eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/40
:
Regnskap, tertialrapporter 2018
:
Turid Norlunn Hanssen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Udi - Utlendingsdirektoratet Dokument 17/05261-6 Kvæfjord Kommune - Vertskommunetilskudd 1. kvartal 2018 sendt fra Utlendingsdirektoratet 16.01.2018 498/2018
Inngående brev Komrevnord - Liv Aamnes Revisjonsberetning momskomp 1. termin 18 20.04.2018 4019/2018
Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 1/2018 05.07.2018 5339/2018
Inngående brev Komrevnord - Liv Aamnes Revisjonsberetning 2. termin 08.06.2018 5837/2018
Inngående brev Formannskapet PS 39/18 Tertialrapport 1/2018 13.06.2018 5985/2018
Inngående brev Kommunestyret PS 32/18 Tertialrapport 1/2018 26.06.2018 6455/2018
Utgående brev Anita Solvang Jenssen m.fl. tertialrapport 1/2018 - budsjettreg nr K-6/18 09.07.2018 6911/2018
Utgående brev Bråten, Gudveig Ihlang KOSTRA - Samferdsel - Skjema 24 - KVÆFJORD KOMMUNE 27.07.2018 7323/2018
Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2/2018 07.05.2019 8592/2018
Internt notat uten oppfølging Evelyn Feldhusen m.fl. budreg nr K-7/18 Tertialrapport 2/2018 15.10.2018 9215/2018
Inngående brev KomRev NORD Uavhengig revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift 16.10.2018 9256/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 69/18 Tertialrapport 2/2018 19.10.2018 9511/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 48/18 Tertialrapport 2/2018 19.10.2018 9540/2018
Inngående brev Statistisk sentralbyrå KOSTRA - rapportering for 2018 12.11.2018 10280/2018
Inngående brev Komrevnord - Liv Aamnes Revisjonsberetning momskomp 5. termin 11.12.2018 11336/2018
Inngående brev Komrevnord - Liv Aamnes 972417998 KVÆFJORD KOMMUNE, RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, Hovedmelding, November - desember, 2018 08.02.2019 1275/2019
Utgående brev Komrev Nord Oversendelse av regnskap 2018 10.05.2019 1376/2019
Utgående brev Kommunal rapport Økonomiske oversikter 2018 - Kvæfjord kommune 10.05.2019 1434/2019
Inngående brev Kommunal-Rapport - Data Kommunal Rapport Kommunal Rapport ber om regnskap avlagt til revisjon i Excel-format 15.02.2019 1544/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 12/19 Orientering om regnskap 2018 20.03.2019 2716/2019
Inngående brev Skatteetaten Aksjeoppgaven 2018 - Selskap 03.04.2019 3278/2019
Inngående brev Komrevnord - Liv Aamnes Uttalelse fra ledelsen 08.04.2019 3467/2019
Utgående brev Komrevnord - Liv Aamnes Uttalelse fra ledelsen 10.05.2019 3468/2019
Inngående brev Komrevnord - Liv Aamnes Lønns-og pensjonskostnader 2018 10.04.2019 3564/2019
Inngående brev KomRev Nord Oppsummering etter årsoppgjørsrevisjon 2018 24.06.2019 5944/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Anmodning om oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2018 26.06.2019 6071/2019
Utgående brev KomRev Nord Oppsummering etter årsoppgjørsrevisjon 2018 05.08.2019 6152/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2018 03.07.2019 6228/2019
Utgående brev Toresen, Gøril Note til årsregnskapet 2018 09.08.2019 6881/2019
Utgående brev Komrev Nord Svar på oppsummeringsbrev årsoppgjørsrevisjon 2018 09.08.2019 6923/2019
Versjon:5.0.7