eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 12 05 05.12.2011 09:30 Kvæfjord rådhus møterom 2 Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS1252011 PS 125/2011 Referatsaker
14 PS1262011 PS 126/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Avtale om kjøp av diverse helsetjenester for Indre Gullesfjord fra Lødingen kommune
15 PS1272011 PS 127/2011 Åpne protokoll Lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalen kapittel 4.A.2 - godkjenning
16 PS1282011 PS 128/2011 Åpne protokoll Næringslivspris 2011
17 PS1292011 PS 129/2011 Åpne protokoll Sigurd Johnsen - klage på vedtak om tilskudd til kjøp av melkekvote
18 PS1302011 PS 130/2011 Åpne protokoll Kvæfjord kommunes budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015
19 PS1312011 PS 131/2011 Åpne protokoll Budsjettregulering - investeringsbudsjett 2011
20 PS1322011 PS 132/2011 Åpne protokoll Politisk møteplan for 2012
21 PS1332011 PS 133/2011 Åpne protokoll Reguleringsplan for Berg/Engen-området. Annengangsbehandling
22 PS1342011 PS 134/2011 Åpne protokoll Næringsprosjekt i Kvæfjord - evaluering
23 PS1352011 PS 135/2011 Åpne protokoll Budsjettregulering - overføring av midler fra arbeidsmiljøutvalget til nattjenesten
24 PS1362011 PS 136/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettregulering - reparasjon av tak på Kvæfjord kirke
25 PS1372011 PS 137/2011 Åpne protokoll Oppnevning av nytt styre for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012-2014
26 PS1382011 PS 138/2011 Åpne protokoll Polititjeneste og organisering av politidistriktet
27 PS1392011 PS 139/2011 Åpne protokoll Kampflybaseprosjektet
2 RS1512011 RS 151/2011 Sør-Troms Museum: Henvendelse til Kvæfjord kommune ang vei, parkeringsplass og lyspunkter
3 RS1522011 RS 152/2011 Innovasjon Norge: samarbeidsavtale
4 RS1532011 RS 153/2011 Terje Johnsen: tilskudd til kjøp av melkekvote
5 RS1542011 RS 154/2011 Klage over dispensasjon - klager Jan-Sverre Isaksen
6 RS1552011 RS 155/2011 KomRev NORD 7.11.11 Engasjementsbrev - Kvæfjord kommune
7 RS1562011 RS 156/2011 Statens vegvesen: Årets trafikksikkerhetskommune - opprettelse av trafikksikkerhetspris
8 RS1572011 RS 157/2011 Kvæfjord kommune 15.11.11: Ulovlig salg av alkohol/tobakk
9 RS1582011 RS 158/2011 Åpne saksfremlegg Helse Nord: Oppnevning av nytt styre for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012 - 2014. Forslag på kandidater
10 RS1592011 RS 159/2011 KLP: Valgmøte 2012 - utsendinger til KLPs generalforsamling
11 RS1602011 RS 160/2011 Fylkesmannens klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om oppføring av hytte¨på gnr 15/20 Gombogen i Kvæfjord kommune
12 RS1612011 RS 161/2011 Kvenforeningenes Samarbeidsforum: Språklig henstilling til alle kommunestyrene
13 RS1622011 RS 162/2011 Ola A. Danielsen (FRP) spurte om framdrift i saken om bensinstasjon. Ordføreren besvarte spørsmålet
Versjon:5.0.7