eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/6
:
Valg, verv, godtgjørelser folkevalgte
:
Birger Bjørnstad
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Jan Meyer m.fl. 19/1 lokalpartistøtte 2019 22.01.2019 636/2019
Utgående brev SP Frank Jensen Kontonummer 05.02.2019 1081/2019
Utgående brev V Jan Meyer om valgbarhet ved kommunevalg 21.02.2019 1744/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen 2019/6: Undersøkelse om godtgjøring 08.03.2019 2301/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. NRK ber om innsyn: Kommunepolitikere som har skiftet parti eller blitt uavhengige 13.03.2019 2407/2019
Internt notat uten oppfølging Ruth-Lise H. Olsen justering i møtegodtgjørelser med videre 19.03.2019 2616/2019
Utgående brev Senter for undersøkende journalistikk Foreløpig tilbakemelding: Innsynskrav: ordfører og rådmann 01.08.2019 4192/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 44/19 Om reglene for folkevalgtes godtgjøring og utgiftsdekning 21.06.2019 5888/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 44/19 Om reglene for folkevalgtes godtgjøring og utgiftsdekning 03.07.2019 6261/2019
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen m.fl. endring i reglene for folkevalgtes godtgjøring 10.07.2019 6561/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Forslag til retningslinjer for felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.07.2019 6614/2019
Inngående brev Torbjørn Eilertsen Lagrettsmedlem 23.07.2019 6764/2019
Saksframlegg/innstilling Valg av formannskap 2019-2023 26.09.2019 7657/2019
Saksframlegg/innstilling Valg av ordfører 2019-2023 26.09.2019 7687/2019
Saksframlegg/innstilling Valg av varaordfører 2019-2023 26.09.2019 7689/2019
Saksframlegg/innstilling Valg av levekårsutvalg 2019-2023 26.09.2019 7698/2019
Saksframlegg/innstilling Valg av teknisk utvalg 2019-2023 26.09.2019 7731/2019
Saksframlegg/innstilling Valg av valgkomité til forberedelse av øvrige valg til råd og utvalg med videre 26.09.2019 7774/2019
Internt notat uten oppfølging Anders Bølgen LØNN OKTOBER godtgjørelser folkevalgte - foreløpige justeringer pr 1.10.2019 19.09.2019 7931/2019
Utgående brev Trond Hansen høringssak på kommunens hjemmeside 20.09.2019 7995/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 65/19 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.09.2019 8240/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 12/19 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.09.2019 8250/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - kst kommunestyre - om valgreglene 01.10.2019 8320/2019
Inngående brev linda wikeland 16/16 19/10/valglisteforslag 02.10.2019 8363/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. valg til Kvæfjord formannskap 2019-2023 08.10.2019 8463/2019
Utgående brev Inger Holand</o=Kvaefjord Kommune/ou=External (FYDIBOHF25SPDLT)/cn=Recipients/cn=e0ffdd9a5ae842e8ac4b30ca9824bf36> valg til levekårsutvalg 2019-2023 (3) 08.10.2019 8464/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. valg til teknisk utvalg 2019-2023 08.10.2019 8466/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. valg av valgkomite til forberedelse av øvrige valg til råd og utvalg med videre 08.10.2019 8467/2019
Utgående brev V Jan Meyer m.fl. valg av valgkomite til forberedelse av øvrige valg til råd og utvalg med videre (2) 08.10.2019 8491/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 47/19 Valg av formannskap 2019-2023 09.10.2019 8574/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 48/19 Valg av ordfører 2019-2023 09.10.2019 8575/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 49/19 Valg av varaordfører 2019-2023 09.10.2019 8576/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 51/19 Valg av levekårsutvalg 2019-2023 09.10.2019 8578/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 52/19 Valg av teknisk utvalg 2019-2023 09.10.2019 8580/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 55/19 Valg av valgkomité til forberedelse av øvrige valg til råd og utvalg med videre 09.10.2019 8584/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 56/19 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.10.2019 8586/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 64/19 Frikjøp av varaordfører 09.10.2019 8594/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 22/19 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.10.2019 8601/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-7/19 18.10.2019 8828/2019
Inngående brev Anders Winsjansen Representanter til AMU - Fagforbundet Kvæfjord 28.10.2019 9104/2019
Utgående brev Karin Eriksen m.fl. INNKALLING - møte i valgkomité 11.11.2019 kl 12:15 01.11.2019 9252/2019
Utgående brev Karin Eriksen m.fl. Til valgkomiteen for Råd og utvalg 2019-2023 (2024) 19.11.2019 9751/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Møtefullmektig Kvæfjord Forliksråd 27.11.2019 9962/2019
Utgående brev Troms politidistrikt Møtefullmektig Kvæfjord Forliksråd 27.11.2019 9963/2019
Inngående brev Politiet - Ruth Hege Olufsen 2019/6: Møtefullmektig Kvæfjord Forliksråd 27.11.2019 9969/2019
Inngående brev Me - Terje Andersen Gruppeledere/kontaktinfo 27.11.2019 9978/2019
Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg - møtefullmektig i forliksrådssaker 10.12.2019 10025/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - KMD Hva må kommunen gjøre dersom de har valgt ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning 02.12.2019 10100/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen frikjøp av varaordfører 10.12.2019 10297/2019
Inngående brev linda wikeland Bekreftelse valg 17.12.2019 10556/2019
Inngående brev linda wikeland Bekreftelse 17.12.2019 10557/2019
Utgående brev Politiet Harstad Suppleringsvalg - møtefullmektig Kvæfjord Forliksråd 17.12.2019 10585/2019
Inngående brev Mms Mnc001 Mcc242 - valg (ingen tittel) 17.12.2019 10586/2019
Utgående brev Lars-Jonny Pedersen Politiske verv i Kvæfjord kommune 19.12.2019 10637/2019
Utgående brev Karin Eriksen m.fl. fritak fra folkevalgte verv. Suppleringsvalg med videre 19.12.2019 10648/2019
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen m.fl. Budreg nr K-7/19: RO0 Styringsorganer - frikjøp varaordfører med videre 19.12.2019 10649/2019
Inngående brev Torbjørn Larsen Samtykke til verv 27.12.2019 10745/2019
Internt notat uten oppfølging Arne Markus Vikholt LØNN OKTOBER nye godtgjørelser pr 1.10.2019 30.12.2019 10800/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 81/19 Budsjettregulering R00 Styringsorganer - frikjøp varaordfører med videre 08.01.2020 208/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 74/19 Suppleringsvalg - møtefullmektig i forliksrådssaker 15.01.2020 394/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 73/19 Valg til folkevalgte organer, andre kommunale organer, råd, utvalg med videre 15.01.2020 395/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 68/19 Budsjettregulering R00 Styringsorganer - frikjøp varaordfører med videre 15.01.2020 403/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 67/19 Suppleringsvalg til folkevalgte organer, vervet som varaordfører og KS fylkesmøte-Fritak Karin Eriksen 15.01.2020 404/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 66/19 Fritak fra folkevalgte verv - Karin Eriksen 15.01.2020 405/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 64/19 Frikjøp av varaordfører 15.01.2020 413/2020
Versjon:5.0.7