eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/197
:
Gnr 61 Bnr 57 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Brygge/terrasse
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Unn Bådsvik Gnr 61 Bnr 57 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Brygge/terrasse oppført uten søknad 25.02.2021 1602/2021
Inngående brev Dag-Ivar Bådsvik Gnr 61 Bnr 57 Oppfølging av innrapporterte avvik Brygge/ terrasse oppført uten søknad - Redegjørelse fra tiltakshaver 19.03.2021 2488/2021
Utgående brev Dag-Ivar Bådsvik m.fl. Vår ref. 2021/197 KRN - Bekrefter mottak / journalføring av mottatt redegjørelse igangsatte tiltak Gnr 61 Bnr 57 19.03.2021 2491/2021
Utgående brev Unn Bådsvik m.fl. Vår ref. 2021/197 KRN - Om mottatt redegjørelse igangsatte tiltak Gnr 61 Bnr 57 22.04.2021 3649/2021
Utgående brev Adresseliste Gnr 61 Bnr 57 - Høringsbrev i forbindelse med allerede etablert terrasse 26.04.2021 3655/2021
Utgående brev 'Dag-Ivar Bådsvik' m.fl. Vår ref. 2021/197 KRN - Om mottatt redegjørelse igangsatte tiltak Gnr 61 Bnr 57 22.04.2021 3704/2021
Utgående brev 'TFFK - Postmottak' m.fl. Vår ref. 2021/197 KRN - Oversender høringsbrev allerede oppført terrasse Gnr 61 Bnr 57 26.04.2021 3727/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/197 KRN - Ingen merknader fra lokal landbruksforvaltning i forbindelse med høring 26.04.2021 3786/2021
Inngående brev NVE NVEs generelle tilbakemelding-Søknad om dispensasjon for frittliggende terrasse og eksisterende fritidseiendom gnr 61 bnr 57 26.04.2021 3807/2021
Utgående brev Dag-Ivar Bådsvik Vår ref. 2021/197 KRN - Om mottatt redegjørelse igangsatte tiltak Gnr 61 Bnr 57 - Oversender søknadsblanketter og veiledning 27.04.2021 3826/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Merknader til søknad om dispensasjon - oppført terasse 29.04.2021 3952/2021
Inngående brev Unn Bådsvik Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring 10.05.2021 4396/2021
Utgående brev 'Dag-Ivar Bådsvik' m.fl. Vår ref. 2021/197 KRN - Om klarlegging av grenser og mottatt merknad i forbindelse med høringen 10.05.2021 4414/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - allerede oppført terrasse på gbnr 61/57 i Kvæfjord kommune 21.05.2021 4830/2021
Utgående brev 'Dag-Ivar Bådsvik' m.fl. Vår ref. 2021/197 KRN - Om merknader fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark Fylkeskommune i forbindese med høring allerede oppført terrasse på eiendommen Gnr 61 Bnr 57 21.05.2021 4847/2021
Inngående brev Unn Bådsvik Varsel om oppmålingsforretning 22.06.2021 6224/2021
Utgående brev Unn Bådsvik m.fl. Gnr 61 Bnr 57 - Klarlegging av grenser - Protokoll 02.07.2021 6704/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 61 Bnr 57- Klarlegging av grenser- Protokoll 02.07.2021 6730/2021
Inngående brev Rita Indbjør Merknad til nabovarsel for tiltak på G/B nr 55/67 06.08.2021 7185/2021
Utgående brev Dag Ivar Bådsvik Vår ref. 2021/197 KRN - Om mottatt merknad nabovarsel - Midlertidig svar/orientering 20.08.2021 7357/2021
Inngående brev Dag Ivar Bårdsvik Gnr 61 Bnr 57 Kvittering for nabovarsel 20.08.2021 7363/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/197 KRN - Om merknader fra Statsforvalteren i Troms, Finnmark og Troms og Finnmark Fylkeskommune og nabo i forbindese med høring allerede oppført terrasse på eiendommen Gnr 61 Bnr 57 - Om videre oppfølging fra kommunens side 14.09.2021 7882/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/197 KRN - Om videre behandling av søknad om allerede oppført terrasse Gnr 61 Bnr 57. Orientering til søker 16.09.2021 7949/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Gnr 61 Bnr 57 . Allerede oppført terrasse. Søknaden opprettholdes / søkers kommentarer til nabomerknader 16.09.2021 7950/2021
Saksframlegg/innstilling Unn Bådsvik - Søknad om dispensasjon for allerede oppført frittliggende terrasse på eiendommen Gnr 61 Bnr 57 - Bremnesveien 614 04.10.2021 7976/2021
Inngående brev Unn Bårdsvik Vedlegg nr 2 Søkers kommentar til nabomerknader 21.09.2021 8043/2021
Utgående brev Unn Bådsvik Gnr 61 Bnr 57 - Oversender vedtak i tu-sak PS 28/21 (Søknad om dispensasjon for allerede oppført frittliggende terrasse) 04.10.2021 8258/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 28/21 Teknisk utvalg Unn Bårdsvik - Søknad om dispensasjon for allerede oppført frittliggende terrasse på eiendommen gnr 61 bnr 57 29.09.2021 8264/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/197 KRN - Oversender vedtak i tu-sak PS 28/21 (allerede oppført terrasse Gnr 61 Bnr 57) 30.09.2021 8274/2021
Utgående brev Unn Bådsvik Vår ref. 2021/197 KRN - Om mottatt klage på vedtak i tu-sak PS 28/21 (allerede oppført terrasse Gnr 61 Bnr 57) 13.10.2021 8571/2021
Saksframlegg/innstilling Unn Bådsvik - Klage på kommunens vedtak i tu-sak PS 28/21 om avslag dispensasjon for allerede oppført frittliggende terrasse på eiendommen Gnr 61 Bnr 57, Bremnesveien 614 25.11.2021 8611/2021
Inngående brev Unn Bådsvik Gnr 61 Bnr 57 Klage på vedtak 14.10.2021 8612/2021
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark KVÆFJORD KOMMUNE - Oversender klagesak i forbindelse med klage fra Unn Bådsvik på kommunens vedtak i tu-sak PS 28/21 om avslag dispensasjon for allerede oppført terrasse, Gnr 61 Bnr 57 25.11.2021 9614/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 39/21 Unn Bådsvik - Klage på kommunens vedtak i tu-sak PS 28/21 om avslag dispensasjon 25.11.2021 9770/2021
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vår ref. 2021/197 KRN - Oversender klagesak (avslag dispensasjon allerede oppført terrasse Gnr 61 Bnr 57) 25.11.2021 9797/2021
Versjon:5.0.7