eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 06 12 12.06.2012 09:30 Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS202012 PS 20/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 13.3.2012
4 PS212012 PS 21/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Spørretime 12.6.2012
5 PS222012 PS 22/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av lagrettemedlemmer og meddommere 1.1.2013-31.12.2016
6 PS232012 PS 23/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Suppleringsoppnevning av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten for resten av perioden 1.5.2008-31.12.2012
7 PS242012 PS 24/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Suppleringsvalg til formannskapet, administrasjonsutvalget, eldrerådet og samarbeidsutvalget i Borkenes barnehage
8 PS252012 PS 25/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll NND's legat - valg til styret 2012-2015
9 PS262012 PS 26/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll NND's legat - regnskap og årsberetning for 2011
10 PS272012 PS 27/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport for 2011
11 PS282012 PS 28/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Årsrapport 2011 fra skatteoppkreveren
12 PS292012 PS 29/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kvæfjord kommunes regnskap for 2011 og finansiell rapportering pr 31.12.2011
13 PS302012 PS 30/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Årsmeldinger for 2011
14 PS312012 PS 31/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag
15 PS322012 PS 32/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppreisningsordning for tidligere barnevernbarn
16 PS332012 PS 33/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Endring i gebyrsatser for behandling av konsesjons- og delingssaker
17 PS342012 PS 34/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Retningslinjer for ungdomsråd
18 PS352012 PS 35/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tertialrapport 1/2012
19 PS362012 PS 36/2012 Åpne protokoll Alkoholpolitisk handlingsplan
20 PS372012 PS 37/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fornyelse av skjenke- og salgsbevillinger 2012-2016
21 PS382012 PS 38/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettramme for PP-tjenesten 2013
22 PS392012 PS 39/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Samhandlingsreformen- avtaler med UNN HF del 2
Versjon:5.0.7