eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/71
:
Diverse høringer
:
Merete Hessen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Postmottak 19/605-1 Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 06.02.2019 1192/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 10.05.2019 1193/2019
Inngående brev Luftambualsetjenesten Høring- Samarbeidsrutiner ved luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk diagnose 07.02.2019 1219/2019
Inngående brev Postmottak Høring om opphevelse Omstillingsloven 07.02.2019 1234/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Høringsbrev - Forslag om opphevelse av omstillingslov 10.05.2019 1236/2019
Utgående brev Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innspill til arealplan UNN Harstad- videre prosess 10.05.2019 1537/2019
Inngående brev Postmottak UNN (post@unn.no) Høringsinnspill til arealplan UNN Harstad fra Kvæfjord 18.02.2019 1556/2019
Inngående brev Postmottak Gjennomgang av distriktsindeks 19.02.2019 1688/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - NOU 2018:16 - Det viktigste først 28.02.2019 2018/2019
Inngående brev ***** Forslag - Tolkeloven 05.03.2019 2194/2019
Inngående brev Postmottak Høring - Endring av vedtekter for KS - representasjon til Fylkesmøter og Landsting 07.03.2019 2293/2019
Inngående brev Postmottak Høringsbrev - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt 19.03.2019 2609/2019
Inngående brev Arbeids- og sosialdepartementet Høring - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere 29.03.2019 3121/2019
Inngående brev Arbeids- og sosialdepartementet Høring - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere 29.03.2019 3122/2019
Inngående brev Dss Dep - regjeringen.no - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 02.04.2019 3231/2019
Inngående brev Statens vegvesen Midlertidig vedtak om oppsett av reklame- Austerfjordtreffet 2.-4. august 2019-Harstsd og Kvæfjord kommune 07.05.2019 4349/2019
Inngående brev Lenvik kommune Høring av Kystplan 13.05.2019 4509/2019
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven 16.05.2019 4694/2019
Inngående brev Det Kongelige kunnskapsdepartement Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin 16.05.2019 4710/2019
Inngående brev Postmottak HOD Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader 21.05.2019 4816/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Tor Anders Markussen 19/1094-6 Høring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne 22.05.2019 4875/2019
Inngående brev Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker 23.05.2019 4884/2019
Saksframlegg/innstilling Høring- forslag til retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger 18.06.2019 5101/2019
Saksframlegg/innstilling Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget) 18.06.2019 5102/2019
Saksframlegg/innstilling Høring - mulige løsninger ved innføring av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur i Troms 18.06.2019 5103/2019
Inngående brev Arkivverket Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift 28.06.2019 6123/2019
Utgående brev Lesja kommune 2 spørsmål om privatisering av vaktmestertjenester og/eller renhold i kommunale bygg 10.07.2019 6549/2019
Inngående brev Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven 25.07.2019 6820/2019
Inngående brev Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Høring - Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) 25.07.2019 6821/2019
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) 30.07.2019 6877/2019
Inngående brev Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement Høring: Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) 09.09.2019 7573/2019
Inngående brev Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om en eldreomsorg - samboergaranti 09.09.2019 7579/2019
Inngående brev Det kongelige Justis- og Beredskapsdepartement Høring - NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer 09.09.2019 7582/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 67/19 Høring - forslag til ny forvaltningslov. NOU 2019:5 27.09.2019 8242/2019
Inngående brev Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement Høring om endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesiallisthelsetenesta 28.10.2019 9100/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringdep 19/5051-9 Høring - Forslag til endringer i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg 21.11.2019 9877/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringdep. 19/5051-10 Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert høringsnotat 25.11.2019 9893/2019
Versjon:5.0.7