eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/76
:
Valg 2019 - Kommunestyre- og fylkestingsvalget
:
June H Gjertsen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Valgdirektoratet Påmeldingslink til valgopplæring 2019 03.01.2019 54/2019
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen Brev om opplæringssamlinger ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 03.01.2019 56/2019
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen Til kommunens/fylkeskommunens kontaktperson i Altinn 03.01.2019 57/2019
Inngående brev Valg - Avrop på skanningtjenester og trykking av stemmesedler 25.01.2019 773/2019
Inngående brev Kirkevergen Valg 2019 28.01.2019 842/2019
Utgående brev Kirkeverge Valg 2019 19.06.2019 843/2019
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Valg 2019 28.01.2019 845/2019
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Valg 2019 28.01.2019 848/2019
Utgående brev Eli-Annie Marthinussen Valg 2019 19.06.2019 916/2019
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Valg 2019 31.01.2019 917/2019
Utgående brev Eli-Annie Marthinussen Valg 2019 19.06.2019 918/2019
Utgående brev Jan Meyer m.fl. Kommunestyrevalget 2019 - Informasjon om listeforslag/valglister 19.06.2019 984/2019
Inngående brev Valg - Valgmateriell fra Valgdirektoratet 08.02.2019 1278/2019
Inngående brev Valg - Valgmateriell fra Valgdirektoratet 08.02.2019 1279/2019
Inngående brev Kmd Dep - Sørlie Cathrine 18/4073-96 Endringer i valgforskriften 15.02.2019 1540/2019
Inngående brev Kvæfjord Senterparti v/Kåre Bakken Valgliste for Senterpartiet ved kommunestyrevalget 2019 18.02.2019 1592/2019
Inngående brev Valg - Frist listeforslag kunngjort 19.02.2019 1684/2019
Inngående brev Mail Survey-Xact - Valgdirektoratet Valgmateriell - Bekreftelse på bestilling 20.02.2019 1727/2019
Inngående brev Frantz - Info Frantz as Valgannonsering 2019 04.03.2019 2090/2019
Utgående brev Frantz Annonsebyrå Valgannonsering 2019 20.05.2019 2091/2019
Inngående brev Egencia NO Meetings & Events East 1 Velkommen til valgopplæring modul 1 04.03.2019 2095/2019
Inngående brev KMD 18/4073-96 Endringer i valgforskriften 05.03.2019 2157/2019
Inngående brev SAM Produkter AS Valgansvarlig 05.03.2019 2158/2019
Inngående brev Andvord - Avrop/forespørsel om trykking av stemmesedler - 5411 Kvæfjord 06.03.2019 2204/2019
Inngående brev Kjersti Veel Krauss Kommunevalg 2019 07.03.2019 2286/2019
Inngående brev Kvæfjord Arbeiderparti Forslag til valgliste 11.03.2019 2340/2019
Inngående brev Andvord - Bestillingsskjema stemmesedler - 5411 Kvæfjord 22.03.2019 2799/2019
Inngående brev Venstre v/Asbjørn Hessen Kommunevalgliste 2019 26.03.2019 2929/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Valgliste Høyre og Frp 29.03.2019 3080/2019
Inngående brev Kvæfjord SV Valgliste for Sosialistisk Venstreparti - kommunevalget 2019 01.04.2019 3131/2019
Inngående brev Tidpenger - Fødselsdato på listekandidater 02.04.2019 3184/2019
Inngående brev Valgdirektoratet Support [Saksnummer#07188] Godkjenning av ny partikode 02.04.2019 3211/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18/3610-2 Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget 03.04.2019 3264/2019
Utgående brev Listekandidater Kommunestyrevalg 2019 - melding om oppføring på partiliste 19.06.2019 3291/2019
Inngående brev Valg - Krav til underskrifter på listeforslag ved kommunestyrevalg 03.04.2019 3314/2019
Inngående brev Nrk - Gunn-Mari Eliseussen Valglister Kvæfjord kommune 04.04.2019 3356/2019
Utgående brev Gunn-Mari Eliseussen Valglister Kvæfjord kommune 19.06.2019 3358/2019
Inngående brev Fylkesmannen - FMTF Post Lister over partienes ordførerkandidater i kommuner og fylkesting 04.04.2019 3362/2019
Inngående brev Torstein Hanssen Kommunestyrevalget 2019. 08.04.2019 3445/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Lister over partienes ordførerkandidater i kommuner og fylkesting 09.04.2019 3487/2019
Utgående brev Marianne Saus Lister over partienes ordførerkandidater i kommuner og fylkesting 21.05.2019 3490/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Utdrag av innleverte valglister for Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti samt Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet 09.04.2019 3493/2019
Inngående brev wahwaheh htoo Krav om fritak 25.04.2019 3977/2019
Inngående brev Fylkesvalgstyre i Troms og Finnmark Stemmeseddelbestilling 25.04.2019 3978/2019
Inngående brev Kvæfjord Arbeiderparti Endring av valgliste 2019 25.04.2019 3979/2019
Utgående brev arnejohan56@yahoo.no m.fl. Bestilling - stemmesedler til kommunestyrevalget 2019 26.04.2019 4010/2019
Inngående brev Tidpenger - Bestilling - stemmesedler til kommunestyrevalget 2019 30.04.2019 4068/2019
Utgående brev Stemmestyrenes medlemmer og varamedlemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 07.05.2019 4158/2019
Utgående brev Klara Irene Johansen Fylkestingsvalget 2019 - stemmeseddelbestilling 07.05.2019 4171/2019
Utgående brev Maria Lorentzen Kommunestyrevalg 2019 - melding om oppføring på partiliste 07.05.2019 4172/2019
Utgående brev Torstein Hanssen Kommunestyrevalget 2019 - svar på søknad om fritak 07.05.2019 4173/2019
Utgående brev wahwaheh htoo Svar på krav om fritak - kommunevalget 2019 07.05.2019 4174/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Listeforslag justert kommunestyrevalget 2019 10.05.2019 4473/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Uttrekk av Listeforslag justert kommunestyrevalget 2019 i Kvæfjord 10.05.2019 4476/2019
Inngående brev Asbjørn Hessen Supplering Venstres liste ved kommunestyrevalget 2019 i Kvæfjord 13.05.2019 4500/2019
Inngående brev Kåre Bakken Bestilling - stemmesedler til kommunestyrevalget 2019 14.05.2019 4537/2019
Utgående brev Inger Holand Valg 2019 19.06.2019 4591/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Inger Holand Valg 2019 14.05.2019 4593/2019
Inngående brev Valgdirektoratet Åpningstider forhåndsstemmelokaler på valglokaler.no 14.05.2019 4611/2019
Inngående brev Valgdirektoratet Bestilling av informasjonsbrosjyrer 14.05.2019 4613/2019
Inngående brev Jan Meyer Valgstyret 15.05.2019 4622/2019
Inngående brev Valgdirektoratet Utvidelse av frist for bestilling av informasjonsbrosjyrer til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 21.05.2019 4818/2019
Utgående brev Valgdirektoratet Svar - Åpningstider forhåndsstemmelokaler på valglokaler. no 18.06.2019 4831/2019
Inngående brev Valgdirektoratet Spedisjon av forhåndsstemmer 22.05.2019 4860/2019
Utgående brev Andvord Uttak korrektur 5411 Kvæfjord 18.06.2019 5384/2019
Inngående brev Andvord - Stemmesedler - Korrektur for Kvæfjord (5411), version 1 11.06.2019 5487/2019
Inngående brev Valgdirektoratet, noreply@valg.no Prøvevalg 11.06.2019 5489/2019
Saksframlegg/innstilling Tid og sted for forhåndsstemmegivning ved valget i 2019 18.06.2019 5551/2019
Saksframlegg/innstilling Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2019 18.06.2019 5556/2019
Saksframlegg/innstilling Utpeking av forhåndsstemmemottakere 18.06.2019 5633/2019
Utgående brev Andvord Stemmesedler - Korrektur for Kvæfjord (5411), version 1 19.06.2019 5634/2019
Inngående brev Valg - Påminnelse om registrering av åpningstider for forhåndsstemmelokaler 14.06.2019 5635/2019
Utgående brev Valgdirektoratet Svar - åpningstider for forhåndsstemmelokaler, 5411 Kvæfjord 19.06.2019 5636/2019
Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg til stemmestyrene 18.06.2019 5637/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 5/19 Suppleringsvalg til stemmestyrene 03.07.2019 6283/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 4/19 Utpeking av forhåndstemmemottakere 03.07.2019 6284/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 2/19 Tid og sted for forhåndsstemmegiving ved valget i 2019 03.07.2019 6287/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 3/19 Tid og sted for stemmegiving på valgting i 2019 03.07.2019 6288/2019
Inngående brev Postmottak KMD 18/4073-101 Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer 30.07.2019 6874/2019
Inngående brev Postmottak KMD 19/3547-2 Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort 30.07.2019 6875/2019
Inngående brev Valg - Brev om forsendelse av forhåndsstemmer 30.07.2019 6876/2019
Inngående brev Sametinget Utlegging av Sametingets valgmanntall 01.08.2019 6905/2019
Inngående brev Valgdirektoratet Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 7 eller kode 6 i Folkeregisteret 01.08.2019 6906/2019
Utgående brev Ola Danielsen Stemmesedler til kommunestyrevalget 2019 09.08.2019 7001/2019
Utgående brev Jan Meyer Stemmesedler til kommunestyrevalget 2019 09.08.2019 7003/2019
Utgående brev Linda Wikeland Stemmesedler - kommunestyrevalget 2019 09.08.2019 7004/2019
Inngående brev Valgdirektoratet, noreply@valg.no Veileder til forsendelse av forhåndsstemmer 20.08.2019 7191/2019
Utgående brev Stemmestyrenes medlemmer og varamedlemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 29.08.2019 7256/2019
Inngående brev Fylkesvalgstyret i Troms og Finnmark Fylkestingsvalget 2019 i Troms og Finnmark 29.08.2019 7385/2019
Inngående brev Posten Norge AS Kommunestyret- og fylkestingsvalget 2019 - Innsending av forhåndsstemmer 09.09.2019 7588/2019
Saksframlegg/innstilling Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet 26.09.2019 7638/2019
Inngående brev Valg Fylkestingsvalget 2019 - Valgprotokoll for valgstyret 11.09.2019 7645/2019
Inngående brev Valg Kommunestyrevalget 2019 - Valgprotokoll for valgstyret 11.09.2019 7647/2019
Inngående brev Tromsfylke - Hauk Are Kristiansen Fylkestingsvalget 2019 16.09.2019 7786/2019
Utgående brev Jan Meyer m.fl. Kommunestyrevalget 2019 - underretning til valgte representanter 17.09.2019 7800/2019
Utgående brev Heidi Merethe Frantzen m.fl. Kommunestyrevalget 2019 - underretning til valgte vararepresentanter 19.09.2019 7851/2019
Inngående brev June Gjertsen Valgprotokoll for Borkenes stemmestyre 30.09.2019 8283/2019
Inngående brev June Gjertsen Valgprotokoll for Vik stemmestyre 30.09.2019 8284/2019
Inngående brev June Gjertsen Valgprotokoll for Flesnes stemmestyre 30.09.2019 8285/2019
Inngående brev June Gjertsen Valgprotokoll for Moelv stemmestyre 30.09.2019 8286/2019
Versjon:5.0.7