eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/922
:
Gnr 23 Bnr 1 - Deling av eiendommen. Formål: hyttetomt
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Nils Eric Johann Eisemann Vår ref. 2020/922 KRN - Om mottatt søknad om deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål hyttetomt. Mangelfull søknad 26.10.2020 8374/2020
Inngående brev Helga Lilleng og Nils Eric Johann Eisemann Gnr 23 Bnr 1 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålsforregning 15.10.2020 8443/2020
Inngående brev Roald Gullholm Merknader til fradeling av hyttetomt 20.11.2020 9666/2020
Utgående brev Nils Eric Johann Eisemann Vår ref. 2020/922 KRN - Om mottatt merknad fra nabo i forbindelse med nabovarsel søknad om deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål hyttetomt 24.11.2020 9673/2020
Utgående brev Nils Eric Johann Eisemann Vår ref. 2020/922 KRN - Om mottatt merknad fra nabo i forbindelse med nabovarsel søknad om deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål hyttetomt 25.11.2020 9776/2020
Inngående brev Helga Lilleng og Eric Eisemann Kopi av brev om merknader deling 25.11.2020 9794/2020
Inngående brev Helga Lilleng og Nils Eric Johann Eisemann Gnr 23 Bnr 1 Søknad om deling av gnr 23 bnr 1 med formål hyttetomt 27.11.2020 9921/2020
Inngående brev Posten Gnr 23 Bnr 1 Kvittering for nabovarsel 27.11.2020 9922/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 23 Bnr 1 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om deling av eiendommen. Formål: hyttetomt 01.12.2020 9940/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2020/922 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål hyttetomt, Gullholm i Kvæfjord kommune 01.12.2020 9944/2020
Utgående brev Nils Eric Johann Eisemann Vår ref. 2020/922 KRN - Fylkesmannen i Troms og Finnmark anbefaler at mottatt søknad om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål hyttetomt avslås 08.12.2020 10311/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbundet mot tiltak i hundremetersonen- deling av gnr. 23 bnr. 1 i Kvæfjord kommune 08.12.2020 10312/2020
Inngående brev NVE NVEs uttalelse- Søknad om dispensasjon for deling av gnr. 23 bnr. 1 med formål hyttetomt 09.12.2020 10392/2020
Inngående brev Vegvesen - Dokument 20/231320-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt fra eiendommen gnr. 23 bnr. 1 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 21.12.2020 10878/2020
Inngående brev Sametinget Innspill vedrørende deling av hyttetomt, gbnr 23/1, Kvæfjord kommune - Varsel om befaring 22.12.2020 10937/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - fradeling til hyttetomt - gbnr 23/1 - Kvæfjord kommune 23.12.2020 10972/2020
Utgående brev Nils Eric Johann Eisemann Vår ref. 2020/922 KRN - Om mottatt uttalelse Troms og Finnmark Fylkeskommune 28.12.2020 10976/2020
Utgående brev Nils Eric Johann Eisemann Vår ref. 2020/922 KRN - Om søknad om deling. 07.01.2021 102/2021
Utgående brev Nils Eric Johann Eisemann Vår ref. 2020/922 KRN - Om søknad om deling og videre saksbehandling 07.01.2021 113/2021
Utgående brev 'samediggi@samediggi.no' m.fl. Vår ref. 2020/922 KRN - Om tidligere oversendt høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål hyttetomt, Gullholm i Kvæfjord kommune - Ny justert søknad/redusert størrelse hyttetomt 26.04.2021 3755/2021
Utgående brev 'Nils Eric Johann Eisemann' Vår ref. 2020/922 KRN - Om justert areal deling 26.04.2021 3756/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Gullholm 26.04.2021 3757/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Merknader til justert søknad/redusert størrelse hyttetomt på gnr 23 bnr 1 29.04.2021 3953/2021
Utgående brev 'Nils Eric Johann Eisemann' Vår ref. 2020/922 KRN - Om ny høring og merknader 04.05.2021 4096/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til oppdatert høring - søknad om dispensasjon - fradeling til hyttetomt, justert tomtestørrelse 12.05.2021 4453/2021
Utgående brev 'Nils Eric Johann Eisemann' Vår ref. 2020/922 KRN - Troms og Finnmark Fylkeskommune har merknader til justert tomt 12.05.2021 4548/2021
Inngående brev Sara, Marit Ravna Uttalelse i forbindelse med endret søknad om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål hyttetomt, Gullholm i Kvæfjord kommune 21.05.2021 4829/2021
Saksframlegg/innstilling Helga Lilleng og Nils Eric Johann Eisemann - Søknad om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål 1000 m2 fritidstomt 01.07.2021 5217/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 20/21 Helga Lilleng og Nils Eric Johann Eisemann- Søknad om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål 1000 m2 fritidstomt 09.06.2021 5644/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2020/922 KRN - Oversender vedtak i tu-sak PS 20/21. SAken utsettes grunnet ønske om befaring. 11.06.2021 5761/2021
Inngående brev Sametinget Uttalelse etter befaring - fradeling hyttetomt, gnr 23/1, Gullholmen, Kvæfjord kommune 30.06.2021 6582/2021
Utgående brev Helga Lilleng og Nils Eric Johann Eisemann Gnr 23 Bnr 1 - Oversender vedtak i tu-sak PS 29/21 (Søknad om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål 1000 m2 fritidstomt) 04.10.2021 8260/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 29/21 Teknisk utvalg Helga Lilleng og Nils Eric Johann Eisemann - Søknad om dispensasjon for deling av gnr 23 bnr 1 med formål 1000m2 fritidstomt 29.09.2021 8265/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2020/922 KRN - Oversender vedtak tu-sak PS 29/21 (dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål inntil 1000 m2 hyttetomt) 30.09.2021 8277/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Gnr 23 Bnr 1 Klage på vedtak om dispensasjon til fradeling av tomt til fritidsformål fra eiendommen 23/1 i Kvæfjord kommune 22.10.2021 8837/2021
Utgående brev Nils Eric Johann Eisemann Vår ref. 2020/922 KRN - Statsforvalteren i Troms og Finnmark har påklaget kommunens vedtak om dipensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 (hyttetomt, tu-sak PS 29/21) 22.10.2021 8840/2021
Inngående brev Roald Gullholm Gnr 23 Bnr 1 Ang vedtak om fradeling av hyttetomt 29.10.2021 9011/2021
Utgående brev Roald Gullholm Gnr 23 Bnr 1 - Om mottatt brev i forbindelse med vedtak om dispensasjon for deling av eiendommen (formål 1000 m2 fritidstomt) 01.11.2021 9017/2021
Saksframlegg/innstilling Klage fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark i forbindelse med vedtak i tu-sak PS 29/21 (dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål inntil 1000 m2 fritidstomt, Gullholm) 25.11.2021 9203/2021
Utgående brev Helga Lilleng og Nils Eric Johan Eisemann Gnr 23 Bnr 1 - Jordlovsbehandling av søknad om: Deling av eiendommen. Formål: hyttetomt 08.11.2021 9236/2021
Inngående brev Alvstua - Hugo Pedersen Sak 2020/922 11.11.2021 9351/2021
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2020/922 KRN - Om mottatt brev 17.11.2021 9463/2021
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark KVÆFJORD KOMMUNE - Oversender klagesak i forbindelse med klage fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark på kommunens vedtak i tu-sak PS 29/21 om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål inntil 1000 m2 fritidstomt 25.11.2021 9611/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 37/21 Klage fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark i forbindelse med vedtak i tu-sak PS 29/21 25.11.2021 9772/2021
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vår ref. 2020/922 KRN - Oversender klagesak (dispensasjon deling Gnr 23 Bnr 1) 25.11.2021 9778/2021
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oppnevning av settestatsforvalter - klage etter plan- og bygningsloven 02.12.2021 9964/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Anmodning om oppnevning av settestatsforvalter 02.12.2021 9965/2021
Versjon:5.0.7