eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/34
:
Eiendom, generelt
:
Birger Bjørnstad
:
Ferdig
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Hans-Arne Haugland 14/724 17/34 Bygdeveien 24 AS - Makebytte av areal med Kvæfjord kommune 09.01.2018 277/2018
Utgående brev Eilif Markussen Mulig kjøp av kommunal eiendom som tilleggsareal til Lamhaganveien 3 13.02.2018 735/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes Eilif Markussen: Mulig kjøp av kommunal eiendom som tilleggsareal til Lamhaganveien 3 22.01.2018 739/2018
Utgående brev Gunn Eggesvik Snøbrøyting forbi din boligeiendom gbnr 56/23 Bakketun/Bygdeveien 51 12.02.2018 808/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Snøbrøyting forbi boligeiendom gnr 56/23 29.01.2018 890/2018
Utgående brev Helge Piippo Sletting av festekontrakt på kommunens eiendom gbnr 60/88 i Eldaskogen 02.02.2018 1102/2018
Utgående brev Helge Piippo Sletting av festekontrakt på kommunens eiendom gbnr 60/88 i Eldaskogen (2) 02.02.2018 1106/2018
Utgående brev Hans-Arne Haugland 18/147 18/148: utkast delingssøknad gbnr 56/174 02.02.2018 1110/2018
Utgående brev Harstad kommune eiendomsforhold - avløp fra Trastad Samlinger gbnr 58/66/Oscars vei 6, 9475 Borkenes 13.02.2018 1470/2018
Utgående brev Harstad kommune m.fl. eiendomsforhold - avløp fra Trastad Samlinger. Justering 13.02.2018 1471/2018
Utgående brev Simone Ritter m.fl. utbedring av defekt avløp fra Trastad Samlinger 13.02.2018 1479/2018
Utgående brev Helge Piippo Sletting av festekontrakt på kommunens eiendom gbnr 60/88 i Eldaskogen 13.02.2018 1498/2018
Utgående brev Eilif Markussen Mulig kjøp av kommunal eiendom som tilleggsareal til 47/48/Lamhaganveien 3 16.02.2018 1537/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes m.fl. Eilif Markussen: Mulig kjøp av kommunal eiendom som tillegg til 47/48/Lamhaganveien 3 14.02.2018 1542/2018
Inngående brev Stmu - Simone Ritter utbedring av defekt avløp fra Trastad Samlinger 14.02.2018 1543/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes m.fl. Eilif Markussen: SAKEN STILLES I BERO/Mulig kjøp av kommunal eiendom som tillegg til 47/48/Lamhaganveien 3 21.02.2018 1795/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes Avik i eiendomsgrense for eiendom i Kvæfjord kommune 28.02.2018 2118/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes 2018/34: Avik i eiendomsgrense for eiendom i Kvæfjord kommune 28.02.2018 2119/2018
Utgående brev Statens Kartverk Tinglysingen Sletting av festekontrakt på gnr 60 bnr 88 fnr 3 i 1911 Kvæfjord kommune 12.03.2018 2298/2018
Utgående brev Helge Piippo m.fl. Sletting av festekomtrakt på gnr 60 bnr 88 fnr 3 i Kvæfjord kommune 05.03.2018 2301/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes oppmålingsforretninger gbnr 56/174 og 56/38 makebytter Bygdeveien 24 AS vs Kvæfjord kommune 12.03.2018 2494/2018
Inngående brev Kartverket Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 12.03.2018 2530/2018
Saksframlegg/innstilling Om eierforhold til vannledninger på Hemmestad 27.04.2018 2655/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg: Kartskisse vannverk Hemmestad 14.03.2018 2657/2018
Utgående brev Marianne Jakobsen 2018/34/Kvæfjord kommune: overføring av festeforhold for gnr 60 bnr 88 fnr 3 NAUST i Kvæfjord kommune 15.03.2018 2723/2018
Utgående brev Marianne Jakobsen 2018/34/Kvæfjord kommune: festerett til 60/88/3 i Kvæfjord kommune 19.03.2018 2801/2018
Utgående brev Ole Martin Kristiansen m.fl. (2018/34) Brøyting Bygdevn 20.03.2018 2812/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. Kvæfjord kommune: søknad - mindre reguleringsendring for del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes 22.03.2018 2980/2018
Utgående brev Michael Lorentzen Kvæfjord kommune: mulig tomtesalg del av Heimenbakken, Borkenes (2) 22.03.2018 2996/2018
Inngående brev Frantz Aronsen makebytte eiendommer i Lamhagan 22.03.2018 3009/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Hågveien i Lamhagan, mulig makebytte mot 47/46/Gammelvn 12 22.03.2018 3011/2018
Utgående brev Robert Sandvik m.fl. 18/25: melding om vedtak - om eierforhold til vannledninger på Hemmestad 30.04.2018 4376/2018
Inngående brev Teknisk utvalg PS 2/18 Om eierforhold til vannledninger på Hemmestad 30.04.2018 4409/2018
Inngående brev Robert Sandvik melding om vedtak - om eierforhold til vannledninger på Hemmestad 30.04.2018 4429/2018
Inngående brev Helge Chr Piippo Sletting av festekontrakt på kommunens eiendom gbnr 60/88 i Eldaskogen 02.05.2018 4465/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena om eierforhold til vannledninger på Hemmestad 08.05.2018 4674/2018
Utgående brev Robert Sandvik om eierforhold til vannledninger på Hemmestad 08.05.2018 4675/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Gbnr 51/76/77/78/82/Kvæfjordeidet parkering 16.05.2018 4927/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Gbnr 47/86/tidl Vik barnehage 16.05.2018 4942/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Gbnr 67/55/salg til XL-Bygg Kvæfjord AS 16.05.2018 4977/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Gbnr 56/175/salg til Magnar Johansen 16.05.2018 4978/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Gbnr 13/67/salg av tomt i Flesnes boligfelt 16.05.2018 4992/2018
Utgående brev Frode Iversen 18/550 /overdragelse av del av 55/53 fra Kvæfjord kommune til Edvard Wulff Iversen 16.05.2018 4996/2018
Utgående brev Anne Birgit Nilsen 18/567/del av gbnr 56/84 fra Kvæfjord kommune til UL Fram 19.06.2018 6221/2018
Inngående brev Lostat - Anne Birgit Nilsen 18/567/del av gbnr 56/84 fra Kvæfjord kommune til UL Fram 21.06.2018 6291/2018
Utgående brev Lostat - Anne Birgit Nilsen 2018/34 2018/567/del av gbnr 56/84 fra Kvæfjord kommune til UL Fram 21.06.2018 6299/2018
Inngående brev Matthias Zopfi Ønske om å overta/kjøpe arealet mellom Malmveien og Kopperveien i følge vedlagte kart. 06.07.2018 6840/2018
Utgående brev Vegard Markussen Nabovarsel for tiltak på 47/182 11.07.2018 6971/2018
Saksframlegg/innstilling Overdragelse av parsell av kommunens eiendom 56/84 til UL Fram 07.05.2019 7159/2018
Inngående brev Lostat - Anne Birgit Nilsen 2018/34 2018/567/del av gbnr 56/84 fra Kvæfjord kommune til UL Fram 23.07.2018 7163/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til F-sak: Overdragelse av parsell av kommunens eiendom 56/84 til UL fram 23.07.2018 7169/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vidar Nilsen Gehlmann Adkomstvei til tekn. installasjon VA, Industriveien 24.07.2018 7211/2018
Utgående brev Erik Meistad m.fl. breddeutvidelse for atkomst til tekniske anlegg på Heimen 24.07.2018 7212/2018
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena gamle vannverk Vik/Voktor 24.07.2018 7230/2018
Utgående brev Erik Meistad breddeutvidelse for atkomst til tekniske anlegg på Heimen 26.07.2018 7261/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen Vår ref 2018/658 KRN - Mulig delingssak Gnr 56 Bnr 84 (tilleggsareal til Gnr 56 Bnr 92 UL FAM) 27.07.2018 7300/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen Vår ref 2018/658 KRN - Mulig delingssak Gnr 56 Bnr 84 (tilleggsareal til Gnr 56 Bnr 92 UL FAM) 27.07.2018 7301/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes overføring av festeforhold for gnr 60 bnr 88 fnr 3 NAUST i Kvæfjord kommune 27.07.2018 7319/2018
Inngående brev Frode Iversen Tomt Edvard Wulff Iversen 13.09.2018 8346/2018
Utgående brev Frode Iversen 18/138/550/avbrutt sak om overdragelse av parsell av 55/53/Kvæfjord kommune til 55/67/Edvard Wulff Iversen 13.09.2018 8362/2018
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen m.fl. ledige boligtomter som tilhører Kvæfjord kommune 25.09.2018 8763/2018
Utgående brev Tanya Johannessen m.fl. mulig tilleggsareal til Hågveien 9 og 11, Lamhagan 04.10.2018 8907/2018
Inngående brev Tanya Johannessen mulig tilleggsareal til Hågveien 9 og 11, Lamhagan 08.10.2018 9013/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hans Johansen mulig tilleggsareal til Hågveien 9 og 11, Lamhagan 08.10.2018 9024/2018
Inngående brev Hinnstein - Kenneth Dallager Bussholdeplasser - strømtilførsel 09.10.2018 9082/2018
Inngående brev Hinnstein - Kenneth Dallager Bussholdeplasser - strømtilførsel 09.10.2018 9083/2018
Utgående brev Hinnstein v/Kenneth Dallager Bussholdeplasser - strømtilførsel 09.10.2018 9089/2018
Inngående brev Hinnstein - Kenneth Dallager Bussholdeplasser - strømtilførsel 10.10.2018 9105/2018
Utgående brev Kenneth Dallager Bussholdeplasser Borkenes (1 av 2) 10.10.2018 9106/2018
Utgående brev Kenneth Dallager Bussholdeplasser Borkenes (2 av 2) 10.10.2018 9107/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes Flesnes. Nytt areal GBnr 13/80 EIENDOM 13/28 10.10.2018 9116/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes 18/96 Ang vei ned til sjøttomten 2017/1407 - KK 54/2 med flere 18.10.2018 9407/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 57/18 Overdragelse av parsell av kommunens eiendom 56/84 til UL Fram 19.10.2018 9501/2018
Inngående brev Lysaa - Øyvind Lyså Vedrørende adkomstvei Einhågveien 3, Flesnes 14.11.2018 10440/2018
Utgående brev Tanya Johannessen m.fl. mulig tilleggsareal til Hågvn 9 og 11, Lamhagan 16.11.2018 10510/2018
Utgående brev Øyvind Lyså Vedr atkomstvei Einhågvn 2, Flesnes 16.11.2018 10520/2018
Inngående brev Tanya Johannessen mulig tilleggsareal til Hågvn 9 og 11, Lamhagan 23.11.2018 10728/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing Skjøte for tinglysing - gnr 13 bnr 28 i 1911 Kvæfjord 08.05.2019 10814/2018
Utgående brev Anne Birgit Nilsen 18/567/overdragelse av parsell av 56/84 til UL Fram 27.11.2018 10844/2018
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum Gbnr 30/42 i Melåbukt 28.11.2018 10910/2018
Utgående brev Astrid Meyer Ønske om å overta areal mellom Malmvn og Koppervn 08.05.2019 10974/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Henv ang mulig kjøp av et ørlige areal men problemet er kanskje uklare tomtegrenser 30.11.2018 10975/2018
Utgående brev Anne Birgit Nilsen 2014/430 2018/34/Kvæfjrod kommune: avklaring av eiendomsforhold til gbnr 57/173 (2) 30.11.2018 10976/2018
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad m.fl. ønske om å overta areal mellom Malmvn og Koppervn 30.11.2018 10977/2018
Inngående brev Andre Hugo Johansen Forespørsel om tilbake kjøp av Gnr 30 Bnr 42 fra Kvæfjord kommune til Gnr 30 Bnr 11 — Nordlund. 03.12.2018 11034/2018
Inngående brev Kartverket Gbnr 13/28 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 06.12.2018 11203/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes 14/430-3: Gbnr 57/173/endring av eiendom i matrikkelen 11.12.2018 11314/2018
Utgående brev Andre Hugo Johansen Tillatelse til uttak av masser og justering av eksisterende skjæring på eiendommen gbnr 30/42/Austerfjord 19.12.2018 11580/2018
Utgående brev Janniken Høybakk m.fl. forespørsel fra Andre Johansen om kjøp av gnr 30 bnr 42 fra Kvæfjord kommune 19.12.2018 11582/2018
Inngående brev Hrs - Rune Rasmussen forespørsel fra Andre Johansen om kjøp av gnr 30 bnr 42 fra Kvæfjord kommune 19.12.2018 11590/2018
Inngående brev Janniken Høybakk forespørsel fra Andre Johansen om kjøp av gnr 30 bnr 42 fra Kvæfjord kommune 19.12.2018 11591/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hans Johansen Endring Hans Johansen 22.02.2019 1802/2019
Utgående brev Helge Stoltenberg 2019/36/gbnr 57/173 Lasken og Berg: mindre reguleringsendring STILLES I BERO 03.05.2019 4153/2019
Versjon:5.0.7