eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/182
:
Gnr 30 Bnr 22 - Deling av eiendommen. Formål: Tomt for ysteri
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Gard Leirvik Om planer om deling av Gnr 30 Bnr 22 med formål ysteritomt, samt planer om bruksendring og tilbygg/påbygg garasje med formål ysteri. Orientering 18.02.2021 1343/2021
Utgående brev Gard Leirvik Om planer om deling av Gnr 30 Bnr 22 med formål ysteritomt, samt planer om bruksendring og tilbygg/påbygg garasje med formål ysteri. Om videre prosess 23.02.2021 1372/2021
Utgående brev Gard Leirvik Vår ref. 2021/182 KRN - Mulig deling av Gnr 30 Bnr 22 (selvstendig tomt for planlagt ysteri) - Veiledning til søknadsprosessen 25.02.2021 1627/2021
Utgående brev Gard Leirvik Vår ref 2021/182 KRN - Om planer om deling av Gnr 30 Bnr 22 med formål ysteritomt, samt planer om bruksendring og tilbygg/påbygg garasje med formål ysteri. 25.02.2021 1628/2021
Utgående brev 'Gard Leirvik' Vår ref 2021/183 KRN - Om planer om deling av Gnr 30 Bnr 22 med formål ysteritomt, samt planer om bruksendring og tilbygg/påbygg garasje med formål ysteri. Om videre prosess 25.02.2021 1630/2021
Utgående brev Gard Leirvik Vår ref. 2021/182 KRN - Mulig deling av Gnr 30 Bnr 22 (selvstendig tomt for planlagt ysteri) - Om mulig deling av Gnr 30 Bnr 21 (tilleggsareal til ny ysteritomt) 26.02.2021 1705/2021
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2021/182, 2021/183 og 2021/267 - Om planer om deling av Gnr 30 Bnr 21 og 22 med formål tomt for planlagt ysteri, samt planlagt bygge- og utslippssøknad ysteri. Om innsending søknad 24.03.2021 2605/2021
Utgående brev Adresseliste Gnr 30 Bnr 21 og 22 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon for deling av eiendommene med formål selvstendig tomt for planlagt ysteri. 13.04.2021 2647/2021
Inngående brev Snekker Pedersen AS Søknad om dispensasjon for diverse planlagte tiltak på Gnr 30 Bnr 21 og 22 (deling og planlagt ysteri, ny adkomst til Gnr 30 Bnr 22 og plassering avløpsanlegg) 12.04.2021 3101/2021
Utgående brev TFFK - Postmottak m.fl. Vår ref. 2021/182 KRN - Oversender høringsbrev div. tiltak Gnr 30 Bnr 21 og 22 13.04.2021 3140/2021
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2021/182 KRN - Om høringsbrev div. tiltak Gnr 30 Bnr 21 og 22 og forventet saksbehandlingstid 13.04.2021 3141/2021
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum Vår ref. 2021/182 KRN - Om høringsuttalelse div. tiltak Gnr 30 Bnr 21 og 22 13.04.2021 3167/2021
Inngående brev SNEKKER PEDERSEN AS Tilleggsnotat byggesak 2021/182 13.04.2021 3172/2021
Utgående brev TFFK - Postmottak m.fl. Vår ref. 2021/182 KRN - Om høringsbrev div. tiltak Gnr 30 Bnr 21 og 22 og tilleggsopplysninger 13.04.2021 3176/2021
Inngående brev NVE NVEs generelle tilbakemelding - Søknad om dispensasjon - Deling av gnr. 30 bnr. 21 og 22 - Kvæfjord kommune 15.04.2021 3399/2021
Utgående brev 'SNEKKER PEDERSEN AS' Vår ref. 2021/182 KRN - Om innsending søknad div. tiltak Gnr 30 Bnr 21 og 22 04.05.2021 4109/2021
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedrørende søknad om endret plassering av tidligere omsøkt ysteri på Gnr 30 Bnr 21 og 22, Kvæfjord kommun 07.05.2021 4325/2021
Inngående brev Vegvesen - Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 1-8 for deling av eiendommene gnr. 30 bnr. 21 og gnr. 30 bnr. 22 med formål selvstendig tomt for planlagt ysteri i Kvæfjord kommune se... 10.05.2021 4378/2021
Inngående brev Gard Leirvik Kvittering for nabovarsel 12.05.2021 4451/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring av søknad om dispensasjon for deling av eiendommene med formål selvstendig tomt for planlagt ysteri - gbnr 30/21 og 22 i Kvæfjord kommune 12.05.2021 4477/2021
Inngående brev Gard Leirvik og Norskott Søknad om deling av grunneiendom 14.06.2021 5784/2021
Inngående brev Gard Leirvik Erklæring om rettighet i fast eiendom - veirett til Gnr 30 Bnr 22 (over Gnr 30 Bnr 21) 14.06.2021 5824/2021
Utgående brev 'arvidskott@gmail.com' m.fl. Status søkander om deling og bygging 22.06.2021 6263/2021
Utgående brev Gard Leirvik og Anette Norskott Gnr 30 Bnr 22 - Dispensasjon og tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Tomt for ysteri (se også delingssak 2021/267) 01.07.2021 6478/2021
Inngående brev Snekker Pedersen Søknad om utslippstillatelse i forbindelse med deling og oppføring av ysteri 30.06.2021 6618/2021
Utgående brev 'Gard Leirvik' Vår ref. 2021/182 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og tillatelse (på vilkår) om deling av Gnr 30 Bnr 22 med formål tomt for ysteri 01.07.2021 6632/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 30 Bnr 22 Varsel om oppmålingsforretning 23.08.2021 7384/2021
Utgående brev Gard Leirvik m.fl. Gnr 30 Bnr 22 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tomt for ysteri 04.10.2021 8081/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 30 Bnr 22 Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tomt for ysteri 23.09.2021 8126/2021
Versjon:5.0.7