eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Teknisk utvalg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 06 06 06.06.2012 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Teknisk utvalg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS172012 PS 17/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra teknisk utvalgs møte 18.4.2012
2 PS182012 PS 18/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll UTSATT SAK: Ada Knutsen - søknad om godkjenning av allerede oppført veranda til fritidsbolig på gnr 60/26 Skallevannet
3 PS192012 PS 19/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Utvidelse akvakulturtillatelse Holandselv - Nordlaks Oppdrett AS
4 PS202012 PS 20/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Årsmelding for 2011 - kommunaltekniske tjenester
5 PS212012 PS 21/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vedlikeholdsplan kommunale bygg - foreløpig planorientering
6 PS222012 PS 22/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Børre Skoglund - søknad om omdisponering av dyrket areal til juletreproduksjon gnr 44 bnr 1 - klage på avslag
7 PS232012 PS 23/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kjetil Aas - klage på rivningsvedtak uthus på eiendommen gnr 27 bnr 7, Austerfjord.
8 PS242012 PS 24/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Parkeringsforhold Borkenes sentrum
9 PS252012 PS 25/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gnr 39 bnr 4 Søknad om deling av grunneiendom - Dag Øynes
10 PS262012 PS 26/2012 Åpne protokoll Referatsaker
11 RS102012 RS 10/2012 Åpne saksfremlegg Lokal energiutredning LEU 2011
12 RS112012 RS 11/2012 Åpne saksfremlegg Bensinpumpe på Borkenes
13 RS122012 RS 12/2012 Spørsmål fra Birger Holand (SP) om bakgrunnen for redusert åpningstid til kl 12-15 ved teknisk kontor fra 1.juni og inntil videre -Administrasjonssjefen og kst teknisk sjef redegjorde for grunnlaget for redusert åpningstid.
Versjon:5.0.7