eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/242
:
Gnr 66 Bnr 14 - Riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av fritidsbolig med næringsdel
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Lind Øyvind Fritidsbolig på framtidig eiendom 66/68, nåværende 66/14. Naboliste 16.02.2018 1491/2018
Utgående brev Lind Øyvind Vår ref 2018/242 KRN - Vedr. planer om riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av fritidsbolig med næringsdel, Gnr 66 Bnr 14 (nytt Bnr 68) 16.02.2018 1493/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind Fritidsbolig og næringsbygg Bremnes. Søknad om rammetillatelse 21.02.2018 1832/2018
Utgående brev Adresseliste Gnr 66 Bnr 14 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av fritidsbolig med næringsdel 22.02.2018 1856/2018
Utgående brev Lind Øyvind Fritidsbolig og næringsbygg Bremnes. Søknad om rammetillatelse 22.02.2018 1869/2018
Utgående brev Lind Øyvind Vår ref 2018/242 KRN - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om rammetillatelse / dispensasjon for fritidsbolig med næringsdel 22.02.2018 1870/2018
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 17/25814-8 Høring - søknad om riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av fritidsbolig med næringsdel - gnr.66 bnr. 14 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 07.03.2018 2368/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Uttalelse i forbindelse med søknad om rivning av eksisterende driftsbygning og oppføring av fritidsbolig med næringsdel 12.03.2018 2526/2018
Utgående brev Einan, Bjørn Vedr. høringsfrist byggesak 2018/242 22.03.2018 2960/2018
Utgående brev Einan, Bjørn Vedr. høringsfrist byggesak 2018/242 - ingen merknader fra Fylkesmannen i Troms 22.03.2018 2964/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind Gnr 66/Bnr 14 Fritidsbolig med næringsdel. Nabomerknad og merknadsbehandling 22.03.2018 3019/2018
Utgående brev Postmottak m.fl. Gnr 66/Bnr 14 Fritidsbolig med næringsdel. Nabomerknad og merknadsbehandling 23.03.2018 3020/2018
Utgående brev Norconsult AS Gnr 66 Bnr 14 - Dispensasjon og rammetillatelse til riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av ny fritidsbolig med næringsdel 26.03.2018 3054/2018
Utgående brev Lars Bremnes m.fl. Vå ref. 2018/242 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for riving av driftsbygning og oppføring av ny fritidsbolig med næringsdel, Gnr 66 Bnr 14 Bremnes 26.03.2018 3105/2018
Inngående brev NVE - Region Nord NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av fritidsbolig med næringsdel - GBnr 66/14 - Kvæfjord kommune. NVEs referanse: 201701275-4 05.04.2018 3325/2018
Utgående brev Lind Øyvind Sak 2018/19026. Gnr 66/Bnr 14 i Kvæfjord kommune. Fritidsbolig med næringsdel. Avklaring om det er nødvendig å søke Arbeidstilsynets samtykke 05.04.2018 3346/2018
Utgående brev Olav Austlid Vår ref. 2018/242 KRN - Vedr. justerte tegninger fritidsbolig Gnr 66 Bnr 14 23.05.2018 4621/2018
Inngående brev Tromsfylke - Olav Austlid Vår ref. 2018/242 KRN - Vedr. justerte tegninger fritidsbolig Gnr 66 Bnr 14 08.05.2018 4689/2018
Utgående brev Lind Øyvind Vår ref. 2018/242 KRN - Vedr. justerte tegninger fritidsbolig Gnr 66 Bnr 14 - Vedr. nabovarsling 23.05.2018 4690/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind Sak 2018/242 - Fritidsbolig Gnr 66 Bnr 14. Søknad om endring av tillatelse 10.05.2018 4806/2018
Utgående brev Norconsult AS Gnr 66 Bnr 14 - Tillatelse til endring av bygning iht. tidligere innvilget rammetillatelse for riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av ny fritidsbolig 14.05.2018 4807/2018
Utgående brev Lind Øyvind Vår ref. 2018/242 KRN - Oversender tillatelse til endring av tidligere rammetillatelse Gnr 66 Bnr 14 23.05.2018 4809/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind Fritidsbolig Bremnes. Endring av prosjekt. 05.06.2018 5607/2018
Utgående brev Lind Øyvind Fritidsbolig Bremnes. Endring av prosjekt - Midlertidig svar 07.06.2018 5608/2018
Utgående brev Ragnhild Myrstad m.fl. Vår ref. 2017/242 KRN . Mulig endring av byggeprosjekt Gnr 66 Bnr 14 - Bruksendring og tilbygg til stabbur 07.06.2018 5611/2018
Utgående brev Lind Øyvind Vår ref. 2017/242 KRN . Mulig endring av byggeprosjekt Gnr 66 Bnr 14 - Bruksendring og tilbygg til stabbur - Vedr. plassering tilbygg 07.06.2018 5619/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind Gnr 66/ Bnr 14 Bremnes. Fritidsbolig. Søknad om dispensasjon. Stabburet. 19.06.2018 6180/2018
Utgående brev Postmottak m.fl. Gnr 66/ Bnr 14 Bremnes. Fritidsbolig. Søknad om dispensasjon. Stabburet. Midlertidig svar 19.06.2018 6181/2018
Utgående brev Lind Øyvind Gnr 66/ Bnr 14 Bremnes. Fritidsbolig. Søknad om dispensasjon. Stabburet. Vedr plassering nær nabogrense 19.06.2018 6182/2018
Utgående brev Adresseliste Gnr 66 Bnr 14 - Riving av deler av stabbur samt tilbygg og ombygging med formål fritidsbolig 20.06.2018 6187/2018
Utgående brev Lind Øyvind Gnr 66/ Bnr 14 Bremnes. Fritidsbolig. Søknad om dispensasjon. Stabburet. Midlertidig svar 21.06.2018 6244/2018
Utgående brev Lars Bremnes m.fl. Vår ref 2018/242 KRN - Høringsbrev 21.06.2018 6245/2018
Inngående brev Troms Fylkeskommune Kulturetaten Mulig endring av byggeprosjekt Gnr 66 Bnr 14 - Bruksendring og tilbygg til stabbur - Uttalelse 25.06.2018 6435/2018
Inngående brev Norconsult AS Gnr 66 Bnr 14 - Riving av deler av stabbur samt tilbygg og ombygging med formål fritidsbolig. Kvittering for nabovarsel 27.06.2018 6533/2018
Internt notat Kjell Rune Nymoen Landbruksfaglig uttalelse vedrørende riving av deler av stabbur på 66/14 på Bremnes 28.06.2018 6588/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind Gnr 66 Bnr 14 - Riving av deler av stabbur samt tilbygg og ombygging med formål fritidsbolig. Avstandserklæring 28.06.2018 6610/2018
Inngående brev Sametinget Uttalelse fra sametinget 09.07.2018 6901/2018
Utgående brev Øyvind Lind m.fl. Vår ref. 2018/242 KRN - Gnr 66 Bnr 14 - Dispensasjonsvedtak i forbindelse med planlagt riving av deler av stabbur samt tilbygg og ombygging med formål fritidsbolig 10.07.2018 6943/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind Gnr 66 Bnr 68. Søknad om tillatelse til tiltak. Fritidsbolig som tilbygg til "Stabburet" 12.10.2018 9185/2018
Utgående brev Lind Øyvind Vår ref. 2018/242 KRN - Søknadsskjema utslippstillatelse / veiledning 15.11.2018 9205/2018
Utgående brev Lind Øyvind Gnr 66 Bnr 68 - Søknad om tillatelse til tiltak. Fritidsbolig som tilbygg til "Stabburet" - Vedr. utslipp 15.11.2018 9225/2018
Utgående brev Lind Øyvind Vår ref. 2018/242 KRN - Ønsker tilbakemelding vedr. vann og avløp i forbindelse med mottatt byggesøknad 15.11.2018 9561/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind Vedr. nabovarsling og slamavskiller / avløp 22.10.2018 9562/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind RE: Vår ref. 2018/242 KRN - Ønsker tilbakemelding vedr. vann og avløp i forbindelse med mottatt byggesøknad 22.10.2018 9572/2018
Utgående brev Lars Bremnes Vår ref. 2018/242 KRN - Ønsker tilbakemelding vedr. vann og avløp i forbindelse med mottatt byggesøknad 15.11.2018 9573/2018
Utgående brev Lind Øyvind Vår ref. 2018/242 KRN - Ønsker tilbakemelding vedr. kompetanse vann og avløp i forbindelse med mottatt byggesøknad 15.11.2018 9621/2018
Utgående brev Harstad kommune / Elleke Bergersen Vår 2018/242 KRN - Vedr. søknad om tillatelse til tiltak på Gnr 66 Bnr 68. Slamavskiller / situasjonskart VA 15.11.2018 9635/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena Vår ref. 2018/242 KRN - Ønsker tilbakemelding vedr. kompetanse vann og avløp i forbindelse med mottatt byggesøknad 24.10.2018 9636/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena Vår 2018/242 KRN - Vedr. søknad om tillatelse til tiltak på Gnr 66 Bnr 68. Slamavskiller / situasjonskart VA - Om plassering og fall 24.10.2018 9639/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind Bremnes Bnr 66/ gnr 68. Søknad om utslipp av avløpsvann 24.10.2018 9642/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind 2018/242 KRN Søknad om tillatelse til tiltak på Gnr 66/ Bnr 68. Supplerende informasjon 24.10.2018 9643/2018
Utgående brev Lind Øyvind Vår ref. 2018/242 KRN - Oversender byggtillatlese / utslippstillatlese i forbindelse med ny fritidsbolig på Gnr 66 Bnr 68 15.11.2018 9682/2018
Versjon:5.0.7