eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/46
:
Navnesaker veiadresser
:
Birger Bjørnstad
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Ketil Stavdal Navnesak 03/2014 07.01.2019 164/2019
Inngående brev Kjetil Wold mfl Adressenavn 14.01.2019 392/2019
Inngående brev Statens vegvesen Forslag til navn på bruer og konstruksjoner_Hålogalandsveien sendt fra Statens vegvesen 16.01.2019 472/2019
Inngående brev Kartverket 12/00910-20 - Melding om vedtak i sak 2012/12, nordsamiske stedsnavn i Lødingen kommune 22.01.2019 648/2019
Inngående brev Leif Skoglund ADRESSENAVN 04.02.2019 1046/2019
Inngående brev Gunnar Stensen Forslag veinavn i Straumen 18.02.2019 1555/2019
Inngående brev Unni Kallset Ang-veiadresseprosjektet - adresseområdet 2 - veinr.20230 20.02.2019 1704/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad m.fl. Høring - forslag til endringer i stedsnavnloven 21.02.2019 1753/2019
Utgående brev Magne Heide Veiadresser i Kvæfjord - nye adressenavn 21.02.2019 1778/2019
Inngående brev Frederike Iffland NAVNESAK O3/2014 28.02.2019 2007/2019
Inngående brev Dag Sandvik 30110 Sandvikveien - VS: Høring - navnesaker og veiadresser. 28.02.2019 2046/2019
Inngående brev Odd Harald Sandnes Høring - navnesaker og veiadresser 04.03.2019 2085/2019
Inngående brev Frode Vik Gjelder Veinavn 04.03.2019 2086/2019
Inngående brev Dag Sandvik Høring - navnesaker og veiadresser 04.03.2019 2087/2019
Inngående brev Sametinget Grendenavn som kommunen skal vedta 04.03.2019 2099/2019
Inngående brev Sametinget Endelig tilrådning i Kvæfjord 04.03.2019 2100/2019
Utgående brev Magne Heide Veiadresser i Kvæfjord . nye adressenavn 04.03.2019 2144/2019
Inngående brev Statens vegvesen Ang. anmodning om oppsett av stedsnavnskilt langs fylkesveier i Kvæfjord kommune 07.03.2019 2284/2019
Inngående brev Hans Arne Gullholm Veinavn Gullholm 13.03.2019 2413/2019
Utgående brev Statens vegvesen (FV1) forslag stedsnavnskilt fylkesveier 19.03.2019 2608/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Klage over tildeling av adressenavn - Kvæfjord kommune vil vurdere ny behandling av saken i kommunen 14.05.2019 2653/2019
Utgående brev Kartverket Troms og Finnmark m.fl. Klage over tildeling av adressenavn - Kvæfjord kommune vil vurdere ny behandling av saken i kommunen 20.03.2019 2663/2019
Saksframlegg/innstilling Tildeling av nye adressenavn i Kvæfjord kommune 14.05.2019 2665/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg: Kartskisser 21.03.2019 2744/2019
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Klage over tildeling av adressenavn 21.03.2019 2748/2019
Utgående brev Merete Hessen sak om adressenavn. Vurdering høringsuttalelser 21.03.2019 2778/2019
Utgående brev Statens vegvesen (FV849/FV83/FV104) forslag stedsnavnskilt fylkesveier (DEL 2) 26.03.2019 2897/2019
Utgående brev Stian Gullholm sak om adressenavn 28.03.2019 3040/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 22/19 Tildeling av nye adresse navn i Kvæfjord kommune 03.04.2019 3288/2019
Utgående brev Statens vegvesen Region nord FV14,FV102,FV103 forslag stedsnavnskilt fylkesveier (DEL 3 AV 3) 05.04.2019 3379/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Klage over tildeling av adressenavn Voktorveien - Kvæfjord kommune tar saken til fornyet behandling 15.05.2019 3395/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark Klage over tildeling av adressenavn Voktorveien - Kvæfjord kommune tar saken til fornyet behandling 05.04.2019 3405/2019
Utgående brev Inger Moen Utnes Ang stedsnavnskilting - Hemmestad og Revsnes - Kvæfjord 08.04.2019 3412/2019
Inngående brev Stein Gunnar Moksness Vedr. forslag om nye veinavn - merknad Gåraveien 08.04.2019 3456/2019
Utgående brev Inger Utnes Adressenavnsaker 09.04.2019 3473/2019
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen Adressenavnsaker 09.04.2019 3502/2019
Inngående brev Vegvesen - Utnes Inger Moen 2019/46/Kvæfjord kommune: Adressenavnsaker 09.04.2019 3503/2019
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen 2019/46/Kvæfjord kommune: Adressenavnsaker 09.04.2019 3512/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og FInnmark Svar på kommunenes henvendelse 10.04.2019 3565/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark Svar på kommunens henvendelse 10.04.2019 3567/2019
Utgående brev Sonja Bendiksen Om ny veiadressering 15.05.2019 3571/2019
Internt notat uten oppfølging Vidar Nilsen Gehlmann Sonja Bendiksen - om ny adressering 10.04.2019 3574/2019
Utgående brev Birger Bjørnstad samiske stedsnavn i Kvæfjord kommune 10.04.2019 3578/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Dokument 18/257712-5 Stedsnavnskilt - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 15.04.2019 3720/2019
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen Feil skrivemåte på navnet ved fergeleie på Revsnes 03.05.2019 4179/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Stedsnavnskilt - Kvæfjord kommune 06.05.2019 4199/2019
Utgående brev Torbjørn Holen Tildeling av adressenavn i Kvæfjord kommune 21.05.2019 4666/2019
Internt notat uten oppfølging Vidar Nilsen Gehlmann tildeling av adressenavn i Kvæfjord kommune (pluss litt til ...) 15.05.2019 4667/2019
Inngående brev Jørill Wogtor m.fl. Veiadresser - klage 31.05.2019 5165/2019
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen 10/04538-58 - 2019/46-43: samiske stedsnavn i Kvæfjord kommune 12.06.2019 5527/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region nord Dokument 19/130826-2 Informasjonstavler på 3 steder langs E10 og rv 85 – foreløpig svar sendt fra Statens vegvesen 19.06.2019 5766/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 45/19 Navnesak 03/2014 - Kvæfjord kommune 21.06.2019 5889/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Klagebehandling hos fylkesmannen -adressenavn 26.06.2019 6028/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark Klagebehandling hos fylkesmannen - adressenavn 26.06.2019 6031/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Utsettelse av klagesaksbehandlingen hos Fylkesmannen 26.06.2019 6085/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Oversendelse av klage til kommunen for underinstansbehandling 02.07.2019 6197/2019
Utgående brev Kartverket m.fl. Navnesak 03/2014 02.07.2019 6223/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg 04.07.2019 6336/2019
Inngående brev Hans Anton Salen AD. Ny høring av adressenavn med offisiell adresse i Vik i Kvæfjord 05.07.2019 6416/2019
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen Navnesak 03/2014 09.07.2019 6495/2019
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen Navnesak 03/2014 09.07.2019 6496/2019
Inngående brev Eirik Tømmerås Missvisende veinavn. 09.07.2019 6497/2019
Utgående brev Jørill Wogtor foreløpig svar - adressenavn 09.07.2019 6498/2019
Utgående brev Stein Gunnar Moksness foreløpig svar - adressenavn 09.07.2019 6499/2019
Utgående brev Hans-Anton Salen Foreløpig svar - adressenavn 09.07.2019 6500/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark adressenavn til behandling i kommunen 09.07.2019 6508/2019
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen Navnesak 03/2014 09.07.2019 6517/2019
Inngående brev Sprakradet - Post Språkrådet 2019/46-57/Kvæfjord kommune: Navnesak 03/2014 09.09.2019 7554/2019
Utgående brev Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge m.fl. melding om vedtak: Adressenavn i Kvæfjord kommune - fullføring veiadresseprosjektet 23.09.2019 8034/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark 2019/46/Kvæfjord kommune/melding om vedtak: Adressenavn i Kvæfjord kommune - fullføring veiadresseprosjektet 23.09.2019 8050/2019
Utgående brev Utnes Inger Moen Skilting av Vik og Voktor 24.09.2019 8068/2019
Inngående brev 25.09.19 PS 63/19 Adressenavn i Kvæfjord kommune - fullføring veiadresseprosjektet 27.09.2019 8244/2019
Inngående brev Vegvesen - Utnes Inger Moen Skilting av Vik og Voktor - Kvæfjord kommune. 30.09.2019 8295/2019
Internt notat uten oppfølging Vidar Nilsen Gehlmann 19/47/annonse i HT/Vesterålen 01.10.2019 8331/2019
Utgående brev Utnes Inger Moen Skilting av Vik og Voktor - Kvæfjord kommune. 18.10.2019 8850/2019
Inngående brev Vegvesen - Utnes Inger Moen Skilting av Vik og Voktor - Kvæfjord kommune. 18.10.2019 8851/2019
Inngående brev Per Waran & Torstein Waran Klage vedrørende endring av veinavn for strekningen Gårakrysset - bru i Straumen 30.10.2019 9184/2019
Utgående brev Per Waran Torstein Waran Klage - endring av veinavn for strekningen Gårakrysset-bru i Straumen 18.11.2019 9675/2019
Utgående brev Vidar Nilsen Gehlmann Foreløpig svar: Klage - endring av veinavn for strekningen Gårakrysset - bru i Straumen 15.11.2019 9680/2019
Inngående brev Per Waran m.fl Klage vedrørende tildeling av veinavn for fylkesvei 83 strekningen veikrysset i Gåra og fram til brua over Straumen 10.12.2019 10335/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Klage på endring av veinavn for fylkesvei 83 mellom veikrysset i Gåra og fram til brua over Straumen 27.12.2019 10774/2019
Utgående brev Anne Birgit Nilsen Skilting av stedsnavn 12.02.2020 1202/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 5/20 Klage over tildelt adressenavn Vikeveien for del av FV83 i Kvæfjord kommune 11.03.2020 2120/2020
Versjon:5.0.7