eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 01 30 30.01.2012 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS12012 PS 1/2012 Åpne saksfremlegg Godkjenning av møtebok fra formannskapets forrige møte
2 PS22012 PS 2/2012 Budsjett og økonomiplan 2012-2015 - oppfølging av oversendte forslag
3 PS32012 PS 3/2012 Budsjettregulering - merkostnader ved utskifting av kulvert i Råelva, Borkenes
4 PS42012 PS 4/2012 Næringsfond - budsjettramme for 2012
5 PS52012 PS 5/2012 Åpne saksfremlegg Retningslinjer for eldreråd og råd for funksjonshemmede
6 PS62012 PS 6/2012 Åpne saksfremlegg Valg av forliksrådsmedlemmer og utvalg av skjønnsmedlemmer
7 PS72012 PS 7/2012 Åpne saksfremlegg Forslag om talspersoner til bruk i fylkesnemndssaker
8 PS82012 PS 8/2012 Åpne saksfremlegg Skjønnsmidler for 2012
9 PS92012 PS 9/2012 Referatsaker
38 PS102012 PS 10/2012 Eiermøte i Hålogaland Kraft 6.2.2012
39 PS112012 PS 11/2012 Vegen over Kvæfjordeidet inn i Harstadpakken
10 RS12012 RS 1/2012 Åpne saksfremlegg Kvæfjord Utleiebygg AS: protokoll for ekstraordinær generalforsamling
11 RS22012 RS 2/2012 Åpne saksfremlegg LVSH - protokoll fra styremøte 08.12.11
12 RS32012 RS 3/2012 Tysfjord kommune - samiske rettigheter
13 RS42012 RS 4/2012 KRÅD: åpent brev til nyvalgte lokalpolitikere om kriminalitetsforebygging generelt og om rus/vold og alkoholpolitikk
14 RS52012 RS 5/2012 Statens vegvesen 1.12.2011 - klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens areal for deling av eiendommen gnr 51/15 til boligtomt
15 RS62012 RS 6/2012 Kontrollutvalgssak 23/11 - svar på revisjonsbrev nr 7 - regnskap Kvæfjord kommune 2010
16 RS72012 RS 7/2012 Fylkesmannen: dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot bygging i 100-materssonen - eiendommen gnr 15/20 i Kvæfjord kommune
17 RS82012 RS 8/2012 Statens vegvesen: dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggegrenser - gnr 15/20 i Kvæfjord kommune - fv 83
18 RS92012 RS 9/2012 Gnr 15 Bnr 20 - orientering om utfall av klagebehandling/videre saksgang
19 RS102012 RS 10/2012 Åpne saksfremlegg Fornyings-, administrasjons- og kirkedep: Endringer i gravferdsloven og kirkeloven
20 RS112012 RS 11/2012 Brannsjefen 28.12.2011: Svar på rapport fra tilsyn med brannvesenet
21 RS122012 RS 12/2012 Åpne saksfremlegg Melding om valg til teknisk utvalg 2012-2015
22 RS132012 RS 13/2012 Åpne saksfremlegg Kvæfjord kommunes budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015
23 RS142012 RS 14/2012 Fylkesmannen: Informasjon til kommunene. Vergemålsreformen
24 RS152012 RS 15/2012 Åpne saksfremlegg Kvæfjord kommune 6.1.2011: kommunale bevilgninger til kirkekassen
25 RS162012 RS 16/2012 KS: tariffoppgjøret 2012 - debattnotat
26 RS172012 RS 17/2012 Åpne saksfremlegg Eiermøte i Hålogaland Kraft 06.02.2012
27 RS182012 RS 18/2012 Åpne saksfremlegg Arbeidstakerrepresentanter til arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg
28 RS192012 RS 19/2012 RIO, Oslo: søknad om tilskudd for 2012
29 RS202012 RS 20/2012 Harstad Skøyteklubb og Landsmesterskapet på skøyter 2012
30 RS212012 RS 21/2012 Åpne saksfremlegg Kreftforeningen: Krafttak mot kreft 2012
31 RS222012 RS 22/2012 Åpne saksfremlegg M/S "Grytøy" - søknad om tilskudd til oppbygging og overfart fra Oslo
32 RS232012 RS 23/2012 Ordføreren orienterte om arbeidet med å få til drivstoffpumpe på Borkenes
33 RS242012 RS 24/2012 Ordføreren orienterte om representasjon for Sør-Troms regionråd i arbeidet med framtidig organisering av lensmannskontorer
34 RS252012 RS 25/2012 Ordføreren orienterte om at formannskapets møte 27.februar også ville bli benyttet som dialogmøte med Kvæfjord Eiendom.
35 RS262012 RS 26/2012 Ordføreren orienterte om møte med Innovasjon Norge 24.januar om samarbeidsavtale.
36 RS272012 RS 27/2012 Ordføreren orienterte om Astafjordprosjektet som avsluttes i mai d.å. og spørsmål om orientering i kommunestyret. Forsamlingen ga tilslutning til gjennomføring av slik orientering
37 RS282012 RS 28/2012 Administrasjonssjefen orienterte om grunnlaget for og delte ut administrasjonssjefens rundskriv nr 1/2012 - Økonomiplan og budsjett 2012.
Versjon:5.0.7