eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/94
:
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
:
Marianne Veland
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra møte i fellesrådet 17.11.2020 11.03.2022 1543/2021
Saksframlegg/innstilling Årsmelding for fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 2020 13.07.2021 1663/2021
Inngående brev Vibeke Bakken Forslag til saksliste fellesråd 09.03.21 26.02.2021 1719/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Susanne Gamst Maughan Innkalling 04.03.2021 1898/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Susanne Gamst Maughan Innkalling 09.03.2021 2095/2021
Utgående brev Vibeke Bakken m.fl. Dialogmøte med Geir Lippestad - BPA og påvirkningsarbeid i kommunale råd 25.03.2021 2159/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Invitasjon til møte mellom Fylkeseldrerådet og kommunale eldreråd 11.03.2021 2160/2021
Utgående brev Vibeke Bakken m.fl. Invitasjon til møte mellom Fylkeseldrerådet og kommunale eldreråd 25.03.2021 2169/2021
Inngående brev Postmottak Mange nye gratis hefter fra KS som kan bestilles helt gratis fra ordre@lupro.no 12.03.2021 2190/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ågot Hammari CRPD - Fra konvensjon til praksis 30.03.2021 2820/2021
Inngående brev Postmottak Nytt om universell utforming 09.04.2021 3065/2021
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Foreslå kandidater til Tilgjengelighetsprisen 2021 i Troms og Finnmark 14.04.2021 3218/2021
Inngående brev Trond Bliksvær Nasjonal kartlegging om kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse 22.04.2021 3725/2021
Utgående brev Vibeke Bakken Nasjonal kartlegging om kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse 26.04.2021 3726/2021
Utgående brev Vibeke Bakken Manglende påmelding til møte mellom fylkeseldrerådet og kommunale eldreråd 26.04.2021 3797/2021
Saksframlegg/innstilling Eldredagen 2021 11.03.2022 4701/2021
Utgående brev Vibeke Bakken Saksliste til Fellesråd møte 01.06.21 08.06.2021 4800/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 19/21 FEF Foreslå kandidater til Tilgjegelighetsprisen 2021 i Troms og Finnmark 04.06.2021 5351/2021
Utgående brev Alesia Andreassen Forslag på kandidat til Tilgjengelighetsprisen 2021 i Troms og Finnmark 08.06.2021 5378/2021
Utgående brev Harstad kommune v/eldrerådet, råd for personer med funksjonsnedsettelser og brukeråd for utviklingshemmede Forslag på kandidat til Tilgjengelighetsprisen 2021 i Troms og Finnmark 08.06.2021 5380/2021
Saksframlegg/innstilling Budsjettregulering - eldredagen 2021 28.10.2021 5498/2021
Inngående brev FEF PS 9/21 Godkjenning av møtebok fra møte i fellesrådet 17.11.2020 09.06.2021 5613/2021
Inngående brev FEF PS 10/21 Årsmelding for fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 2020 09.06.2021 5614/2021
Inngående brev FEF PS 15/21 Eldredagen 2021 09.06.2021 5620/2021
Inngående brev Levekårsutvalget PS 22/21 Årsmelding for fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 2020 09.06.2021 5633/2021
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Ny veileder om universell utforming i planlegging m.m. 16.06.2021 5968/2021
Inngående brev Kvæfjord kommunestyre PS 18/21 Årsmelding for fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 2020 29.06.2021 6510/2021
Inngående brev Alesia Andreassen Invitasjon til å delta i en digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark - 2021. 29.06.2021 6566/2021
Inngående brev Harstad kommune Tilgjengelighetsprisen 2021 i Troms og Finnmark 30.06.2021 6592/2021
Inngående brev Aldersvennlig Norge Invitasjon til nasjonal konferanse 1. november: Sammen for et aldersvennlig Norge 27.08.2021 7522/2021
Saksframlegg/innstilling Invitasjon til digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark 11.03.2022 7652/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra møte i fellesrådet 01.06.21 11.03.2022 7668/2021
Saksframlegg/innstilling Eldredagen 2021 11.03.2022 7669/2021
Saksframlegg/innstilling Aktuelle saker til felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 11.03.2022 7672/2021
Saksframlegg/innstilling Innsatsprisen 2021 11.03.2022 7674/2021
Saksframlegg/innstilling Innsatsprisen 2021 11.03.2022 7747/2021
Utgående brev Vibeke Bakken Kartlegging om kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse (en særlig henvendelse til små kommuner) 05.10.2021 7820/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Utfylt budsjettreguleringsskjema nr. F-1/2021 21.09.2021 8039/2021
Utgående brev Alesia Andreassen Invitasjon til å delta i en digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark - 2021. 12.10.2021 8089/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 27/21 Tilgjengelighet ved anlegggsarbeid i Bergsveien og Bygdeveien 23.09.2021 8128/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 26/21 Eldredagen 2022 23.09.2021 8129/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 24/21 Aktuelle saker til felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 23.09.2021 8130/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 23/21 Invitasjon til digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark 23.09.2021 8131/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 22/21 Innsatsprisen 2021 23.09.2021 8132/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 21/21 Eldredagen 2021 23.09.2021 8133/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 20/21 Godkjenning av møtebok fra møte i fellesrådet 01.06.21 23.09.2021 8134/2021
Inngående brev Troms@pensjonistforbundet.no Til eldrerådet 30.09.2021 8285/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 59/21 Budsjettregulering - eldredagen 2021 30.09.2021 8306/2021
Saksframlegg/innstilling Planlegging av Eldredagen 2022 i Kvæfjord 11.03.2022 9221/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra møte i felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 21.09.21 11.03.2022 9222/2021
Saksframlegg/innstilling Deltakelse på Leve hele livet konferansen 17.11.21 11.03.2022 9702/2021
Saksframlegg/innstilling Deltakelse på samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark 29.10.21 11.03.2022 9703/2021
Inngående brev FEF PS 28/21 Godkjenning av møtebok fra møte i FEF 25.11.2021 9765/2021
Inngående brev FEF PS 31/21 Planlegging av Eldredagen 2022 i Kvæfjord 25.11.2021 9768/2021
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Nytt om universell utforming 15.12.2021 10303/2021
Utgående brev Mariann Slåttnes m.fl. Orientering om valg til felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 2022-2023 28.12.2021 10511/2021
Versjon:5.0.7