eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/186
:
Eldrerådet i Kvæfjord 2018 (tidl 2016/228, 2017/459)
:
Marit Blekastad
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Saksframlegg/innstilling Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017 11.06.2018 1067/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ågot Hammari Brev til kommunene – Et aldrende samfunn har også et folkehelseperspektiv 02.02.2018 1101/2018
Inngående brev Ungdomsråd PS 2/ 18 Orientering om Kvæfjord folkeverksted 19.02.2018 1680/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 6/ 18 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017 19.02.2018 1683/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 2/ 18 Orientering om Kvæfjord folkeverksted 19.02.2018 1687/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 1/18 Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 21.11.2017 19.02.2018 1688/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 13.02.2018 13.04.2018 3494/2018
Saksframlegg/innstilling Nytt fra beredskapsseksjonen- orientering 13.04.2018 3496/2018
Inngående brev Postmottak Årsmelding for 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Troms 09.04.2018 3500/2018
Inngående brev Frisurf - Lillian Hessen Referat fra konstituerende møte i boligpolitisk utvalg 27.2.2018 09.04.2018 3501/2018
Saksframlegg/innstilling Planlegging av eldredagen 2018 13.04.2018 3527/2018
Saksframlegg/innstilling Kontakt på tvers av aldersgrense-oppfølgingssak 13.04.2018 3530/2018
Inngående brev HLF troms Hørselskompetanse der brukeren bor 11.04.2018 3623/2018
Utgående brev Ibestad postmottak Uttalelse fra fellesmøte for eldrerådene i Sør-Tromsregionen 2018 24.05.2018 4539/2018
Utgående brev Helge Stoltenberg Vedtak fra Kvæfjord eldreråd vedr beredskap 24.05.2018 4540/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 9/18 Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 13.02.2018 18.05.2018 5072/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 10/18 Nytt fra beredskapsseksjonen - orientering 18.05.2018 5073/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 13/18 Planlegging av eldredagen 2018 18.05.2018 5076/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 14718 Kontakt på tvers av aldersgrense - oppfølgingssak 18.05.2018 5077/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 16/18 Fellesmøte for eldrerådene i Sør-Troms regionen 2018 18.05.2018 5078/2018
Inngående brev Lillian Hessen Hørseltap - et samfunnsproblem 24.05.2018 5198/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 14/ 18 Kontakt på tvers av aldersgrense-oppfølgingssak 28.05.2018 5284/2018
Inngående brev Lavangen kommune Melding om politisk vedtak- digital innovasjon og postombæring 29.05.2018 5341/2018
Inngående brev Fir eldrerådet i Kvæfjord v/Lillian Hessen Markering av den internasjonale eldredagen 2018 30.05.2018 5368/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Årsmelding 2017 for Kvæfjord eldreråd 08.06.2018 5622/2018
Inngående brev Kvæfjord Pensjonistforening Kvæfjord pensjonistforening - Parkeringsmuligheter i Borkenes sentrum for eldre og funksjonshemmede 05.06.2018 5625/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 21/18 Planlegging av eldredagen 2018 13.06.2018 5998/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 20/ 18 Hørsels- og synshemning 13.06.2018 5999/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 19/18 Svømmebassenget på Trastad 13.06.2018 6000/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 18/18 Orienteringssak: Om sammenheng mellom riktig legemiddelbruk, søvn og ernæring 13.06.2018 6001/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 17/18 Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 24.04.2018 13.06.2018 6002/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017 13.06.2018 6015/2018
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Vedtak fra felles eldreråd- råd for funksjonshemmede om svømmebassenget på Trastad 14.06.2018 6054/2018
Inngående brev Lillian Hessen den internasjonale eldredagen i Kvæfjord 19.06.2018 6216/2018
Utgående brev Lillian Hessen den internasjonale eldredagen i Kvæfjord 19.06.2018 6217/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/186/Kvæfjord kommune: den internasjonale eldredagen i Kvæfjord 19.06.2018 6224/2018
Inngående brev Frisurf - Lillian Hessen den internasjonale eldredagen i Kvæfjord 21.06.2018 6292/2018
Utgående brev Borkenes legekontor m.fl. Vedtak i Kvæfjord eldreråd og råd for funksjonshemmede 05.07.2018 6410/2018
Inngående brev Kommunestyret PS 28/18 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017 26.06.2018 6459/2018
Inngående brev Levekårsutvalget PS 24/18 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017 26.06.2018 6505/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede PS 12/ 18 Hørsels- og synshemning 27.06.2018 6521/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede PS 11/ 18 Svømmebassenget på Trastad 27.06.2018 6522/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede PS 10/18 Orienteringssak: Om sammenheng mellom riktig legemiddelbruk, søvn og ernæring 27.06.2018 6523/2018
Inngående brev Tromsfylke - Line Samuelsen Invitasjon Eldrerådskonferansen 2018 - Program og Frist 28.08.2018 7936/2018
Inngående brev Tromsfylke - Line Samuelsen Deltakerliste og program 06.09.2018 8148/2018
Inngående brev Gruppa Henvendelse vedrørende leilighetsbygg for godt voksne på Borkenes 14.09.2018 8408/2018
Utgående brev Lillian Hessen (18/186) og (18/660) Melding om politisk vedtak 10.05.2019 8596/2018
Inngående brev Tromsfylke - Line Samuelsen Fra eldrerådskonferansen 2018: Leve hele livet 28.09.2018 8825/2018
Inngående brev Lillian Hessen Generasjonsmøter 11.10.2018 9154/2018
Inngående brev Lillian Hesse Kvæfjord eldreråd støtter initiativet om leilighetsbygg for godt voksne på Borkenes 11.10.2018 9158/2018
Inngående brev Tromsfylke - Line Samuelsen Dialogmøte og generasjonsarbeid 12.10.2018 9197/2018
Inngående brev Tromsfylke - Line Samuelsen Foredrag eldrerådskonferansen om samhandlingsreformen 18.10.2018 9453/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Ungdomsrådet PS 15/18 Generasjonskonferansen 2018 19.10.2018 9522/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 30/18 Eldrerådet PS 30/18 Henvendelse vedrørende leilighetsbygg for godt voksne på Borkenes 22.10.2018 9577/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 29/18 Eldrerådskonferansen og generasjonskonferansen 2018 22.10.2018 9578/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 27/18 Eldredagen 2018 i Kvæfjord - gjennomgang før dagen 22.10.2018 9579/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 24/18 Parkeringsmuligheter i Borkenes sentrum for eldre og funksjnshemmede 22.10.2018 9582/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 23/18 Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 07.06.2018 22.10.2018 9583/2018
Inngående brev Tromsfylke - Line Samuelsen Dialogmøte og generasjonsarbeid 12.10.2018 10348/2018
Inngående brev Oppvekstkontoret Oppfølging av PS 15/18 i Ungdomsrådet 13.11.2018 10398/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådskonferansen 2018 - Samhandlingsreformen 13.11.2018 10399/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Heidi Mørk Til eldrerådet- PS-sak 34-18 VFT 22.11.2018 10696/2018
Utgående brev Line Samuelsen Dialogmøte og generasjonsarbeid 10.05.2019 10965/2018
Inngående brev Eldrerådet Eldrerådet i Kvæfjord 2018 (tidl 2016/228, 2017/459) 04.12.2018 11075/2018
Inngående brev Eldrerådet Eldrerådet i Kvæfjord 2018 (tidl 2016/228, 2017/459) 04.12.2018 11076/2018
Inngående brev Eldrerådet Eldrerådet i Kvæfjord 2018 (tidl 2016/228, 2017/459) 04.12.2018 11078/2018
Inngående brev Eldrerådet Eldrerådet i Kvæfjord 2018 (tidl 2016/228, 2017/459) 04.12.2018 11080/2018
Inngående brev Eldrerådet Eldrerådet i Kvæfjord 2018 (tidl 2016/228, 2017/459) 04.12.2018 11107/2018
Utgående brev Marit Blekastad TIL ELDRERÅDET - Tilbud om opplæring som ambassadør i velferdsteknologi 10.05.2019 11562/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning ab møtebok fra Eldrerådets møte 20.11.2018 10.05.2019 1313/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Invitasjon FN`s internasjonale eldredag med svar fra Slottet 12.02.2019 1339/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Utdrag Kvæfjord kommune`s forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 1019-2022 12.02.2019 1349/2019
Inngående brev Postmottak Ny forskrift om eldreråd.... Uttalelse fra Pensjonistforbundet 18.03.2019 2549/2019
Utgående brev Grete Kleppe Felles eldrerådsmøte i Salangen 3.4.2019 10.05.2019 2552/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding for eldrerådet 19.03.2019 2614/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 1/19 Godkjenning av møtebok fra Eldrerådets møte 20.11.2018 19.03.2019 2623/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 3/19 Informasjon om "Mylderhuset" i Kvæfjord 19.03.2019 2625/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 4/19 Planlegging av den internasjonale eldredagen 2019 i Kvæfjord 19.03.2019 2626/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet 5/19 Forberede møte med fylkesrådet 19.03.2019 2627/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 8/19 Årsmelding for Kvæfjord Eldreråd 2018 19.03.2019 2629/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Råd for funksjonshemmede PS 2/19 Informasjon om "Mylderhuset" i Kvæfjord 20.03.2019 2681/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Ungdomsrådet PS 1/19 Informasjon om "Mylderhuset" i Kvæfjord 20.03.2019 2690/2019
Utgående brev Merete Hessen m.fl. Agenda møte med fylkeseldrerådet i Troms 30.4.2019 13.08.2019 2825/2019
Saksframlegg/innstilling Møte med medlemmer fra fylkeseldrerådet i Troms 21.05.2019 3903/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Eldrerådskonferansen 18.-19. september 2019 21.05.2019 4801/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 7/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 20.06.2019 5866/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 15/19 Godkjenning av møtebok fra møte 30.04.2019- møte med medlemmer fra fylkesområdet i Troms 20.06.2019 5872/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 17/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 20.06.2019 5874/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 18/19 Planlegging av den internasjonale eldredagen 2019 21.06.2019 5876/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 26/19 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018 21.06.2019 5905/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 26/19 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018 26.06.2019 6077/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 32/19 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018 03.07.2019 6275/2019
Inngående brev Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement Høring om lov om Eldreombudet 10.09.2019 7608/2019
Inngående brev Helde- og omsorgsdepartementet Høring - Lov om Eldreombudet 10.09.2019 7609/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Skrankeslynge for hørselshemmede 17.09.2019 7864/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 26/19 Skrankeslynge for hørselshemmede 10.10.2019 8599/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 23/19 Innsatsprisen 2019 10.10.2019 8602/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 21/19 Godkjenning av møtebok fra møte 06.06.2019 10.10.2019 8604/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Informasjon og opplæring til de nye eldrerådene 11.10.2019 8660/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 29/19 Evaluering av eldredagen 2019 i Kvæfjord 08.01.2020 233/2020
Versjon:5.0.7