eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/168
:
Gnr 26 Bnr 15 - Bruksendring av fritidsbolig med formål seterbu, tilbygg til seterbu/utslipp avløpsvann og oppføring av sommerfjøs. Endring av eiendommen fra fritidsformål til landbruk
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Arvid Norskott Vår ref. 2021/168 KRN - Om allerede oppført sommerfjøs, samt ønsker om bruksendring av fritidsbolig til seterbu, tilbygg seterbu (nytt bad), utslipp av avløpsvann og endring av eiendommen fra fritidseiendom til landbruk 10.02.2021 1179/2021
Utgående brev 'arvidskott@gmail.com' m.fl. Vår ref. 2021/168 KRN - Om allerede oppført sommerfjøs, samt ønsker om bruksendring av fritidsbolig til seterbu, tilbygg seterbu (nytt bad), utslipp av avløpsvann og endring av eiendommen fra fritidseiendom til landbruk - Om avstand til sjø 12.02.2021 1207/2021
Utgående brev arvidskott@gmail.com norskott@online.no Vår ref. 2021/168 KRN - Om allerede oppført sommerfjøs, samt ønsker om bruksendring av fritidsbolig til seterbu, tilbygg seterbu (nytt bad), utslipp av avløpsvann og endring av eiendommen fra fritidseiendom til landbruk. Om innsending av søknader 18.02.2021 1395/2021
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2021/168 KRN - Om innsending søknad div. tiltak på Gnr 26 Bnr 3 og 15 24.03.2021 2604/2021
Utgående brev Adresseliste Gnr 26 Bnr 3 og 15 - Høringsbrev bruksendring fritidsbolig til seterbu, tilbygg til seterbu, ny sommerfjøs, grillhytte, gapahuk, utedo, samt endring av eiendommen Gnr 26 Bnr 15 til landbrukseiendom (sammenføying med Gnr 26 Bnr 3) 13.04.2021 2646/2021
Inngående brev Snekker Pedersen Søknad om dispensasjon for diverse planlagte tiltak på Gnr 26 Bnr 3 og 15 12.04.2021 3100/2021
Utgående brev TFFK - Postmottak m.fl. Vår ref. 2021/168 KRN - Oversender høringsbrev div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 13.04.2021 3124/2021
Inngående brev SNEKKER PEDERSEN AS Kjengsnes gård 26/3 - Tilleggsopplysninger 12.04.2021 3125/2021
Utgående brev Arvid Norskott m.fl. Vår ref. 2021/168 KRN - Om høringsbrev div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 og forventet saksbehandlingstid dispensasjonssøknad 13.04.2021 3126/2021
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum Vår ref. 2021/168 KRN - Om mottatt uttalelse høringsbrev div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 13.04.2021 3134/2021
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum Vår ref. 2021/168 KRN - Om mottatt uttalelse høringsbrev div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 13.04.2021 3168/2021
Inngående brev NVE NVEs generelle tilbakemelding - Søknad om dispensasjon for flere planlagte tiltak på eiendommene gnr. 26 bnr. 3 og 15 – Kvæfjord kommune 15.04.2021 3401/2021
Utgående brev 'SNEKKER PEDERSEN AS' Vår ref. 2021/168 KRN - Om innsending søknad div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 04.05.2021 4108/2021
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedrørende div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 07.05.2021 4318/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - bruksendring sammenføying og bruksendring av eiendom, med flere planlagte tiltak - gbnr 26/15 og 26/3 - Kvæfjord kommune 10.05.2021 4384/2021
Utgående brev 'SNEKKER PEDERSEN AS' Vår ref. 2021/168 KRN - Om innsending søknad div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 - Manglende tilbakemelding 20.07.2021 7002/2021
Utgående brev 'Oddny' m.fl. Vår ref. 2021/168 KRN - Om innsending søknad div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 - Igangsatte arbeider må stanses inntil søknad og tillatelse foreligger 20.07.2021 7009/2021
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 26 Bnr 15 - Dispensasjon og tillatelse til bruksendring av fritidsbolig med formål seterbu, tilbygg til seterbu/utslipp avløpsvann, sommerfjøs, grillhytte, gapahuk og utedo, samt endring av eiendommen Gnr 26 Bnr 15 fra fritidsformål til landbruk 20.10.2021 7015/2021
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2021/168 KRN - Om innsending søknad div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 - Om utbedring/vedlikehld tak 20.08.2021 7359/2021
Inngående brev Snekker Pedersen AS Søknad om utslipps- og byggetillatelse div tiltak 21.09.2021 8068/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/168 KRN - Om nabovarsling 24.09.2021 8164/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/168 KRN - Om ansvarsretter 27.09.2021 8187/2021
Utgående brev Harald A Wiik m.fl. Vår ref. 2021/168 KRN - Om nabovarling div tiltak Gnr 26 bnr 3 og 15 12.10.2021 8429/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2021/168 KRN - Ettersendt dokumentasjon ansvarsrett og gjennomføringsplan 07.10.2021 8469/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2021/168 - Justert gjennomføringsplan 07.10.2021 8470/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/168 KRN - Om nabovarling div tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 12.10.2021 8545/2021
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2021/168 KRN - Oversender vedtak om utslippstillatelse, dispensasjon og byggetillatelse div tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 20.10.2021 8741/2021
Versjon:5.0.7