eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/40
:
Regnskap tertialrapport
:
Hanne Romarheim
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Saksframlegg/innstilling Orientering om regnskap 2020 11.03.2021 1620/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 10/21 Orientering om regnskap 2020 08.04.2021 2967/2021
Inngående brev bengt Bjørgan Revisjonsberetning Kvæfjord kommune - årsregnskap 2020 16.04.2021 3415/2021
Inngående brev Liv Aamnes Signert RF-1022 B 16.04.2021 3417/2021
Inngående brev Kopperveien Borettslag v/boligbyggelaget Nord Årsoppgave for 2020- Andel av boligselskapets skattemessige beløp 22.04.2021 3656/2021
Saksframlegg/innstilling Tertialrapport nr. 1/2021 01.07.2021 4990/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Anmodning om oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2020 28.05.2021 5069/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Utfylt budsjettreguleringsskjema nr. K-2/2021 28.05.2021 5076/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Tertialrapport nr. 1/2021 Utfylt skjema pr. rammeområde 28.05.2021 5079/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm HOD rundskriv I-1/2021 Om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester 28.05.2021 5084/2021
Inngående brev Kvæfjord formannskap PS 44/21 Tertialrapport nr.1/2021 09.06.2021 5575/2021
Inngående brev Kvæfjord formannskap PS 42/21 Regnskap 2020 og finansiell rapportering pr. 31.12.2020 09.06.2021 5588/2021
Inngående brev Bengt Bjørgan Oppsummeringsbrev etter årsoppgjørsrevisjon Kvæfjord kommune 2020 10.06.2021 5726/2021
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Kommunedirektørens orientering til kommunestyret 17.06.2021 01.07.2021 6227/2021
Inngående brev Komrevnord - Bengt Bjørgan Forenklet etterlevelseskontroll - Selvkost Kvæfjord kommune 23.06.2021 6300/2021
Inngående brev Kvæfjord kommunestyre PS 15/21 Regnskap 2020 og finansiell rapportering pr 31.12.2020 29.06.2021 6507/2021
Inngående brev Kvæfjord kommunestyre PS 21/21 Tertialrapport nr. 1/2021 29.06.2021 6513/2021
Saksframlegg/innstilling Tertialrapport nr 2/21 28.10.2021 7913/2021
Inngående brev Statsforvalteren - Riise, Marianne Winther Rapportering - kunnskapsgrunnlag for kommunenes merutgifter knyttet til covid-19, 1. halvår 2021 28.09.2021 8222/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Rapportering av merutgifter knyttet til covid-19 for 2.halvår 2021 28.09.2021 8244/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 61/21 Tertialrapport nr 2/21 30.09.2021 8304/2021
Inngående brev Komrevnord - Bengt Bjørgan Attestasjonsuttalelse - Forenklet etterlevelseskontroll selvkost 2020 - Kvæfjord kommune 05.10.2021 8410/2021
Inngående brev Komrevnord - Bengt Bjørgan Rutiner og systemer [Logget i SharePoint] 15.10.2021 8651/2021
Inngående brev Komrevnord - Bengt Bjørgan Utbyggingsområder for boliger Berg/Engen 15.10.2021 8652/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 34/21 Tertialrapport nr. 2/21 18.10.2021 8684/2021
Inngående brev Statsforvalteren - Riise, Marianne Winther Rapportering av merutgifter knyttet til covid-19 for 2. halvår 2021 21.10.2021 8806/2021
Inngående brev Formannskapet PS 79/21 Budsjettregulering reserverte tilleggsbevilgninger RO0 01.12.2021 9923/2021
Versjon:5.0.7