eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/183
:
Gnr 30 Bnr 22 (NB endres dersom deling godkjennes) - Bruksendring av garasje til ysteri (inkl. utvidelse/tilbygg/påbygg)
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Gard Leirvik Om planer om deling av Gnr 30 Bnr 22 med formål ysteritomt, samt planer om bruksendring og tilbygg/påbygg garasje med formål ysteri. Orientering 18.02.2021 1344/2021
Utgående brev Gard Leirvik Vår ref 2021/183 KRN - Om planer om deling av Gnr 30 Bnr 22 med formål ysteritomt, samt planer om bruksendring og tilbygg/påbygg garasje med formål ysteri. Om vann, avløp, adkomst og parkering 18.02.2021 1348/2021
Inngående brev Snekker Pedersen As Søknad om byggetillatelse for ysteri (bruksendring og tilbygg/påbygg eks. garasje) 14.06.2021 5786/2021
Inngående brev Gard Leirvik Redegjørelse - Vannforsyning til planlagt ysterritomt 14.06.2021 5825/2021
Utgående brev 'arvidskott@gmail.com' m.fl. Status søkander om deling og bygging 22.06.2021 6264/2021
Inngående brev Snekker Pedersen Egenerklæring fra Dalheim Gård / søknad om ansvarsrett 30.06.2021 6612/2021
Inngående brev Snekker Pedersen Søknad om utslippstillatelse i forbindelse med deling og oppføring av ysteri 30.06.2021 6617/2021
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 30 Bnr 101 og 102 (tidligere del av Bnr 21 og 22) - Dispensasjon og rammetillatelse i forbindelse med bruksendring av eksisterende garasje til ysteri (inkl. utvidelse/tilbygg/påbygg), samt utslippstillatelse 12.10.2021 7013/2021
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2021/183 KRN - Om søknad om ysteri/utslipp og mangler 24.08.2021 7411/2021
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS m.fl. Vår ref. 2021/183 KRN - Om søknad om ysteri/utslipp og mangler - Blankett søknad dispensasjon vegloven 24.08.2021 7416/2021
Utgående brev TFFK - Postmottak Disp. byggegrense offentlig vei 07.09.2021 7427/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 30 Bnr 22 Vedr. søknad om dispensasjon fra byggegrense 03.09.2021 7658/2021
Inngående brev Tromsog Finnmark fylkeskommune Gnr 30 Bnr 22 Tillatelse - søknad om dispensasjon fra byggegrense - Plassering av septiktank 03.09.2021 7660/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 30 Bnr 22 Søknad om avkjørsel 03.09.2021 7663/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2021/183 KRN - Gnr 30 Bnr 21 og 22 - Søker ber om at søkanden behandles som rammesøknad i påvente avklaringer rundt avkjørsel 07.10.2021 8471/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/183 KRN - Om plassering av ysteri på Gnr 30 Bnr 101 nærmere Gnr 30 Bnr 22 og Gnr 30 Bnr 102 enn 4 meter 08.10.2021 8496/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/183 KRN - Om plassering av ysteri på Gnr 30 Bnr 101 nærmere Gnr 30 Bnr 22 enn 4 meter - Om samtykke 08.10.2021 8500/2021
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2021/183 KRN - Utslippstillatelse, dispensasjon og rammetillatelse for ysteri Gnr 30 Bnr 101 og 102 12.10.2021 8540/2021
Versjon:5.0.7