eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/184
:
Gnr 19 Bnr 13 - Riving av liten fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig, samt oppføring av frittliggende garasje og utedo
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Lars Oscar L. Hellum og Anne Mette Hellum Om mulig riving av hytte/oppføring av ny fritdsbolig, samt oppføring av frittliggende garasje Gnr 19 Bnr 13 - Ber om veiledning byggeregler 17.02.2021 1352/2021
Utgående brev larsoscarhellum@gmail.com Vår ref. 2021/184 KRN - Om mulig riving av hytte/oppføring av ny, samt ny garasje Gnr 19 Bnr 13 - Vår foreløpige vurdering 24.02.2021 1613/2021
Utgående brev larsoscarhellum@gmail.com Vår ref. 2021/184 KRN - Om mulig riving av hytte/oppføring av ny, samt ny garasje Gnr 19 Bnr 13 - Om plassering 19.03.2021 2484/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/184 KRN - Om mulig riving av hytte/oppføring av ny, samt ny garasje Gnr 19 Bnr 13 - Om dispensasjonssøknad 15.04.2021 3335/2021
Utgående brev Lars Oscar Hellum Vår ref. 2021/184 KRN - Om mulig riving av hytte/oppføring av ny, samt ny garasje Gnr 19 Bnr 13 - Om dispensasjonssøknad 16.04.2021 3412/2021
Utgående brev Adresseliste Gnr 19 Bnr 13 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for oppføring av utedo i tilknytning til fritidsbolig, samt frittliggende garasje 03.12.2021 9939/2021
Inngående brev Lars Oscar Hellum 2021/184 KRN - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje og utedo på Gnr 19 Bnr 13 02.12.2021 9940/2021
Inngående brev Statsforvalteren Vår ref. 2021/184 KRN. Gnr 19 Bnr 13 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for oppføring av utedo i tilknytning til fritidsbolig, samt frittliggende garasje 02.12.2021 9941/2021
Inngående brev Lars Oscar Hellum Skisser over garasje og wc 02.12.2021 9942/2021
Inngående brev Statsforvalteren Vår ref. 2021/184 KRN. Gnr 19 Bnr 13 - Om høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for oppføring av utedo i tilknytning til fritidsbolig, samt frittliggende garasje - Skisser/tegninger 02.12.2021 9955/2021
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum Vår ref. 2021/184 KRN. Gnr 19 Bnr 13 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for oppføring av utedo i tilknytning til fritidsbolig, samt frittliggende garasje - Om uttalelse lokal landbruksforvaltning 03.12.2021 9971/2021
Inngående brev Vegvesen - Dokument 21/255218-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for oppføring av utedo og garasje på eiendommen gnr. 19 bnr. 13 ved rv. 85 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 20.12.2021 10406/2021
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Oppføring av utedo i tilknytning til fritidsbolig samt garasje - gbnr 19/13, Kvæfjord kommune 20.12.2021 10424/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms Søknad om dispensasjon for oppføring av utedo i tilknytning til fritidsbolig samt frittliggende garasje i Kvæfjord - statsforvalterens uttalelse 27.12.2021 10563/2021
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse - Høring søknad om dispensasjon for oppføring av utedo i tilknytning til fritidsbolig, samt frittliggende garasje - Gnr 19 Bnr 13 - Kvæfjord kommune 29.12.2021 10587/2021
Utgående brev Lars Oscar Hellum Gnr 19 Bnr 13 - Dispensasjon for oppføring av frittliggende utedo og frittliggende garasje i tilknytning til fritidsbolig på eiendommen 06.01.2022 10612/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2021/184 KRN - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje og utedo på Gnr 19 Bnr 13 - Om nabovarsling 03.01.2022 38/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/184 KRN - Gnr 19 Bnr 13 - Dispensasjon for garasje og utedo 04.01.2022 44/2022
Inngående brev Postmottak NVEs tilbakemelding - Dispensasjon fra LNF-område for oppføring av utedo i tilknytning til fritidsbolig, samt frittliggende garasje - Gnr. 19 bnr. 13 - Kvæfjord kommune 05.01.2022 106/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Dokument 21/255218-7 Dispensasjon fra veglovens byggegrense langs rv. 85 for oppføring av garasje og utedo på eiendommen gnr. 19 bnr. 13 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 31.01.2022 753/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/184 KRN - Om innvilget dispensasjon fra vegloens byggegrense - Tiltakene kan igangsettes 31.01.2022 761/2022
Versjon:5.0.7