eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 05 02 02.05.2012 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS312012 PS 31/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 27.2.2012
2 PS322012 PS 32/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av lagrettemedlemmer og meddommere 1.1.2013-31.12.2016
3 PS332012 PS 33/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Suppleringsoppnevning av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten for resten av perioden 1.5.2008-31.12.2012
4 PS342012 PS 34/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Suppleringsvalg til formannskapet, administrasjonsutvalget, eldrerådet og samarbeidsutvalget i Borkenes barnehage
5 PS352012 PS 35/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll NND's legat - valg til styret 2012-2015
6 PS362012 PS 36/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag
7 PS372012 PS 37/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Avtale om gjesteplasser i Leikvika småbåthavn
8 PS382012 PS 38/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Endring i gebyrsatser for behandling av konsesjons- og delingssaker
9 PS392012 PS 39/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppreisningsordning for tidligere barnevernbarn
10 PS402012 PS 40/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Administrasjonssjefens årsberetning for 2011
11 PS412012 PS 41/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge Troms
12 PS422012 PS 42/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Wogtor Gård - søknad om tilskudd fra næringsfond
13 PS432012 PS 43/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Årsrapport 2011 fra skatteoppkreveren
14 PS442012 PS 44/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS
15 PS452012 PS 45/2012 Åpne protokoll Referatsaker
43 PS462012 PS 46/2012 Åpne protokoll Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023
44 PS472012 PS 47/2012 Åpne protokoll Budsjettkutt for Midtre Hålogaland Politidistrikt
45 PS482012 PS 48/2012 Åpne protokoll Sør-Troms Regionråd - fyrtårnsprosjekt
16 RS452012 RS 45/2012 Åpne saksfremlegg Sør-Troms regionråd: møtereferat 24.02.2012
17 RS462012 RS 46/2012 Åpne saksfremlegg Borkenes Servicebygg ANS - referat sameiemøte 2011
18 RS472012 RS 47/2012 Åpne saksfremlegg LVSH - protokoll styremøte 16.1.2012
19 RS482012 RS 48/2012 Åpne saksfremlegg LVSH - protokoll styremøte 21.2.2012
20 RS492012 RS 49/2012 Åpne saksfremlegg LVSH - protokoll fra styremøte 9.3.2012
21 RS502012 RS 50/2012 Informasjon om Fylkesstyret KS Troms
22 RS512012 RS 51/2012 Åpne saksfremlegg Statens vegvesen: Avslutting av avtale om eierskap, opparbeidelse og drift av bussholdeplass og vegserviceanlegg i Gullesfjordbotn
23 RS522012 RS 52/2012 Åpne saksfremlegg Flagging på Nordens dag 23. mars
24 RS532012 RS 53/2012 Åpne saksfremlegg Nytt styre i Kveøy Bygdeutvikling
25 RS542012 RS 54/2012 Åpne saksfremlegg valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD IKS
26 RS552012 RS 55/2012 Åpne saksfremlegg Avtale medfinansiering Kvæfjordeidet
27 RS562012 RS 56/2012 Åpne saksfremlegg Troms fylkeskommune: forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023
28 RS572012 RS 57/2012 Åpne saksfremlegg Kvæfjord kommune - utmelding av KSE
29 RS582012 RS 58/2012 Åpne saksfremlegg Kvæfjord menighet: endring i åpningstider
30 RS592012 RS 59/2012 Åpne saksfremlegg Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 - Fylkesmannens tilbakemelding
31 RS602012 RS 60/2012 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen: valg av forliksråd
32 RS612012 RS 61/2012 Åpne saksfremlegg ADHD Norge Troms: søknad om tilskudd
33 RS622012 RS 62/2012 Åpne saksfremlegg Nordlændindgernes Forening feirer 150 år
34 RS632012 RS 63/2012 Åpne saksfremlegg Bli medlem i Trygg Trafikk
35 RS642012 RS 64/2012 Åpne saksfremlegg Marborg Tromsø: søknad om midler
36 RS652012 RS 65/2012 Åpne saksfremlegg Troms Historielag - Søknad om støtte til utgivelse av kulturhistorisk barnebok
37 RS662012 RS 66/2012 Orientering om Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS)
38 RS672012 RS 67/2012 Orientgering om tjenestestruktur for lensmannskontorene
39 RS682012 RS 68/2012 Om oppfølging av dialogmøte med Kvæfjord Eiendom AS
40 RS692012 RS 69/2012 Om sommerlukking ved fødeavdelingen på UNN Harstad
41 RS702012 RS 70/2012 Om driftsutviklingen ved Trastad Produkter
Versjon:5.0.7