eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/76
:
Valgavvikling
:
June H Gjertsen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Saksframlegg/innstilling Tid og sted for forhåndsstemmegivning ved valget i 2021 01.07.2021 3021/2021
Saksframlegg/innstilling Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2021 01.07.2021 3024/2021
Saksframlegg/innstilling Valg til samevalgstyre 01.07.2021 3025/2021
Saksframlegg/innstilling Valg til stemmestyrer 2021 og 2023 01.07.2021 3040/2021
Inngående brev Fylkesvalgstyret i Troms og Finnmark Stortingsvalget 2021- Stemmeseddelbestilling 26.04.2021 3799/2021
Utgående brev Espen Isaksen Vedr. valgannonsering 28.10.2021 4169/2021
Utgående brev Klara Johansen Stortingsvalget 2021 - stemmeseddelbestilling 30.06.2021 4201/2021
Inngående brev Postmottak 21/2654-3 Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget 06.05.2021 4243/2021
Utgående brev Torbjørn Larsen godtgjørelse stemmestyre 06.05.2021 4250/2021
Utgående brev June-Helen Gjertsen 21/259: oppfølging valgsaker 06.05.2021 4259/2021
Inngående brev Kvæfjrod kommune PS 3/21 Valgstyret Valg til stemmestyrer 2021 og 2021 12.05.2021 4500/2021
Utgående brev Klara Johansen Stortingsvalget 2021 - stemmeseddelbestilling 30.06.2021 4508/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 2/21 Valgstyret Tid og sted for stemmegivning på valgtiting i 2021 12.05.2021 4509/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/21 Valgstyret Tid og sted for forhåndsstemmegivning ved valget i 2021 12.05.2021 4522/2021
Saksframlegg/innstilling Utsatt sak: Valg til stemmestyrer 2020-2024 01.07.2021 4565/2021
Saksframlegg/innstilling Endring av sted for stemmegivning på valgting i Borkenes stemmekrets 01.07.2021 4798/2021
Saksframlegg/innstilling Utvidede søknadsfrister for ambulerende stemmegivning på grunn av Covid-19. Andre frister for valgets gjennomføring i 2021 01.07.2021 4799/2021
Saksframlegg/innstilling Utpeking av forhåndsstemmemottakere 01.07.2021 4828/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 27/21 Valg til samevalgstyre Formannskapet 03.05.21 09.06.2021 5562/2021
Inngående brev Kvæfjord Valgstyre PS 5/21 Utsatt sak: Valg til stemmestyrer 2020- 2024 09.06.2021 5674/2021
Inngående brev Kvæfjord Valgstyre PS 6/21 Endring av sted for stemmegivning på valgting i Borkenes stemmekrets 09.06.2021 5675/2021
Inngående brev Kvæfjord Valgstyre PS 7/21 Utpeking av forhåndsstemmemottaker 10.06.2021 5685/2021
Inngående brev Kvæfjord Valgstyre PS 8/21 Utvidede søknadsfrister for ambulerende stemmegivning på grunn av Covid- 19. Andre frister for valgets gjennomføring i 2021 10.06.2021 5686/2021
Saksframlegg/innstilling Valg til stemmestyrer 2020-2024 - supplering 01.07.2021 5779/2021
Inngående brev Kvæfjord Valgstyre PS 9/21 Valg til stemmestyrer 2020- 2024- supplering 21.06.2021 6128/2021
Inngående brev Posten - Nyback Helena Ann-Sofi Stortings- og Sametingsvalget 2021 - forhåndsstemmer 21.06.2021 6157/2021
Inngående brev Sametinget Valgavvikling 21.06.2021 6170/2021
Utgående brev I henhold til adresseliste Melding om vedtak - stemmestyrer 2020-2024 25.06.2021 6362/2021
Inngående brev Posten - Nyback Helena Ann-Sofi Stortings- og Sametingsvalget 2021 - forhåndsstemmer 29.06.2021 6524/2021
Utgående brev Klara Irene Johansen Stortingsvalget 2021 - Kontroll av mottatt valgmateriell 28.10.2021 6830/2021
Inngående brev Samediggi - Anti, Tove Stemmesedler til sametingsvalget 10.08.2021 7213/2021
Inngående brev Postmottak 21/35722 Sametingsvalget 2021. Informasjon til kommunene med 30 og flere manntallsførte i Vesthavet krets. 19.08.2021 7348/2021
Utgående brev Stemmestyrenes medlemmer og varamedlemmer Stortings- og Sametingsvalget 2021 07.09.2021 7474/2021
Inngående brev Postmottak 21/4484-1 Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 30.08.2021 7547/2021
Inngående brev Valg - Invitasjon til informasjonsmøte om sikker gjennomføring av stortings- og sametingsvalget 31.08.2021 7567/2021
Inngående brev VALG Stortingsvalget 2021 i Troms valgdistrikt - Pakking og forsendelse av valgmateriell til fylkesvalgsvalgstyret 31.08.2021 7578/2021
Inngående brev Bodil Erikson Søknad om å bli innført i manntallet i Kvæfjord 01.09.2021 7601/2021
Utgående brev Karoline Gabrielsen m.fl. 21/259/Stortings- og sametingsvalget 2021: møter i valgstyret/samevalgstyret 13.09.2021 7735/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Vik 05.10.2021 8405/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Moelv 05.10.2021 8406/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Borkenes 05.10.2021 8408/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 2021 Kommune Kvæfjord 05.10.2021 8411/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Stortingsvalget 2021 Valgprotokoll for valgstyret i Kvæfjord kommune, Troms Romsa valgdistrikt 05.10.2021 8412/2021
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21/4484-3 Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 06.10.2021 8441/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Sametingsvalg Møtebok for stemmestyret Krets: Moelv 13.10.2021 8598/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Sametingsvalg Møtebok for stemmestyret Krets: Borkenes 13.10.2021 8599/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Sametingsvalg Møtebok for stemmestyret Krets: Vik 13.10.2021 8600/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Sametingsvalg Møtebok for stemmestyret Krets: Flesnes 13.10.2021 8601/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Stortingsvalget 2021 Valgprotokoll for stemmestyret Flesnes 18.10.2021 8697/2021
Versjon:5.0.7