eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/637
:
Budsjett 2022 se også 2021_1
:
Hanne Romarheim
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Internt notat uten oppfølging Hanne Romarheim Framdriftsplan budsjett_ØP 2022-2025.xlsx 16.09.2021 7730/2021
Utgående brev Servicekontoret m.fl. 2021/637/Kvæfjord kommune: forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 16.09.2021 7924/2021
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad FEF-sak 26/21 - Eldredagen 2022 04.10.2021 8197/2021
Inngående brev K-Sek - Audun Haugan Kontrollutvalget - utskrift av sak 15/21 - budsjett for kontroll og tilsyn 2022 05.10.2021 8417/2021
Inngående brev Klp - Even Bladt Jarlseth Pensjonsbudsjett 2022 08.10.2021 8499/2021
Inngående brev Hlkbb - 2021/637/Kvæfjord kommune: forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 11.10.2021 8521/2021
Inngående brev Kvæfjord Båtforening Innspill/søknader om tilskudd fra Kvæfjord Båtforening 11.10.2021 8524/2021
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Budsjettforslag fra kirka 11.10.2021 8537/2021
Utgående brev Alf-Børre Knudsen m.fl. info om statsbudsjettet 2022 13.10.2021 8594/2021
Inngående brev Arkiv Troms Informasjon til budsjettarbeidet 2022 19.10.2021 8703/2021
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad m.fl. 21/4309 Om fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2021 og rapportering til Kulturdepartementet om etablerte eller nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune 22.10.2021 8795/2021
Utgående brev Kvæfjord Frivilligsentral 21/4309 Om fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2021 og rapportering til Kulturdepartementet om etablerte eller nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune 22.10.2021 8796/2021
Inngående brev Kvæfjord Idrettslag v/Jan Meyer Innspill til kommunens budsjettarbeid for budsjettåret 2022 21.10.2021 8820/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 21.9.21 Sak 26/21 Eldredagen 2022 09.11.2021 9256/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Sandvikveien boligfelt 6.10.21 søknad om brøyting av veg 09.11.2021 9257/2021
Saksframlegg/innstilling Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 18.01.2022 9282/2021
Saksframlegg/innstilling Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 06.01.2022 9306/2021
Utgående brev Dag Sandvik Sandvikveien boligfelt - Svar på søknad om brøyting av veg 06.01.2022 9354/2021
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Kommunedirektørens forslag 15.11.2021 31.03.2022 9453/2021
Utgående brev Trond Hansen m.fl. Budsjett økonomiplan 2022-2025 videre behandling 23.11.2021 9465/2021
Inngående brev Dag Sandvik Sandvikveien boligfelt - klage vedr søknad om brøyting av veg 18.11.2021 9506/2021
Inngående brev Jan Meyer, Kvæfjord Idrettslag Se doknr 46 19.11.2021 9547/2021
Inngående brev Merete Hessen Budsjett 2022 og økonomiplan 2022.2025 - Saksprotokoll 19.11.2021 9551/2021
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 06.01.2022 9553/2021
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Kommunedirektørens forslag 15.11.2021 01.04.2022 9580/2021
Internt notat uten oppfølging Trond Hansen 21/637/Budsjett økonomiplan > Gebyrer og betalingssatser 2022 på nett 03.12.2021 9587/2021
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Gebyrer og betalingssatser 2022 01.04.2022 9623/2021
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Gebyrer og betalingssatser 2022 01.04.2022 9704/2021
Inngående brev FEF PS 29/21 Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 25.11.2021 9766/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 40/21 Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 25.11.2021 9769/2021
Inngående brev Ungdomsrådet PS 14/21 Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 26.11.2021 9815/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Sak 29/21 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 29.11.2021 9846/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Sak 14/21 Ungdomsrådet Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 29.11.2021 9847/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Sak 40/21 Teknisk utvalg Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 29.11.2021 9848/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Sak 46/21 Levekårsutvalget Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 29.11.2021 9849/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Sak 6/21 Administrasjonsutvalget Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 29.11.2021 9850/2021
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 8/21 Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 30.11.2021 9888/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Sak 8/21 Arbeidsmiljøutvalget Høring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 30.11.2021 9894/2021
Internt notat uten oppfølging Trond Hansen budsjettoppslag på nett 03.12.2021 9899/2021
Inngående brev Formannskapet PS 80/21 Kvæfjord kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 01.12.2021 9921/2021
Inngående brev Jan Meyer Jan Meyer 02.12.2021 9979/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Linda Motrøen Paulsen Husby barnehage samarbeidsutvalget 29.11.21 Innspill på budsjett og økonomiplanen 07.12.2021 10090/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Linda Motrøen Paulsen Vik oppvekstsenter samarbeidsutvalget 6.12.21 Innspill til budsjett 07.12.2021 10091/2021
Inngående brev Kvafjord IL Jan Meyer Kvæfjord IL 1.12.2021 Notat om friidrettsanlegget på Borkenes stadion 07.12.2021 10100/2021
Inngående brev Kvafjord IL Jan Meyer Kvæfjord IL 19.11.2021 Innspill til kommunens budsjettarbeid, budsjettåret 2022 07.12.2021 10101/2021
Internt notat uten oppfølging Hanne Romarheim Framdriftsplan budsjett 2022 ØP 2022-2025 08.12.2021 10111/2021
Inngående brev Utdanningsforbundet Kvæfjord Utdanningsforbundet Kvæfjord sin kommentar til budsjett 2022 08.12.2021 10158/2021
Utgående brev Joar Mortensen m.fl. Utdanningsforbundet Kvæfjord sin kommentar til budsjett 2022 20.12.2021 10275/2021
Inngående brev Jan Meyer Forslag som blir fremmet. 16.12.2021 10354/2021
Inngående brev Arne Håkonseth Grunnlaget for tilskudd til Den norske kirke 16.12.2021 10355/2021
Inngående brev Kåre Bakken Brøytetilskudd for Sandvikveien 16.12.2021 10356/2021
Inngående brev Karoline Gabrielsen Forslag sak 45/21 16.12.2021 10357/2021
Inngående brev Torbjørn Larsen Innspill til budsjett og økonomiplanbehandling 16.12.2021 10358/2021
Inngående brev Linda Wikeland Forslag til punkt i budsjett og øonomiplan 16.12.2021 10359/2021
Inngående brev Ola A. Danielsen K-sak 45/21 Budsjett 16.12.2021 10360/2021
Inngående brev Jan Meyer Innspill til budsjett og økonomiplanbehandling 16.12.2021 10361/2021
Inngående brev Birger Holand Innspill til budsjett og økonomiplanbehandling 16.12.2021 10362/2021
Inngående brev Ola A. Danielsen 45/21 Budsjett og økonomiplan 16.12.2021 10363/2021
Inngående brev Statsforvalteren - Larsen, Espen Anmodning om oversendelse av budsjett- og økonomiplan 2022-2025 20.12.2021 10433/2021
Utgående brev Ruth-Lise Olsen ANNONSE eiendomsskatt og gebyrer 2022 05.01.2022 10535/2021
Utgående brev Trond Hansen KUNNGJØRING eiendomsskatt og gebyrer 2022 28.12.2021 10536/2021
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Kvæfjord kommune - oversendelse av budsjett og økonomiplan 2022-2025 25.01.2022 274/2022
Utgående brev AP Joar Mortensen m.fl. framsatte forslag i budsjettsaken 18.01.2022 325/2022
Inngående brev Kommunestyret PS 45/21 Kvæfjord kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 21.01.2022 553/2022
Versjon:5.0.7