eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/908
:
Gnr 42 Bnr 9 og 14 - Tilbygg til fritidsbolig og oppføring av kombinert bygning garasje/redskapslager/hobbyverksted
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Torkil Nilsen - Ferra Vedr. planer om tilbygg og garasje/lager 20.08.2019 7168/2019
Utgående brev Adresseliste Gnr 42 Bnr 9 og 14 - Høringsbrev i forbindelse med tilbygg til fritidsbolig og oppføring av kombinert bygning garasje/redskapslager/hobbyverksted 23.08.2019 7229/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Uttalelse om kulturminner i forbindelse med tilbygg til fritidsbolig og oppføring av kombinert garasje/redskapslager/hobbyverksted 17.09.2019 7850/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedrørende søknad om tilbygg til fritidsbolig og oppføring av garasje/redskapslager, gbnr. 42/9, Kvæfjord kommune 20.09.2019 7993/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region nord Uttalelse - tilbygg til fritidsbolig og oppføring av kombinert bygging garasje/redskapslager/hobbyverksted - gnr. 42 bnr 9 og 14 20.09.2019 7994/2019
Utgående brev NVE m.fl. Vår ref. 2019/908 KRN - Vedr. høringsbrev 22.08.2019 30.09.2019 8289/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. Vår ref. 2019/908 KRN - Vedr. høringsbrev 22.08.2019 30.09.2019 8290/2019
Utgående brev Statens Vegvesen m.fl. Vår ref. 2019/908 KRN - Vedr. høringsbrev 22.08.2019 30.09.2019 8291/2019
Utgående brev Reppen Silje Vår ref. 2019/908 KRN - Vedr. høringsbrev 22.08.2019 30.09.2019 8292/2019
Utgående brev Torkil Nilsen - Ferra Vår ref. 2019/908 KRN - Vedr. høringsbrev 22.08.2019 og dispensasjonssøknad byggegrense vei 01.10.2019 8302/2019
Inngående brev Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig og oppføring av garasje/lager/verksted på GBnr 42/9 og 14 - Kvæfjord kommune 11.10.2019 8649/2019
Utgående brev Ferra Consult AS Gnr 42 Bnr 9 og 14 -Dispensasjon og rammetillatelse for tilbygg til fritidsbolig og frittliggende garasje/redskapslager/hobbyverksted 25.10.2019 8893/2019
Utgående brev Torkil Nilsen - Ferra Vår ref. 2019/908 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og rammetillatelse tilbygg til hytte og garasje/lager/hobbyverksted Gnr 42 Bnr 9 og 14 25.10.2019 8989/2019
Utgående brev Ferra Consult AS Gnr 42 Bnr 9 og 14 - Igangsettingstillatelse til tilbygg til fritidsbolig og oppføring av kombinert bygning garasje/redskapslager/hobbyverksted 20.11.2019 9771/2019
Utgående brev Torkil Nilsen - Ferra Vår ref. 2019/908 KRN - Oversender vedtak om igangsettingstillatelse tilbygg til hytte og garasje/lager/hobbyverksted Gnr 42 Bnr 9 og 14 20.11.2019 9772/2019
Utgående brev Torkil Nilsen - Ferra Vår ref. 2019/908 KRN - Vedr. igangsetting av garasje/lager/hobbyverksted Gnr 42 Bnr 9 og 14 20.11.2019 9785/2019
Utgående brev Ferra Consult AS Gnr 42 Bnr 9 og 14 - Om vedtak om igangsettingstillatelse for kombinert bygning garasje/redskapslager/hobbyverksted 20.11.2019 9787/2019
Utgående brev Torkil Nilsen - Ferra Vår ref. 2019/908 KRN - Vedr. igangsetting av garasje/lager/hobbyverksted Gnr 42 Bnr 9 og 14 20.11.2019 9788/2019
Inngående brev Statens Vegvesen Dispensasjon fra byggegrense for oppføring av tilbygg til fritidsbolig og garasje/lager/hobbyverksted - gnr 42 og bnr 9 og 14 29.11.2019 10076/2019
Versjon:5.0.7