eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/231
:
Gnr 32 Bnr 27 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Garasje oppført i strid med tidligere tillatelse
:
Ole Øystein Lindebø
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Statens Vegvesen v/ Kenneth Fox Vår ref. 2019/231 KRN - Gnr 32 Bnr 27 - Garasje oppført i strid med tidligere tillatelse (plassering 4 meter nærmere vei enn godkjent og også noe større garasje) 10.05.2019 1187/2019
Utgående brev Knut Erik Hansen Vår ref. 2019/231 KRN (se også tidligere byggesak 2008/823) - Garasje synes oppført ca. 4 meter nærmere vei enn godkjent og også noe større i areal 10.05.2019 1190/2019
Utgående brev Reppen Silje Vår ref. 2019/231 KRN - Gnr 32 Bnr 27 - Garasje oppført i strid med tidligere tillatelse (plassering 4 meter nærmere vei enn godkjent og også noe større garasje) - Vedr vurdering etter vegloven 10.05.2019 1303/2019
Inngående brev Vegvesen - Reppen Silje Vår ref. 2019/231 KRN - Gnr 32 Bnr 27 - Garasje oppført i strid med tidligere tillatelse (plassering 4 meter nærmere vei enn godkjent og også noe større garasje) - Vedr vurdering etter vegloven 21.03.2019 2733/2019
Saksframlegg/innstilling Knut Erik Hansen - garasje plassert delvis innpå veigrunn. Gnr 32 Bnr 27, Hemmestad 07.04.2021 2739/2019
Utgående brev Knut Erik Hansen Vår ref. 2019/231 KRN (se også tidligere byggesak 2008/823) - Garasje oppført ca. 4 meter nærmere vei enn godkjent og også noe større i areal - Statens Vegvesen vil ikke godkjenne plasseringen 10.05.2019 2784/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg 1 2 3 til TU-sak 9 19 27.03.2019 2983/2019
Utgående brev Knut Erik Hansen Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27 / sak PS 09/19 til Teknisk utvalgs møte 02.04.2019 10.05.2019 3101/2019
Utgående brev Knut Erik Hansen Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27 / oversender vedtak i tu-sak PS 09/19 10.05.2019 3230/2019
Utgående brev SIlje REppen m.fl. Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27 / oversender vedtak i tu-sak PS 09/19 10.05.2019 3247/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 9/19 Knut Erik Hansen - Garasje plassert delvis innpå veigrunn. Gnr 32 Bnr 27, Hemmestad 15.04.2019 3714/2019
Utgående brev Reppen Silje Vedrørende garasje på eiendommen gnr. 32 bnr. 27 18.06.2019 4841/2019
Inngående brev Vegvesen - Reppen Silje Kopi av søknad om dispensasjon fra byggegrense gnr. 32 bnr. 27 - Kvæfjord kommune 24.05.2019 4929/2019
Utgående brev Knut Erik Hansen Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27 18.06.2019 4935/2019
Utgående brev Karlsen Jan-Åge m.fl. Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27 - Ber om status/tilbakemelding fra Statens Vegvesen 10.12.2019 10196/2019
Utgående brev Statens Vegvesen m.fl. Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27 - Ber om status/tilbakemelding fra Statens Vegvesen 12.12.2019 10414/2019
Utgående brev Eirin Stokmo Hansen m.fl. Vår ref. 2019/231 KRN - Garasje Gnr 32 Bnr 27 er ulovlig plassert ca. 4 meter nærmere fylkesvei enn godkjent og er oppført større enn byggetillatelsen åpner for 12.12.2019 10423/2019
Inngående brev Knut Erik Hansen 2019/231 KRN - Garasje Gnr 32 Bnr 27 er ulovlig plassert ca. 4 meter nærmere fylkesvei enn godkjent og er oppført større enn byggetillatelsen åpner for - Tilbakemelding fra tiltakshaver 13.12.2019 10507/2019
Utgående brev Knut Erik Hansen Vår ref. 2019/231 KRN - Garasje Gnr 32 Bnr 27 er ulovlig plassert ca. 4 meter nærmere fylkesvei enn godkjent og er oppført større enn byggetillatelsen åpner for - Om mottatt tilbakemdling 30.12.2019 10508/2019
Utgående brev Statens Vegvesen m.fl. Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27 - Ber om status/tilbakemelding fra Statens Vegvesen 30.12.2019 10511/2019
Inngående brev Vegvesen - Reppen Silje Garasjesak gnr 32 bnr 27 - Brev til søker fra Statens Vegvesen 16.12.2019 10536/2019
Utgående brev Knut Erik Hansen Vår ref. 2019/231 KRN - Garasje Gnr 32 Bnr 27 er ulovlig plassert ca. 4 meter nærmere fylkesvei enn godkjent og er oppført større enn byggetillatelsen åpner for - Om manglende tilbakemelding til Statens Vegvesen 30.12.2019 10550/2019
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Vår ref. 2019/231 KRN - Garasje Gnr 32 Bnr 27 er ulovlig plassert ca. 4 meter nærmere fylkesvei enn godkjent og er oppført større enn byggetillatelsen åpner for - Om manglende tilbakemelding til Statens Vegvesen 05.03.2020 1835/2020
Utgående brev Knut Erik Hansen Vår ref. 2019/231 KRN - Garasje Gnr 32 Bnr 27 er ulovlig plassert ca. 4 meter nærmere fylkesvei enn godkjent og er oppført større enn byggetillatelsen åpner for - Om manglende tilbakemelding til Statens Vegvesen 05.03.2020 1867/2020
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Dokument 20/13002-4 Tilsvar - Vedrørende ulovlig oppføring av garasje - Gnr 32 bnr 27 i Kvæfjord kommune 23.03.2020 2369/2020
Utgående brev Knut Erik Hansen Vår ref. 2019/231 KRN - Om mottatt brev fra Troms- og Finnmark fylkeskommune om ulovlig oppføring av garasje Gnr 32 Bnr 27 23.03.2020 2374/2020
Inngående brev Kvæfjord Kommune Gnr 32 Bnr 27 Om mottatt brev fra Troms- og Finnmark fylkeskommune om ulovlig oppføring av garasje 24.03.2020 2421/2020
Utgående brev Per Johan Pettersen Gnr 32 Bnr 27 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Garasje oppført av tidligere eier og eventuell delingssøknad 23.11.2020 9656/2020
Utgående brev Ingrid Elnes Vår ref. 2019/231 KRN - Om eksisterende garasje på Gnr 32 Bnr 27 og eventuell deling av eiendommen 23.11.2020 9682/2020
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 20/56256-4 Vedrørende eksisterende garasje og eventuell deling av eiendom - gnr. 32 bnr. 27 - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 30.11.2020 9951/2020
Utgående brev Ingrid Elnes Vår ref. 2019/231 KRN - Om mottatt brev fra tidligere eier av Gnr 32 Bnr 27 og eventuell deling av Gnr 32 Bnr 27 28.12.2020 10960/2020
Utgående brev Knut Erik Hansen m.fl. Vår ref. 2019/231 KRN - Om mottatt brev fra tidligere eier av Gnr 32 Bnr 27 og eventuell deling av Gnr 32 Bnr 27 28.12.2020 10991/2020
Utgående brev Ingrid Elnes Vår ref. 2019/231 KRN - Oversender forhåndsvarsel om pålegg om retting av ulovlig oppført garasje på Gnr 32 Bnr 27 (utført av tidligere eier Knut Erik Hansen) 04.03.2021 1846/2021
Saksframlegg/innstilling Per Johan Pettersen - Pålegg om retting av garasje ulovlig oppført av tidligere eier Knut Erik Hansen, Gnr 32 Bnr 27 Refsnesveien 1037 13.07.2021 1901/2021
Utgående brev Ingrid Elnes Vår ref. 2019/231 KRN - Om tilbakemelding på forhåndsvarsel pålegg om retting av ulovlig oppført garasje på Gnr 32 Bnr 27 (utført av tidligere eier Knut Erik Hansen). Om videre oppfølging av saken 05.03.2021 1927/2021
Utgående brev Knut Erik Hansen Vår ref. 2019/231 KRN - Om tilbakemelding fra Knut Erik Hansen 08.03.2021 1941/2021
Utgående brev Per Johan Pettersen Gnr 32 Bnr 27 - Garasje oppført av tidligere eier i strid med tidligere tillatelse - Oversender vedtak i TU-sak PS 5/21 om pålegg om retting, varsel om tvangsmulkt og forbud mot bruk av bygningen 17.03.2021 2314/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 5/21 Per Johan Pettersen - Pålegg om retting av garasje unwrrg Oppført av tidligere eier Knut Erik Hansen, Gnr 32 Bnr 27 Refsnesveien 1037 17.03.2021 2384/2021
Utgående brev Ingrid Elnes og Per Johan Pettersen Vår ref. 2019/231 KRN - Oversender vedtak i tu-sak PS 05/21 17.03.2021 2390/2021
Utgående brev Ingrid Elnes Vår ref. 2019/231 KRN - Bekrefter mottak av klage på vedtak i tu-sak PS 05/21 (pålegg om retting garasje oppført av tidligere eier) 26.03.2021 2679/2021
Saksframlegg/innstilling Per Johann Pettersen - Klage på vedtak i ut-sak PS 5/21 om pålegg om retting av garasje ulovlig oppført av tidligere eier, Gnr 32 Bnr 27 Refsnesveien 1037 01.07.2021 5219/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 21/21 Per Johann Pettersen- Klage på vedtak i ut-sak PS 5/21 om pålegg om retting av garasje ulovlig oppført av tidligere eier, Gnr 32 Bnr 27 Refsnesveien 1037 09.06.2021 5643/2021
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark KVÆFJORD KOMMUNE - Oversender klagesak i forbinde med klage på pålegg om retting av garasje ulovlig oppført av tidligere eier, Gnr 32 Bnr 27 Refsnesveien 1037 02.07.2021 6721/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Foreløpig svar 13.07.2021 6923/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Orientering til saksparter 26.10.2021 8885/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Vedtak i klagesak - Kvæfjord - 32/27 Refsnesveien 1037 - pålegg om retting - garasje 03.12.2021 10017/2021
Utgående brev Per Johan Pettersen Gnr 32 Bnr 27 - Statsforvalteren har stadfestet kommunens vedtak om pålegg om retting av garasje oppført i strid med tillatelse (av tidligere eier). Ny frist for gjennomføring av pålegg om retting 05.01.2022 82/2022
Inngående brev Ingrid Elnes 2019/231 - Midlertidig svar vedr behov for utsatt frist gjennomføring retting 05.01.2022 111/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Gnr 32 Bnr 27 - Statsforvalteren har stadfestet kommunens vedtak om pålegg om retting av garasje oppført i strid med tillatelse (av tidligere eier). Ny frist for gjennomføring av pålegg om retting 05.01.2022 113/2022
Inngående brev Hotmail - Knut Erik Hansen Garasje Gnr 32 bnr 26/27 25.03.2022 2353/2022
Utgående brev Knut Erik Hansen Garasje på gnr 32 bnr 27 - svar på epost 24.03.22 28.03.2022 2406/2022
Utgående brev Knut Erik Hansen Garasje Gnr 32 bnr 27 - svar på epost 28.03.2022 2410/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Garasje i Kvæfjord kommune - gbnr 32/26 19.04.2022 2925/2022
Utgående brev Linda Jensen Garasje i Kvæfjord kommune - gbnr 32/26 21.04.2022 2950/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Svar - Søknad om dispensasjon fra byggegrense for eksisterende garasje - Fylkesveg 850 - Gbnr 32/27 - Kvæfjord kommune 26.04.2022 3253/2022
Inngående brev 69 Nord Advokatfirma AS Klage over vedtak i TU-sak PS 5/21 - Pålegg om retting av garasje 29.04.2022 3402/2022
Utgående brev 69' NORD ADVOKATFIRMA AS Klage over vedtak i TU-sak PS 5/21 - Pålegg om retting av garasje - avvisning av klage 15.09.2023 4038/2022
Inngående brev 69N - Kim Aleksander Brynjulfsen Klage over vedtak i TU-sak PS 5/21 - Pålegg om retting av garasje - avvisning av klage 09.06.2022 4694/2022
Utgående brev 69' NORD ADVOKATFIRMA AS Foreløpig svar på mottatt klage avvisning av klage på vedtak TU-sak PS 5/21 - Pålegg om retting av garasje 07.02.2023 4733/2022
Inngående brev Haagensenbakkelund - Thorbjørn Haagensen Klage over vedtak i TU-sak PS 5/21 - Pålegg om retting av garasje - avvisning av klage 10.06.2022 4734/2022
Inngående brev 69N - Kim Aleksander Brynjulfsen Ref: 2019/231 - anmodning om oppsettende virkning 04.07.2022 5306/2022
Utgående brev 69' NORD ADVOKATFIRMA AS Svar vedr anmodning om oppsettende virkning i TU sak 5/21 - sak 2019/231 08.07.2022 5417/2022
Utgående brev 69 grader Nord Advokatfirma as 2019/231 - anmodning om oppsettende virkning 25.10.2022 5418/2022
Utgående brev Thorbjørn Haagensen Klage over vedtak i TU-sak PS 5/21 - Pålegg om retting av garasje - avvisning av klage 25.10.2022 5482/2022
Inngående brev Advokatjorstad - Henrik Bahr SAK 2019/231 - GARASJE PÅ GNR 32 BNR 27 - ANMODNING OM TILBAKEMELDING VEDR. FRIST FOR RETTING 08.07.2022 5483/2022
Utgående brev Henrik Bahr SAK 2019/231 - GARASJE PÅ GNR 32 BNR 27 - ANMODNING OM TILBAKEMELDING VEDR. FRIST FOR RETTING 25.10.2022 5484/2022
Inngående brev Advokatjorstad - Henrik Bahr SAK 2019/231 - GARASJE PÅ GNR 32 BNR 27 - ANMODNING OM TILBAKEMELDING VEDR. FRIST FOR RETTING 08.07.2022 5488/2022
Inngående brev Kjetil Mikalsen garasjesaken hos Per Pettersen 16.08.2022 5897/2022
Utgående brev TFFK - Postmottak Sak 2019/231 - info om lagring av materiell på veigrunn 25.10.2022 5959/2022
Utgående brev Advokatfirma 68grader Nord as Sak 2019/231 om pålegg om retting av ulovlig oppført garasje på gnr 32 bnr 27 - befaring 25.10.2022 5960/2022
Inngående brev 69N - Jan Tore Olsborg Sak 2019/231 om pålegg om retting av ulovlig oppført garasje på gnr 32 bnr 27 - befaring 26.08.2022 6119/2022
Utgående brev Jan Tore Olsborg Sak 2019/231 om pålegg om retting av ulovlig oppført garasje på gnr 32 bnr 27 - befaring 25.10.2022 6120/2022
Saksframlegg/innstilling Behandling av klage på avvisningsvedtak, på klage på vedtak i TU sak PS 5/21 - Pålegg om retting av garasje 25.10.2022 7040/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 32/22 Behandling av klage på avvisningsvedtak på klage på vedtak i TU sak PS 5/21- Pålegg om retting av garasje 05.10.2022 7194/2022
Utgående brev Jan Tore Olsborg PS 32/22 Behandling av klage på avvisningsvedtak på klage på vedtak i TU sak PS 5/21- Pålegg om retting av garasje 25.10.2022 7415/2022
Utgående brev STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK Kvæfjord kommune - Oversender klagesak i forbindelse med avvisning av klage på vedtak vedr retting av garasje på eiendommen gnr 32 bnr 27 25.10.2022 7422/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Foreløpig svar 25.10.2022 7661/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms Klage over avvisning av klage over vedtak om pålegg av retting av garasje på gnr. 32, bnr. 27, i Kvæfjord kommune 05.01.2023 156/2023
Versjon:5.0.7