eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/176
:
Gnr 19 Bnr 32 - Reguleringsplan - Gullesfjordbotn camping
:
Helge Stoltenberg
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Steinar Pleym Pedersen Gullesfjorden caping - Reguleringsplan 21.05.2019 615/2019
Utgående brev Steinar Pedersen Gullesfjorden camping - Reguleringsplan 21.05.2019 616/2019
Inngående brev Jossi Pettersen - Lofot ing as Bestilling oppstartsmøte reguleringsplan Gullesfjord 06.02.2019 1163/2019
Utgående brev Jossi Pettersen - Lofot ing as Bestilling oppstartsmøte reguleringsplan Gullesfjord 21.05.2019 1212/2019
Utgående brev Lofot-Ing as Kvæfjord kommune - Møtereferat - Oppstartmøte - Gullesfjordbotn camping - Gnr 19 Bnr 32 21.05.2019 2115/2019
Utgående brev Ørreten eiendom as Kvæfjord kommune - Møtereferat - Oppstartmøte - Gullesfjordbotn camping - Gnr 19 Bnr 32 21.05.2019 2116/2019
Utgående brev Pedersen Steinar Pleym Kvæfjord kommune - Møtereferat - Oppstartmøte - Gullesfjordbotn camping - Gnr 19 Bnr 32 21.05.2019 2117/2019
Utgående brev Elvestad, Eivind Kvæfjord kommune - gnr 19 bnr 32 - Gullesfjordbotn camping - Reguleringsplan vs kommuneplanens arealdel 21.05.2019 2118/2019
Utgående brev Ørreten eiendom as Kvæfjord kommune - Dokumentmal og planprosess 21.05.2019 2119/2019
Utgående brev Lofot-ing as Regulering i Gullesfjorden 21.05.2019 2121/2019
Utgående brev Russi Regulering i Gullesfjorden 21.05.2019 2125/2019
Inngående brev Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym Søknad om fritak kommunale avgifter - reguleringsplan 04.03.2019 2137/2019
Utgående brev steinar pleym pedersen Kvæfjord kommune - Dokumentmal og planprosess 21.05.2019 2170/2019
Utgående brev Lofot - ing Regulering Gullesfjord Camping - annonsering og planutkast 21.05.2019 2389/2019
Utgående brev Jossi Pettersen Regulering Gullesfjord Camping - annonsering og planutkast 21.05.2019 2553/2019
Utgående brev Lofot ing Regulering Gullesfjord Camping - annonsering og planutkast 21.05.2019 2554/2019
Utgående brev lofot ing Kvæfjord kommune - Regulering Gullesfjord Camping - annonsering og planutkast 21.05.2019 2555/2019
Utgående brev Jossi Pettersen Kvæfjord kommmune - konsekvensutredening 21.05.2019 2556/2019
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg brakkvannsdelta 21.05.2019 2557/2019
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg konsekvensutredening 21.05.2019 2558/2019
Inngående brev gyrd harstad Gullesfjorden bilde 18.03.2019 2559/2019
Utgående brev Ørreten eiendom as Campingplasser - Høringsforslag - Byggteknisk forskrift TEK 17 - Avstandskrav 21.05.2019 2578/2019
Inngående brev Lofot-ing as Regulering Gullesfjord Camping - annonsering og planutkast 19.03.2019 2619/2019
Inngående brev Lofot-Ing AS Følgebrev - Varsel om oppstart av planarbeid 24.04.2019 3944/2019
Inngående brev Lofot-ing as Kvæfjord kommune - Regulering Gullesfjord Camping - annonsering og planutkast 24.04.2019 3948/2019
Utgående brev Lofot-ing as Kvæfjord kommune - Regulering Gullesfjord Camping - annonsering og planutkast 21.05.2019 4089/2019
Utgående brev Gullesfjord Eiendom Reguleringsplan gbnr 19/32 i Kvæfjord - behandlingsgebyr 21.05.2019 4163/2019
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Reguleringsplan gbnr 19/32 i Kvæfjord - behandlingsgebyr 03.05.2019 4186/2019
Utgående brev jossi pettersen Gullesfjord 21.05.2019 4284/2019
Utgående brev Lofot ing Kvæfjord kommune - Gullesfjordbotn camping - Gnr 19 bnr 32 - Kart - Kommuneplanens arealdel og naboeiendommer 21.05.2019 4285/2019
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Brev til kommunen v Stoltenberg 21.05.2019 4289/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Foreløpig svar 07.05.2019 4290/2019
Inngående brev Lofot-Ing - Annonse planarbeid 07.05.2019 4295/2019
Inngående brev Lofot-Ing - Annonse planarbeid 07.05.2019 4299/2019
Inngående brev Lofot-Ing - Annonse planarbeid 08.05.2019 4383/2019
Inngående brev Fylkesmannen - Brenna, Oddvar Kvæfjord kommune - Regulering Gullesfjord Camping - annonsering og planutkast 27.05.2019 5021/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Varsel om oppstart av planarbeid i Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune - Fylkesmannens innspill 28.05.2019 5051/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Innspill til varsel om oppstart av planarbeid - privat reguleringsplan - Gbnr 19/32, Gullesfjord, Kvæfjord kommune 28.05.2019 5052/2019
Inngående brev Roger Marhaug behandlingsgebyr 03.06.2019 5224/2019
Utgående brev Gullesfjord eiendom as Gebyr for plansaksbehandling - Gnr 19 bnr 32 - Reguleringsplan for Gullesfjord camping 10.07.2019 6546/2019
Utgående brev Gullesfjord Eiendom AS Reguleringsplan gbnr 19/32 i Kvæfjord - gebyr 17.07.2019 6662/2019
Inngående brev Lofot-Ing AS Reguleringsplan Gullesfjord Camping 05.03.2020 1976/2020
Utgående brev Lofot-ing Kvæfjord kommune - Reguleringsplanforslag - Gullesfjord campingplass 09.03.2020 1996/2020
Inngående brev Lofot-Ing - Jossi Pettersen Kvæfjord kommune - Reguleringsplanforslag - Gullesfjord campingplass 11.03.2020 2111/2020
Saksframlegg/innstilling Gnr 19 bnr 32 - Reguleringsforslag for Gullesfjord camping, Gullesfjordbotn 28.08.2023 2113/2020
Utgående brev Lofot-ing as Kvæfjord kommune - Reguleringsplan Gullesfjord - Konsekvensutredning - Campingplass 02.07.2020 5754/2020
Inngående brev Lofot-Ing - Jossi Pettersen Kvæfjord kommune - Reguleringsplan Gullesfjord - Konsekvensutredning - Campingplass 04.11.2020 9064/2020
Utgående brev Jossi Pettersen Kvæfjord kommune - Reguleringsplan Gullesfjord - Konsekvensutredning - Campingplass 05.11.2020 9065/2020
Utgående brev Lofot ing as Kvæfjord kommune - Reguleringsplan Gullesfjord - Konsekvensutredning - Campingplass 05.11.2020 9066/2020
Utgående brev Roger Marhaug Kvæfjord kommune - Reguleringsplan Gullesfjord - Konsekvensutredning - Campingplass 05.11.2020 9067/2020
Inngående brev Lofot-Ing - Jossi Pettersen Kvæfjord kommune - Reguleringsplan Gullesfjord - Konsekvensutredning - Campingplass 05.11.2020 9097/2020
Inngående brev Lofot-Ing - Jossi Pettersen Kvæfjord kommune - Møte - Teknisk utvalg - Plandokumenter - Saksframlegg 08.12.2021 10147/2021
Inngående brev Lofot-Ing - Jossi Pettersen Kvæfjord kommune - Møte - Teknisk utvalg - Plandokumenter - Saksframlegg 13.12.2021 10260/2021
Inngående brev Lofot-ing AS Reguleringsplan Gullesfjord - ny innsending 14.01.2022 341/2022
Internt notat uten oppfølging Gyrd Harstad Reguleringsplan Gullesfjord - ny innsending 31.03.2022 343/2022
Inngående brev Lofot-Ing - Jossi Pettersen Kvæfjord kommune - Gullesfjord camping - kommentarer, momenter 14.01.2022 344/2022
Utgående brev Iht adresseliste Offentlig høring - Gullesfjordbotn camping - Gnr 19 bnr 32 - Gullesfjordbotn 28.08.2023 435/2022
Inngående brev Teknisk utvalg PS 2/22 Gnr 19 bnr 32 - Reguleringsforslag for Gullesfjord camping, Gullesfjordbotn 19.01.2022 508/2022
Utgående brev statsforvalteren m.fl. Kvæfjord kommune - Offentlig ettersyn - Gullesfjord camping gnr 19 bnr 32 - Gullesfjordbotn 03.02.2022 531/2022
Utgående brev sametinget Kvæfjord kommune - Offentlig ettersyn - Gullesfjord camping gnr 19 bnr 32 - Gullesfjordbotn 03.02.2022 532/2022
Utgående brev kvæfjord kommune m.fl. Kvæfjord kommune - Offentlig ettersyn - Gullesfjord camping gnr 19 bnr 32 - Gullesfjordbotn 03.02.2022 533/2022
Inngående brev Sametinget Offentlig ettersyn - Gullesfjord camping gnr 19 bnr 32 - Kvæfjord kommune - uttalelse om kulturminner 21.02.2022 1345/2022
Utgående brev Gullesfjord eiendom as Gebyr for plansaksbehandling - Reguleringsplan for Gullesfjord camping - Gnr 19 bnr 32 - del 2 28.08.2023 1737/2022
Inngående brev Reidar A Johansen Merknad til reguleringsplanforslag – Gullesfjordbotn camping – Gnr 19 Bnr 32 Gullesfjordbotn 07.03.2022 1750/2022
Inngående brev Statsfovalteren i Troms og Finnmark Høringsuttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Gullesfjordbotn camping - Kvæfjord 19/32 07.03.2022 1757/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - planforslag - detaljregulering for Gullesfjord camping - planID 20190001 - Kvæfjord kommune 08.03.2022 1818/2022
Inngående brev Vegvesen - Kjell Ove Schei Høring plan, delvis endring av Hålogalands veien Gullesfjordbotn 14.03.2022 1909/2022
Utgående brev Jossi Pettersen Gullesfjord Camping - reviderte planter 26.01.2023 508/2023
Inngående brev Lofot-Ing - Jossi Pettersen Gullesfjord Camping - reviderte planter 27.01.2023 606/2023
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Anmodning om å trekke innsigelse - Detaljregulering - Gullesfjordbotn camping - gnr 19 bnr 32 28.08.2023 2345/2023
Versjon:5.0.7