eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/656
:
Reguleringsforslag - "Heimenjorda leilighetskompleks" - Gnr 54 Bnr 2 - Borkenes - PlanID 202000001
:
Helge Stoltenberg
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes Reguleringsplan ved Heimlyveien, Borkenes 09.06.2020 4767/2020
Utgående brev Therese Andrea Isaksen Kvæfjord kommune - planoppstartmøte - Heimenjorda leilighetskompleks - 17.06.20 22.06.2020 5265/2020
Inngående brev A3a - Therese Andrea Isaksen Varsel om planstart og planprogram for Heimenjorda leilighetskompleks i Kvæfjord kommune 06.07.2020 5918/2020
Saksframlegg/innstilling Godkjennelse av planprogram - reguleringsforslag - Heimengården leilighetskompleks , gnr 65 bnr 83, m.fl 07.07.2021 7483/2020
Inngående brev A3a - Therese Andrea Isaksen Revidert Planprogram 18.09.2020 7688/2020
Inngående brev A3a - Therese Andrea Isaksen Revidert Planprogram 18.09.2020 7689/2020
Inngående brev A3a - Therese Andrea Isaksen Merknader 21.09.2020 7720/2020
Inngående brev A3a - Therese Andrea Isaksen Ny merknad for Heimenjorda leilighetskompleks Planid 20200001 21.09.2020 7721/2020
Inngående brev A3a - Therese Andrea Isaksen Anmodning om planmøte 2, Heimenjorda leilighetskompleks Planid 20200001 21.09.2020 7722/2020
Inngående brev A3a - Therese Andrea Isaksen fakturering 21.09.2020 7724/2020
Inngående brev A3a - Therese Andrea Isaksen Merknader 21.09.2020 7725/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Teknisk utvalg 29.09.20 - PS 16/20 Godkjennelse av planprogram - reguleringsforslag - Heimengården leilighetskompleks, gnr 65 bnr 83 mfl 05.11.2020 9105/2020
Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54 bnr 2, m/flere. 07.07.2021 10129/2020
Internt notat uten oppfølging Helge K Stoltenberg Boligtomt - sentrumsnært ved Borkenes 04.01.2021 10229/2020
Internt notat uten oppfølging Helge K Stoltenberg Boligtomt - sentrumsnært ved Borkenes 04.01.2021 10230/2020
Utgående brev Therese Andrea Isaksen Kvæfjord kommune - Heimenjorda leilighetskompleks - Merknader - Møte - 11.09.20. 08.12.2020 10231/2020
Utgående brev Therese Andrea Isaksen Kvæfjord kommune - Godkjennelse av planprogram - Heimengården leilighetskompleks - gnr 65 bnr 83, m.fl. 08.12.2020 10232/2020
Utgående brev Bonord Eiendomsutvikling as 966040173 Gebyr for plansaksbehandling - Heimenjorda leilighetskompleks - gnr 54 bnr 2 - Borkenes 07.04.2021 10481/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Reguleringsplan for Heimenjorda Borkenes. 23.02.2021 1515/2021
Inngående brev Norconsult - Erling A. Johansen Reguleringsplan Heimenjorda Borkenes. 23.02.2021 1517/2021
Inngående brev Norconsult - Erling A. Johansen Reguleringsplan for Heimenjorda Borkenes. 23.02.2021 1518/2021
Inngående brev Norconsult - Erling A. Johansen Reguleringsplan Heimenjorda Borhenes. 23.02.2021 1545/2021
Utgående brev Iht adresseliste Offentlig høring - Heimenjorda leilighetskompleks - Gnr 54 bnr 2, m/flere - Borkenes 07.04.2021 2298/2021
Inngående brev Tffk - Berit Sandvik Møte om forslag til reguleringsplan på 26.03.2021 2711/2021
Utgående brev Berit Sandvik Møte om forslag til reguleringsplan på 07.04.2021 2713/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Brev fra Berit Sandvik vedr. på reguleringsplan Heimenjorda 26.03.2021 2726/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Teknisk utvalg PS 8/21 Reguleringsplan - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54 bnr 2, m/flere 06.04.2021 2908/2021
Inngående brev NVE NVE fremmer innsigelse - Detaljregulering for Heimenjorda leilighetskompleks, Borkenes - Kvæfjord kommune 12.05.2021 4454/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsforvalterens samordnet uttalelse med innsigelse til reguleringsplan for Heimenjorda leilighetskompleks, Kvæfjord kommune 18.05.2021 4610/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - planforslag - detaljregulering for Heimenjorda leilighetskompleks - planID 20200001 - Kvæfjord kommun 18.05.2021 4662/2021
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Heimenjorda leilighetskompleks plandialog/plankart 24.06.2021 4713/2021
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena Heimenjorda leilighetskompleks plandialog/plankart 19.05.2021 4714/2021
Utgående brev Helge K Stoltenberg Offentlig høring - Heimenjorda leilighetskompleks 08.06.2021 4716/2021
Utgående brev Helge K Stoltenberg Høringssak Heimenjorda Gnr 54bnr 2 m/flere 08.06.2021 4717/2021
Inngående brev Statsbygg Forsendelse - Offentlig ettersyn av planforslag for Heimenjorda - Kvæfjord 19.05.2021 4718/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Barn og unges representant v/Vivvian B Gamst Uttalelse vedr reguleringsplan Heimenjorda leilighetskompleks 19.05.2021 4721/2021
Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54/2, m/flere 06.01.2022 4952/2021
Inngående brev Statens vegvesen Tilbakemelding på høring - forslag til privat detaljreguleringsplan for Heimenjorda leilighetskompleks 27.05.2021 4981/2021
Inngående brev Aud Eva Valle/Ole Nicolai Norman Offentlig høring - Heimenjorda leilighetskompleks 27.05.2021 4986/2021
Inngående brev Berit Sandvik Offentlig høring - Heimenjorda leilighetskompleks 27.05.2021 4987/2021
Inngående brev Kvæfjord Bondelag Høringssak Heimenjorda Gnr 54bnr 2 m/flere 03.06.2021 5305/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Merknader til reguleringsforslag for Heimenjorda leilighetskompleks 04.06.2021 5383/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 24/21 Reguleringsplan - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54/2, m/flere 09.06.2021 5641/2021
Utgående brev Ivar Martin Pettersen m.fl. Heimenjorda leilighetskompleks - Saksfremlegg - annengangsbehandling - 08.06.21. 14.06.2021 5727/2021
Inngående brev Vegvesen - Dokument 20/127196-8 Tilbakemelding på henvendelse om saksbehandling av Statens vegvesen sine merknader til reguleringsplan for Heimenjorda leilighetskompleks i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 16.06.2021 5941/2021
Utgående brev Håkon Dreyer Kvæfjord kommune - offentlig høring - Heimenjorda leilighetskompleks - merknader 17.06.2021 5980/2021
Utgående brev Statens vegvesen Kvæfjord kommune - Offentlig høring - Heimenjorda leilighetskompleks - gnr 54 bnr 2 med flere - Borkenes 17.06.2021 5982/2021
Utgående brev statens vegvesen Kvæfjord kommune - Heimenjord leilighetskompleks - Konsekvensutredning 17.06.2021 5983/2021
Utgående brev norges vassdrags og energidirektorat Kvæfjord kommune - Offentlig høring - Heimenjorda leilighetskompleks - gnr 54 bnr 2 med flere - Borkenes 17.06.2021 5987/2021
Utgående brev norges vassdrags og energidirektorat Kvæfjord kommune - Heimenjord leilighetskompleks - Konsekvensutredning 17.06.2021 5988/2021
Utgående brev Harstad kommune Kvæfjord kommune - Offentlig høring - Heimenjorda leilighetskompleks - gnr 54 bnr 2 med flere - Borkenes 17.06.2021 5989/2021
Utgående brev harstad kommune Kvæfjord kommune - Heimenjord leilighetskompleks - Konsekvensutredning 17.06.2021 5992/2021
Utgående brev Statsbygg Kvæfjord kommune - Offentlig høring - Heimenjorda leilighetskompleks - Gnr 54 Bnr 2 med flere - Borkenes - Troms og Finnmark fylke 17.06.2021 5994/2021
Utgående brev Statsbygg Kvæfjord kommune - Heimenjord leilighetskompleks - Konsekvensutredning - Borkenes - Troms og Finnmark fylke 17.06.2021 5995/2021
Inngående brev Jan-Sverre Isaksen Til våre representanter i kommunestyret - merknadsbehandlingen og oppsummering av konsekvensutredningene for Heimenjorda leilighetsprosjekt 17.06.2021 6016/2021
Utgående brev Jan-Sverre Isaksen Innsyn i innsigelser, merknader, mv. til reguleringsforslag for Heimenjorda leilighetskompleks 28.06.2021 6088/2021
Utgående brev Berit Sandvik Bygdeveien 8 30.06.2021 6089/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Anmodning om å besvare henvendelse fra Berit Sandvik 21.06.2021 6180/2021
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Reguleringsplan for Heimenjorda leilighetskompleks - Anmodning om tilbaketrekking av innsigelse 28.10.2021 6299/2021
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Kvæfjord kommune - Reguleringsplanforslag Heimenjorda leilighetskompleks gnr 54 bnr 2, med flere - Anmodning om å trekke innsigelse 24.06.2021 6314/2021
Inngående brev Statsforvalteren - Postmottak SFTF Mottatt henvendelse 24.06.2021 6318/2021
Inngående brev Kvæfjord kommunestyre PS 29/21 Reguleringsplan- Heimenjorda leilighetskompleks, gbnr 54/2 med flere 01.07.2021 6635/2021
Utgående brev Aud Eva Valle m.fl. Reguleringsforslag - "Heimenjorda leilighetskompleks" - Gnr 54 Bnr 2 - Borkenes - PlanID 202000001 - orientering om saksgang 02.07.2021 6719/2021
Utgående brev Jan Sverre Isaksen Reguleringsforslag - "Heimenjorda leilighetskompleks" - Gnr 54 Bnr 2 - Borkenes - PlanID 202000001 - orientering om saksgang 02.07.2021 6720/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsforvalterens svar på anmodning om å frafalle innsigelse for reguleringsplan Heimenjorda leilighetskompleks - Kvæfjord kommune 06.07.2021 6813/2021
Inngående brev NVE NVE trekker innsigelse- Detaljering for Heimenjorda leilighetskompleks, Borkenes- Kvæfjord kommune 07.07.2021 6822/2021
Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan - Heimenjorda leilighetskompleks, gbnr 54/2 med flere 05.10.2021 7010/2021
Utgående brev Jan-Sverre Isaksen Reguleringsforslag - "Heimenjorda leilighetskompleks" - Gnr 54 Bnr 2 - Borkenes - PlanID 202000001 - orientering om saksgang 28.10.2021 7379/2021
Utgående brev Jan-Sverre Isaksen Er det gjennomført grunnundersøkelser på våre eiendommer Gnr 54 bnr 49, 54/79 og 54/86? 28.10.2021 7380/2021
Inngående brev Tffk - Kenneth Ronald Fox Heimenjorda - vilkår og forslag for å løse innsigelse fra TFFK 23.08.2021 7382/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens frafall av innsigelse - detaljregulering Heimenjorda leilighetskompleks - planID 202000001 - Kvæfjord kommune 31.08.2021 7565/2021
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. SAK: Reguleringsplan Heimenjorda leilighetskompleks - kommunens videre behandling 07.09.2021 7583/2021
Utgående brev Kenneth Ronald Fox Heimenjorda - vilkår og forslag for å løse innsigelse fra TFFK 13.10.2021 8056/2021
Utgående brev Lillian Hessen Reguleringsplan - Heimenjorda leilighetskompleks, gbnr 54/2 med flere 04.10.2021 8243/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Teknisk utvalg PS 26/21 Reguleringsplan - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54/2 med flere 01.10.2021 8329/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 35/21 Reguleringsplan - Heiemjorda leilighetskompleks gnr 54/2 me flere 18.10.2021 8685/2021
Utgående brev Iht adresseliste Varsel om planvedtak - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54 bnr 2, m/flere - Borkenes 22.10.2021 8694/2021
Inngående brev Norconsult - Erling A. Johansen Kvæfjord kommune - Melding om vedtak - Annonsering og utsendelse av brev 22.10.2021 8839/2021
Utgående brev Bonrod Eiendomsutvikling as Gebyr for plansaksbehandling - Heimenjorda leilighetskompleks - gnr 54 bnr 2 - Borkenes - Restgebyr 22.10.2021 8851/2021
Utgående brev Statens kartverk Kvæfjord kommune - Varsel om planvedtak - Heimengården leiliighetskompleks gnr 54 bnr 2 - Borkenes 25.10.2021 8857/2021
Inngående brev Vegvesen - Firmapost Takk for din e-post / Thank you for your inquiry 25.10.2021 8859/2021
Inngående brev Kartverket - Post Kvæfjord kommune - Varsel om planvedtak - Heimengården leiliighetskompleks gnr 54 bnr 2 - Borkenes - SAK-179366-D0M7G3 - CRM:0031496 25.10.2021 8860/2021
Inngående brev Statsforvalteren - Postmottak SFTF Mottatt henvendelse 25.10.2021 8861/2021
Inngående brev Samediggi Automatisk svar: Kvæfjord kommune - Varsel om planvedtak - Heimengården leiliighetskompleks gnr 54 bnr 2 - Borkenes 25.10.2021 8862/2021
Inngående brev Nve - IkkeBesvar NVE bekrefter at din melding er mottatt 25.10.2021 8863/2021
Inngående brev Harstad Kommune - Postmottak Harstad kommune Automatisk svar: Kvæfjord kommune - Varsel om planvedtak - Heimengården leiliighetskompleks gnr 54 bnr 2 - Borkenes 25.10.2021 8864/2021
Inngående brev Tffk - Berit Sandvik Er til teknisk etat 12.11.2021 9356/2021
Inngående brev Hrh - Jan-Sverre Isaksen Klage på vedtak i Kvæfjord kommunestyre 14.10.2021 PS 35/21 Reguleringsplan - Heimenjorda leilighetskompleks, Gbnr 54/2 med flere 12.11.2021 9363/2021
Inngående brev Aud Eva Valle Klage på vedtak fattet 14.10.21 Kvæfjord kommunestyre ang. Heimenjorda leilighetskompleks. 15.11.2021 9374/2021
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Kvæfjord kommune - Klage på planvedtak - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54 bnr 2 m/flere 10.01.2022 9595/2021
Saksframlegg/innstilling Klage på planvedtak - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54 bnr m/flere 06.01.2022 9596/2021
Utgående brev Reidun Fagerli Innsyn i brev fra fylkesmannen 29.11.2021 9810/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Heimenjorda leilighetskompleks - PlanID 20200001 09.12.2021 10208/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Plantegning Heimenjorda 09.12.2021 10209/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Teknisk utvalg PS 44/21 klage på planvedtak - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54 bnr m /Flere 16.12.2021 10325/2021
Inngående brev Kommunestyret PS 49/21 Klage på planvedtak - Heimenjorda leilighetskompleks, gnr 54 bnr 2 m/flere 20.12.2021 10407/2021
Utgående brev Jan Sverre Isaksen Kvæfjord kommune - Heimenjorda leilighetskompleks - Møtebok og Saksprotokoll - Kommunestyremøte - 16.12.21 22.12.2021 10428/2021
Utgående brev berit sandvik Kvæfjord kommune - Heimenjorda leilighetskompleks - Møtebok og Saksprotokoll - Kommunestyremøte - 16.12.21 22.12.2021 10429/2021
Utgående brev Therese Andrea Isaksen Kvæfjord kommune - Heimenjorda leilighetskompleks - Merknader - Møte - 11.09.20. 22.12.2021 10435/2021
Utgående brev Therese Andrea Isaksen Kvæfjord kommune - Reguleringsbestemmelser - gjeldende 22.12.2021 10436/2021
Versjon:5.0.7