eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/36
:
Eiendom
:
Birger Bjørnstad
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Statens Kartverk Tinglysing Skjøte for tinglysing - gnr 58 bnr 82 i 5411 Kvæfjord 08.01.2021 170/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Skjøte 58 82 08.01.2021 171/2021
Utgående brev Kvæfjord Eiendom Faktura overdragelse gbnr 58/82 08.01.2021 177/2021
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument KJØP 58 82 20.01.2021 509/2021
Inngående brev Geir Hagen Avtale gamle lysløype 27.01.2021 730/2021
Utgående brev Kartverket Tinglysing m.fl. Doknr 1972/5416-1/79 ERKLÆRING/AVTALE - anmodning om sletting fra grunnboken 28.01.2021 746/2021
Utgående brev Are Stenkjær m.fl. Doknr 1972/5416-1/79 ERKLÆRING/AVTALE - anmodning om sletting fra grunnboken 28.01.2021 752/2021
Utgående brev Kartverket Tinglysing Doknr 1972/5416-1/79 ERKLÆRING/AVTALE - anmodning om sletting fra grunnboken (2) 10.02.2021 1123/2021
Inngående brev Kartverket Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 10.02.2021 1124/2021
Inngående brev Kartverket Gnr 13 Bnr 68 og 69 - Dokumentene har mangler 22.02.2021 1464/2021
Inngående brev Kartverket Gnr 53 Bnr 12,36,41 og Gnr 54 Bnr 1,8,10,12 og 93, Gnr 55 Bnr 1 Dokumentene har fortsatt mangler 22.02.2021 1467/2021
Utgående brev Kartverket Tinglysing Doknr 1972/5416-1/79 ERKLÆRING/AVTALE - anmodning om sletting fra grunnboken (3) 23.02.2021 1476/2021
Utgående brev Kartverket Tinglysingen Kvæfjord kommune - salg av gbnr 13/68 og 69 25.02.2021 1612/2021
Utgående brev Per Mikal Eriksen Kvæfjord kommune - salg av gbnr 13/68 og 69 Flesnes 25.02.2021 1665/2021
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument AVTALE GML LYSLØYPE 04.03.2021 1856/2021
Utgående brev Geir Hagen Sletting fra grunnboken - avtale gamle lysløype 10.03.2021 1924/2021
Utgående brev Kvæfjord Eiendom 21/69/salg av gbnr 13/68 og 69 i Flesnes boligområde 10.03.2021 2104/2021
Inngående brev Installasjonsservice Eiendom 56 /78 17.03.2021 2406/2021
Utgående brev Wilhelm Gjevestad 18/767 Nabovarsel - tiltak på gbnr 32/16 og 19 13.04.2021 2492/2021
Utgående brev Kvæfjord Eiendom overdragelse av 58/81 fra Kvæfjord kommune til Kvæfjord Eiendom 08.04.2021 3002/2021
Utgående brev Berlevåg kommune møte Testcase BoNord 08.04.2021 3007/2021
Utgående brev Berlevåg kommune møte Testcase BoNord (2) 08.04.2021 3008/2021
Utgående brev Karteverket Sletting av pant 16.04.2021 3397/2021
Utgående brev EiendomsMegler1 Nord-Norge AS Sletting av pant 16.04.2021 3400/2021
Utgående brev Installasjonsservice Eiendom 56 /78 28.04.2021 3881/2021
Utgående brev Kartverket Sletting av pant i gbnr 57/209 20.05.2021 4783/2021
Utgående brev EiendomsMekler1 Nord-Norge AS Sletting av pant 20.05.2021 4785/2021
Inngående brev Em1nn - Hilde Langseth Bakke Sletting av pant 20.05.2021 4786/2021
Inngående brev Kartverket Dokumenter har mangler og kan ikke tinglyses 20.05.2021 4790/2021
Utgående brev EiendomsMekler1 Nord-Norge avd. Harstad 2021/36-31/Kvæfjord kommune: Sletting av pant i 5411 57 209 21.05.2021 4791/2021
Utgående brev Leikvika Næringseiendom AS 21/397 Nabovarsel - tiltak på gbnr 56/96 Oppføring av vaskehall med videre 07.06.2021 5303/2021
Inngående brev kartverket Retur av tinglyst dokument Gnr 57 Bnr 209 04.06.2021 5319/2021
Utgående brev Hilde Langseth Bakke Sletting av panterett - andel nr. 3 i Kopperveien borettslag A/L 06.07.2021 5659/2021
Utgående brev Heidi Mørk salg av Kopperveien 4b 01.07.2021 6682/2021
Inngående brev Post BoNord "2021/36/Kvæfjord kommune: salg av Kopperveien 4b" [25167] 01.07.2021 6683/2021
Internt notat uten oppfølging Heidi Mørk Salg av leilighet i Kopperveien 4b 01.07.2021 6684/2021
Utgående brev BoNord Salg av leilighet i Kopperveien 4b SAK25167 07.07.2021 6703/2021
Utgående brev Garanti Eiendomsmegling Harstad Tilbud på salg av - Kopperveien 4B 07.07.2021 6826/2021
Utgående brev Garanti - Tone Trøite Oppdragsavtale salg Kopperveien 4B 20.07.2021 6864/2021
Inngående brev Garanti - Tone Trøite Kopperveien 4B 13.07.2021 6928/2021
Inngående brev Garanti - Tone Trøite Kopperveien 4B 14.07.2021 6944/2021
Utgående brev Kopperveien borettslag Kopperveien borettslag - parkeringsutfordringer 13.09.2021 6986/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Ad brakken på eiendommen Gåre i Kvefjord 1948 02.09.2021 7620/2021
Utgående brev Per Tore Olsen Mulig kjøp av gbnr 51/72 Gåra 07.09.2021 7621/2021
Utgående brev Kjell-Rune Nymoen Dokument 21/148705-3 Avkjørsel fra rv. 85 til nytt redskapshus på eiendommen gnr. 17 bnr. 1 i Langvassdalen i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 13.09.2021 7724/2021
Utgående brev Odd Roar Olsen Vedrørende gbnr 51/72/Kvæfjordeideveien 25 13.09.2021 7779/2021
Utgående brev Arnulf Meyer 21/622 Brev 18.8.2021 angående diverse eiendommer 17.09.2021 7865/2021
Inngående brev Garanti - Tone Trøite Kopperveien 4B (52-0096/21) 21.09.2021 8066/2021
Inngående brev post kveiendom overdragelse av 58/81 fra Kvæfjord kommune til Kvæfjord Eiendom 23.09.2021 8142/2021
Inngående brev post kveiendom overdragelse av 58/81 fra Kvæfjord kommune til Kvæfjord Eiendom 23.09.2021 8143/2021
Utgående brev Statens Kartverk Tinglysing Skjøte for tinglysing - gbnr 58/81 i 5411 Kvæfjord 04.10.2021 8145/2021
Utgående brev Per Mikal Eriksen Skjøte for tinglysing - gbnr 58/81 i Kvæfjord 04.10.2021 8147/2021
Utgående brev Arnulf Meyer Brev 18.8.2021 angående diverse eiendommer 04.10.2021 8198/2021
Utgående brev Arnulf Meyer junior Brev 18.8.2021 angående diverse eiendommer 04.10.2021 8199/2021
Inngående brev Anne-Lise Strand Meyer og Arnulf Meyer Fullmakt 28.09.2021 8206/2021
Inngående brev Hotmail - Bendiks Arnesen Honolulu 30.09.2021 8309/2021
Inngående brev GARANTI Eiendomsmegling, Harstda Retur av signert kjøpekontrakt og oppdragsavtale Kopperveien 4B 04.10.2021 8361/2021
Inngående brev Oppgjorspartner - Cicilie Therese Ødegård Innbetaling fra Bonord eiendomsmegling AS 04.10.2021 8373/2021
Inngående brev Oppgjorspartner - Cicilie Therese Ødegård Innbetaling fra Bonord eiendomsmegling AS 04.10.2021 8375/2021
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument gnr 58/81 05.10.2021 8397/2021
Utgående brev Statens Kartverk Tinglysing Skjøte for tinglysing - gbnr 57/253 i 5411 Kvæfjord 27.10.2021 8890/2021
Utgående brev Statens Kartverk Tinglysing Skjøte for tinglysing - gbnr 57/253 27.10.2021 8891/2021
Utgående brev Arnulf Meyer jr 2021/36-72/Kvæfjord kommune: overdragelse av 5411/57/253 25.11.2021 9461/2021
Inngående brev Oppgjørspartner AS Oppgjør av Kopperveien 4B, Borkenes 24.11.2021 9759/2021
Versjon:5.0.7