eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/11
:
Møteplan møteinnkalling møtebok
:
Birger Bjørnstad
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møte 23.11.2020 og 10.12.2020 04.02.2021 641/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 1/21 Godkjenning av møtebøker fra fomannskapets møter 23.11.20 og 10.12.21 04.02.2021 918/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 01.02.2021 29.03.2021 1568/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 18.11.2020 29.03.2021 1825/2021
Utgående brev I henhold til adresseliste Rundskriv nr 2/2021 - Politiske reglementer 10.03.2021 1882/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 17.11.20 17.03.2021 2038/2021
Utgående brev Christopher Robert Tandy m.fl. Kommunedirektørens rundskriv nr. 2/2021 - Politiske reglementer 18.03.2021 2108/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 10.12.2020 29.03.2021 2319/2021
Utgående brev Johan Helge Elde m.fl. kommunestyre 25/3 gruppemøter 17.03.2021 2355/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 1/21 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 10.12.20 06.04.2021 2868/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Teknisk utvalg PS 1/21 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 17.11.20 06.04.2021 2912/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 1/21 Godkjenning av møtebok fra Levekårsutvalgt 18.11.2020 08.04.2021 2989/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet ÅS 9/21 Godkjenning av møtebok fra Formannskapets møte 01.02.2021 08.04.2021 3001/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra formannskapets møter 08.03.2021 og 25.03.2021 05.05.2021 3823/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 25/21 Formannskapet Godkjenning av møtebok fra formannskapets møter 08.03.21 og 25.03.21 12.05.2021 4524/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for valgstyret 3.mai 2021 09.06.2021 4567/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 10.03.2021 og 28.04.21 07.06.2021 4806/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra møte 20.11.20 01.07.2021 4903/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 03.05.2021 09.06.2021 5173/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 16.mars og 11. mai 2021 09.06.2021 5195/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 25.03.2021 29.06.2021 5540/2021
Inngående brev Kvæfjord formannskap PS 39/21 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 03.05.2021 09.06.2021 5585/2021
Inngående brev Levekårsutvalget PS 15/21 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 10.03.2021 og 28.04.2021 09.06.2021 5608/2021
Inngående brev Kvæfjord Ungdomsråd PS 4/21 Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 09.03.2021 09.06.2021 5624/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 15/21 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 16.mars og 11. mai 2021 09.06.2021 5648/2021
Utgående brev Jan Meyer m.fl. kommunestyre 17.juni > gruppemøter (?) 14.06.2021 5658/2021
Inngående brev Administrasjonsutvalg PS 1/21 Godkjenning av møtebok fra møte 20.11.20 09.06.2021 5664/2021
Inngående brev Kvæfjord Valgstyret PS 4/21 Godkjenning av møtebok for valgstyret 3.mai 2021 09.06.2021 5673/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø 20 656 Borkenes - reguleringsplan Heimenjorda 22.06.2021 6223/2021
Inngående brev Hrh - Jan-Sverre Isaksen Formannskap 07.09.2018 28.06.2021 6465/2021
Inngående brev Kvæfjord kommunestyret PS 14/21 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 25.03.2021 29.06.2021 6502/2021
Inngående brev Ansvar beredskap PS 1/21 Godkjenning av møtebok fra møte 03.06.2020 i arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganisering innenfor området brann og redning 30.06.2021 6598/2021
Utgående brev Kåre Bakken m.fl. ekstra møter TEAMS teknisk/formannskap/kommunestyre 13.07.2021 6931/2021
Saksframlegg/innstilling Møtebok Kvæfjord ungdomsråd01.06.2021 28.10.2021 7793/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 07.06.2021, 17.06.2021 og 30.07.2021 29.09.2021 7870/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 02.06.2021 01.10.2021 7871/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok teknisk utvalg 08.06.21 05.10.2021 8073/2021
Saksframlegg/innstilling Folkevalgtopplæring: Saksbehandling i politiske utvalg 28.10.2021 8154/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 25/21 Teknisk utvalg Godkjenning av møtebok teknisk utvalg 08.06.21 29.09.2021 8268/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 58/21 Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 07.06.,17.06. og 30.07.21 30.09.2021 8308/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutv. PS 42/21 Folkevalgtopplæring: Saksbehandling i politiske utvalg 01.10.2021 8319/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutv. PS 32/21 Godkjenning av møtebok fra levekårsutv. møte 02.06.21 01.10.2021 8339/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 17.06.2021 18.10.2021 8398/2021
Utgående brev Jan Meyer m.fl. Kvæfjord kommunestyre 141021 GRUPPEMØTER ...? 12.10.2021 8421/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 30/21 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 17.06.21 18.10.2021 8680/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 27.09.2021 og 14.10.2021 19.11.2021 9270/2021
Inngående brev Merete Hessen PS 69/21 Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 27.09.21 og 14.10.21 19.11.2021 9550/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 15.11.2021 01.12.2021 9581/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 33/21 Godkjenning av møtebok Teknisk utvalg 28.09.21 25.11.2021 9777/2021
Inngående brev Ungdomsrådet PS 12/21 Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 01.06.21 26.11.2021 9814/2021
Inngående brev Formannskapet PS 76/21 Politisk møteplan 2022 01.12.2021 9926/2021
Inngående brev Formannskapet PS 73/21 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 15.11.21 01.12.2021 9928/2021
Versjon:5.0.7