eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/36
:
Eiendom generelt tidl 18 34
:
Birger Bjørnstad
:
Ferdig
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Gnr 56 bnr 55 - Eiendom som mangler i matrikkelen. Krever oppfølging pga fylkessammenslåing som må være ferdig 1.9.2019 18.01.2019 532/2019
Inngående brev Austerfjord Bygdeutvikling UL Vårglimt Rune Rasmussen Uttalelse angående salg av gbnr 30/42 21.01.2019 563/2019
Inngående brev Hrs - Rune Rasmussen 18/34/Kvæfjord kommune: forespørsel fra Andre Johansen om kjøp av gnr 30 bnr 42 fra Kvæfjord kommune 21.01.2019 587/2019
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. Eilif Markussen på vegne av datter Jenny-Ann Markussen: (mulig) kjøp av kommunal eiendom som tillegg til 47/48/Lamhaganveien 3. Reguleringsendring 22.01.2019 634/2019
Utgående brev Eilif Markussen Mulig kjøp av parsell av Kvæfjord kommunes eiendom gbnr 47/91 i Lamhagan boligområde 09.05.2019 635/2019
Utgående brev Helge Stoltenberg E Markussen på vegne av datter J-A Markussen. (mulig) kjøp av kommunal eiendom som tillegg til 47/48/Lamhaganveien 3. Reguleringsendring 22.01.2019 639/2019
Saksframlegg/innstilling UTGÅR 09.05.2019 740/2019
Inngående brev Andrè Hugo Johansen Ang søknad om kjøp av Gnr 30 bnr 42 - frafall av søknad 04.02.2019 1055/2019
Utgående brev UL Vårglimt m.fl. forespørsel fra Andre Johansen om kjøp av gnr 30 bnr 42 fra Kvæfjord kommune 05.02.2019 1105/2019
Utgående brev Politiet (19/36) Ref. deres sak 14702711 09.05.2019 1191/2019
Inngående brev Jenny-Ann Markussen Eiendom generelt tidl 18 34 - Erklæring 21.02.2019 1769/2019
Utgående brev Helge Stoltenberg SØKNAD om mindre reguleringsendring: salg av parsell av Kvæfjord kommunes eiendom gbnr 47/91 i Lamhagan 22.02.2019 1792/2019
Utgående brev Helge Stoltenberg SØKNAD om mindre reguleringsendring: salg av to parseller av Kvæfjord kommunes eiendom gbnr 47/104 i Lamhagan 22.02.2019 1804/2019
Utgående brev Jan-Otto Øynes 2014/430 2018/34: Angående feil i matrikkelen Lasken og Berg 57/173 22.02.2019 1805/2019
Utgående brev Michael Elvan Lorentzen spm om overdragelse av del av Heimenbakken, Borkenes 22.02.2019 1808/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad spm om overdragelse av del av Heimenbakken, Borkenes 25.02.2019 1894/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad spm om overdragelse av del av Heimenbakken, Borkenes 25.02.2019 1895/2019
Utgående brev Michael Lorentzen spm om overdragelse av del av Heimenbakken, Borkenes 25.02.2019 1896/2019
Inngående brev Thomas Fagerli Skade på gjerdet til Borkenes barnehage grunnet utforkjøring 26.02.2019 1899/2019
Utgående brev Michael Lorentzen forespørsel om kjøp av del av gbnr 54/2 og 52/Heimenbakken fra Kvæfjord kommune 05.03.2019 2184/2019
Utgående brev Thomas Fargerli (19/36) Varsel om krav om å få dekket utgifter forbundet med påført skade på kommunal eiendom 09.05.2019 3038/2019
Utgående brev Kjell Rune Nymoen m.fl. 17/1426: Vedr planer om etablering av lysgraver Koppervn 4 08.04.2019 3449/2019
Utgående brev Øyvind Lind 17/1106: Atkomst til nausttomt på 54/20 i forbindelse med grunnarbeid 12.04.2019 3681/2019
Utgående brev Helge Stoltenberg gbnr 57/173 Lasken og Berg: MINDRE REGULERINGSENDRING 23.04.2019 3906/2019
Utgående brev Helge Stoltenberg 18/34/gbnr 57/173 Lasken og Berg: mindre reguleringsendring STILLES I BERO 03.05.2019 4154/2019
Inngående brev Vegvesen - Wilhelmsen Kristine Veier med feil eier? 03.05.2019 4182/2019
Utgående brev Jenny-Ann Markussen Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning 21.05.2019 4529/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Mindre reguleringsedrning - gnr 47 bnr 48 og gnr 47 bnr 91 - Lamhagan 14.05.2019 4530/2019
Internt notat uten oppfølging Kjell Rune Nymoen m.fl. Deling/oppmåling - parsell av 47/91 til 47/48 - Lamhagan 14.05.2019 4531/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Gnr 47 Bnr 104, 137 og 138 - Melding om vedtak - Mindre reguleringsendring - Lamhagan 14.05.2019 4538/2019
Utgående brev Hans Johansen Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning 21.05.2019 4539/2019
Utgående brev Tanya Johannessen Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning 21.05.2019 4544/2019
Internt notat uten oppfølging Kjell Rune Nymoen m.fl. søknad deling oppmåling to parseller av KK gbnr 47/104 til Hågvn 9 og 11 14.05.2019 4547/2019
Utgående brev Solveig Skog Kvæfjord kommune: Takst 21.05.2019 4817/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark 17/398 Overdragelse av 1911/28/18/Austerfjord friluftsområde fra Kvæfjord kommune til Miljødirektoratet 19.06.2019 5792/2019
Utgående brev Kjell Rune Nymoen 19/803 Austerfjord bygdeutvikling: Søknad om fristillelse av område - gbnr 30/42/Melåa 16.07.2019 6659/2019
Utgående brev Helge Stoltenberg Del av gbnr 56/84 - SØKNAD om mindre vesentlig reguleringsendring 17.07.2019 6669/2019
Inngående brev Eiendomsmegler1 - Bente Norhild Larsen Sletting av pant - vedlegger bekreftelse 17.07.2019 6689/2019
Utgående brev Arley Osorio Forespørsel om tomter i kvæfjord Kommune 24.07.2019 6810/2019
Utgående brev Victor Larsen Nicolaisen Adkomst til boligeiendom i Einhågveien 13.09.2019 7711/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes Ledige tomter Flesnes boligfelt - Sak 2019/890 13.09.2019 7761/2019
Inngående brev Lysaa - Øyvind Lyså 2018/34 Vedr atkomstvei Einhågvn 2, Flesnes 13.09.2019 7764/2019
Utgående brev H Victor Nicolaisen Adkomst til boligeiendommer i Einhågvn 24.09.2019 8093/2019
Utgående brev Victor Nicolaisen 2019/36/Kvæfjord kommune: Adkomst til boligeiendommer i Einhågvn 25.09.2019 8097/2019
Inngående brev If - 2019/36/Kvæfjord kommune: Adkomst til boligeiendommer i Einhågvn 25.09.2019 8143/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad 19/803 Austerfjord bygdeutvikling: Søknad om fristillelse av område - gbnr 30/42/Melåa 08.11.2019 9449/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes Vedr. stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020 13.11.2019 9592/2019
Utgående brev Øyvind Lyså Grensejustering - tilleggsareal fra 13/47 til 13/45/Einhågveien 2, Flesnes 19.11.2019 9782/2019
Inngående brev Dnbeiendom - Holte, Odd Sverre Eierbytte i Liaveien 7 (804190131) 19.11.2019 9786/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Gbnr 13 47 Erklæring om rettighet i fast eiendom 20.11.2019 9799/2019
Utgående brev Sortland kommune Kinnveien - kommunal eller privat vei? 25.11.2019 9889/2019
Inngående brev Sortland Kommune - Tor-Vegard Hansen Kinnveien - kommunal eller privat vei? 26.11.2019 9939/2019
Utgående brev Jan-Otto Øynes Forespørsel om deling kjøp av areal Elda 28.11.2019 10008/2019
Utgående brev Andre Johansen nabovarsel deling Gnr 30 Bnr 11 (på vegne av søker) 04.12.2019 10143/2019
Utgående brev Øyvind Lyså Gbnr 13 45 avstandserklæring verdrørende Einhågveien 2, Flesnes 04.12.2019 10168/2019
Utgående brev Randi Ness Pedersen Idrettsveien 29 Leie av parkeringsplass 09.12.2019 10292/2019
Versjon:5.0.7