eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/691
:
Gbnr 42/1 Storhågteigen - klagesak: plan for nydyrking med videre
:
Birger Bjørnstad
:
Ferdig
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Tine Kristiansen 16/801 Kvæfjord kommune: Gbnr 42/1 - klagesak: plan for nydyrking med videre. Foreløpig svar 24.05.2017 5129/2017
Saksframlegg/innstilling Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre 12.06.2017 5549/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til SAK - klagesak: plan for nydyrking med videre 07.06.2017 5586/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til SAK - klagesak: 2 kartskisser 08.06.2017 5603/2017
Utgående brev Tine Kristiansen 16/801 Gbnr 42/1 - klagesak: plan for nydyrking med videre. Befaring 08.06.2017 5604/2017
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen 16/801 Gbnr 42/1 - klagesak: plan for nydyrking med videre. Befaring 08.06.2017 5605/2017
Utgående brev Terje Johnsen m.fl. Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre 08.06.2017 5627/2017
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre 08.06.2017 5632/2017
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Hogst av vernskog/nydyrking Salen 42/1 13.06.2017 5738/2017
Utgående brev Terje Johnsen m.fl. Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre 13.06.2017 5739/2017
Utgående brev Wiggo Grønlund m.fl. Kvæfjord kommune: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre (2) 13.06.2017 5740/2017
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre 13.06.2017 5777/2017
Utgående brev Terje Johnsen m.fl. melding om vedtak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking 13.06.2017 5802/2017
Inngående brev Teknisk utvalg PS 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre 19.06.2017 6014/2017
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Klage på vedtak av 13.06.2017 27.06.2017 6362/2017
Utgående brev Terje Johnsen m.fl. Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking 27.06.2017 6401/2017
Inngående brev ***** Gbnr 42/1 Storhågteigen Ad klagesak Kvæfjord kommunes vedtak av 13.6.17-Klage av 23,6,17 og 09.3.17 17.08.2017 7481/2017
Saksframlegg/innstilling Klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 02.10.2017 8496/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Bilde1 Bilde 2 22.09.2017 8568/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Oversendelse klagesak - TU-sak 34/17 Klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 04.10.2017 8892/2017
Inngående brev Fylkesmannen - fmtrpostmottak Oversendelse klagesak - TU-sak 34/17 Klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 05.10.2017 8947/2017
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Oversendelse klagesak - TU-sak 34/17 Klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 05.10.2017 8948/2017
Inngående brev Teknisk utvalg PS 34/17 Klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 09.10.2017 9026/2017
Inngående brev Terje Johnsen Ang. Nydyrkingssak på Salen Gnr 42 Bnr 1- Klagesak fra nabo 12.10.2017 9188/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Troms TILLEGG Oversendelse klagesak - TU-sak 34/17 Klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 13.10.2017 9204/2017
Inngående brev Fylkesmannen - fmtrpostmottak TILLEGG Oversendelse klagesak - TU-sak 34/17 Klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 13.10.2017 9208/2017
Utgående brev NVE TU-sak 34/17 klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 13.10.2017 9240/2017
Inngående brev Nve - Høegh Bente Ågren TU-sak 34/17 klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 13.10.2017 9241/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Klage- nydyrking på Gnr 42 Bnr. 1 i Kvæfjord kommune 02.11.2017 9869/2017
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Ad. Klage-kvæfjord kommune-vedtak av 13.6.2017 MV-Klage av 9.3.2017, 23.6.2017 og 11.8.2017 28.11.2017 10602/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Klage - jordloven — nydyrking på gnr. 42 bnr. 1 i Kvæfjord kommune 11.12.2017 11033/2017
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking 02.01.2018 47/2018
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum klage - jordloven - nydyrking på gbnr 42/1 15.01.2018 478/2018
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Utbetaling av sakskostnader- klagesak-Kvæfjord kommune- vedtak av 13.06.2017 MV.-Delvis omgjøring etter klage 16.01.2018 509/2018
Utgående brev Tine Kristiansen dekning av sakskostnader - Gbnr 42/1 Storhågen - klagesak: plan for nydyrking 17.01.2018 546/2018
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Gbnr 42/1 anmodning om dialogmøte vedtak av 13.6.17 mv - delvis omgjøring etter klage 24.01.2018 800/2018
Utgående brev Håvard Haraldsønn Salen m.fl. TU-sak 29/17: plan for nydyrking gbnr 42/1 - vilkår om hensynssoner og replanting 06.02.2018 1204/2018
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Ad. Avvisning av dialogmøte- vedtak av 13.06.17 og 03.10.18 - delvis omgjøring etter klage- Håvard Haraldssønn Salen 27.02.2018 2029/2018
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Ad. Avvisning av dialogmøte -Delvis omgjøring etter klage fra Håvard Haraldssønn Salen 27.02.2018 2048/2018
Utgående brev Tine Kristiansen Ad. Avvisning av dialogmøte -Delvis omgjøring etter klage fra Håvard Haraldssønn Salen 27.02.2018 2049/2018
Utgående brev Tine Kristiansen 2017/691/Kvæfjord kommune: dialogmøte - oppfølging av vedtak i teknisk utvalg 15.03.2018 2726/2018
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen 2017/691/Kvæfjord kommune: dialogmøte - oppfølging av vedtak i teknisk utvalg 20.03.2018 2860/2018
Utgående brev Tine Kristiansen m.fl. dialogmøte 19.4.18 må UTSETTES TIL KL 13:00 19.04.2018 3950/2018
Utgående brev Terje Johnsen drøftingsmøte 19.4.2018 om oppfølging av TU-sak 29/17 23.04.2018 4039/2018
Utgående brev Tine Kristiansen m.fl. dialogmøte 19.4.2018; videre oppfølging av TU-sak 29/17 26.04.2018 4294/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Grunneiererklæring Terje Johnsen 42 1 26.04.2018 4295/2018
Inngående brev Terje Johnsen Gbnr 42/1 Storhågteigen Grunneiererklæring 08.05.2018 4673/2018
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum m.fl. Forvaltningsplan 16.05.2018 4984/2018
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Ad. oppfølging av vedtak i TU sak 29/17- Håvard Haraldssønn Salen 23.05.2018 5116/2018
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Ad. Oppfølging av vedtak i teknisk utvalg TU sak 29/17- Håvard Haraldssønn Salen 30.05.2018 5360/2018
Utgående brev Tine Kristiansen m.fl. 16/801 oppfølging av TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre 14.06.2018 6049/2018
Utgående brev Terje Johnsen m.fl. TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking m.v. 26.11.2018 10749/2018
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking m.v. 30.11.2018 10971/2018
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Klage til sivilombudsmannen - nydyrking på g.nr. 42, br.nr. 1 i Kvæfjord 06.12.2018 11197/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - NOTAT20181219 19.12.2018 11614/2018
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Purrebrev-klagesak-Håvard Haraldsønn Salen- Nydyrking -Salen i Kvæfjord kommune 18.02.2019 1608/2019
Utgående brev Adv Tine Kristiansen TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 27.02.2019 1960/2019
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 14.03.2019 2433/2019
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Ad. klagesak- sakskostnader og manglende oppfølging av vedtak i Teknisk utvalg- Nydyrking i Salen-Kvæfjord kommune 01.04.2019 3138/2019
Utgående brev Sivilombudsmannen Kvæfjord kommune ber om innsyn i sak 05.04.2019 3391/2019
Inngående brev Sivilombudsmannen Svar på krav om innsyn - sak 2018/4861 dokument nr. 6 09.04.2019 3492/2019
Utgående brev Advokathuset Harstad AS TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 09.04.2019 3542/2019
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Merknader fra Håvard Haraldsønn Salen -kommunens e-post av 09.04.2019 - TU-SAK 29/17 mfl. 31.05.2019 5163/2019
Utgående brev Arne Dahle m.fl. 2017/691-64/Kvæfjord kommune/TU-sak 20/19: Merknader fra Håvard Haraldsønn Salen -kommunens e-post av 09.04.2019 - TU-SAK 29/17 mfl. 31.05.2019 5164/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedlegg: 2017/694-64/Kvæfjord kommune/TU-sak 20/19: Merknader fra Håvard Haraldsønn Salen - kommunens e-post av 09.04.2019 - TU-SAK 29/17 mfl. 18.06.2019 5258/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark OVERSENDELSE KLAGESAK: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen i Kvæfjord: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak 14.06.2019 5682/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 20/19 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak 20.06.2019 5855/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 42/19 Gnr 42/1 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak 21.06.2019 5885/2019
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Klagesak -42/19 Storhågen, Salen: Plan for nydyrking-Manglende behandling av klagesak-Hensynssone mv. 10.07.2019 6557/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Foreløpig svar 15.07.2019 6632/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark TILLEGG: gbnr 42/1 Storhågen, Salen i Kvæfjord: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak 23.07.2019 6775/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Vedtak - krav om dekning av saksomkostninger 30.08.2019 7426/2019
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen Klagesak -42/19 Storhågen, Salen : Plan for nydyrking- Manglende behandling av klagesak- hensynssone, ugyldig vedtak om sakskostnader 09.09.2019 7569/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Rolf Ingar Eggum Ang. Hensynssone for drikkevannskilde på 42/1 i Kvæfjord kommune 27.11.2019 9998/2019
Utgående brev Fylkesmannen i TYroms og Finnmark Ang hensynssone for drikkevannskilde på 42/1 i Kvæfjord kommune 28.11.2019 10022/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Gbnr 42/1 Storhågteigen Svar på henvendelse 05.12.2019 10176/2019
Utgående brev Rolf Ingar Eggum m.fl. Gbnr 42/1 Storhågteigen, Salen - klagesak nydyrking. Fylkesmannen avslutter sakene 05.12.2019 10177/2019
Versjon:5.0.7