eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/39
:
Hålogalandsveien- Reguleringsendring Langvatnet- Skredsikring
:
Helge Stoltenberg
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Reguleringsendring Hålogalandsvegen (inkl også mer overordna forhold) 08.06.2018 5509/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Svar — «Mimenr. 18/54796» - ElO/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt - Varsel om oppstart reguleringsendringer 05.07.2018 6794/2018
Inngående brev Statens vegvesen Reguleringsendring for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen til høring/offentlig ettersyn - Frist for innspill 2. mai 2018 05.07.2018 6826/2018
Utgående brev Statens vegvesen region nord Reguleringsendring - E10/ rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - Langvassbukt 03.09.2018 7958/2018
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad m.fl. Referat fra oppstartsmøte - Hålogalandsvegen, nye reguleringsendringer 23.05.2019 7959/2018
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt - Varsel om oppstart reguleringsendringer 03.09.2018 7984/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Forslag til reguleringsendring for E10/rv.85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt- Fylkesmannens uttalelse. 29.04.2019 4047/2019
Utgående brev Birger Bjørnstad Bru og tunneler veiprosjekt E10/RV85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt 30.04.2019 4092/2019
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad m.fl. Referat fra oppstartsmøte - Hålogalandsvegen, nye reguleringsendringer 21.05.2019 4397/2019
Inngående brev Vegvesen - Kufaas Unni Reguleringsendring - E10/ rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - Langvassbukt 08.05.2019 4398/2019
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Forslag til reguleringsendring for E10/rv. 85. Tjeldsund- Gullesfjordbotn - Langvassbukt - Høring og offentlig ettersyn 21.05.2019 4401/2019
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Forslag til reguleringsendring for E10/rv. 85. Tjeldsund- Gullesfjordbotn - Langvassbukt - Høring og offentlig ettersyn 21.05.2019 4402/2019
Inngående brev Ramboll - Anne Elisabeth Katmo RV 85 - Langvatnet - Reguleringsplan 21.05.2019 4787/2019
Inngående brev Vegvesen - Vestnes Line Oversendelse til vedtak 21.05.2019 4788/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Svar - Forslag til reguleringsendring for E10/rv. 85. Tjeldsund- Gullesfjordbotn - Langvassbukt - Høring og offentlig ettersyn 23.05.2019 4910/2019
Inngående brev Vegvesen - Vestnes Line Merknadsrapport 23.05.2019 4911/2019
Utgående brev Vegvesen - Vestnes Line Oversendelse til vedtak 18.06.2019 4927/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til sak 27.05.2019 4951/2019
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg 2019/176: Reguleringsplan gbnr 19/32 i Kvæfjord - behandlingsgebyr 18.06.2019 5046/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 15/19 Reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV85 Langvatnet, Kvæfjord kommune 20.06.2019 5852/2019
Utgående brev Statens vegvesen region Nord Melding om vedtak - Reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV 85 Langvatnet - Kvæfjord kommune 03.07.2019 6220/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 40/19 Reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV85 Langvatnet, Kvæfjord kommune 03.07.2019 6265/2019
Versjon:5.0.7