eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/1035
:
Gnr 47 Bnr 57 - Tilbygg til bolig
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Roger Svendsen Vår ref. 2018/1035 KRN - Vedr. planer om tilbygg til bolig Gnr 47 Bnr 57 09.05.2019 10695/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2018/1035 KRN - Vedr. planer om tilbygg til bolig Gnr 47 Bnr 57 - Tegninger 10.02.2021 1182/2021
Utgående brev Roger Svendsen Vår ref. 2018/1035 KRN - Vedr. planer om tilbygg til bolig Gnr 47 Bnr 57 - Tilbygget krever dispensasjon og ansavrsrett pga. størrelse > 50 m2 10.02.2021 1183/2021
Utgående brev Roger Svendsen Vår ref. 2018/1035 KRN - Vedr. planer om tilbygg til bolig Gnr 47 Bnr 57 - Orientering søknadsplikt 26.02.2021 1711/2021
Utgående brev Roger Svendsen Vår ref. 2018/1035 KRN - Vedr. planer om tilbygg til bolig Gnr 47 Bnr 57 - Kart og nabovarslingsblanketter 01.03.2021 1749/2021
Utgående brev Adresseliste Gnr 47 Bnr 57 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon for planlagt tilbygg til bolig 06.05.2021 4212/2021
Utgående brev 'TFFK - Postmottak' m.fl. Vår ref. 2018/1035 KRN - Oversender høringsbrev tilbygg til bolig Gnr 47 Bnr 57 06.05.2021 4225/2021
Inngående brev NVE NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Tilbygg på gnr. 47 bnr. 57 - Kvæfjord kommun 06.05.2021 4300/2021
Inngående brev Teknisk etat v/R.I.Eggum Gnr 47 Bnr 57 Uttalelse landbruk 07.05.2021 4352/2021
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 21/91840-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 47 bnr. 57 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 20.05.2021 4742/2021
Inngående brev Sametinget Uttalelse - søknad om tilbygg til bolig Gnr 47 Bnr 57, Kvæfjord kommune 27.05.2021 4965/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - tilbygg til bolig - gbnr 47/57 - Kvæfjord kommun 03.06.2021 5299/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Notat Geologisk vurdering tilbygg Storjordvn 318 11.06.2021 5754/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/1035 KRN - Om gjennomført høring tilbygg til bolig Gnr 47 Bnr 57 og manglende byggesøknad. 11.06.2021 5755/2021
Utgående brev 'Roger Svendsen' Vår ref. 2018/1035 KRN - Om behov for sikringstiltak mot jord- og flomskred i forbindese med planlagt tilbygg til bolig. Midlertidig svar/orientering 15.06.2021 5863/2021
Inngående brev Maiken Nicolaisen Geologisk undersøkelse - Ber om NVEs vurdering 17.06.2021 6025/2021
Utgående brev 'nve@nve.no' Vår ref. 2018/1035 KRN - Om plassering av planlagt tilbygg Gnr 47 Bnr 57 og rapport fra geolog 17.06.2021 6028/2021
Inngående brev Nve - Anita Andreassen NVEs svar på henvendelse om skredfarevurdering og skredvoll på naboeiendom - planlagt tilbygg Gnr 47 Bnr 57 - Kvæfjord kommune 21.06.2021 6130/2021
Utgående brev 'Roger Svendsen' m.fl. Vår ref. 2018/1035 KRN - Om plassering av planlagt tilbygg Gnr 47 Bnr 57 og rapport fra geolog - NVEs vurderinger 21.06.2021 6188/2021
Inngående brev Hermod Bjorklund Vår ref. 2018/1035 KRN - Om plassering av planlagt tilbygg Gnr 47 Bnr 57 og rapport fra geolog - NVEs vurderinger 25.06.2021 6418/2021
Utgående brev NVE Anita Andreassen Vår ref. 2018/1035 KRN - Om plassering av planlagt tilbygg Gnr 47 Bnr 57 og rapport fra geolog 01.07.2021 6677/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/1035 KRN - NVEs vurderinger av planlagt tilbygg Gnr 47 Bnr 57 og rapport fra geolog 10.09.2021 7809/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen NVEs uttalelse tilbygg bolig Gnr 47 Bnr 57 10.09.2021 7810/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Ny revidert rapport fra geolog 28.09.2021 8203/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Ny revidert rapport fra geolog - NVE bekrefter å ha mottatt rapporten, samt videre saksgang 30.09.2021 8282/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/1035 KRN - Om uttalelse NVE og behov for uavhengig vurdering av eksternt foretak, eventuell ny skredfarevurdering 16.12.2021 10339/2021
Inngående brev NVE NVEs svar på henvendelse om 2. gangs revidering av skredfarevurdering - Tilbygg til bolig på gnr 47 bnr 57 20.12.2021 10390/2021
Inngående brev NVE NVEs tilbakemelding og vurdering - Revidert skredfarevurdering - Tilbygg til bolig på gnr. 47, bnr. 57 - Kvæfjord kommune 04.01.2022 47/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/1035 KRN - Naboliste og veiledning nabovarsling 04.01.2022 64/2022
Inngående brev Maiken Nicolaisen Opplysninger gitt i nabovarsel 10.01.2022 224/2022
Saksframlegg/innstilling Maiken Nicolaisen og Roger Svendsen - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, Gnr 47 Bnr 57 - Storjordveien 318 19.01.2022 268/2022
Utgående brev Maiken Nicolaisen og Roger Svendsen Gnr 47 Bnr 57 - Oversender vedtak i tu-sak PS 3/22 om dispensasjon for tilbygg til bolig 20.01.2022 494/2022
Inngående brev Teknisk utvalg PS 3/22 Maiken Nicolaisen og Roger Svendsen - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, gnr 47 bnr 57 - Storjordveien 318 19.01.2022 509/2022
Utgående brev Roger Svendsen m.fl. Vår ref. 2018/1035 KRN - Oversender vedtak i tu-sak PS 3/22 om dispensasjon for tilbygg til bolig 20.01.2022 510/2022
Inngående brev Kjell Rune Nymoen Vår ref. 2018/1035 KRN - Om krav til innhold byggesøknad 11.05.2022 3786/2022
Inngående brev Roger Svendsen Gnr 47 Bnr 57 - Søknad om tillatelse til tiltak 09.06.2022 4701/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/1035 KRN - Om mottatt erklæring om ansvarsrett. Behov for supplernede opplysninger 21.06.2022 4966/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/1035 KRN - Om mottatt søknad om tilbygg og mangler 21.06.2022 4967/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Bruksareal tilbygg Gnr 47 Bnr 57 21.06.2022 4971/2022
Inngående brev Glenn Barosen Gnr 47 Bnr 57 - Erklæring om ansvarsrett 21.06.2022 4982/2022
Versjon:5.0.7