eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/6
:
Valg verv godtgjørelser folkevalgte
:
Birger Bjørnstad
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Representasjonsordningen i Troms og Finnmark 13.01.2021 314/2021
Utgående brev Jan Meyer m.fl. Lokal partistøtte 2021 15.01.2021 317/2021
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Representasjonsordningen i Troms og Finnmark 15.01.2021 360/2021
Inngående brev Postmottak Konvolutter til valget 2021 05.02.2021 960/2021
Utgående brev Dan Roger Koteng Meddommer 10.02.2021 1171/2021
Utgående brev Ole Øystein Lindebø m.fl. valg til styringsgruppe for felles vannområdeutvalg (VOU) 29.03.2021 1921/2021
Inngående brev Postmottak Valgutstyr 2021 - Smittevernprodukter til stortingsvalget 08.03.2021 2002/2021
Utgående brev Til sittende medlemmer i stemmestyrene i Kvæfjord kommune Valg til stemmestyrer 2020-2024 09.04.2021 3013/2021
Inngående brev Anne Hege Berg-Jensen Fritak fra stemmestyret 14.04.2021 3241/2021
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Undersøkelse: Rammebetingelser for kommunestyregrupper og lokale partiorganisasjoner i kommunen 14.04.2021 3258/2021
Inngående brev Bente Ågesen Valg til stemmestyre. 14.04.2021 3259/2021
Inngående brev Augusta Andersen Valg til stemmestyrer, ref 2021/6 Brev av 080421 14.04.2021 3268/2021
Inngående brev May Moelv Johansen Fritak fra verv 14.04.2021 3269/2021
Inngående brev Bernt Eide Valg stemmestyre Kvæfjord. 14.04.2021 3270/2021
Inngående brev Turid Forn Stemmestyret 2020 -2024 21.04.2021 3582/2021
Inngående brev Lisbeth Thornes Jacobsen Valg 21.04.2021 3583/2021
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Undersøkelse: Rammebetingelser for kommunestyregrupper og lokale partiorganisasjoner i kommunen 01.07.2021 3740/2021
Inngående brev Postmottak Kandidater til verv i Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard 26.04.2021 3815/2021
Utgående brev Trondenes tingrett Mariann Nordskag - meddommerutvalg tingretten 22.06.2021 6233/2021
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Orientering om ikke valgbare meddommere 27.09.2021 8177/2021
Utgående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett Orientering om ikke valgbare meddommere 04.10.2021 8196/2021
Inngående brev Hålogaland lagmannsrett Kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021 - 2024 28.09.2021 8208/2021
Utgående brev Hålogaland lagmannsrett Kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021 - 2024 04.10.2021 8213/2021
Inngående brev Hålogaland lagmannsrett Vedr. kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021 - 2024 28.09.2021 8214/2021
Inngående brev Domstoladministrasjonen 19/2234-330 Oppfølging av orientering om meddommere 30.09.2021 8272/2021
Inngående brev Kvæfjord Arbeiderparti Kvæfjord Arbeiderparti har valgt ny leder og nestleder for kommunestyregruppa 18.10.2021 8670/2021
Inngående brev KMD 21/5172-1 Informasjon om offentlig støtte til politiske partier og folkevalgte grupper 20.10.2021 8744/2021
Internt notat uten oppfølging Hanne Romarheim Møtegodtgjørelse 05.11.2021 8871/2021
Utgående brev Fagforbundet Kvæfjord lønn for HTV Fagforbundet 08.11.2021 9147/2021
Utgående brev Politiet seksjon sivil rettspleie Møtefullmektige for forliksrådet i Kvæfjord 23.11.2021 9601/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Fagforbundet Kvæfjord lønn for HTV Fagforbundet 29.11.2021 9854/2021
Inngående brev Formannskapet PS 74/21 Valg til felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2022-2023 01.12.2021 9927/2021
Inngående brev KS Advokatene Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutvalg 02.12.2021 9980/2021
Versjon:5.0.7