eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/51
:
Kultur-/oppvekstkontor
:
Christopher Robert Tandy
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Postmottak Vedr. samarbeidsavtale om grunnskoleopplæring 09.02.2018 1399/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Fwd: Svar Troms fylkeskommune 23.02.2018 1943/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vivian Berg Gamst KS inviterer til verksteder og møteplasser som fremmer at flere barn og unge får delta i fritidsaktiviteter 23.02.2018 1956/2018
Inngående brev Postmottak Informasjon om tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i samisk skoleåret 2018/2019 27.02.2018 2042/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Program for 19. april 12.04.2018 3718/2018
Inngående brev Postmottak Kommunebesøk 12.04.2018 3734/2018
Inngående brev Postmottak Til skolesjefen 12.04.2018 3735/2018
Inngående brev Postmottak Nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler til eksamen i grunnskolen 12.04.2018 3737/2018
Inngående brev Postmottak Utlysning av Midler til gjennomføring av etterutdanning på prioriterte områder innenfor strategien SEVU PPT 2018 12.04.2018 3738/2018
Saksframlegg/innstilling Rutiner for inspeksjon og tilsyn med elever 03.05.2018 3866/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Karin Eriksen Fwd: Sak til levekårsutvalget 17.04.2018 3867/2018
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing 23.05.2018 3870/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø 18.04.2018 3938/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 27.04.2018 3939/2018
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Statustilbakemelding inneklima mellomtrinnsbygget og spesialromsfløya Borkens skole 03.05.2018 3940/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Intensjonsavtale for gjennomføring av ny kompetansemodell - desentralisert ordning 18.04.2018 3942/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedr. grunnskoleopplæring av institusjonsplasserte elever 27.04.2018 3943/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jørill Wogtor Utkast saksframlegg til levekårsutvalget om forebygging mot mobbing 19.04.2018 3981/2018
Inngående brev Postmottak Vi inviterer til høringskonferanser med tema "Barn og unge med særskilte behov" 11.05.2018 4836/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune K-sak PS 14/18 Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing 18.05.2018 5013/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 16/18 Orientering om barnevernets tilsyn med barn i fosterhjem 18.05.2018 5063/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 13/18 Rutiner for inspeksjon og tilsyn med elever 18.05.2018 5065/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 12/18 Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing 18.05.2018 5066/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 14/18 Orienteringssak: Statustilbakemelding inneklima mellomtrinnsbygget og spesialromsfløya Borkenes skole 18.05.2018 5079/2018
Inngående brev Postmottak Invitasjon til konferanse – skoleutvikling i et norsk og internasjonalt perspektiv 31.05.2018 5480/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Bjørn Bloch Miniseminar- kreativ og interaktiv undervisning- Harstad, Kvæfjord og Skånland kommuner (rammeavtale) 31.05.2018 5483/2018
Inngående brev Tromsfylke - Tore Brattli Samarbeidsavtale om grunnskoleopplæring - Kvæfjord kommune 07.06.2018 5799/2018
Inngående brev Postmottak Datoer for kommunedialogene i Troms høsten 2018 - deles med alle skoleeiere i kommunene, og alle rektorer i ungdomsskole og VGS 20.06.2018 6288/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen m.fl. Brev fra kunnskapsministeren 17.08.2018 7444/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Nytt til årets skolestart 17.08.2018 7446/2018
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. Til ordfører, rådmann og ansvarlig for voksenopplæringen 17.08.2018 7447/2018
Saksframlegg/innstilling Statustilbakemelding inneklima mellomtrinnsbygget og spesialromsfløya Borkenes skole 07.05.2019 8741/2018
Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport 2018 for grunnskolen i Kvæfjord kommune 30.09.2019 8743/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Tilstandsrapport for gunnskolen i Kvæfjord 2018 07.05.2019 8748/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 50/18 Tilstandsrapport 2018 for grunnskolene i Kvæfjord kommune 19.10.2018 9542/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 51/18 Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing 19.10.2018 9543/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 36/18 Statustilbakemelding inneklima mellomtrinnsbygget og spesialromsfløya Borkenes skole 25.10.2018 9697/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 34/18 TIlstandsrapport 2018 for grunnskolen i Kvæfjord kommune 25.10.2018 9731/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 35/18 Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing 25.10.2018 9732/2018
Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport 2019 for grunnskolen i Kvæfjord kommune 19.09.2019 7728/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 37/19 Tilstandsrapport 2019 for grunnskolen i Kvæfjord kommune 30.09.2019 8278/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 62/19 Tilstandsrapport 2019 for grunnskolen i Kvæfjord kommune 09.10.2019 8592/2019
Versjon:5.0.7