eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/730
:
Budsjett 2019
:
Turid Norlunn Hanssen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Kvafjord Kommune - Turid Norlunn Hanssen Noen spørsmål om økonomi 27.07.2018 7273/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Statistikkgrunnlag for Kvæfjord kommune 27.07.2018 7274/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Til arbeid med budsjett/øp 2019-2022: Interkommunal akuttberedskap barnevern 27.07.2018 7275/2018
Inngående brev KMD 18/758-11 Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018 27.07.2018 7304/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Kommunale avgifter inklusive eiendomsskatten - antall terminer 27.07.2018 7308/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Forslag til budsjett og fordeling av utgifter til FACT team 27.07.2018 7310/2018
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad m.fl. Revidert FDV-vedlegg 27.07.2018 7311/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Gebyrer for store kart 27.07.2018 7326/2018
Utgående brev test test 07.05.2019 7398/2018
Utgående brev test test 07.05.2019 7399/2018
Internt notat uten oppfølging Chris Tandy m.fl. 17/5530-66 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2019 07.09.2018 8196/2018
Inngående brev Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Søknad kommunale tilskudd 2019 11.09.2018 8239/2018
Utgående brev Even Hanssen Søknad kommunale tilskudd 2019 11.09.2018 8240/2018
Inngående brev SMISO Troms SMISO Troms 11.09.2018 8279/2018
Internt notat uten oppfølging Ågot Hammari m.fl. SMISO Troms 11.09.2018 8280/2018
Inngående brev Nlr - Ingvild Lauvland Høie vei i borkenesmarka 09.10.2018 9063/2018
Inngående brev Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge Søknad om tilskudd 2019 10.10.2018 9128/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Fylkesvise skjønnsrammer 2019 - Fylkesmannen i Troms 10.10.2018 9129/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene 10.10.2018 9130/2018
Internt notat uten oppfølging Ågot Hammari m.fl. Informasjon om statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget 10.10.2018 9132/2018
Inngående brev Kontrollutvalgssekretariatet Kontrollutvalget - utskrift fra protokollen i sak 18/18 - Budsjettramme 2019 12.10.2018 9200/2018
Utgående brev Norsk Landbruksrådgivning Nordland m.fl. 18/8: bevilgninger til landbruksrådgivning for 2018 15.10.2018 9208/2018
Inngående brev Nlr - Tone Andersen Aktiviteter i Kvæfjord kommune i 2018 16.10.2018 9247/2018
Internt notat uten oppfølging Alf-Børre Knudsen m.fl. KS-omtale av statsbudsjettet 18.10.2018 9390/2018
Inngående brev Ks - Sigmund Engdal Oppdatert prognosemodell og notat om statsbudsjettet. 18.10.2018 9391/2018
Utgående brev Birger Holand m.fl. statsbudsjettet 2019 18.10.2018 9441/2018
Inngående brev K-Sekretariatet IKS Kontrollutvalgsak 17/18 . Budsjettramme 2019 - Kontroll og tilsyn 24.10.2018 9662/2018
Saksframlegg/innstilling Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 08.05.2019 9831/2018
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 08.05.2019 10223/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. bud øp 2019-2022: Vannledninga FV - Hødebassenget på Borkenes 09.11.2018 10251/2018
Inngående brev Kvafjord Frivilligsentral Budsjett frivillgsentralen 2019 09.11.2018 10252/2018
Inngående brev Kvafjord menighet Revidert budsjettforslag og nedbetalingsplan 12.11.2018 10269/2018
Inngående brev Kvæfjord menighet Kvæfjord menighet budsjettforslag 2019 12.11.2018 10271/2018
Inngående brev Frivilligsentralen Budsjett frivillgsentralen 2019 12.11.2018 10329/2018
Saksframlegg/innstilling Høring: Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 08.05.2019 10338/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Forslag til budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022 13.11.2018 10354/2018
Utgående brev Ola A. Danielsen m.fl. inntektssystemet - kriterieverdier utgiftsutjevningen 14.11.2018 10412/2018
Inngående brev KMD 17/5530-66 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2019 16.11.2018 10503/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Turid Norlunn Hanssen 2018/730: 17/5530-66 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2019 16.11.2018 10504/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Are Edgar Stenkjær Vannledninga FV - Hødebassenget på Borkenes 16.11.2018 10526/2018
Inngående brev SMISO Årsrapport 2017 Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms 22.11.2018 10681/2018
Inngående brev Nydyrkingsprosjektet v/Ingvild L Høie Vei i Borkenesmarka 22.11.2018 10683/2018
Internt notat uten oppfølging Ruth-Lise H. Olsen budsjettannonse i HT/Vesterålen 27.11.2018 10825/2018
Utgående brev Jan Meyer m.fl. budsjettsak 83/18 i formannskapet - høringsuttalelser 27.11.2018 10879/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Budsjettillegg 64012 Vannforsyning 03.12.2018 11041/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Utvalgsbehandling av budsjett og økonomiplan 2019-2022 03.12.2018 11042/2018
Inngående brev Formannskapet Budsjett 2019 04.12.2018 11062/2018
Inngående brev Ungdomsrådet Budsjett 2019 04.12.2018 11066/2018
Inngående brev Eldrerådet Budsjett 2019 04.12.2018 11077/2018
Inngående brev Levekårsutvalget Budsjett 2019 04.12.2018 11082/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede Budsjett 2019 04.12.2018 11085/2018
Inngående brev Formannskapet Budsjett 2019 04.12.2018 11086/2018
Inngående brev Formannskapet Budsjett 2019 04.12.2018 11090/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Tove Fjellaksel Innspill til Økonomiplanen 2019-2022 07.12.2018 11266/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Tove Fjellaksel Innspill til Økonomiplanen 2019-2022 11.12.2018 11315/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Høringsuttalelse budsjett og økonomiplan SU Borkenes skole 11.12.2018 11316/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad m.fl. Korrigering: Budsjett 2019 barne- og ungdomsvern 11.12.2018 11317/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen m.fl. Uttalelse SU Flesnes budsjett 11.12.2018 11323/2018
Inngående brev Abeidsmiljøutvalget Budsjett 2019 og økononomiplan 2019-2022 11.12.2018 11324/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Fwd: Referat fra møte i SU Husby barnehage 13.12.2018 11393/2018
Inngående brev Teknisk utvalg Budsjett 209 og økonomiplan 2019 - 2022 13.12.2018 11408/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Forslag i til budsjettet 18.12.2018 11542/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - K-sak 60/18 Innleverte forslag fra representantene 18.12.2018 11545/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Forslag fremmet i budsjettsaken. Brukerbetaling barnehage 18.12.2018 11546/2018
Internt notat uten oppfølging Anita Solvang Jenssen LØNN JANUAR 2019 godtgjørelse hovedtillitsvalgt Fagforbundet - justering pr 1.1.2019 18.12.2018 11559/2018
Internt notat uten oppfølging Ruth-Lise H. Olsen 2018/730/budsjett 2019 TEST 20.12.2018 11652/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS -60/180- Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 20.12.2018 11679/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 75/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 09.07.2019 6505/2019
Inngående brev Smiso Årsrapport 2018 Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms 19.09.2019 7973/2019
Versjon:5.0.7