eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/968
:
Gnr 53 Bnr 34 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK. Byggeaktivitet på seterbu uten tillatelse (se også sak 2016/620)
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Saksframlegg/innstilling Asbjørn Eriksen - Ulovlig igangsatt byggeaktivitet på seterbu/hytte Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet 07.04.2021 10415/2018
Utgående brev Asbjørn Eriksen Mulig befaring av Gnr 53 Bnr 34 den 22.11.2018 09.05.2019 10582/2018
Utgående brev Asbjørn Eriksen Mulig befaring av Gnr 53 Bnr 34 den 22.11.2018 09.05.2019 10586/2018
Inngående brev asbjørn eriksen Mulig befaring av Gnr 53 Bnr 34 den 22.11.2018 - Bilder i forbindelse med byggingen 20.11.2018 10603/2018
Utgående brev Asbjørn Eriksen Vår ref. 2018/968 KRN - Vedr mottatte bilder Gnr 53 Bnr 34 09.05.2019 10605/2018
Utgående brev Asbjørn Eriksen Vår ref. 2018/968 KRN - Vedr mottatte bilder Gnr 53 Bnr 34 09.05.2019 10610/2018
Utgående brev Andreassen Anita Vår ref. 2018/968 KRN - Ber om NVEs forhåndsvurdering i forbindelse med allerede utført hovedombygging / utvidelse av hytte Gnr 53 Bnr 34 i Kvæfjord kommune 09.05.2019 10700/2018
Utgående brev Andreassen Anita Vår ref. 2018/968 KRN - Ber om NVEs forhåndsvurdering i forbindelse med allerede utført hovedombygging / utvidelse av hytte Gnr 53 Bnr 34 i Kvæfjord kommune 09.05.2019 10701/2018
Utgående brev Asbjørn Eriksen (18/968) Melding om vedtak 30.03.2021 10703/2018
Utgående brev Asbjørn Eriksen (18/968) Melding om politisk vedtak i sak om gnr 53 bnr 34 09.05.2019 10704/2018
Utgående brev asbjørn eriksen Vår ref. 2018/968 KRN - Vedr krav til byggesøknad Gnr 53 Bnr 34 09.05.2019 10708/2018
Inngående brev Teknisk utvalg Gbnr 53/34 Ulovlig igangsatt byggeaktivitet på seterbu/hytte 13.12.2018 11407/2018
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref 2018/968 KRN - Snekker Pedersen AS påtar seg søkerfunksjonen i byggesak hytte Asbjørn Eriksen 09.05.2019 942/2019
Utgående brev Adresseliste Gnr 53 Bnr 34 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon og byggetillatelse for allerede utført utvidelse / hovedombygging av seterbu/fritidsbolig 13.08.2019 1272/2019
Utgående brev Øyvind Larsen m.fl. Vår ref 2018/968 KRN - Mangler i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon/tillatelse til allerede utførte byggearbeider på seterbu/hytte Gnr 53 Bnr 34, Asbjørn Eriksen 09.05.2019 1291/2019
Utgående brev Sametinget m.fl. Vår ref. 2018/968 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for allerede utført byggearbeid på seterbu/hytte Gnr 53 Bnr 34 09.05.2019 1293/2019
Inngående brev Snekker Pedersen AS Gnr 53 Bnr 34 Søknad om allerede utførte byggearbeider på hytte 13.02.2019 1372/2019
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2018/968 KRN - Kopi av nabomerknader i forbindelse med nabovarsling 09.05.2019 1616/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Gbnr 53/34 22.02.2019 1838/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Høringsbrev Gnr 53 Bnr 34 22.02.2019 1840/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Dispensasjon 28.02.2019 2033/2019
Internt notat uten oppfølging Kjell Rune Nymoen Vår ref. 2018/968 KRN - Fylkesmannen tilrår at Kvæfjord kommune avslår søknad om dispensasjon for allerede oppført hytte / hovedombygging, Gnr 53 Bnr 38 - Asbjørn Eriksen 09.05.2019 2059/2019
Saksframlegg/innstilling Asbjørn Eriksen - søknad om dispensasjon og byggetillatelse for allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte. Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet 07.04.2021 2082/2019
Inngående brev NVE NVEs uttalelse 18.03.2019 2525/2019
Inngående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2018/968 KRN - Søkers kommentarer vedr nabomerknader i forbindelse med nabovarsling 19.03.2019 2572/2019
Inngående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref 2018/968 KRN - Supplerende opplysninger i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon/tillatelse til allerede utførte byggearbeider på seterbu/hytte Gnr 53 Bnr 34, Asbjørn Eriksen 19.03.2019 2573/2019
Utgående brev Snekker Pedersen AS Vår ref. 2018/968 KRN - Vedr. mottatt uttalelse fra NVE 09.05.2019 2575/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til TU-sak 8/19 27.03.2019 2982/2019
Utgående brev Asbjørn Eriksen m.fl. Vår ref 2018/968 KRN - Byggesak hytte Asbjørn Eriksen 09.05.2019 3187/2019
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS m.fl. Vår ref. 2018/968 KRN - Oversender vedtak i tu-sak PS 8/19 - Teknisk utvalg avslår søknad om dispensasjon for allerede utførte arbeider på hytte 09.05.2019 3229/2019
Utgående brev Asbjørn Eriksen Vår ref. 2018/968 KRN - Forlenget klagefrist på vedtak i tu-sak PS 8/19 der teknisk utvalg avslår søknad om dispensasjon for allerede utførte arbeider på hytte 09.05.2019 3628/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 8/19 Asbjørn Eriksen - søknad om dispensasjon og byggetillatelse for allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte. Gnr 34, Lysvatnet 15.04.2019 3721/2019
Inngående brev SNEKKER PEDERSEN AS 2018/968 KRN - Klage på avslag dispensasjon 06.05.2019 4211/2019
Utgående brev Bjørn Einan m.fl. Vår ref. 2018/968 KRN - Mottatt klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for allerede utførte arbeider på seterbu/hytte Gnr 53 Bnr 34 (tu-sak PS 8/19) 09.05.2019 4217/2019
Saksframlegg/innstilling Asbjørn Eriksen - Klage på avslag på søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte, Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet. 01.08.2019 4269/2019
Inngående brev Fylkesmannen - Einan, Bjørn Ingen merknader til klage - din sak 18/968 22.05.2019 4855/2019
Utgående brev Asbjørn Eriksen m.fl. Vår ref. 2018/968 KRN - Mottatt klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for allerede utførte arbeider på seterbu/hytte Gnr 53 Bnr 34 (tu-sak PS 8/19). Fylkesmannen opprettholder sin merknad 18.06.2019 4856/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Ingen merknader til klage 28.05.2019 5049/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Kvæfjord kommune - Oversender klagesak i forbindelse med klage på avslag dispensasjonssøknad (allerede utførte byggearbeider på hytte/seterbu Gnr 53 Bnr 34) 18.06.2019 5446/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 18/19 Asbjørn Eriksen - klage på avslag på søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte, Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet 20.06.2019 5857/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Klage på avslag på søknad om dispensasjon til hovedombygging og utvidelse av fritidsbolig på eiendommen 25.06.2019 5991/2019
Utgående brev Stein Eriksen Vedrørende hytterestaurering på eiendommen gnr. 53 bnr. 34 i Kvæfjord kommune 26.08.2019 7272/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Gnr 53 Bnr 34 - Klage over avslag på søknad om dispensasjon til ho9vedombygging og utvidelse av fritidsbolig 27.12.2019 10758/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Gnr 53 Bnr 34 Foreløpig melding i forvaltningssak 30.01.2020 830/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Fylkesmannen i Troms og Finnmark stadfester kommunens avslag om dispensasjon for allerede utført tilbygg/hovedombygging på hytte ved Lysvannet, Gnr 53 Bnr 34 05.03.2020 1972/2020
Saksframlegg/innstilling Asbjørn Eriksen - Pålegg om retting i forbindelse med endelig avslag på søknad om dispensasjon for allerede utførte endringer på seterbu/hytte Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet 13.07.2021 1710/2021
Utgående brev Asbjørn Olaf Eriksen Gnr 53 Bnr 34 - Allerede utførte endringer på seterbu/hytte Lysvannet. Oversender vedtak i TU-sak PS 7/21 om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt, samt forbud mot bruk av bygningen 17.03.2021 2313/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 7/21 Asbjørn Eriksen- Pålegg om retting i forbindelse med endelig avslag på søknad om dispensasjon for allerede utførte endringer på seterbu/ hytte Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet 17.03.2021 2382/2021
Utgående brev asbjørn eriksen Vår ref. 2018/968 KRN - Oversender vedtak i tu-sak PS 05/21 17.03.2021 2391/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/968 KRN - Om pålegg om retting av utførte arbeider seterbu/fritidsbygg Gnr 53 Bnr 34 og tiltakshavers ønsker om forhåndsvurdering forslag til løsning retting 11.06.2021 5752/2021
Utgående brev Kongsvikdalen reinbeitedistrikt m.fl. Vår ref. 2018/968 KRN - Om pålegg om retting av utførte arbeider seterbu/fritidsbygg Gnr 53 Bnr 34 og tiltakshavers ønsker om forhåndsvurdering forslag til løsning retting 04.10.2021 8333/2021
Saksframlegg/innstilling Asbjørn Eriksen - Om pålegg om retting i tu-sak PS 7/21 i forbindelse med endelig avslag på søknad om dispensasjon for allerede utførte endringer på seterbu/hytte Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet. Forespørsel om utsatt frist for gjennomføring 25.11.2021 9387/2021
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/968 KRN - Om pålegg om retting av utførte arbeider seterbu/fritidsbygg Gnr 53 Bnr 34 og tiltakshavers ønsker om forhåndsvurdering forslag til løsning retting - Om manglende uttalelser 15.11.2021 9391/2021
Utgående brev Asbjørn Olaf Eriksen Gnr 53 Bnr 34 - Oversender vedtak i tu-sak PS 34/21 vedr. utsettelse av frist gitt i tu-sak PS 7/21 om gjennomføring av pålegg retting av utførte byggearbeider hytte Lysvatnet 25.11.2021 9618/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 34/21 Asbjørn Eriksen - Om pålegg om retting i tu-sak PS 7/21 i forbindelse med endelig avslag på søknad om dispensasjon 25.11.2021 9776/2021
Utgående brev Asbjørn Eriksen Vår ref. 2018/968 KRN - Forlenget frist for oppfyllelse av pålegg retting 25.11.2021 9790/2021
Versjon:5.0.7