eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 12 20 20.12.2011 09:30 Fram, Borkenes Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS662011 PS 66/2011 Spørretime 20.12.2011
3 PS672011 PS 67/2011 Åpne saksfremlegg Forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø og sykefravær innen helse- og omsorgsavdelingen
4 PS682011 PS 68/2011 Åpne saksfremlegg Kvæfjord Utleiebygg AS - innløsning av mindretallsaksjonær
5 PS692011 PS 69/2011 Åpne saksfremlegg Stiftelsen Trastad Samlinger - eierskap ved oppløsning
7 PS702011 PS 70/2011 Åpne saksfremlegg Valg til utvalg og nemnder med videre
8 PS712011 PS 71/2011 Åpne saksfremlegg Tertialrapport nr 2/2011
9 PS722011 PS 72/2011 Budsjettregulering - oppfølging av tertial 2
10 PS732011 PS 73/2011 Næringsprosjekt i Kvæfjord - evaluering
11 PS742011 PS 74/2011 Åpne saksfremlegg Avtale om kjøp av diverse helsetjenester for Indre Gullesfjord fra Lødingen kommune
12 PS752011 PS 75/2011 Kvæfjord kommunes budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015
13 PS762011 PS 76/2011 Budsjettregulering - investeringsbudsjett 2011
14 PS772011 PS 77/2011 Budsjettregulering - overføring av midler fra arbeidsmiljøutvalget til nattjenesten
15 PS782011 PS 78/2011 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - reparasjon av tak på Kvæfjord kirke
16 PS792011 PS 79/2011 Interpellasjon fra Magnus Andersen (SP) - Sør-Troms regionråd
17 PS802011 PS 80/2011 Reguleringsplan for Berg/Engen-området
18 PS812011 PS 81/2011 Interpellason fra Birger Holand (SP) - Næringsarealer
19 PS822011 PS 82/2011 Interpellasjon fra Linda Wikeland (SV) - Asylpolitikken
Versjon:5.0.7