eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 02 27 27.02.2012 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS122012 PS 12/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 30.1.2012
1 PS132012 PS 13/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Dialogmøte med Kvæfjord Eiendom
2 PS142012 PS 14/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forslag om talspersoner til bruk i fylkesnemndssaker
3 PS152012 PS 15/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ella Stenkjær - fritak fra verv som lagrettemedlem og meddommer til Hålogaland lagmannsrett
4 PS162012 PS 16/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg til eldreråd
5 PS172012 PS 17/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg til råd for funksjonshemmede
6 PS182012 PS 18/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Permisjonsreglement for Kvæfjord kommune - oppdatering
7 PS192012 PS 19/2012 Åpne protokoll Lederlønnsforhandlinger
8 PS202012 PS 20/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2012 - tilpasning rammebudsjett/detaljbudsjett
9 PS212012 PS 21/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland - kommunalt tilskudd. Klage på vedtak
10 PS222012 PS 22/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2012 - endret utgiftstak for hjemmehjelpstjenester
11 PS232012 PS 23/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Supermat AS - søknad om serveringsbevilling
12 PS242012 PS 24/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Endringer i møteplan
13 PS252012 PS 25/2012 Åpne protokoll Referatsaker
30 PS262012 PS 26/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hålogaland Kraft - vedtektsendring vedrørende styrevalg
31 PS272012 PS 27/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD IKS
32 PS282012 PS 28/2012 Åpne protokoll KOA Opplevelse og mestring – selskapets forretningmessige utvikling og forholdet til Kvæfjord kommune
33 PS292012 PS 29/2012 Åpne protokoll Rute 69 grader nord – kulturelle rasteplasser. Kommunal medfinansiering
34 PS302012 PS 30/2012 Åpne protokoll Psykiatritjenesten - søknad om midler til årets Sommerfestival
14 RS292012 RS 29/2012 Åpne saksfremlegg HRS - protokoll representantskap 2/11 23.november
15 RS302012 RS 30/2012 Åpne saksfremlegg Sør-Troms regionråd - referat fra møte 13.01.12
16 RS312012 RS 31/2012 Åpne saksfremlegg Justis- og beredskapsdep: henvendelse om asylpolitikken
17 RS322012 RS 32/2012 Åpne saksfremlegg Helse- og omsorgsdep: Samhandlingsreformen
18 RS332012 RS 33/2012 Åpne saksfremlegg Earth Hour
19 RS342012 RS 34/2012 Åpne saksfremlegg budsjettrundskriv 2012 - feil i vedlegg 2 Gebyrer og betalingssatser (side 49/50)
20 RS352012 RS 35/2012 Åpne saksfremlegg Norges Blindeforbund: søknad om støtte
21 RS362012 RS 36/2012 Åpne saksfremlegg Psykiatritjenesten: søknad om midler til årets Sommerfestival
22 RS372012 RS 37/2012 Økonomisjefen delte ut kortversjon og orienterte om regnskapsresultatet for 2011.
23 RS382012 RS 38/2012 Ordføreren orienterte om innkalling fra fylkeskommunen til dialogmøte om planstrategi 1.mars og ble oppfordret til å involvere teknisk utvalg i dette møtet.
24 RS392012 RS 39/2012 Ordføreren orienterte om arbeidet med å få til drivstoffpumpe på Borkenes
24 RS402012 RS 40/2012 Ordføreren orienterte om forslag fra Sør-Troms regionråd om involvering i et fyrtårnprosjekt og vurderer de tilbakemeldinger som ble gitt av formannskapets medlemmer.
26 RS412012 RS 41/2012 Johan Helge Elde (H) ba ordføreren vurdere kommunal involvering i forhold til oppslag i Bladet Vesterålen av 22.2.2012 om Kommunaldepartementet sitt prosjekt ”Boligetablering i distriktene”.
27 RS422012 RS 42/2012 Johan Helge Elde (H) delte ut et notat omkring et debattopplegg om forbruket av matjord i Kvæfjord.
28 RS432012 RS 43/2012 Administrasjonssjefen forespurte forsamlingen om videre håndtering av arbeidsmiljøutvalgets vedtak i sak 4/12
29 RS442012 RS 44/2012 Administrasjonssjefen orientere om klage fra WS Maskin & Transport AS til KOFA på ulovlig direkte anskaffelse og orientering om den videre saksbehandling.
Versjon:5.0.7