eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/17
:
Sør-Troms regionråd
:
Merete Hessen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Innkalling til regionrådsmøte i Skånland 25. januar 2018 18.01.2018 641/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Sender e-post: Innkalling til regionrådsmøte i Skånland 25. januar - rettelse 23.01.2018 790/2018
Inngående brev Sør-Troms regionsråd Referat fra regionsrådsmøte i Skånland 25.01.2018 01.02.2018 1043/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråd Krav om endring av forskrift for bruk av motorferdsel i utmark og på islagt vann 01.02.2018 1054/2018
Inngående brev Strr - Nina Dons-Hansen Strategisk plan for vekst og utvikling i Sør-Troms 13.02.2018 1451/2018
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen Tiltaksplan 26.02.2018 1452/2018
Inngående brev Formannskapet PS 5/ 18 Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms 22.02.2018 1863/2018
Inngående brev Post Sør-Troms Regionråd Planlegging av fylkesreise i Troms og Finnmark for Stortingets Transport og kommunikasjonskomite 23.02.2018 1938/2018
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. Sender e-post: Tiltaksfordeling, Strategisk plan for vekst og utvikling i Sør-Troms 26.02.2018 1947/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Regionrådsmøte 23. mars 08.03.2018 2453/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Sender e-post: Referat sonderingsmøte 2 mars 2018, Saksutredning nytt regionråd 08.03.2018 2454/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Sender e-post: Referat fra møte i MHRRF 2. mars 2018 08.03.2018 2455/2018
Inngående brev Sør-Toms regionråd Innspill til sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner 13.03.2018 2569/2018
Inngående brev Postmottak Innkalling til regionrådsmøte på Ibestad 23.03.2018 - revidert saksliste 26.03.2018 3129/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg: Referat fra møte i arbeidsgruppe. Vedtekter 2015 26.03.2018 3134/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd Referat fra møte med Tromsbenken 16. februar 2018 03.04.2018 3252/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd Innkalling til årsmøte i Sør-Troms regionråd i Kvæfjord 13. april 2018 05.04.2018 3364/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Sender e-post: Utredning nytt regionråd 12.04.2018 3727/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Sender e-post: Innkalling til regionrådsmøte i Ibestad revidert saksliste 12.04.2018 3728/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Referat med vedlegg fra møte med Tromsbenken 16. februar 12.04.2018 3729/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Referat fra regionrådsmøte på Ibestad 23. mars 16.04.2018 3781/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd Uttalelse om rehabilitering ved UNN Harstad 17.04.2018 3804/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd Høringsinnspill- Kravet til leveringspliktige posttjenester 17.04.2018 3805/2018
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Referat fra årsmøtet til tilleggssaker - Kvæfjord 13.april 2018 20.04.2018 4006/2018
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Referat fra Regionsrådsmøte i Ibestad 23.mars 2018 20.04.2018 4007/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Saksframlegg - opptak av Tjeldsund i STRR 20.04.2018 4028/2018
Utgående brev Postmottak Vedtak fra Kvæfjord kommune 23.05.2018 4644/2018
Inngående brev Ofotraadet - Elisabeth Storjord Innkalling til felles regionrådsmøte for Ofoten og Sør-Troms 25. mai 18.05.2018 5008/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune K-sak PS 5/18 Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms 18.05.2018 5023/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 23/18 Om regionrådets organisering 18.05.2018 5034/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Sør-Troms regionråd - Uttalelse om regionreformen 08.06.2018 5478/2018
Inngående brev Ofotraadet - Elisabeth Storjord Referat fra felles regionrådsmøte 25. mai 2018 07.06.2018 5754/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Innkalling til regionrådsmøte i Skånland 19. juni 14.06.2018 6062/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Vedlegg til regionrådsmøtet 19. juni 14.06.2018 6063/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedtekter Sør-Troms regionråd 25.06.2018 6290/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Referat fra regionrådsmøtet i Skånland 19. juni 2018. 22.06.2018 6365/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Sør-Troms regionråd - Referat regionrådsmøte i Skånland 19.06.2018 25.06.2018 6367/2018
Inngående brev Kommunestyret PS 42/ 18 Opptak av Tjeldsund kommune i Sør-Troms regionråd 26.06.2018 6445/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd Referat fra regionrådsmøte i Skånland 19. juni 02.07.2018 6686/2018
Inngående brev Ibestad Kommune - Dag Sigurd Brustind Bakgrunnsmateriale - sammenslåingsprosessen Sør-Troms og Ofoten 07.08.2018 7434/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Innkalling til regionrådsmøte i skånland 07.05.2019 7451/2018
Utgående brev Gratangen kommune m.fl. (2018/17) Underretning om Kvæfjord kommunes vedtak om opptak av Tjeldsund kommune i Sør-Troms regionråd 17.08.2018 7459/2018
Utgående brev Sturla Bangstad Opprettelse av interkommunalt politisk råd iht ny kommunelov kap 18 17.08.2018 7472/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Regionrådsmøte i Lavangen 23-24 august 17.08.2018 7684/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Rettelse til saksliste for regionrådsmøtet i Lavangen 21.08.2018 7766/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Referat regionrådsmøte Lavangen 23.-24.08.2018 07.05.2019 8723/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Sak 25/18 - felles regionråd i Ofoten og Sør-Troms 27.09.2018 8816/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Uttalelse om fremtidig drosjenæring 27.09.2018 8817/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Uttalelse av 24.09.2018 fra Sør-Troms regionråd om fremtidig drosjenæring 07.05.2019 8818/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Referat fra møte vedr Ambulansehelikopterbasen på Evenes 02.10.2018 8872/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Felles regionrådsmøte mellom Sør-Troms og Ofoten regionråd 05.10.2018 8961/2018
Utgående brev Strr - Sturla Bangstad Felles regionrådsmøte mellom Sør-Troms og Ofoten regionråd 15.05.2019 8962/2018
Inngående brev Lavangen kommune Melding om politisk vedtak - opptak av Tjeldsund kommune i Sør-Troms regionråd 08.10.2018 9011/2018
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Innkalling Regionsrådsmøte Salangen 26.10.2018 24.10.2018 9654/2018
Inngående brev Sør-Troms Regionråd/Ofoten Regionråd/Troms fylkeskommune/Distriktssent Re:tenk Næringskonferanse 2018 24.10.2018 9655/2018
Inngående brev Helse Nord RHF Utviklingsplan 2015 - Høringsutkast 24.10.2018 9656/2018
Inngående brev Ofoten Regionråd Referat fra møte i hovedstyret Ofoten Regionråd 24.10.2018 9658/2018
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Referat fra Regionsrådsmøte i Kvæfjord 28.sept. 2018 24.10.2018 9659/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Referat Fellesmøte Ofoten og Sør-Troms regionråd 19. oktober 2018 25.10.2018 9763/2018
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Til drøftingen om oppgavefordelingen i regionrådsmøtet i morgen 25.10.2018 9765/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Karin Eriksen STOPP ENDRINGER I AMBULANSETJENESTEN.docx 30.10.2018 9849/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd Nye folkevalgte regioner - roller, struktur og oppgaver 02.11.2018 10011/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd Stopp endringer i ambulansetjenesten 02.11.2018 10022/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd Referat fra regionrådsmøte i Salangen 26.10.18 05.11.2018 10051/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Saksutredning Nytt regionråd, av 12.06.2018 08.05.2019 10208/2018
Inngående brev Ofotraadet - Elisabeth Storjord Felles saksfremlegg til kommunestyrene 08.11.2018 10209/2018
Saksframlegg/innstilling Opprettelse av politisk samarbeidsorgan - Midtre Hålogaland regionråd 08.05.2019 10210/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Utdrag fra vedtatt ny kommunelov 08.05.2019 10211/2018
Inngående brev Ibestad Kommune - Dag Sigurd Brustind Felles saksfremlegg til kommunestyrene 15.11.2018 10477/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Referat felles møte 19.10.2018 Sør-Troms og Ofoten regionråd 08.05.2019 10551/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd Representasjon i referansegruppe vedr. utredning permanent luftambulanse i Midtre Hålogaland 03.12.2018 11035/2018
Inngående brev Formannskapet Formannskapet PS 87/18 Opprettelse av politisk samarbeidsorgan - Midtre Hålogaland region 04.12.2018 11072/2018
Inngående brev Formannskapet Formannskapet PS-66 Skarpsno Gård søknad om tilskudd brannvarslingsanlegg 04.12.2018 11073/2018
Utgående brev Sør-Troms regionråd m.fl. melding om vedtak - Midtre Hålogaland regionråd 19.12.2018 11610/2018
Inngående brev Hvæfjord kommune Kommunestyret PS - 58/18 - Opprettelse av politisk samarbeidsorgan - Midtre Hålogaland regionråd 20.12.2018 11684/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 28/18 Uttalelse fra Kvæfjord formannskap: Tilbud ved rehabiliteringsavdelingen i UNN Harstad må bestå med dagens sentetall 05.07.2019 6429/2019
Versjon:5.0.7