrethe Roll informasjon om kommunale søknader til statlig friluftslivsområde 20.12.2017 11130/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Søknad statlig støtte - platting 28.12.2017 11432/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Søknad statkig støtte - Etablering flytebrygge 28.12.2017 11433/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Søknad statlig støtte - Forprosjekt servicebygg 28.12.2017 11434/2017
Inngående brev Janniken Høybakk Kopi Søknad til Fylkesmannen om disposisjon av område 03.04.2018 3234/2018
Inngående brev Janniken Høybakk Melding fra Fylkesmannen vedr. bruk av friluftsområde - Austerfjorddagan 11.06.2018 5906/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes 28/18 Austerfjord friluftsområde - matrikkelbrev 24.07.2018 7217/2018
Utgående brev Kvæfjord revmatikerforening Kajakkurs i Austerfjorden - Søknad om å få bruke området i Austerfjorden 27.07.2018 7218/2018
Inngående brev Espen Norskott Ny søknad: Servicebygg Austerfjorden seks tegninger 14.08.2018 7578/2018
Inngående brev UL Vårglimt+Kvæfjord kommune Nytt servicehus nye tegninger samt prioritering spillemidler 07.09.2018 8193/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Servicehus priser på kostnad saksbehandling 07.09.2018 8194/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Overdragelse av gbnr 28/18 Austerfjord friluftsområde fra Kvæfjord kommune til Miljødirektoratet 07.05.2019 8241/2018
Internt notat uten oppfølging Tor Anders Markussen m.fl. overdragelse av 28/18 Austerfjord friluftsområde til Miljødirektoratet 11.09.2018 8258/2018
Inngående brev SNEKKER PEDERSEN AS Servicebygg for UL.Vårglimt 18.09.2018 8468/2018
Inngående brev TFK Utbetaling Forprosjekt servicehus Austerfjorden st. friluftslivsområde 06.12.2018 11154/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Melding fra Fylkesmannen 12.12.2018 11380/2018
Utgående brev Rudi Johan Angell Mikalsen Søknad om statlig støtte til tiltak i statlige friluftslivsområder - 2019 20.05.2019 1350/2019
Inngående brev Troms fylkeskommune v/Kulturetaten Endring i krav til forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 18.03.2019 2524/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 7/19 Orienteringssak vedr. søknader på statlige midler til Austerfjordbotn statlig sikra friluftsområdet 20.03.2019 2694/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - TFK økonisk støtte til benker samt skilt Avslag til servicehus 02.04.2019 3194/2019
Inngående brev Troms fylkeskommune Svar på søknad om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder 2019 11.04.2019 3644/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark 19/36: Overdragelse av 1911/28/18/Austerfjord friluftsområde fra Kvæfjord kommune til Miljødirektoratet 19.06.2019 5791/2019
Versjon:5.0.7