eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/641
:
Søknad om dispensasjon for etablering av torskeoppdrett i Kvæfjord og Gullesfjord
:
Helge Stoltenberg
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Postmottak Søknad om dispensasjon for etablering av torskeoppdrett i Kvæfjord og Gullesfjord 08.09.2021 7753/2021
Utgående brev akvaplan niva Kvæfjord kommune - Torskeoppdrettsanlegg - Dispensasjonssøknad 06.01.2022 9386/2021
Inngående brev Gunnar Herlof Evensen Innspill 15.11.2021 9396/2021
Utgående brev troms og finnmark fylkeskommune m.fl. Kvæfjord kommune - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Torskeoppdrettsanlegg - "Ålneset" - Høring 22.12.2021 10265/2021
Utgående brev troms og finnmark fylkeskommune m.fl. Kvæfjord kommune - Dispensasjonssøknad akvakulturanlegg - Torskeoppdrett - "Hundstad" - Høringsbrev 22.12.2021 10266/2021
Utgående brev dd m.fl. Kvæfjord kommune - Søknad om dispensasjon fra Kystplan - Torskeoppdrettsanlegg - Forøya - Gullesfjord 22.12.2021 10267/2021
Utgående brev akvaplan Kvæfjord kommune - Søknad om dispensasjon fra Kystplan - Torskeoppdrettsanlegg - Forøya - Gullesfjord 22.12.2021 10268/2021
Utgående brev dd Kvæfjord kommune - Dispensasjonssøknad akvakulturanlegg - Torskeoppdrett - "Hundstad" - Høringsbrev 22.12.2021 10273/2021
Utgående brev Gratanglaks Kvæfjord kommune - Dispensasjonssøknad akvakulturanlegg - Torskeoppdrett - "Hundstad" - Høringsbrev 05.01.2022 112/2022
Inngående brev Kystverlet Uttalelse fra Kystverket - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av akvakulturlokaliteter - Ålneset - Hundstad - Forøya - Kvæfjord kommune - Troms og Finnmark fylke 10.01.2022 230/2022
Inngående brev Oddvar Antonsen Planlagt torsk oppdrett V/ Forøyen Nordre side. 11.01.2022 244/2022
Inngående brev Vesteralenhavbruk - Brynjar Kværnstuen Planlagt torsk oppdrett V/ Forøyen Nordre side. 11.01.2022 267/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan. Vesterålen Havbruk AS. V/ FORØYA. 18.01.2022 451/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan. Vesterålen Havbruk AS. V/ FORØYA. 18.01.2022 452/2022
Utgående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan. Vesterålen Havbruk AS. V/ FORØYA. 02.03.2022 453/2022
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 21/261991-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av akvakulturlokalitet, Torskeoppdrettsanlegg ved Ålneset i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 18.01.2022 460/2022
Inngående brev NVE NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for Kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved Ålneset - Kvæfjord kommune 19.01.2022 486/2022
Inngående brev Vegvesen - Dokument 21/262005-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av akvakulturanlegg, torskeoppdrettsanlegg, ved Forøya i Gullesfjord i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 19.01.2022 503/2022
Inngående brev Sametinget Uttalelse til tre dispensasjonssøknader til akvakulturanlegg for torskeoppdrett i Kvæfjord kommune 21.01.2022 557/2022
Inngående brev Vegvesen - Dokument 21/262016-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kystsoneplanen for akvakulturanlegg for torskeoppdrett på Hundstad i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 25.01.2022 614/2022
Inngående brev NVE NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved Hundstad 25.01.2022 624/2022
Inngående brev NVE NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved Forøya - Kvæfjord kommune 25.01.2022 625/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Søknad om dispensasjon for etablering av anlegg for oppdrett av torsk ved Ålneset - statsforvalteren anbefaler avslag 27.01.2022 694/2022
Inngående brev Marte Dalen Johansen Merknad til søknad om dispensasjon fra kystplan - akvakulturlokalitet - Ålneset 28.01.2022 708/2022
Inngående brev Bjørn Mathisen Uttalelse fra Kveøy og Salen Grunneierlag om planlagt torskeoppdrett ved Hundstadneset og Ålneset 28.01.2022 712/2022
Inngående brev Statsforvalteren Søknad om dispensasjon for etablering av oppdrettsanlegg for torsk ved Forøya i Gullesfjord - statsforvalteren anbefaler avslag 28.01.2022 717/2022
Inngående brev Statsforvalteren Søknad om dispensasjon for etablering av akvakulturanlegg for oppdrett av torsk ved Hundstad - statsforvalteren anbefaler avslag 28.01.2022 718/2022
Inngående brev FNF-Nett - FNF Troms Innspill i sak: 2021/641 Søknad om dispensasjon for etablering av torskeoppdrett i Kvæfjord (Ålneset og Forøya) 31.01.2022 745/2022
Inngående brev Thomas Johansen Innsigelse mot søknad om dispensasjon for etablering av akvakulturanlegg 31.01.2022 747/2022
Inngående brev Oddvar Antonsen Sender e-post: NY Akvkultur oppdrett i Kvæfjord.Kommune 31.01.2022 748/2022
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena Kvæfjord kommune - Dispensasjonssøknad akvakulturanlegg - Torskeoppdrett - "Hundstad" - Høringsinnspill 31.01.2022 749/2022
Inngående brev Fiskeridirektoratet Kvæfjord kommune - Høringssvar - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved Ålneset 31.01.2022 756/2022
Inngående brev Fiskeridirektoratet Kvæfjord kommune - Høringssvar - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved Hundstad 31.01.2022 757/2022
Inngående brev Fiskeridirektoratet Kvæfjord kommune - Høringssvar - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved Forøya i Gullesfjord 31.01.2022 758/2022
Inngående brev Randi Hokland Innsigelse på mulig fiskeoppdrett i Kvæfjord 31.01.2022 759/2022
Inngående brev Stig Olsen/Birger Bjørnstad/Thor Vebostad Høringsuttalelse - Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved Ålneset i Kvæfjord kommune 31.01.2022 760/2022
Inngående brev TTromsog Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved Ålneset i Kvæfjord kommun 03.02.2022 880/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse tilsSøknad om dispensasjon for etablering av akvakulturanlegg for torskeoppdrett ved Hundstad i Kvæfjord kommun 03.02.2022 881/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkesskommune Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved Forøya i Gullesfjord i Kvæfjord kommune 03.02.2022 883/2022
Versjon:5.0.7