eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 10 23 23.10.2012 09:30 Fram, Borkenes Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
4 PS422012 PS 42/2012 Åpne saksfremlegg Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 12.6.2012
5 PS432012 PS 43/2012 Åpne saksfremlegg Spørretime
6 PS442012 PS 44/2012 Åpne saksfremlegg Suppleringsoppnevning av lagrettemedlemmer og meddommere
7 PS452012 PS 45/2012 Åpne saksfremlegg Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - arbeidsmiljø og sykefravær innen helse- og omsorgsavdelingen
8 PS462012 PS 46/2012 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - oppfølging av tertial 1 med videre
9 PS472012 PS 47/2012 Åpne saksfremlegg Opptak av startlån fra Husbanken for videre tildeling
10 PS482012 PS 48/2012 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - omfordeling lønnsmidler etter årets tariffrevisjon
11 PS492012 PS 49/2012 Åpne saksfremlegg Anskaffelse av varebil til bruk på avløp og rensing
12 PS502012 PS 50/2012 Åpne saksfremlegg Delegeringsreglement og innstillingsrett
13 PS512012 PS 51/2012 Åpne saksfremlegg Tertialrapport 2/2012
14 PS522012 PS 52/2012 Åpne saksfremlegg Vedlikeholdsplan kommunale bygg
15 PS532012 PS 53/2012 Interpellasjon fra Asbjørn Hessen (V) – Forholdet til Kvæfjord Opplevelse og Avlastning (KOA)
16 PS542012 PS 54/2012 Interpellasjon fra Linda Alise Karlsen (V) – Lærlinger i kommunesektoren
Versjon:5.0.7