eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/715
:
Gnr 19 Bnr 32 - Etablering av hurtigladestasjon for elbil, samt ny nettstasjon
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Adresseliste Gnr 19 Bnr 32 - Høringsbrev i forbindelse med etablering av hurtigladestasjon for elbil, samt ny nettstasjon 13.10.2021 8572/2021
Utgående brev Statens Vegvesen Gnr 19 Bnr 32 - Mottatt søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense i forbindelse med etablering av hurtigladestasjon for elbil, samt ny nettstasjon - Søknaden oversendes Statens Vegvesen for behandling etter vegloven 13.10.2021 8573/2021
Utgående brev BKK Elektrifisering AS Gnr 19 Bnr 32 - Om mottatt søknad/henvendelse om etablering av hurtigladestasjon for elbil, samt ny nettstasjon - Forventet saksbehandlingstid/midlertidig svar 13.10.2021 8574/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/715 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om hurtigladestasjon elbiler og nynettstasjon på Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune 13.10.2021 8577/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/715 KRN - Oversender søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense i forbindelse med plassering av hurtigladestasjon elbiler og nynettstasjon på Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune 13.10.2021 8578/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/715 KRN - Midlertidig svar i forbindelse med plassering av hurtigladestasjon elbiler og nynettstasjon på Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune 13.10.2021 8579/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Gnr 19 Bnr 32 innspill til søknad om dispensasjon for etablering av hurtigladestasjon for elbil på gnr 19 bnr 32 19.10.2021 8710/2021
Inngående brev NVE NVEs generelle tilbakemelding - Søknad om dispensasjon - Etablering av hurtigladestasjon for elbil, samt ny nettstasjon - gnr. 19 bnr. 32, Gullesfjordbotn - Kvæfjord kommune 26.10.2021 8886/2021
Inngående brev Sametinget Uttalelse - søknad om hurtigladestasjon elbiler og ny nettstasjon på Gbnr 19/32, Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune 01.11.2021 9055/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/715 KRN - Om høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om hurtigladestasjon elbiler og nynettstasjon på Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune. Utsatt høringsfrist 09.11.2021 9271/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Høringsuttalelse hurtigladestasjon elbil og nettstasjon, deres ref. 2021/715 09.11.2021 9277/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen LANDBRUKSFAGLIG UTTALELSE i forbindelse med søknad om hurtigladestasjon elbiler og ny nettstasjon på Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune 10.11.2021 9287/2021
Inngående brev Vegvesen - Dokument 21/213365-5 Tilbakemelding på høring - etablering av hurtigladestasjon for elbil, samt ny nettstasjon på eiendommen gnr. 19 bnr. 32 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 10.11.2021 9300/2021
Inngående brev Vegvesen - Dokument 21/213365-3 Dispensasjon fra veglovens byggegrense langs rv. 85 for etablering av hurtigladestasjon for elbil og ny nettstasjon på eiendommen gnr. 19 bnr. 32 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 10.11.2021 9302/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/715 KRN - Om mottatt utalelse fra Statens Vegvesen 10.11.2021 9311/2021
Saksframlegg/innstilling BKK Elektrifisering AS - Søknad om dispensasjon for etablering av hurtigladestasjon for elbil, samt nettstasjon - Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn camping 25.11.2021 9328/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - etablering av hurtigladestasjon for elbil samt ny nettstasjon - gbnr 19/32 - Kvæfjord kommune 10.11.2021 9334/2021
Inngående brev Svein.Bjorlo@bkk.no Vår ref. 2021/715 KRN - Søkers vurderinger av merknader fra Statens Vegvesen 11.11.2021 9350/2021
Utgående brev BKK Elektrifisering AS Gnr 19 Bnr 32 - Oversender vedtak i tu-sak PS 36/21 om dispensasjon for etablering av hurtigladestasjon for elbil, samt ny nettstasjon 25.11.2021 9620/2021
Inngående brev Teknisk utvalg PS 36/21 BKK Elektrifisering AS - Søknad om dispensasjon for etablering av hurtigladestasjon for elbil 25.11.2021 9773/2021
Utgående brev Svein Harald Bjørlo Vår ref. 2021/715 KRN - Oversender dispensasjonsvedtak 25.11.2021 9782/2021
Versjon:5.0.7