eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/68
:
Lamhagan tidl 18 88
:
Birger Bjørnstad
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Geir Granås Skjøte - overdragelse gbnr 47/186 i Lamhagan boligområde 09.05.2019 68/2019
Utgående brev Kjell Rune Nymoen m.fl. Skjøte - overdragelse gbnr 47/186 i Lamhagan boligområde 03.01.2019 71/2019
Inngående brev Maria Lorentzen Tomt Lamhagan 13.03.2019 2422/2019
Utgående brev Kjell Rune Nymoen 18/1057: NABOVARSEL - søknad om deling av gbnr 47/104 med formål tilleggsareal til gbnr 47/21 01.04.2019 3139/2019
Utgående brev Tanya Johannessen m.fl. 19/36/SØKNAD om mindre reguleringsendring: salg av to parseller av Kvæfjord kommunes eiendom gbnr 47/104 i Lamhagan 01.04.2019 3141/2019
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. Salg av tomt 04.04.2019 3317/2019
Utgående brev Helge Stoltenberg 18/1057/SØKNAD om mindre reg.endring for kommunal eiendom gbnr 47/104 i Lamhagan tilknyttet makebytte med 47/21/F Aronsen 04.04.2019 3365/2019
Utgående brev Kine-Marlen Lie Finansieringsbidrag - endret avløpssystem for gbnr 47/173/Hågvn 17 15.05.2019 3723/2019
Utgående brev Christian Pettersen salg av to boligtomter Lamhagan 15.04.2019 3740/2019
Utgående brev Maria Lorentzen Vedr. ny bolig og innsending av byggesøknad 06.06.2019 5402/2019
Utgående brev Maria Lorentzen overdragelse to boligtomter i Lamhagan - kjøpekontrakt og skjøter 06.06.2019 5425/2019
Inngående brev Afgruppen - Christian Pettersen overdragelse to boligtomter i Lamhagan - kjøpekontrakt og skjøter 26.06.2019 6022/2019
Utgående brev Christian Pettersen overdragelse to boligtomter i Lamhagan - forlenget svarfrist 26.06.2019 6039/2019
Utgående brev Magne Ditlefsen Boligtomt i Lamhagan 28.06.2019 6130/2019
Utgående brev Vidar Nilsen Gehlmann m.fl. Lamhagan II - søknad deling og rekvisisjon oppmålingsforretning tomt nr 9 01.07.2019 6192/2019
Utgående brev Iselin Bustadmo Baldersheim Tomter i Lamhagan 02.07.2019 6235/2019
Utgående brev Magne Ditlefsen Kjøpekontrakt for tomt nr 9 i Lamhagan 02.07.2019 6253/2019
Utgående brev Vidar Nilsen Gehlmann m.fl. Lamhagan II - søknad deling og rekvisisjon oppmålingsforretning tomt 7 og 8 (9) 03.07.2019 6277/2019
Utgående brev Kartverket Tinglysing Skjøte for tinglysing - gnr 47 bnr 187 i 1911 Kvæfjord 09.07.2019 6518/2019
Utgående brev Hans Johansen Skjøte for tinglysing - gnr 47 bnr 187 i 1911 Kvæfjord 09.07.2019 6519/2019
Utgående brev Magne Ditlefsen tomt nr 9 i Lamhagan 09.07.2019 6532/2019
Utgående brev Magne Ditlefsen kjøpekontrakt - tomt nr 9 i Lamhagan 10.07.2019 6543/2019
Internt notat uten oppfølging Kjell Rune Nymoen 19/573 vedtak - Mindre regendring fra Spesialområde/Lek til Byggeområde/Boliger - 47 104 Lamhagan 10.07.2019 6556/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen 18/1057 19/794 (2) KRN - delingstillatelse 47/104 (tillegg til 47/21) 10.07.2019 6558/2019
Internt notat uten oppfølging Vidar Nilsen Gehlmann makebytte i Lamhagan - 47/21/Frantz Aronsen vs 47/104/Kvæfjord kommune 10.07.2019 6560/2019
Utgående brev Kartverket Tinglysing Skjøte for tinglysing - gnr 47 bnr 188 i 1911 Kvæfjord 12.07.2019 6591/2019
Utgående brev Tanya Johannessen Skjøte for tinglysing - gnr 47 bnr 188 i 1911 Kvæfjord 11.07.2019 6592/2019
Utgående brev Tanya Johannessen utgifter eiendomsoverdragelse med videre 12.07.2019 6594/2019
Inngående brev Tanya Johannessen utgifter eiendomsoverdragelse med videre 12.07.2019 6615/2019
Utgående brev Eivind Aronsen Om refusjonsplikt ved kommunal tilrettelegging for boligbygging i Lamhaganområdet - mulig arealoverdragelse 16.07.2019 6653/2019
Utgående brev Harstad Are Stenkjær m.fl. om refusjonsplikt ved kommunal tilrettelegging for boligbygging i Lamhaganområdet - mulig arealoverdragelse 16.07.2019 6655/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Om refusjonsplikt ved kommunal tilrettelegging for boligbygging i Lamhaganområdet - mulig arealoverdragelse 16.07.2019 6656/2019
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes til EIENDOMSARKIV overdragelse 47/187 fra Kvæfjord kommune til Hans Johansen 18.07.2019 6714/2019
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes til EIENDOMSARKIV overdragelse gbnr 47/188 fra KK til Tanya og Finn-Henning Johannessen 23.07.2019 6765/2019
Utgående brev Majlen Haugen Sven Erik Haugen Lamhagan - forslag makebytte tomtearealer 25.07.2019 6804/2019
Utgående brev Frantz Aronsen m.fl. Lamhagan - forslag makebytte tomtearealer 24.07.2019 6805/2019
Utgående brev Statens kartverk Tinglysing Skjøter for tinglysing 16.09.2019 7769/2019
Utgående brev Maria Lorentzen m.fl. skjøter for overdragelse av 47/183 og 184 i Lamhagan 25.09.2019 8102/2019
Utgående brev Hinnstein Lamhagan - avvik og endringssøknad 26.09.2019 8212/2019
Utgående brev Maria Lorentzen Sammenslåing Lamhagan Åsryggen 15 08.10.2019 8471/2019
Inngående brev Hinnstein - Stian André Johansen Lamhagan - avvik og endringssøknad 08.11.2019 9443/2019
Utgående brev Statens kartverk Tinglysing Skjøte for tinglysing - gnr 47 bnr 192 i 1911 Kvæfjord 13.11.2019 9512/2019
Utgående brev Jan-Otto Øynes m.fl. skjøte for tinglysing - gnr 47 bnr 192 i 1911 Kvæfjord 12.11.2019 9513/2019
Utgående brev Jenny-Ann Markussen Overdragelse av parsell av 47/91/Lamhagan 20.11.2019 9804/2019
Utgående brev Stian Andre Johansen - Hinnstein as 2019/68/Kvæfjord kommune: Lamhagan - avvik og endringssøknad 02.12.2019 10053/2019
Versjon:5.0.7