eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 03 13 13.03.2012 09:30 Fram, Borkenes Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS32012 PS 3/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 18.1.2012
2 PS42012 PS 4/2012 Åpne protokoll Spørretime
3 PS52012 PS 5/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Retningslinjer for eldreråd og råd for funksjonshemmede
4 PS62012 PS 6/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av forliksrådsmedlemmer og utvalg av skjønnsmedlemmer
5 PS72012 PS 7/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg til eldreråd
6 PS82012 PS 8/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg til råd for funksjonshemmede
7 PS92012 PS 9/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ella Stenkjær - fritak fra verv som lagrettemedlem og meddommer til Hålogaland lagmannsrett
8 PS102012 PS 10/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Permisjonsreglement
9 PS112012 PS 11/2012 Åpne protokoll Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt: Bemanningssituasjonen i fellesadministrasjonen
10 PS122012 PS 12/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hålogaland Kraft - vedtektsendring vedrørende styrevalg
11 PS132012 PS 13/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2012 - endret utgiftstak for hjemmehjelpstjenester
12 PS142012 PS 14/2012 Åpne protokoll Supermat AS - søknad om salgsbevilling for øl
13 PS152012 PS 15/2012 Åpne protokoll ICA Norge AS - søknad om salgsbevilling for øl
14 PS162012 PS 16/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes-Sortland. Høring
15 PS172012 PS 17/2012 Åpne protokoll Midtre Hålogaland 110-sentral - spørsmål om fremtidig IKS
16 PS182012 PS 18/2012 Åpne protokoll Referatsaker
20 PS192012 PS 19/2012 Åpne protokoll Orienteringssak: Om anskaffelse av kommunale brøytetjenester
17 RS12012 RS 1/2012 Arbeidsmiljøutvalgets sak 4/12 Uttalelse til brev fra verneombudet i verneområde 12, kommuneadministrasjonen/kultur-og oppvekstkontoret
18 RS22012 RS 2/2012 Formannskapets sak 3/12 Budsjettregulering - merkostnader ved utskifting av kulvert i Råelva, Borkenes
19 RS32012 RS 3/2012 Åpne saksfremlegg Formannskapets sak 24/12 Endringer i møteplan
Versjon:5.0.7